Zbigniew Kąkol

Website

PL  EN

Wykłady z fizyki ....

Wykłady

Poniżej znajduje się spis treści wykładów z Fizyki, mojego autorstwa, kóre wykorzystuję w ramach kursów z Fizyki Ogólnej prowadzonych przeze mnie na różnych wydziałach AGH.

 

Wykłady zostały pogrupowane w MODUŁY. Każdy moduł kończy się podsumowaniem, po którym znajdziesz materiały dodatkowe, rozwiązania ćwiczeń oraz test kontrolny. Możesz przeglądać lub skopiować te wykłady i korzystać z nich lub ich fragmentów. Wykłady są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, co oznacza, że mogą być wykorzystywane i udostępniane innym wyłącznie nieodpłatnie i pod warunkiem umieszczenia pełnej informacji o autorze kursu. Materiały nie mogą być sprzedawane lub udostępniany odpłatnie. Wykłady z Fizyki zostały przygotowane w formacie PDF. Możesz pobrać wykłady  klikając na poniższy link.

Pobierz wykłady

open agh mail agh wydział fizyki phone
12 6173156