Ciało doskonale czarne

Program pozwala wykreślić zależność widmowej zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego od temperatury. Wartość temperatury można zmieniać, w zadanym zakresie, za pomocą odpowiedniego suwaka. Przycisk "zapamiętaj" pozwala zapisać wykres (dla danej temperatury) celem porównania go z rozkładem dla innej temperatury.