Użyteczne wzory matematyczne

Geometria
Pole okręgu
Pole kuli
Objętość kuli


Trygonometria


Niektóre pochodne


Niektóre całki (C = const.)