Drgania swobodne

Program pozwala śledzić ruch masy zawieszonej na nieważkiej sprężynie w zależności od jej współczynnika sprężystości k, masy m zawieszonej na sprężynie i od amplitudy ruchu A. Wartości tych parametrów można zmieniać za pomocą suwaków. Na dwóch wykresach umieszczonych po prawej stronie wykreślane są zależności czasowe wychylenia y(t), prędkości vv(t) oraz energii kinetycznej i potencjalnej. Polecenie Pauza, z menu programu, pozwala zatrzymać program i odczytać (w danej chwili) te wartości. Polecenie Kontynuacja pozwala na dalsze wykonywanie programu.