Zjawisko fotoelektryczne

Program pozwala na poznanie podstawowych własności zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego wykorzystując do tego układ pomiarowy z fotokomórką. W programie, za pomocą odpowiednich suwaków można zmieniać natężenie światła, jego częstotliwość (w zakresie widzialnym i nadfiolecie) oraz przyłożone między elektrody napięcie U.