Zbigniew Kąkol

Website

PL  EN

Badania naukowe ....

Badania naukowe

Moje zainteresowania naukowe dotyczą własności magnetycznych materii skondensowanej i fizyki przejść fazowych. Dotychczas opublikowałem ponad 80 prac naukowych. Poniżej lista wybranych ostatnich publikacji.

- T. Kołodziej, A. Kozłowski, P. Piekarz, W. Tabiś, Z. Kąkol, M. Zając, Z. Tarnawski, J. M. Honig, A. M. Oleś, and K. Parlinski, "Nuclear inelastic scattering studies of lattice dynamics in magnetite with a first- and second-order Verwey transition", Phys. Rev. B 85, (2012) 104301.

- Z. Kąkol, D. Owoc, J. Przewoźnik, M. Sikora, C. Kapusta, D. Zając, A. Kozłowski, J. Sabol and J. M. Honig, "The effect of doping on global lattice properties of magnetite Fe3-xMexO4 (Me=Zn, Ti and Al)", J. Solid State Chem. (2012) 120.

- A. Britwum, T. Kolodziej, W. Tokarz, J. Przewoznik, C. Kapusta, Z. Kąkol, A. Kozlowski, Z. Tarnawski, J. M. Honig „Magnetostriction of first and second order magnetite samples and its relation to the magnetic easy axis switching” Solid Compounds of Transition Elements II Book Series: Solid State Phenomena 194 (2013) 120.

- W. Tabis, J. E. Lorenzo, A. Kozlowski, T. Kolodziej, Z. Tarnawski, Z. Kąkol, C. Mazzoli, H. C. Walker, N. Jaouen, D. Mannix, C. Marin and J. M. Honig “Effect of surface polishing and oxidization induced strain on electronic order at the Verwey transition in Fe3O4“, J. Phys.: Condens. Matter 25 055603 (2013).

- Z. Kąkol, A. Kozłowski,T. Kołodziej, J. Przewoźnik; Charge rearrangement in magnetite: from magnetic field induced easy axis switching to femtoseconds electronic processes; Philosophical Magazine 95 (2015) 633.

- M. Waśniowska, M. Sikora, M. Dobrzański, T. Eelbo, M. M. Soares, M. Rams, I. Miotkowski, R. Wiesendanger, R. Berndt, Z. Kąkol, and A. Kozłowski “Investigating the differences between Co adatoms states on surfaces of selected bismuth chalcogenides” Phys. Rev. B 92, (2015) 115412.

- R. Řezníček, V. Chlan, H. Štěpánková, P. Novák, J. Żukrowski, A. Kozłowski, Z. Kąkol, Z. Tarnawski, and J. M. Honig; Understanding the Mössbauer spectrum of magnetite below the Verwey transition: Ab initio calculations, simulation, and experiment Phys. Rev. B 96, 195124 (2017)

open agh mail agh wydział fizyki phone
12 6173156