Dyfrakcja i interferencja

Program pozwala obserwować wynik równoczesnej dyfrakcji i interferencji fal świetlnych powstałych w wyniku przejścia płaskiej fali świetlnej przez przesłonę z dwoma szczelinami. W programie można za pomocą odpowiednich suwaków zmieniać szerokość szczelin a, ich wzajemną odległość d, odległość szczeliny od ekranu L oraz długość fali λ i obserwować jak obraz dyfrakcyjny zależy od tych parametrów.