Zbigniew Kąkol

Website

PL  EN

e-Fizyka ....

e-Fizyka

"e-Fizyka" to internetowy kurs z Podstaw Fizyki opracowany we współpracy: Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH i Centrum e-Learningu AGH przeznaczony do samodzielnego studiowania fizyki.

Autorami kursu są: Zbigniew Kąkol i Jan Żukrowski

Materiały kursu zostały zaprojektowane w taki sposób, że mogą być wykorzystywane samodzielnie w systemie kształcenia na odległość oraz jako materiał pomocniczy w kursach prowadzonych systemem mieszanym (stacjonarnie i na odległość). Oprócz tekstu podstawowego zawierającego między innymi definicje, twierdzenia, komentarze, w rozdziałach umieszczone zostały również ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Prezentowane materiały są ilustrowane prostymi animacjami komputerowymi oraz bardziej rozbudowanymi programami (symulacjami komputerowymi). W tekście umieszczono aktywne odnośniki, które pozwalają na przejście do dodatkowego materiału stanowiącego rozszerzenie i uzupełnienie kursu podstawowego.

Materiały kursu są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, co oznacza, że mogą być wykorzystywane i udostępniane innym wyłącznie nieodpłatnie i pod warunkiem umieszczenia pełnej informacji o autorze kurssu. Materiały nie mogą być sprzedawane lub udostępniany odpłatnie. Materiały kursu mogą być rozpowszechniane tylko w istniejącej formie. Nie wolno dokonywać zmian w plikach kursu.

Kurs e-Fizyka jest dostępny na serwerach: Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz OPEN AGH

open agh mail agh wydział fizyki phone
12 6173156