Zderzenia centralne

Program pozwala prześledzić wynik zderzenia dwu kul poruszających się wzdłuż linii łączącej ich środki (zderzenia centralne - jednowymiarowe.) W programie, za pomocą odpowiednich suwaków można zmieniać zarówno prędkości początkowe obu kul jak i ich masy. Można też zmieniać współczynnik restytucji. Jest to empiryczny parametr wyrażający stosunek prędkości względnych ciał po zderzeniu i przed zderzeniem. Dla zderzen sprężystych parametr ten przyjmuje wartość 1, a dla zderzen całkowicie niesprężystych jest równy 0. Polecenie Start, uruchamia program, a polecenie Stop pozwala zatrzymać program w dowolnej chwili. Polecenie Start ponownie uruchamia animację. Polecenie Wyczyść resetuje program do sytuacji początkowej.