Funkcje falowe atomu wodoru

Program wykreśla, dla wybranych liczb kwantowych ( n, l, m), radialne funkcje falowe atomu wodoru oraz radialną gęstość prawdopodobieństwa. Na obu rysunkach na osi x odłożona jest odległość elektronu od jądra r podzielona przez promień pierwszej orbity Bohra r1, natomiast na osi y przyjęto jednostki umowne. Na kolejnym rysuku pokazana jest kątowa gęstość prawdopodobieństwa, a na ostatnim przedstawiona jest, w 2 wymiarach, wizualizacja orbitali atomu wodoru.