Rozkład Maxwella prędkości

Program pozwala śledzić zależność rozkładu prędkości od temperatury. Jej wartość można zmieniać za pomocą suwaka. Przycisk "zapamiętaj" pozwala zapisać rozkład prędkości (dla danej temperatury) celem porównania go z rozkładem dla innej temperatury. Na wykresie zaznaczone są: prędkość średnia, prędkość średnia kwadratowa oraz prędkość najbardziej prawdopodobna.