Składanie ruchów falowych

Program pozwala obserwować wynik nakładania się dwóch poprzecznych fal harmonicznych. Za pomocą odpowiednich suwaków można zmieniać stosunek amplitud A2/A1 interferujących fal oraz ich różnicę faz. Dobierając te parametry możemy prześledzić jakie warunki muszą być spełnione np. dla maksymalnego wzmocnienia lub całkowitego wygaszenia się fal.
Oprócz interferencji w przestrzeni (dodawanie fal o tej samej częstości) możemy także prześledzić przypadek interferencji w czasie. Pojawia się ona gdy przez dany punkt w przestrzeni przebiegają w tym samym kierunku fale o trochę różnych częstotliwościach co możemy zrealizować w programie zmieniając suwakiem stosunek częstotliwości f2/f1. Mamy wtedy do czynienia z modulacją amplitudy(AM).
Wreszcie można zaobserwować wynik nakładania się dwóch identycznych fal poruszających się w przeciwnych kierunkach (np. fala padająca i odbita). Otrzymana fala wypadkowa jest falą stojącą.