Układ odniesienia, układ współrzędnych

Położenie dowolnego punktu P względem wybranego przez nas układu odniesienia określamy jednoznacznie:

  1. wybierając pewien punkt tego układu tzw. punkt odniesienia O (zazwyczaj jest to zarazem początek układu współrzędnych stosowanego do opisu ruchu)
  2. podając wektor położenia r łączący punkt odniesienia O z punktem P.

Długość wektora położenia, jego kierunek i zwrot nie zależą od wyboru i orientacji osi x, y, z, układu współrzędnych. Wybór ten decyduje natomiast o współrzędnych rx, ry, rz wektora r.
Z punktu widzenia samego opisu ruchu (kinematyki) wybór układu odniesienia jest w pełni dowolny.

Wybór układu odniesienia jest konieczny do opisu ruchu.