Praca siły zmiennej

Program pozwala prześledzić jak dzielenie przedziału (x1, x2) na n jednakowych odcinków Δx wpływa na dokładność obliczeń pola pod krzywą F(x) w tym przedziale.
Za pomocą suwaka można zmieniać liczbę podziałów śledząc na wykresie kolejne przybliżenia aż do przejścia do bardzo małych wartości Δx (duże n). Powyżej wykresu wyświetlana jest różnica pomiędzy polem powierzchni prostokątów (przybliżona wartość ) i polem pod krzywą (wartość dokładna).
Procedurę całkowania stosujemy na przykład do obliczania pracy wykonanej przez siłę zmienną.