Efekt Dopplera

Program pozwala prześledzić zmiany częstotliwości odbieranych fal w zależności od prędkości źródła i odbiornika. Za pomocą suwaków można zmieniać zarówno wartość prędkości (do 0.6 prędkości fali) jak i jej znak tj. kierunek ruch (w prawo lub lewo). Można też zmieniać częstotliwość drgan własnych źródła. W programie można wybierając różne opcje prześledzić zmiany częstotliwości w przypadku gdy źródło i odbiornik zbliżają się do siebie, oddalają się od siebie lub gdy mijają się (zbliżanie i oddalanie się). Porównanie częstotliwości fali wysyłanej ze źródła i odbieranej przez odbiornik jest możliwe dzięki rejestracji impulsów. Każdorazowo gdy impuls zostaje wysłany ze źródła jest on rejestrowany; pojawia się znacznik w lewym panelu - impulsy wysłane. Podobnie gdy impuls dotrze do odbiornika zostaje zarejestrowany; pojawia się znacznik w prawym panelu - impulsy odebrane. Polecenie Pauza, z menu programu, pozwala zatrzymać program i dokładnie zobaczyć (w danej chwili) położenie źródła, odbiornika i rozchodzących się fal (czerwone okręgi). Polecenie Kontynuacja pozwala na dalsze wykonywanie programu.