Konferencje w  2018 roku
 

Analytical aspects of metals' determination in lake sediments from the Tatra Mountains / W. RECZYŃSKI, M. JAKUBOWSKA, E. NIEWIARA // W: ISEAC-40 [Dokument elektroniczny] : international conference on Environmental & food monitoring : Santiago de Compostela (Spain), 19-22 June 2018 : book of abstracts / eds. Jose Benito Quintana, Cristina Nerin, Rosario Rodil ; Universidade de Santiago de Compostela (USC). Institute for Food Analysis and Research (IIAA), Universidad de Zaragoza (UNIZAR), International Association of Environmental Analytical Chemistry (IAEAC). - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Spain : s.?n.], [2018]. - e-ISBN: 978-84-09-03799-5. - S. 142. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Tryb dostępu: https://www.iseac40.es/book-of-abstracts/ [2018-07-20]. - Bibliogr. s. 142. -Dostęp po zalogowaniu

Application of trilinear decomposition in determination of anethole on carbon electrodes / F. CIEPIELA, M. KOWALCZE, J. WYRWA, M. DZIUBANIUK, B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA // W: ESEAC 2018 [Dokument elektroniczny] : 17th international conference on Electroanalysis : 3 -7 June 2018, Rhodes, Greece : book of abstracts / [European Society for ElectroAnalytical Chemistry] ; University of Athens. Department of Chemistry, Departments of Chemistry of the Universities of Thessaloniki, Ioannina and Crete.  - [S.?l. : s.?n.], [2018].  - Dysk Flash.  - S. 121.  - Wymagania systemowe: Adobe Reader.  - Bibliogr. s. 121

Application of zirconium nanopowders for chromium sorption : [abstract] / Katarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 7\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 23-25\textsuperscript{th} 2018, Warsaw / ed. by Bartosz Nowak, [et al.]. - [Warszawa] : Warsaw University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2018. -ISBN: 978-83-936575-5-1. - S. 604

Decomposition of voltammetric signals on faradaic and capacitive components by trilinear modelling / F. CIEPIELA, B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA // W: ESEAC 2018 [Dokument elektroniczny] : 17th international conference on Electroanalysis : 3–7 June 2018, Rhodes, Greece : book of abstracts / [European Society for ElectroAnalytical Chemistry] ; University of Athens. Department of Chemistry, Departments of Chemistry of the Universities of Thessaloniki, Ioannina and Crete. — [S.?l. : s.?n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 40. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 40

Determination on caffeine on GC electrodes modified with nanoparticles titanium dioxide P90 : [abstract] / Łukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28 -29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. -  Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018.  - S. 87. - Wymagania systemowe: Adobe Raeder. - Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18].  - Bibliogr. s. 87

Efekt modyfikacji nanoproszków cyrkonowych na sorpcję benzo[a]pirenu  -The effect of the modification of zirconia-based nanopowders on benzo[a]pyrene sorption / Katarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: Natura  - człowiek  - kultura : książka abstraktów IV międzynarodowej IX ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej : [14–17 czerwca 2018, Kraków, Polska] = Nature  - human  - culture : IV international IX interdisciplinary conference : June 14- 17\textsuperscript{th} 2018, Cracow : book of abstracts / red. Magdalena Krupska, Michał Apollo. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018.  - ISBN: 978-83-8084-148-2.  - S. 107 -108. -  Tekst pol.-ang.  - Toż w wersji elektronicznej {http://www.nck2018.up.krakow.pl/index.php/book-of-abstract/}

Elektrody odniesienia ze stałym kontaktem pokrytym heterogeniczną membraną — [Reference electrodes with permanent contact covered by a heterogeneous membrane] / Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17 -21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn.  - Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018.  - Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem....  - ISBN: 978-83-60988-27-5.  - S. S09-11 S09P03.  -  Bibliogr. s. S09-11

Elektrody rtęciowe i węglowe w woltamperometrycznym oznaczaniu witaminy K2 - [Mercury and carbon electrodes in the voltammetric determination of vitamin K2] / BAŚ B., UBYSZ J., Porada R., JEDLIŃSKA K., Strus M. // W: X Polska konferencja chemii analitycznej [Dokument elektroniczny] : od chemii wszystko się zaczyna : Lublin, 1-5 lipca 2018 / red. nauk. Monika Waksmundzka-Hajnos. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2018. - 1 Dysk Flash. - e-ISBN: 978-83-943480-1-4. - S. 191. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Bibliogr. s. 191

Humic acids sorption from water using zirconium dioxide nanoparticles : [abstract] / Katarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28 -29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń.  - Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. - S. 17. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. -  Błędny zapis nazwiska współautorki: Willkosz

Mikrostruktura oraz własności elektrochemiczne elektrolitu 3YSZ syntezowanego metodą żelatynową - [Microstructure and electrochemical properties of 3YSZ electrolite prepared by gelatine method] / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: "Łączy nas chemia" [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa chemików : 25 -26 maja 2018, Białystok : jubileusz 50-lecia chemii uniwersyteckiej w Białymstoku 1968-2018 : książka abstraktów.  - Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. - Białystok : Instytut Chemii UwB, 2018. - S. 59. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader.  - Tryb dostępu: https://chemia.biol-chem.uwb.edu.pl/media/uploads/2018/05/30/ksiega-abstraktow-aczy-nas-chemia-2018.pdf [2018-07-04].  - Bibliogr. s. 59. -  Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Photocatalytic decay of humic acids in natural waters supported by ceramic nanopowders / E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI // W: ISEAC-40 [Dokument elektroniczny] : international conference on Environmental & food monitoring : Santiago de Compostela (Spain), 19–22 June 2018 : book of abstracts / eds. Jose Benito Quintana, Cristina Nerin, Rosario Rodil ; Universidade de Santiago de Compostela (USC). Institute for Food Analysis and Research (IIAA), Universidad de Zaragoza (UNIZAR), International Association of Environmental Analytical Chemistry (IAEAC). - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Spain : s.?n.], [2018]. - e-ISBN: 978-84-09-03799-5. - S. 344. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. -  Tryb dostępu: https://www.iseac40.es/book-of-abstracts/ [2018-07-20]. - Dostęp po zalogowaniu

Removal inorganic impurities from water solution using zirconium dioxide nanopowders : [abstract] / Katarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28-29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. - Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. - S. 91. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]

Warstwy mediacyjne dla elektrod węglanowych typu 'solid contact' - [Mediation layers for 'solid contact' carbonate electrodes] / Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17-21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. - Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... - ISBN: 978-83-60988-27-5. - S. S09-12 S09P04

Właściwości elektrochemiczne ceramiki KBT - [Electrochemical properties of KBT ceramics] / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26-29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. - [Gdańsk : s.?n.], [2018]. - S. 74. - Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]. - Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Własności strukturalne i elektrochemiczne ceramiki 3YSZ domieszkowanej tlenkiem niobu - [The structural and electrochemical properties of $Nb_{2}05$ doper 3YSZ ceramics] / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17 -18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg.  - Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018.  - ISBN: 978-83-65272-76-8.  - S. 367 -368. - Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wodorowęglanowa elektroda jonoselektywna z polistyrenową membraną anionowymienną - [Bicarbonate ion selective electrode with polystyrene anion exchange membrane] / Jan MIGDALSKI, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. - Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... - ISBN: 978-83-60988-27-5. - S. S09-11 S09P02. - Bibliogr. s. S09-11

Voltammetric determination of naringenin and coumarin in citrus fruits juices : [abstract] / Justyna UBYSZ, Katarzyna JEDLIŃSKA, Bogusław BAŚ // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. - Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. - S. 91. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. - Bibliogr. s. 91

Voltammetric method for the determination of B vitamins : [abstract] / Justyna UBYSZ, Katarzyna JEDLIŃSKA, Radosław Porada, Bogusław BAŚ // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28 -29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. -  S. 17. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. -  Bibliogr. s. 17

Wpływ nanocząstek tlenku gadolinu na poprawę właściwości fizykochemicznych układu powłoka spinelowa/wysochromowa stal ferrytyczna - [Influence of gadolinium oxide nanoparticles on the physicochemical properties of a system consisting of a spinel coating deposited on a chromium-rich ferritic steel] / M. Marczyński, S. Molin, J. WYRWA, J. PLEŚNIAK, A. GIL, T. BRYLEWSKI // W: Przewodniki szybkich jonów : XV sympozjum : Gdańsk, Polska, 26–29 września 2018 : program i streszczenia wystąpień. - [Gdańsk : s.?n.], [2018]. - S. 95. - Toż. na {http://psj2018.pl/images/Abstract_book.pdf} [2018-10-10]

Wpływ warunków syntezy na charakterystykę powierzchni oraz właściwości sorpcyjne nanoproszków na bazie tlenku cyrkonu modyfikowanego dodatkiem ceru - The effect of synthesis conditions on the surface and sorption properties of nanopowders based on zirconium oxide modified by cerium / Katarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: Natura - człowiek - kultura : książka abstraktów IV międzynarodowej IX ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej : [14 -17 czerwca 2018, Kraków, Polska] = Nature  - human - culture : IV international IX interdisciplinary conference : June 14 -17\textsuperscript{th} 2018, Cracow : book of abstracts / red. Magdalena Krupska, Michał Apollo. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018. -ISBN: 978-83-8084-148-2. - S. 105-106. -  Tekst pol.-ang. - Toż w wersji elektronicznej {http://www.nck2018.up.krakow.pl/index.php/book-of-abstract/}

Zastosowanie nanoproszków cyrkonowych do usuwania metali ciężkich - [Application of zirconium dioxide nanopowders in heavy metals removal] / Katarzyna WILKOSZ, Ewa NIEWIARA, Łukasz MAGDA // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17 -18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. - Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. -  ISBN: 978-83-65272-76-8. - S. 136
 
 

Konferencje w  2017 roku
 

Adsorption of benzo[a]pyrene on natural and synthetic materials : [abstract] / Katarzyna WILKOSZ, Anna Niebieszczańska, Ewa NIEWIARA // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. - Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. - ISBN: 978-83-936575-4-4. -  S. 338

Application of AAS and DPV methods in optimization of the soil sequential extraction procedure / Kevin Sorin, Laurent Zhu, Bastien Breul, Witold RECZYŃSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 54.  -  Bibliogr. s. 54

Azotanowe czujniki potencjometryczne z warstwą stałego kontaktu o mieszanym przewodnictwie  -  [Nitrate-selective potentiometric sensor with solid contact characterized by mixed conductivity] / Magdalena PIĘK, Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. - ISBN: 978-83-63663-91-9.  - S. 95.  -  Bibliogr. s. 95

Carbon black as a modification layer for high sensitive melatonin determination : [abstract] / Joanna SMAJDOR, Magdalena PIĘK, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24-26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. - Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. - ISBN: 978-83-936575-4-4. - S. 321

Comparison of influence of used nanomaterials on Na+-ISEs parameters : [abstract] / Magdalena PIĘK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. -  Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. - ISBN: 978-83-936575-4-4. - S. 305

Czujniki woltamperometryczne  Baś AGH  -  [Voltammetric sensors of Bas AGH] / Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 -2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  - ISBN: 978-83-63663-91-9.  - S. 21.  -  Bibliogr. s. 21

Dopamine detection used to glassy carbon electrode modified by conductive polymer with nanopowders of TiO2 : [abstract] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 290

Effect of modification of carbon paste electrodes pasted on the quality of the analytical signal : [abstract] / Agnieszka GRZYBOWSKA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. - Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. - ISBN: 978-83-936575-4-4. - S. 289

Electrochemical and spectroscopic study on three generations cobalt porphyrins / K. Pamin, J. Połtowicz, E. Tabor, S. Basąg, W.W. KUBIAK // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. -  Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD. -  Opis częśc. wg okł..  -  ISBN: 978-83-60514-26-9.  - S. 267 - 268.  - Bibliogr. s. 268

Elektroda o podłożu z węgla szklistego modyfikowana nanosadzą z nafionem w woltamperometrycznym oznaczaniu propranololu  -  [Voltammetric determination of propranolol on carbon black modified glassy carbon electrode] / Izabela Bargiel, Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Julia Golańska, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 51. - Bibliogr.

Elektrody jonoselektywne typu all-solid-state modyfikowane nanomateriałami i TCNQ/NaTCNQ  -  [All-solid-state ion-selective electrodes modified with nanomaterials and TCNQ/NaTCNQ] / Magdalena PIĘK, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 96.  -  Bibliogr. s. 96

Eliminacja interferencji od związków powierzchniowo czynnych w woltamperometrycznej procedurze oznaczania Mo(VI) - [Elimination of interference from surface-active compounds in the voltammetric Mo(VI) determination procedure] / Krystian WĘGIEL, Małgorzata Grabarczyk, Bogusław BAŚ // W: V Łódzkie sympozjum doktorantów chemii : 10-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego : Łódź, 11–12 maja 2017 r. : materiały konferencyjne. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2017]. - ISBN: 978-83-7283-824-7. - S. 174. - Bibliogr. s. 174

Improving of nitrate sensors parameters by applying graphene-based intermediate layers : [abstract] / Magdalena PIĘK, Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba.  -  Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017.  -  ISBN: 978-83-936575-4-4.  -  S. 304

Mechanism of hydroxylation of phenol with hydrogen peroxide in the presence of glycerol as alternative solvent / K. Pamin, S. Basąg, J. Połtowicz, W.W. KUBIAK // W: XLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków = XLIX Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.].  -  Kraków : IKiFP PAN, 2017 + CD.  -  Opis częśc. wg okł..  -  ISBN: 978-83-60514-26-9.  -  S. 165.  -  Bibliogr. s. 165

Metody wizualizacji danych wielowymiarowych w elektrochemii - [Visualization methods of multidimensional data in electrochemistry] / Gabriel Moskal, Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9. -  S. 91. - Bibliogr. s. 91

Modification layers used in voltammetric measurements : [abstract] / Joanna SMAJDOR // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24 - 26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba.  -  Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. -  ISBN: 978-83-936575-4-4. -  S. 323

Monitoring of the phytoremediation process by DPV and AAS / Kevin Sorin, Laurent Zhu, Bastien Breul, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 55.  -  Bibliogr. s. 55

Nanoproszek ditlenku tytanu jako modyfikator elektrod stałych stosowanych w woltamperometrii - [Nanoparticles of titanium dioxide as a modifier of solid electrode used in voltammetry] / Agnieszka GRZYBOWSKA, Łukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  - ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 80.  -  Bibliogr. s. 80

New application of glassy carbon electrode modified by material composed of ceramic nanopowder and conductive polymers : [abstract] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. -Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. - ISBN: 978-83-936575-4-4. - S. 291

Nowe podejście do separacji nakładających się sygnałów w woltamperometrii -  [New approach to separation of overlapping signals in voltammetry] / Łukasz GÓRSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 34. -  Bibliogr. s. 34

Oznaczanie śladowych ilości ołowiu w wodach powierzchniowych metodami elektrochemicznymi -  [Determination of lead traces in surface waters by means of electrochemical methods] / Radosław PORADA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 97.  -  Bibliogr. s. 97

Porównanie elektrod pracujących w badaniach kwasów fenolowych -  [Comparison of working electrodes in research on phenolic acids] / Wanda SORDOŃ, Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. -  ISBN: 978-83-63663-91-9. - S. 111. - Bibliogr. s. 111

Porównanie parametrów analitycznych jonoselektywnych elektrod azotanowych ze stałym kontaktem  -  [Comparison of analytical parameters of nitrate ion-selective electrode with a fixed contact] / Cecylia Wardak, Małgorzata Grabarczyk, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 116.  -  Bibliogr. s. 116

Rozdzielanie prądu pojemnościowego i faradajowskiego w pomiarach woltamperometrycznych - [Separation of capacitive and Faraday currents in voltammetric measurements] / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 35.  -  Bibliogr. s. 35

Sensing ion fluxes through artificial and biological membranes and their interfaces / Andrzej LEWENSTAM // W: SMCBS 2017 : the 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing : Żelechów, Poland, 3–7 November 2017 : program & book of abstracts / ed. Ievgen Obraztsov. - Warsaw : Ievgen Obraztsov ; Polish Academy of Sciences. Institute of Physical Chemistry, 2017. - ISBN: 978-83-939295-1-1. - S. 76. - Bibliogr. s. 76. - Dod. afiliacja: ?bo Akademi University, Finland

Sorpcja CR(III) i CR(VI) w zawiesinach wodnych nanoproszków ceramicznych - [Cr III and Cr VI sorption in suspensions of ceramic nanopowders] / Ewa NIEWIARA, Ewelina Bugaj, Witold RECZYŃSKI // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne : Lublin 23 -26 kwietnia 2017 : abstrakty.  - Lublin : [s.?n.], 2017.  - Tyt. częśc. wg okł..   - ISBN: 978-83-65133-18-2.  - S. 77.  - Bibliogr. s. 77

Strategie oznaczania glinu w woltamperometrii -  [Strategies for aluminum in voltammetry] / Justyna ZUZIAK // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne  -  streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. -  Kraków : CREATIVETIME, 2017. -  ISBN: 978-83-63058-68-5. -  S. 68.  -  Bibliogr. s. 68

Studies of surface effects to enhance sensitivity of ion-selective electrodes for bicarbonates / S. DĄBROWSKA, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: SMCBS 2017 : the 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing : Żelechów, Poland, 3–7 November 2017 : program & book of abstracts / ed. Ievgen Obraztsov. - Warsaw : Ievgen Obraztsov ; Polish Academy of Sciences. Institute of Physical Chemistry, 2017. - ISBN: 978-83-939295-1-1. - S. 162. - Bibliogr. s. 162

Use of the renewable mercury film electrode for sensitive determination of selected hormones : [abstract] / Joanna SMAJDOR, Magdalena PIĘK, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. -  Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. -  ISBN: 978-83-936575-4-4. -  S. 322

Voltammetric  behaviour of mandelic acid – titanium(IV) – chlorate(V) system at the bismuth bulk electrode / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: YISAC 2017 [Dokument elektrniczny] : 24\textsuperscript{th} Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry : Venice, Italy, June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Italy : s.?n.], [2017]. - S. 13. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Tryb dostępu: https://goo.gl/ExGnxX [2017-07-05]. - Bibliogr. s. 13

Woltamperometryczna metoda oznaczania wanadu przy użyciu stałej elektrody bizmutowej -  [Voltammetric determination of vanadium using bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 117.  - Bibliogr. s. 117

Woltamperometryczna metoda oznaczania witaminy K2  -  [A voltammetric method for the determination of vitamin K2] / Katarzyna JEDLIŃSKA, Magdalena Strus, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. -  ISBN: 978-83-63663-91-9. - S. 70

Woltamperometryczne oznaczanie glinu w obecności alizaryny S  -  charakterystyka reakcji elektrodowej  -  [Voltamperometric determination of aluminium in the presence of Alizarin S  -  characteristics of the electrode reaction] / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 121.  - Bibliogr. s. 121

Woltamperometryczne oznaczanie tujonu  -  [Voltamperometric determination of thujone] / Mateusz Kowalcze, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. -  ISBN: 978-83-63663-91-9. - S. 75. - Bibliogr. s. 75

Woltamperometryczny sensor mirtazapiny  -  [Voltammetric mirtazapine sensor] / Martyna ŁAWRYWIANIEC, Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 83.  -  Bibliogr. s. 83

Woltamperometryczne oznaczanie etynyloestradiolu na modyfikowanej elektrodzie węglowej  -  [High sensitive voltammetric determination of ethinyl estradiol on carbon black modified electrode] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 107. - Bibliogr. s. 107. -  Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Wpływ składu membrany polimerowej na parametry analityczne sodowych elektrod jonoselektywnych  -  [Effect of polymeric membrane composition on analytical parameters of sodium-selective electrodes] / Agnieszka Wojciechowska, Magdalena PIĘK, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 118. -  Bibliogr. s. 118

Wysokoczułe oznaczanie paracetamolu na elektrodzie z węgla szklistego modyfikowanej grafenem  -  [High sensitive determination of paracetamol on glassy carbon electrode modyfied with graphene] / Martyna ŁAWRYWIANIEC, Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 84. - Bibliogr. s. 84

Wysokoczułe oznaczanie spironolaktonu na odnawialnej elektrodzie rtęciowej  -  [High sensitive voltammetric determination of spironolactone on renewable mercury film electrode] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 108. -  Bibliogr. s. 108. - Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Zastosowanie analizy niezależnych składowych (ICA) w separacji prądu faradajowskiego i pojemnościowego w woltamperometrii  -  [Application of Independent Compoments Analysis (ICA) in separation of the faradaic and capacitive current in voltammetry] / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.  -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  [Poznań : s.?n.], 2017. -  Dysk Flash. -  S. [70]. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader. -  Bibliogr. s. [70]. -  F. Ciepiela, M. Jakubowska -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zastosowanie elektrod węglowych do badania anetolu w matrycach pochodzenia naturalnego - [Use of carbon electrodes for determination of anethole in natural matrices] / Mateusz Kowalcze, Jan WYRWA, Małgorzata DZIUBANIUK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. - ISBN: 978-83-63663-91-9. -  S. 76. - Bibliogr. s. 76

Zastosowanie elektrod z węgla szklistego modyfikowanych za pomocą kompozytu polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny w oznaczaniu substancji bioaktywnych  -  [Application of glassy carbon electrodes modified by conductive polymer-ceramic nanopowder composite for determining bioactive substances] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 81 - 82.  -  Bibliogr. s. 82

Zastosowanie nanomateriałów ceramicznych do usuwania kwasów humusowych z roztworów wodnych - [Application of ceramic nanomaterials in humic acids removal from water solutions] / Ewa NIEWIARA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne : Lublin 23 -26 kwietnia 2017 : abstrakty.  - Lublin : [s.?n.], 2017.  - Tyt. częśc. wg okł..  - ISBN: 978-83-65133-18-2.  - S. 78.  - Bibliogr. s. 78

Zastosowanie modyfikowanych nanoproszków ceramicznych na bazie tlenku cyrkonu jako sorbentu zanieczyszczeń organicznych - [Application of modified nanopowders based on zirconium oxide as a sorbent of organic impurities] / Katarzyna WILKOSZ // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki : X edycja : Kraków 14.01.2017, Poznań 21.01.2017 : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień, cz. 2 / oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. - Kraków : CREATIVETIME, 2017. - ISBN: 978-83-63058-68-5. - S. 77. - K. Wilkosz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Zastosowanie narzędzi technik chemometrycznych do określenia korelacji pomiędzy biopierwiastkami w podłożach do kultur \emph {in vitro Agaricus bisporus} - [Use of chemometric tools in determination of bio-elements' correlations in Agaricus bisporus in vitro cultures] / Agata KRAKOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata Starek, Monika Dąbrowska, Włodzimierz Opoka, Bożena Muszyńska // W: Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Poznań : s.?n.], 2017. - Dysk Flash. - S. 49. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Bibliogr. s. 49. - A. Krakowska, W. Reczyński, B. Baś - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Zastosowanie woltamperometrii stripingowej w oznaczaniu deksametazonu  -  [Stripping voltammetry for fast and high sensitive dexamethasone determination] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1 - 2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017.  -  ISBN: 978-83-63663-91-9.  -  S. 109. - Bibliogr. s. 109. - Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Konferencje w  2016 roku

Analiza niezależnych składowych (ICA) w woltamperometrycznym oznaczaniu mieszaniny wybranych kwasów fenolowych - [Independent component analysis (ICA) in voltammetric determination of mixture selected phenolic acids] / Łukasz GÓRSKI, Wanda SORDOŃ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 -3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. - ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 69. - Bibliogr. s. 69

Application of bismuth bulk electrodes with electrochemical activation system to determination of Fe(III) trace : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20- 22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. -  Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016.  -  ISBN: 978-83-936575-2-0.  -  S. 222

Azotanowa elektroda jonoselektywna modyfikowana tetratiafulwalenem -  [Nitrate-selective electrode based on tetrathiafulvalene] / Magdalena PIĘK, Katarzyna FENDRYCH, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. - ISBN: 978-83-63663-79-7. - S. 101. -  Bibliogr. s. 101

Ceramic nanopowders-modified glassy carbon electrode for cyclic voltammetry detection of hydrochinon : [abstract] / Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20 -22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. - Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. - ISBN: 978-83-936575-2-0. - S. 183

Czujnik potencjometryczny do oznaczania jonów wodorowęglanowych - [Potentiometric sensor for the determination of bicarbonate ions] / Sylwia DĄBROWSKA, Magdalena Maj-Żurawska, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. - S. 33. - Bibliogr. s. 33. - S. Dąbrowska, J. Migdalski, A. Lewenstam  - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Determination of Zn(II) trace in water samples by anodic striping voltammetry at a bismuth bulk electrode : [abstract] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20-22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. - Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. - ISBN: 978-83-936575-2-0. -  S. 223

Ion-sensors in routine biomedical analysis  -  Sensory jonowe w rutynowej analizie biomedycznej / Andrzej LEWENSTAM, Magdalena MAJ-ŻURAWSKA // W: XVI międzynarodowa konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza \emph{Jawny i utajony niedobór magnezu} oraz XIII międzynarodowe sympozjum z cyklu Pierwiastki śladowe w środowisku \emph{Problemy ekologiczne i analityczne} : Olsztyn, 4–6 września 2016 r. = XVI international conference of Polish Society of Magnesium Science of the name of prof. Julian Aleksandrowicz \emph{Open and latent deficiency of magnesium} and XIII international symposium of the series Trace element in the environment \emph{Ecological and analytical problems} : Olsztyn, September 4–6, 2016.  -  [Olsztyn : s.?n.], [2016].  -  S. [1].  -  Bibliogr. s. [1]. -  A. Lewenstam - dod. afiliacja: Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology (ProSens), ?bo-Turku, Finland ; Thermo Fisher Scientific, Helsinki-Boston, Finland-USA

Katalityczne i elektrochemiczne właściwości ${\mu}$-oxo porfiryn żelaza -  [Catalytic and electrochemical properties of the ${\mu}$-oxo porphyrin iron] / E. Tabor, S. Basąg, K. Pamin, J. Połtowicz, W. KUBIAK // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16 - 18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.].  -  Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. -  Opis częśc. wg okł..  -  ISBN: 978-83-60514-24-5.  -  S. 166. -  Bibliogr. s. 166

Katodowa woltamperometria stripingowa w wysokoczułym oznaczaniu wybranych hormonów na błonkowej elektrodzie rtęciowej - [Stripping voltammetry for fast and high sensitive selected hormones and steroids determination on mercury film silver based electrode (Hg(Ag)FE)] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. - S. 113. -  Bibliogr. s. 113

Nowe pochodne trifluoroacetofenonu jako jonofory w membranach jonoselektywnych czułych na jony węglanowe -  [Novel trifluoroacetophenone derivates as ionophores for carbonate ion-selective membrane electrodes] / Małgorzata Bodzon, Sylwia DĄBROWSKA, Józef Mieczkowski, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Żurawska // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 128 - 129. -  Bibliogr. s. 129

Nowe procedury woltamperometryczne dla biologii i medycyny - [New voltammetric procedures for biology and medicine] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Justyna ZUZIAK // W: Start-up day [Dokument elektroniczny] : [Kraków, 8 listopada 2016] : książka abstraktów / oprac. Michał Adamczyk. -  Wersja do Windows. - Dane tekstowe. -  Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2016]. -  e-ISBN: 978-83-942282-1-7. - S. 31 -32.  -  Wymagania systemowe: Adobe Reader.  - Tryb dostępu: http://kms.org.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=557 [2017-03-17]

Oznaczanie germanu metodą ADSV w obecności alizaryny RED S -  [Germanium determination by means of adsorptive stripping voltammetry in presence of alizarin RED S] / Robert PIECH, Julia Golańska, Joanna SMAJDOR, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR, Katarzyna FENDRYCH // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 68. -  Bibliogr. s. 68. -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Oznaczanie streptomycyny metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem błonkowej elektrody rtęciowej  -  [Determination of streptomycin by means of striping voltammetry method using mercury film electrode] / Marek Szlósarczyk, Jacek Rojowski, Dawid Patrzałek, Robert PIECH, Agata KRAKOWSKA, Włodzimierz Opoka // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 104- 105. -  Bibliogr. s. 105

Oznaczanie śladowych ilości metali metodą woltamperometrii stripingowej przy użyciu pierścieniowej elektrody bizmutowej - [Adsorptive stripping voltammetric determination of trace metals at the bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: IV Łódzkie sympozjum doktorantów chemii : Łódź, 12- 13 maja 2016 r. : materiały konferencyjne.  -  Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2016].  -  ISBN: 978-83-7283-741-7.  -  S. 41 K - 21.  -  Bibliogr. s. 41

Oznaczanie witaminy B2 w preparatach farmaceutycznych i sokach owocowych przy użyciu stałej elektrody bizmutowej - [Determination of vitamin B2 in pharmaceutical and fruit juices at a bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 -3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 42. -  Bibliogr. s. 42

Profilowanie absyntu na podstawie sygnału woltamperometrycznego - [Profiling of absinthes using voltammetric signals] / Mateusz Kowalcze, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 82. -  Bibliogr. s. 82

Równoczesne oznaczanie jonów Zn(II), Cd(II) i Pb(II) metodą anodowej woltamperometrii stripingowej przy użyciu stałej elektrody bizmutowej -  [Simultaneous determination of Zn(II), Cd(II) and Pb(II) by anodic stripping voltammetry using a bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 124

Sorpcja związków butylocyny w zawiesinach wodnych nanomateriałów tlenkowych -  [Buthyltin compounds sorption on oxides nanomaterials in aqueous suspentions] / Ewa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK, Małgorzata SUCHANEK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 94

Synteza nowych organiczno-nieorganicznych hybryd i ich fizykochemiczna charakterystyka - [Synthesis of new organic-inorganic hybrids and their physicochemical characteristics] / K. Pamin, M. Prończuk, S. Basąg, W. KUBIAK, Z. Sojka, J. Połtowicz // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. - Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. -  Opis częśc. wg okł.. -  ISBN: 978-83-60514-24-5. - S. 288. -  Bibliogr. s. 288

Towards potentiometric measurement of hydrogen carbonates / S. DABROWSKA, M. Bodzon, J. Mieczkowski, J. MIGDALSKI, M. Maj-Zurawska, A. LEWENSTAM // W: ESEAC 2016 : 16\textsuperscript{th} international conference on Electroanalysis : Bath, UK, 12\textsuperscript{th} - 16\textsuperscript{th} June 2016 : book of abstracts.  -  [UK : ESEAC], [2016]. -  Na okł.: ESEAC MMXVI.  -  ISBN: 978-186-0435-26-3.  -  S. [64].  -  Bibliogr. s. [64]

Voltammetric determination of riboflavin at a bismuth, gold and silver annular band electrodes / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: YISAC 2016 : 23\textsuperscript{th} Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry : June 28\textsuperscript{th} -  July 1\textsuperscript{st}, 2016, Novi Sad, Serbia : book of abstracts / ed. by Olga Vajdle, Valéria Guzsvány, Pavle Jovanov ; Faculty of Sciences. University of Novi Sad. -  Novi Sad : Alfagraf, Petrovaradin, 2016. -  ISBN: 978-86-80092-24-9. -  S. 13. -  Bibliogr. s. 13

Woltamperometryczne oznaczanie melatoniny na modyfikowanej elektrodzie węglowej - [Voltammetric melatonine determination on modified glassy carbon electrode] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 114. -  Bibliogr. s. 114

Wpływ dodatku cytryny na wartość stężenia glinu w naparach herbaty  -  [The influence of lemon juice addition on the concentration of aluminum in the tea infusions] / Justyna Zuziak, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 127. -  Bibliogr. s. 127

Wpływ warunków aktywacji stałej elektrody bizmutowej na jakość sygnałów redukcji klotianidyny -  [Influence of activation parameters of the bismuth bulk electrode on the quality of the clothianidin reduction signals] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 125. -  Bibliogr. s. 125

Wysokoczułe oznaczanie estradiolu na modyfikowanej elektrodzie węglowej  -  [High sensitive estradiol determination by means of stripping voltammetry on carbon black modified glassy carbon electrode] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 115. -  Bibliogr. s. 115

Wysokoczułe oznaczanie kwetiapiny na elektrodzie z węgla szklistego pokrytego nanocząstkami sadzy -  [High sensitive determination of quetipine on glassy carbon electrode coated with carbon black nanoparticles] / Martyna RUMIN, Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 108. - Bibliogr. s. 108

Wysokoczułe oznaczanie wanadu z kupeferonem jako ligandem metodą ADSV -  [High sensitive voltammetric vanadium determination in presence of cupferron] / Julia Golańska, Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016.  -  ISBN: 978-83-63663-79-7.  -  S. 67.  -  Bibliogr. s. 67

Woltamperometryczne oznaczanie dopaminy na elektrodach pastowych modyfikowanych nanoproszkiem Ni-3YSZ  -  [Voltammetric determination of dopamine at nanopowder xNi-3YSZ modified graphite electrode] / Agnieszka ŁADOCHA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 90. -  Bibliogr. s. 90

Woltamperometryczne oznaczanie Fe(III) przy użyciu elektrody bizmutowej w zoptymalizowanych pożywkach dla kultur in vitro A. bisporus  -  [Voltammetric determination of Fe(III) by the use of bismuth electrode in optimized medium for A. bisporus in vitro cultures] / Agata KRAKOWSKA, Krystian WĘGIEL, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 83. -  Bibliogr. s. 83

Zastosowanie elektrody błonkowej do oznaczania Zn(II) w podłożach kultur in vitro A. Bisporus -  [Application of mercury film electrode for the determination of Zn(II) in medium A. bisporus in vitro cultures] / Agata KRAKOWSKA, Krystian WĘGIEL, Bożena Muszyńska, Marek Szlósarczyk, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 84 - 85. -  Bibliogr. s. 85

Zastosowanie nanoproszku $TiO_{2}$ jako modyfikatora elektrody węgla szklistego  -  [The usage of $TiO_{2}$ nanopowder as a modifier of carbon glassy electrodes] / Łukasz MAGDA, Agnieszka ŁADOCHA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016.  -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 91. -  Bibliogr. s. 91

Zastosowanie pomiaru i analizy szumu elektrochemicznego w ocenie odporności/podatności materiałów na korozję elektrochemiczną  -  [Application of electrochemical noise analysis in evaluation of materials susceptibility to electrochemical corrosion] / Mateusz JEŻ, Marzena MITORAJ, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016.  -  ISBN: 978-83-63663-79-7.  -  S. 76 - 77.  - Bibliogr. s. 77

Zastosowanie superhydrofobowego nanokompozytu w elektrodach jonoselektywnych typu solid-contact  -  [The use of superhydrophobic nanocomposite in solid-contact ion-selective electrodes] / Magdalena PIĘK, Leszek CABAJ, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016.  -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 102. -  Bibliogr. s. 102

Zastosowanie woltamperometrii stripingowej w oznaczaniu drospirenonu  -  [Stripping voltammetry for drospirenone determination] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 116. -  Bibliogr. s. 116

Zastosowanie woltamperometrii stripingowej w oznaczaniu lewotyroksyny sodowej  - [Levothyroxine sodium determination on a renewable mercury film silver-based electrode using adsorptive striping voltammetry] / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2 - 3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016.  -  ISBN: 978-83-63663-79-7. -  S. 47. -  Bibliogr. s. 47.  -  Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Konferencje w  2015 roku
 

All-solid-state potassium-selective electrodes with the interlayer made of modified graphene / M. PIĘK, R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd} -  4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015.  -  ISBN: 978-83-60514-23-8.  -  S. 136.  -  Bibliogr. s. 136

Analytical parameters of potassium selective carbon black modified electrodes / M. PIĘK, L. CABAJ, R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd}  -  4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015.  -  ISBN: 978-83-60514-23-8.  -  S. 133 - 134.  -  Bibliogr. s. 134

Application driven research in sensor technology  - Novel multisensor platforms for monitoring of ion-transport through biological membranes / Andrzej LEWENSTAM // W: SMCBS 2015 : the 7\textsuperscript{th} international workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing : Pułtusk, November 6 - 10, 2015.  -  [Polska : s.?n.], [2015].  -  ISBN: 978-83-920719-9-0.  -  S. 38.  -  Dostęp również online: {http://smcbs2015.pl/docstation/com_docstation/11/SMCBS-2015-abstrakty.pdf} [2015-01-27].  -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: Abo Akademi University, Finland

Carbon nanomaterials as high sensitive receptor layers in voltammetric electrodes / M. RUMIN, R. PIECH, J. SMAJDOR, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd}  -  4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015.  -  ISBN: 978-83-60514-23-8.  -  S. 144.  -  Bibliogr. s. 144

Elektrochemiczne badanie właściwości soli metali przejściowych kwasów fosforomolibdenowego i fosforowolframowego - [Electrochemical study of properties of the phosphomolybdic and phosphotungstic acids salts with transient metals]/ K. Pamin, A. ŁADOCHA, S. Basąg, W. KUBIAK, J. Połtowicz // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16 - 18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.].  -  Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD.  - Opis częśc. wg okł..  -  ISBN: 978-83-60514-22-1.  -  S. 276.  -  A. Ładocha, W. Kubiak  -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Electrochemical studies of solid-contact layers used in ion-selective electrodes / M. PIĘK, R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd}  -  4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015.  -  ISBN: 978-83-60514-23-8.  -  S. 132.  -  Bibliogr. s. 132

Fast and high sensitive prednisolone determination on mercury film silver based electrode (Hg(Ag)FE) / J. SMAJDOR, R. PIECH, M. RUMIN, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd}  -  4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015.  -  ISBN: 978-83-60514-23-8.  -  S. 150.  -  Bibliogr. s. 150

Fast and sensitive voltammetric determination of bisphenol a using glassy carbon electrode modyfied with carbon black / M. RUMIN, R. PIECH, J. SMAJDOR, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd}  -  4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015.  -  ISBN: 978-83-60514-23-8.  -  S. 143.  -  Bibliogr. s. 143

Glycerol as solvent in phenol oxidation with hydrogen peroxide  -  reaction mechanism / Pamin Katarzyna, Połtowicz Jan, Basąg Sylwia, KUBIAK Władysław, Tokarz-Sobieraj Renata // W: Toward new developments in GSC : 7th international conference on green and sustainable chemistry ; 4th JACI/GSC symposium : July 5th - 8th, 2015, Tokyo, Japan.  -  [Tokyo : s.?n.], [2015].  -  S. 99.  - Bibliogr. s. 99, Summ.

High sensitive determination of hydrocortisone by adsorptive stripping voltammetry / J. SMAJDOR, R. PIECH, M. RUMIN, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd}  -  4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015. -  ISBN: 978-83-60514-23-8. -  S. 147. -  Bibliogr. s. 147

High sensitive voltammetric determination of metamizole sodium on glassy carbon electrode decorated with SWCNT/Nafion mixture / M. RUMIN, R. PIECH, J. SMAJDOR, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd}  -  4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015.  -  ISBN: 978-83-60514-23-8.  -  S. 142.  -  Bibliogr. s. 142

Microstructure and electrical properties of 3YSZ solid electrolyte prepared using organic polymeric matrix / M. DZIUBANIUK, E. DROŻDŻ, J. WYRWA, M. RĘKAS // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd}  - 4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski.  -  Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015.  -  ISBN: 978-83-60514-23-8.  -  S. 82–83.  -  Bibliogr. s. 83

Ionic sensitivity of conducting polymer films and their suitability for constructing biomimetic membranes and sensors / Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: SMCBS 2015 : the 7\textsuperscript{th} international workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing : Pułtusk, November 6 - 10, 2015.  -  [Polska : s.?n.], [2015].  -  ISBN: 978-83-920719-9-0.  -  S. 179.  -  Bibliogr. s. 179.  -  Dostęp również online: {http://smcbs2015.pl/docstation/com_docstation/11/SMCBS-2015-abstrakty.pdf} [2015-01-27]

Stripping voltammetry for fast and high sensitive selected elements determination on mercury film silver based electrode (Hg(Ag)FE) / R. PIECH, J. SMAJDOR, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015. — ISBN: 978-83-60514-23-8. — S. 148. — Bibliogr. s. 148

TCNQ-modified potentiometric solid-state sodium selective electrodes / M. PIĘK, R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015. — ISBN: 978-83-60514-23-8. — S. 135. — Bibliogr. s. 135

Własności elektryczne elektrolitu stałego  $Ba(Ce_{0.95}Ti_{0.05})_{0.8}Y_{0.2}O_{3}$ — Electrical properties of $Ba(Ce_{0.95}Ti_{0.05})_{0.8}Y_{0.2}O_{3}$ / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20.?IX.?2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 22

Voltammetric metronidazole determination on mercury film silver based electrode (Hg(Ag)FE) / R. PIECH, J. SMAJDOR, M. RUMIN, B. PACZOSA-BATOR // W: ISSIS 2015 : 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. — Kraków : Polish Academy of Sciences, 2015. — ISBN: 978-83-60514-23-8. — S. 149. — Bibliogr. s. 149

Woltamperometryczne badania katalitycznych właściwości nanoproszków YSZ domieszkowanych metalami przejściowymi  -  [Voltammetric study of catalytic properties of the YSZ nanopowders doped with transition metals]/ A. ŁADOCHA, M. WOLSKA, W.W. KUBIAK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.].  -  Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD.  -  Opis częśc. wg okł..  -  ISBN: 978-83-60514-22-1.  -  S. 328.  -  Bibliogr. s. 328.  -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
 

Konferencje w  2014 roku

All-solid-state potassium-selective electrode using platinum nanoparticles for clinical use / Magdalena RAŚ, Leszek CABAJ, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: 19-a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19-a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16-20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16-20 July 2014, Budapest, Hungary. - Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2014. - ISBN: 978-83-936591-2-8. - S. 149. - Bibliogr. s. 149. - Toż na dysku Flash. - Wymagania systemowe: Adobe Reader

Analiza sygnałów elektrochemicznych w ujęciu wielowymiarowym - [Multivariate analysis of electrochemical signals] / Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. - ISBN: 978-83-63663-44-5. - S. 19. - Bibliogr. s. 19. - Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Analiza sygnałów rejestrowanych podczas woltamperometrycznego oznaczania antyoksydantów - [Analysis of the signals of voltammetric antioxidants determination] / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 55.  -  Bibliogr. s. 55.  -  Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Analiza zawartości wybranych fizjologicznie aktywnych biopierwiastków w kulturach in vitro Agaricus bisporus - [Analysis of the chosen physiologicaly active bio-elements in vitro culture of Agaricus bisporus] / Agata SMALEC, Katarzyna Jedlińska, Krystain Węgiel, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Włodzimierz Opoka // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  - ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 89. - Bibliogr. s. 89. -  A. Smalec, W. Reczyński, B. Baś  -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Badanie przydatności stałej pierścieniowej elektrody bizmutowej w woltaperometrii stripingowej  -  [Examination of the suitability of a solid bismuth ring electrode in stripping voltammetry] / Agata SMALEC, Krystian Węgiel, Katarzyna Jedlińska, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 98 - 99.  -  Bibliogr. s. 99

Badanie właściwości katalitycznych i elektrochemicznych soli kobaltowych kwasu wolframowego i molibdenowego w reakcji utleniania fenolu - [Study of ratalitic and electrochemical properties of fungstic and molibdenic acids salts for phenol oxidation reaction] / Katarzyna Pamin, Sylwia Basąg, Jan Połtowicz, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5- 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978 – 83 – 63663 - 44-5. -  S. 49

Carbon black supporting platinum nanoparticles as an intermediate layer in potassium selective electrodes : [abstract] / Leszek CABAJ, Magdalena RAŚ, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Mátrafüred 2014 : international conference on Electrochemical sensors : June 15–20, 2014, Visegrád, Hungary. - [Hungary : s.?n.], [2014]. - S. 121

Catalytic voltammetric determination of codeine using multiwalled carbon nanotubes/Nafion composite film electrode : [abstract] / M. RUMIN, R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR, W.W. KUBIAK // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19 - 21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. -  Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. -  ISBN: 978-83-60514-19-1.  - S. 160. -  Bibliogr. s. 160

Continuous wavelet transform as a tool ofor interpretation of NPV paracetamol voltammograms interpretation / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Włodzimierz Opoka // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 -a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16–20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  - Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda - Kuracejo, 2014. - ISBN: 978-83-936591-2-8.  -  S. 122.  -  Bibliogr. s. 122.  -  Toż na dysku Flash.  -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Czujniki potencjometryczne modyfikowane nanocząstkami platyny osadzonymi w sadzy  -  [Potentiometric sensors modified CBnPts] / Leszek CABAJ, Magdalena RAŚ, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 54.  -  Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Czujniki potencjometryczne modyfikowane sadzą do oznaczania jonów azotanowych - [Potentiometric sensors based on carbon black for nitrate ions] / Magdalena RAŚ, Leszek CABAJ, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 77. - Bibliogr. s. 77. -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Dedykowana falka macierzysta  -  orginalny sposób interpretacji stripingowych krzywych chronopotencjometrycznych  -  [Dedicated mother wavelet – oginal way of interpreting chronopotentiometric stripping curves] / Katarzyna Jedlińska, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 66 - 67. -  Bibliogr. s. 67

Determination of Ca, K, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Pb and Cd in honey from selected regions of the world / Bożena Muszyńska, Agata SMALEC, Witold RECZYŃSKI, Waldemar Turski, Włodzimierz Opoka // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 - a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda - Kuracejo, 2014.  -  ISBN: 978-83-936591-2-8. - S. 135. - Bibliogr. s. 135. - Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Development of enrichment methods in important micronutrients of the \emph{in vitro} culture of \emph{Agaricus bisporus} in the therapy of chronic diseases / Agata SMALEC, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Włodzimierz Opoka // W: 19 -a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 - a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  - Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2014.  -  ISBN: 978-83-936591-2-8.  -  S. 157.  -  Bibliogr. s. 157.  -  Toż na dysku Flash.  -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Electrochemistry of symmetrical ion channel: a three-dimensional Nernst-Planck-Poisson model / B. BOŻEK, A. LEWENSTAM, K. TKACZ-ŚMIECH, M. DANIELEWSKI // ECS Transactions / The Electrochemical Society ; ISSN 1938-5862. -  2014 vol. 61 iss. 15, s. 11 - 20.  -  Bibliogr. s. 20.  - 225th ECS meeting : May 11 - 15 2014, Orlando, FL

Elektrochemiczne badanie właściwości kationowych metaloporfiryn : [abstract]  -  [Electrochemical characterization of cationic metalporphines] / K. Pamin, A. ŁADOCHA, S. Basąg, W. KUBIAK, J. Połtowicz // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19 - 21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.].  -  Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD.  -  ISBN: 978-83-60514-19-1.  -  S. 259. - Bibliogr. s. 259. - A. Ładocha, W. Kubiak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Elektroda z węgla szklistego modyfikowana warstwą Nafion/MWCNT jako woltamperometryczny sensor paroksetyny  -  [Glassy carbon electrode decorated by Nafion/MWCNT as paroxetine voltammetric sensor] / Martyna RUMIN, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 81.  -  Bibliogr. s. 81.  -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Flow injection analysis with amperometric detection for drugs determination using thin-layer cell with glassy carbon/CNT electrode / Martyna RUMIN, J. SMAJDOR, Jolanta Wymazała, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Włodzimierz Opoka, Marek Szlósarczyk // W: 19 -a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19-a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 -20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  - Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2014.  -  ISBN: 978-83-936591-2-8.  - S. 152 - 153.  - Bibliogr. s. 153. - Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Multielektrodowy czujnik amperometryczny  -  perspektywy zastosowania w technikach stripingowych  -  [Multielectrode amperometric sensor – perspectives of its use in stripping techniques] / Agata SMALEC, Katarzyna Jedlińska, Krystian Węgiel, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 90 - 91. -  Bibliogr. s. 91

Multi -sensor platforms for ion measurement of low-volume biological liquids / Andrzej LEWENSTAM // W: Analysdagarna 2014 [Dokument elektroniczny] : Djurönäset 9 - 11 June. -  Wersja do Windows. - Dane tekstowe. — [Stockholm : s.?n.], [2014]. -  S. [1]. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Tryb dostępu: http://www.analysdagarna.se/wp content/uploads/2014/06/AbstractsOralAnalysdagarna.pdf [2014-10-29]. -  Dod. afiliacja autora: Process Chemistry Centre, Finland

New nafion/pedot receptor for voltammetric determination of sodium metamizole / Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19-a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda - Kuracejo, 2014.  -  ISBN: 978-83-936591-2-8.  -  S. 141. -  Bibliogr. s. 141. -  Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Nitrate - selective potentiometric sensors with polymer-CB composites / Magdalena RAŚ, Leszek CABAJ, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 - a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2014.  -  ISBN: 978-83-936591-2-8.  -  S. 148.  -  Bibliogr. s. 148. - Toż na dysku Flash.  -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Nowy receptor Nafion/PEDOT w oznaczeniach metamizolu sodu metodą liniowej woltamperometrii stripingowej  -  [New Nafion/PEDOT receptor in the determination of sodium methamizole by linear sweep stripping voltammetry] / Jolanta Smajdor, Robert PIECH, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5. -  S. 82. -  Bibliogr. s. 82. -  R. Piech, M. Rumin, B. Paczosa-Bator -  afiliacja: Akademia Górniczo - Hutnicza

Potencjometryczny czujnik do oznaczania tauryny  -  [Potentiometric sensor for taurine determination] / Justyna KUPIS, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. - ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 71.  -  Bibliogr. s. 71.  -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Potentiometric sensor platform / Magdalena RAŚ, Leszek CABAJ, Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 - a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda - Kuracejo, 2014.  -  ISBN: 978-83-936591-2-8.  -  S. 147. -  Bibliogr. s. 147.  - Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Soluble inorganic contaminats occurring in fish, omega-3 fatty acids formulations / Jacek Rojowski, Marek Szlósarczyk, Magdalena Sawczuk, Robert PIECH, Włodzimierz OPOKA // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 - a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2014. -  ISBN: 978-83-936591-2-8. -  S. 151. - Bibliogr. s. 151. - Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Surface effects in measurements of blood electrolytes by ion-sensors / A. LEWENSTAM // W: 225\textsuperscript {th} ECS meeting [Dokument elektroniczny] : May 11 - 15, 2014, Orlando : meeting abstracts.  -  Dane tekstowe. - Orlando : [s.?n.], 2014.  -  Ekran [1].  -  Tryb dostępu: https://ecs.confex.com/ecs/225/webprogram/Paper29253.html [2014-05-21]. -  Bibliogr. ekran [1].  -  A. Lewenstam - dod. afiliacja: Abo Akademi University, Finland

Synteza oraz badania fizykochemiczne serii soli żelazowych heteropolikwasów H3PMo12O40 i H3PW12O40 : [abstract]  -  [Synthesis and physicochemical characterization of the iron salts of heteropolyacids H3PMo12O40 and H3PW12O40] / K. Pamin, J. Maciejewska, J. Połtowicz, S. Basąg, W. KUBIAK // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19 - 21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. -  Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. -  ISBN: 978-83-60514-19-1.  -  S. 260.  -  W. Kubiak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

The new voltammetric sensor with the renovable working electrode / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Ewa NIEWIARA, Włodzimierz Opoka // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 - a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary. -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2014. -  ISBN: 978-83-936591-2-8. -  S. 113 - 114. -  Bibliogr. s. 114. - Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Thiomersal determination by cathodic stripping voltammetry on refreshable mercury film silver based electrode Hg(Ag)Fe / Robert PIECH, Jolanta Wymazała, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA - BATOR // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 - a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 -20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary. -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda - Kuracejo, 2014. -  ISBN: 978-83-936591-2-8.  -  S. 142. -  Bibliogr. s. 142. - Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Voltammetric and amperometric  -  flow injection system for sensitive paroxetine analysis using a MWNTS/Nafion modified glassy carbon electrode / Martyna RUMIN, Robert PIECH, Beata PACZOSA - BATOR, Marek Szlósarczyk // W: 19 - a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19 - a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda - Kuracejo, 2014. -  ISBN: 978-83-936591-2-8. - S. 154 - 155. -  Bibliogr. s. 154 - 155. -  Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Voltammetric determination of coenzyme Q10 using the renovable annular amalgam electrode/ Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Ewa NIEWIARA, Włodzimierz Opoka // W: 19 -a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19-a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16-20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16-20 July 2014, Budapest, Hungary. - Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2014. -  ISBN: 978-83-936591-2-8. - S. 150. - Bibliogr. s. 150. - Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Voltammetric method of doxorubicin determination using the amalgam renovable electrode / Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Włodzimierz Opoka // W: 19-a IMEK : chronic diseases as challenge for contemporary societies in the 21\textsuperscript{st} century : la 19-a Internacia Medicina Esperanto Kongreso : 16 - 20 July 2014, Budape?to, Hungario = 19\textsuperscript{th} International Medical Esperanto Congress & 1\textsuperscript{st} central european biomedical congress : 16 - 20 July 2014, Budapest, Hungary.  -  Kraków : ZOZ Ośrodek UMEA Shinoda-Kuracejo, 2014. -  ISBN: 978-83-936591-2-8.  -  S. 138. - Bibliogr. s. 138. - Toż na dysku Flash. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Wpływ chropowatości elektrody na przebieg reakcji elektrodowej  -  [Influence of the electrode roughness on heterogenous reaction] / Agnieszka ŁADOCHA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978 – 83 – 63663 -44 -5. - S. 73. - Bibliogr. s. 73. -  Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Wysokoczułe oznaczanie tiomersalu metodą katodowej woltamperometrii stripingowej na błonkowej elektrodzie rtęciowej - [High sensitive thiomersal determination by cathodic stripping voltammetric method on mercury film electrode] / J. Wymazała, Robert PIECH, Martyna RUMIN, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5. -  S. 83. - Bibliogr. s. 83. -  R. Piech, M. Rumin, B. Paczosa-Bator, B. Baś -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Zastosowanie nanomateriałów do usuwania As(III) i As(V) z roztworów wodnych  -  [Nanoparticles application in As(III) and As(V) removing from aqueous solutions] / Małgorzata WOLSKA, Ewa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5 - 6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014.  -  ISBN: 978-83-63663-44-5.  -  S. 100.  -  Bibliogr. s. 100.  -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
 

Konferencje w  2013 roku
 

137Cs and 40K radionuclides activity and heavy metals concentrations in soil samples from East part of the Flysh Carpathian Mountains in Poland / W. RECZYŃSKI, K. SZARŁOWICZ, M. STOBIŃSKI, A. SMALEC,  J. GOŁAŚ, B. KUBICA // W: ICCE 2013 [Dokument elektroniczny] : 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : Barcelona, June 25–28, 2013 ; book of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Barcelona : s.?n.], 2013. -  1 dysk Flash. -  S. [1] PS20. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Bibliogr. s. [1]

All-solid-state selective electrode using platinum nanoparticles for potassium determination / B. PACZOSA-BATOR, L. CABAJ, R. PIECH // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15 -19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. - Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  [Greece : s.?n.], [2013]. -  1 dysk optyczny. -  S. 297. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. -  Bibliogr. s. 297

Analiza pierwiastków w owocnikach i kulturach {\em in vitro Agaricus bisporus} : [abstrakt]  -  [Analysis of elements concentrations in fruiting bodies and cultured {\it in vitro mycelium of Agaricus bisporus} : abstract] / Agata SMALEC, Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63663-22-3. -  S. 47- 48. -  Bibliogr. s. 48. -  Agata Smalec, Witold Reczyński, Bogusław Baś -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

A potentiometric sensor based on platinum nanoparticles deposited on carbon black as the transducer layer / Leszek CABAJ, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25 - 29 August 2013 : book of abstracts. -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. -  Dysk Flash. -  ISBN: 978-83-7798-089-7. -  S. 634. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader. -  Bibliogr. s. 634

Application of inorganic sorbents for removal of humic acids and heavy metals from water solutions / E. NIEWIARA, M. WOLSKA, W.W. KUBIAK, D. KATA, W. RECZYŃSKI, A. SMALEC // W: ICCE 2013 [Dokument elektroniczny] : 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : Barcelona, June 25–28, 2013 ; book of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Barcelona : s.?n.], 2013. - 1 dysk Flash. - S. [1] PW29. - Wymagania systemowe: Adobe Reader

Automatyczne algorytmy generacji i odejmowania tła w woltamperometrii : [abstrakt] - [Authomatic algorithms of baseline generation and substraction in voltammetry : abstract] / Łukasz GÓRSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013.  -  ISBN: 978-83-63663-22-3.  - S. 58.  -  Bibliogr. s. 58

Biomimetyczne membrany otrzymane techniką molekularnego wdrukowania : [abstrakt]  - [Biomimetic membranes obtained by molecularly imprinted technique : abstract] / Justyna KUPIS, Filip CIEPIELA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013.  -  ISBN: 978-83-63663-22-3.  -  s. 30.  -  Bibliogr. s. 30.  -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Elektrochemiczna charakterystyka filmów PEDOT domieszkowanych nukleotydami jako modelowych membran biologicznych : [abstrakt] -  [Conducting polymer (CP) films as model biological membranes : elektrochemical properties of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) doped with nucleotide ligands : abstract] / Justyna KUPIS, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63663-22-3. -  S. 50. -  Bibliogr. s. 50. -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Elektrochemiczna charakterystyka filmów PEDOT domieszkowanych tauryną jako modelowych membran biologicznych : [abstrakt] -  [Conducting polymer (CP) films as model biological membranes : electrochemical properties of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) doped with Taurine ligands : abstract] / Justyna KUPIS, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63663-22-3. -  S. 51. -  Bibliogr. s. 51. -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Determination of organo-tin compounds with the renovable film mercury sensor / E. NIEWIARA, M. WOLSKA, W.W. KUBIAK, D. KATA, W. RECZYŃSKI, A. SMALEC // W: ICCE 2013 [Dokument elektroniczny] : 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : Barcelona, June 25 - 28, 2013 ; book of abstracts.  -  Wersja do Windows.  - Dane tekstowe. -  [Barcelona : s.?n.], 2013. -  1 dysk Flash.  -  S. [1] PW30. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader

Elektrochemiczna charakterystyka filmów PEDOT domieszkowanych ligandami TAPSO jako membran referencyjnych : [abstrakt] -  [Conducting polymer (CP) films as reference membranes : electrochemical properties of CP films doped with TAPSO ligands : abstract] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013.  -  ISBN: 978-83-63663-22-3.  -  S. 49.  -  Bibliogr. s. 49. - Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

General aspects of environmental analysis : choice of methods, methods compatibility, data processing / W. RECZYŃSKI, E. NIEWIARA, M. JAKUBOWSKA, B. KUBICA, K. SZARŁOWICZ, B. BAŚ, A. SMALEC // W: ICCE 2013 [Dokument elektroniczny] : 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : Barcelona, June 25–28, 2013 ; book of abstracts. -  Wersja do Windows. - Dane tekstowe. -  [Barcelona : s.?n.], 2013. -  1 dysk Flash. - S. [1] PS21. - Wymagania systemowe: Adobe Reader

Honey significance as bio-monitor for the environment / Agata SMALEC, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA // W: ICCE 2013 [Dokument elektroniczny] : 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : Barcelona, June 25–28, 2013 ; book of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [Barcelona : s.?n.], 2013. - 1 dysk Flash. - S. [1] PT29. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Bibliogr. s. [1]

New biomimetic platform base on molecularly imprinted conducting polymers / Justyna KUPIS, Michał Wagner, Filip CIEPIELA, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: The 64\textsuperscript{th} annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : electrochemistry for a new era : 8 - 13 September 2013, Santiago de Querétaro, Mexico / [International Society of Electrochemistry]. -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  [Mexico : s.?n.], cop. 2013. - 1 dysk optyczny.  -  S. [1]. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.  -  Andrzej Lewenstam - dod. afiliacja: Laboratory of Analytical Chemistry, {\AA}bo Akademi University, Turku-{\AA}bo, Finland

Problem of non-linearity in voltammetric PLS models / Filip CIEPIELA, Łukasz GÓRSKI, Robert PIECH, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25 - 29 August 2013 : book of abstracts. -  Wersja do Windows. - Dane tekstowe. -  Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. -  Dysk Flash. -  ISBN: 978-83-7798-089-7. -  S. 316. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Bibliogr. s. 316

Sensitive voltammetric determination of atorvastatin on multiwalled carbon nanotubes/Nafion glassy carbon modified electrode / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Leszek CABAJ // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25 - 29 August 2013 : book of abstracts.  -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. -  Dysk Flash. -  ISBN: 978-83-7798-089-7.  -  S. 632. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader. -  Bibliogr. s. 632

Sensitive voltammetric determination of codeine using multiwalled carbon nanotubes/Nafion composite film electrode / R. PIECH, M. RUMIN, B. PACZOSA-BATOR // W: IMA - 2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15 - 19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts.  -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  [Greece : s.?n.], [2013]. -  1 dysk optyczny. - S. 300. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. -  Bibliogr. s. 300

Sensitive voltammetric determination of molybdenum, uranium and vanadium in chloranilic acid system on renewable mercury film electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15 - 19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  [Greece : s.?n.], [2013]. - 1 dysk optyczny. -  S. 294. - Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. - Bibliogr. s. 294

Sorpcja metali ciężkich na nanoproszkach domieszkowanych metalami ziem rzadkich -  [Heavy metals sorption on rare earth metals doping nanopowders] / Ewa NIEWIARA, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63663-22-3. -  S. 61. -  Bibliogr. s. 61. -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Szybkie i wysokoczułe oznaczanie molibdenu, uranu i wanadu z kwasem chloroanilowym na elektrodzie Hg(Ag)FE : [abstrakt] -  [Fast and higly determination of molybdenium, uranium and vanadium using the Hg(Ag)FE electrode : abstract] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK, Marek Szlósarczyk, Leszek CABAJ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63663-22-3. -  S. 65. -  Bibliogr. s. 65. -  Robert Piech, Boguław Baś, Beata Paczosa-Bator, Władysław W. Kubiak, Leszek Cabaj -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Toxic metals and trace elements in soil and fruiting bodies of selected mushroom species / Agata SMALEC, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Bożena Muszyńska, Magdalena Kaleta, Ewa NIEWIARA // W: ICCE 2013 [Dokument elektroniczny] : 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : Barcelona, June 25–28, 2013 ; book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : s.?n.], 2013. — 1 dysk Flash. — S. [1] PT30. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

The influence of the method of addition of Al2O3 to 3YSZ material on its thermal and electrical properties / Ewa DRÓŻDŻ, Jan WYRWA, Grzegorz GRABOWSKI, Mieczysław RĘKAS // W: CEEC-TAC2 : 2\textsuperscript{nd} Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry : 27–30 August 2013, Vilnius, Lithuania : book of abstracts / eds. Andrei Rotaru, Daumantas Matulis. -  [Lithuania : s.?n.], [2013]. -  S. 329. -  Bibliogr. s. 329

The study of carbon black-contact ion selective electrodes by electrochemical impedance spectroscopy / B. PACZOSA-BATOR, L. CABAJ, R. PIECH // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15–19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  [Greece : s.?n.], [2013]. -  1 dysk optyczny. -  S. 299. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. -  Bibliogr. s. 299

Voltammetric determination of thymol on multiwalled carbon nanotubes/Nafion glassy carbon modified electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: IMA-2013 [Dokument elektroniczny] : 8th international conference on Instrumental Methods of Analysis: modern trends and applications : 15 - 19 September 2013, Thessaloniki, Greece : book of abstracts. -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. - [Greece : s.?n.], [2013]. -  1 dysk optyczny. -  S. 298. -  Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM.  -  Bibliogr. s. 298

Woltamperometryczna metoda oznaczania cynku przy użyciu srebrnej odnawialnej elektrody pierścieniowej : [abstrakt] -  [Voltammetric method of zinc determination with the use of renovated silver annular band electrode : abstract] / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 -7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013.  -  ISBN: 978-83-63663-22-3.  -  S. 59. -  Bibliogr. s. 59. -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Woltamperometryczne oznaczanie ubichinonu z zastosowaniem cyklicznie odnawialnej pierścieniowej elektrody błonkowej : [abstrakt] - [Voltammetric dtermination of ubiquinone using the cyclic renovablering film electrode : abstract] / Anna BUGAJNA, Mateusz JEŻ, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63663-22-3. -  S. 54. -  Bibliogr. s. 54. -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Zastosowanie błonkowej elektrody rtęciowej w oznaczaniu monobutylocyny oraz dibutylocyny : [abstrakt] -  [Application of the mercury film electrode in monobutyltin and dibutyltin determination : abstract] / Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013.  -  ISBN: 978-83-63663-22-3.  -  S. 60.  - Bibliogr. s. 60

Zastosowanie elektrod jonoselektywnych typu all\-solid-state do oznaczania ołowiu w próbkach o wysokiej sile jonowej kationów przeszkadzających : [abstrakt]  -  [Application of all-solid-state ion-selective electrodes for determination of lead (II) in the samples with high ionic strength due to interfering ions : abstract] / Artur Jasiński, Marcin Guziński, Grzegorz Lisak, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM, Maria Bocheńska // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63663-22-3. -  S. 43.  -  Bibliogr. s. 43

Zastosowanie nanoplatyny jako warstwy pośredniej w czujnikach potencjometrycznych typu solid-contact : [abstrakt] -  [Solid-contact sensors with nanoplatinum nanoparticles interlayer : abstract] / Leszek CABAJ, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Marek Szlósarczyk // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6 - 7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013.  -  ISBN: 978-83-63663-22-3.  -  S. 66.  -  Bibliogr. s. 66. -  Leszek Cabaj, Beata Paczosa-Bator, Robert Piech -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Zastosowanie odnawialnej elektrody amalgamatowej w oznaczaniu doksorubicyny : [abstrakt]  -  [Application of the renovable amalgam electrode in doxorubicyne determination: abstract] / Mateusz JEŻ, Anna BUGAJNA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013.  -  ISBN: 978-83-63663-22-3.  -  S. 55.  -  Bibliogr. s. 55. -  Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 

Konferencje w  2012 roku

All-solid-state potassium-selective electrode using carbon black / Beata PACZOSA - BATOR, Robert PIECH // W: The 63rd annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation : 19 - 24 August, 2012, Prague, Czech Republic. -  Wersja do Windows.  -  Dane tekstowe.  -  [S. l. : s. n., 2012].  -  1 dysk optyczny.  - S. [1].  -  Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.  -  Bibliogr. s. [1]

Analysis of physiologically active elements in fruiting bodies and mycelium from {\em in vitro} culture of selected edible mushrooms / Bożena Muszyńska, Witold RECZYŃSKI, Jacek Rojowski, Włodzimierz Opoka // W: 18-a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10 - 15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18-a IMEK kaj UMEA.  -  Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012. -  ISBN 978-80-86887 – 17 - 3.  -  S. 44 - 45.  - Bibliogr. s. 45

Application of voltammetric methods in quantitative analysis of vitamins / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Włodzimierz Opoka // W: 18 - a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10–15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18 - a IMEK kaj UMEA.  -  Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012.  -  ISBN 978-80-86887-17-3.  -  S. 56 - 57.  -  Bibliogr. s. 57

Chemometric evaluation of trace elements content in selected raw plant materials / Marek Szlósarczyk, Włodzimierz Opoka, Robert PIECH, Jan Krzek // W: 18-a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10–15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18-a IMEK kaj UMEA.  -  Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012.  -  ISBN 978-80-86887-17-3. -  S. 61

Ciągła transformacja falkowa jako narzędzie interpretacji woltamogramów NPV paracetamolu - [Continuous wavelet transform as a tool in interpretation of paracetamol NPV voltammograms] / Anna BUGAJNA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012.  -  ISBN 978-83-63663-05-6.  - S. 37.  -  Bibliogr. s. 37. -  Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Detekcja gazowego chloru przy użyciu ogniwa elektrochemicznego z elektrolitem stałym 8YSZ -  Detecting of gaseous chlorine using electrochemical cell based on 8YSZ solid electrolyte / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Paweł PASIERB, Mieczysław RĘKAS // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania (Warszawa) ; ISSN 0033-2089 -  Tyt. poprz.: Przegląd Elektroniki. - 2012 R. 53 nr 6 s. 49- 51. - Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ. - Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Determination of Mn(II) using anodic stripping voltammetry in mineral waters / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Marek Szlósarczyk, Bogusław BAŚ, Włodzimierz Opoka // W: 18-a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10-15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18-a IMEK kaj UMEA. - Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012. - ISBN 978-80-86887-17-3. - S. 59. - Bibliogr. s. 59

Electrochemical properties of the PEDOT films doped with ADP ligands / J. KUPIS, U. Mattinen, T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3 - 7 2012 : book of abstracts. - Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. -  ISBN 978-961-6104-20-3. -  S. 147. -  Bibliogr. s. 147.  -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: \ring{A}bo Akademi University

Electrochemical properties of the PEDOT films doped with TAPSO ligands as a CP-based reference electrode / T. BŁAŻ, J. KUPIS, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3 -7 2012 : book of abstracts. -  Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. -  ISBN 978-961-6104-20-3. - S. 144. - Bibliogr. s. 144. -  A. Lewenstam - dod. afiliacja: \ring{A}bo Akademi University

Electrochemical properties of the PEDOT films doped with taurine ligands / J. KUPIS, A. LEWENSTAM, J. MIGDALSKI // W: 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3 - 7 2012 : book of abstracts. - Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. -  ISBN 978-961-6104-20-3. - S. 146. - Bibliogr. s. 146. -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: \ring{A}bo Akademi University

Electrochemical sensors in (routine) clinical chemistry -  challenges and perspectives / A. LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3 - 7 2012. - Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. -  ISBN 978-961-6104-20-3. -  S. 53. -  Bibliogr. s. 53. -  Dodatkowa afiliacja: Abo Akademi University, Finland

Filmy PEDOT domieszkowane ligandami Tauryny i ich właściwości elektrochemiczne i biomimetyczne -  [Biomimetics and electrochemical properties of the PEDOT films doped with Taurine ligands] / Justyna KUPIS, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. -  ISBN 978-83-63663-05-6. - S. 33. -  Bibliogr. s. 33. -Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Filmy polimerów przewodzących domieszkowanych AMP, ADP i ATP jako membrany biomimetyczne -  [Conducting polymers films doped with ATP, ADP and AMP ligands and their applications as biomimetic membranes] / Justyna KUPIS, Ulrika Matinen, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. - ISBN 978-83-63663-05-6. -  S. 66. -  Bibliogr. s. 66. - Justyna Kupis, Teresa Błaż, Jan Migdalski, Andrzej Lewenstam  -  afiliacja: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. -  A. Lewenstam dod. afiliacja: Abo Akademi University, Turku, Finland

Fluoxetine determination by cathodic stripping voltammetry / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR, A. Pokrywa, A. Maślanka, M. Szlósarczyk, L. Cabaj // W: ISSIS 2012 : 3rd International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the solid/liquid interface : May 27th - June 1st, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ; PAN, Foundation ”Pro - Kataliza”. -  Kraków : Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, 2012. -  ISBN 978-83-60514-17-7. -  S. 88. - Bibliogr. s. 88

Human fibroblasts as a model of zinc transport and cellular interactions study / Małgorzata Tyszka-Czochara, Joanna Gdula-Argasińska, Magdalena Skulska, Witold RECZYŃSKI, Marek Szlósarczyk, Jacek Rojowski, Tadeusz Librowski, Włodzimierz Opoka // W: 18-a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10 - 15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18-a IMEK kaj UMEA. - Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012. - ISBN 978-80-86887-17-3.  -  S. 31. -  Bibliogr. s. 31

Implementation of solid-state lead (II) selective electrodes in the determination of ground water pollution by tuned galvanostatic polarization method / G. Lisak, F. CIEPIELA, L. Harju, A. LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3–7 2012. -  Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012.  -  ISBN 978-961-6104-20-3. -  S. 127. - Bibliogr. s. 127. -  F. Ciepiela, A. Lewenstam  - afiliacja: University of Science and Technology, Faculty of Material Science and Ceramics ; A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: \AAbo Akademi University, Finland

Influence of anion doped conducting polymer layer on the ion selective membranes stability of solid-state electrodes / B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH, L. Cabaj, A. LEWENSTAM // W: 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3 - 7 2012 : book of abstracts.  -  Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012.  -  ISBN 978-961-6104-20-3.  - S. 218.  -  Bibliogr. s. 218

Jonoczułe membrany polimerów przewodzących – sposoby indukowania pożądanej czułości kationowej -  [Conducting polymer based ion selective membranes – methods of inducing pre-selected cationic sensitivity] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012. - Warszawa : PTChem, [2012]. -  ISBN 978-83-60988-12-1. - S. 333- 334. -  Bibliogr. s. 334. - Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Modeling non equilibrium potentiometry and electrochemical impedance by NPP model / A. LEWENSTAM, T. Sokalski, J.\,J. Jasielec, P. Lingenfelter, B. GRYSAKOWSKI, B. WIERZBA, R. FILIPEK, M. DANIELEWSKI // W: 221st ECS Meeting : Seattle, WA, May 6 - 10, 2012 / The Electrochemical Society.  -  Pennington, New Jersey : ECS, cop. 2012.  - (Meeting Abstracts ; ISSN 1091-8213 ; MA 2012-01).  -  S. [1].  -  Bibliogr. s. [1].  -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: Abo Akademi University, Finland

Modelowanie układu tętniczego nerki - [Modeling of kidney arterial system] / Tomasz Drewniak, Maciej Rzepecki, Katarzyna Reczyńska, Katarzyna Pyryt, Karolina Pielka, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Chemometria : metody i zastosowania : V konferencja naukowo-szkoleniowa : zrozumieć podstawy metod chemometrycznych : Zakopane, 18–21 października 2012 / Komisja Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN etc.. -  Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2012. - ISBN 978-83-87425-88-3. - S. 64- 65. -  Bibliogr. s. 65

Molecularly imprinted conducting polymer based biomimetic platform / J. KUPIS, A. LEWENSTAM, J. MIGDALSKI // W: 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3 - 7 2012 : book of abstracts. -  Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012.  -  ISBN 978-961-6104-20-3. - S. 145. - A. Lewenstam - dod. afiliacja: \ring{A}bo Akademi University

Nernst-Planck-Poisson model for the qualitative description of the behaviour of solid-contact ion-selective-electrodes at low analyte concentration / J.\,J. Jasielec, G. Lisak, M. Wagner, T. Sokalski, A. LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3 - 7 2012. -  Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012.  - ISBN 978-961-6104-20-3.  -  S. 89. -  Bibliogr. s. 89. - A. Lewenstam - dod. afiliacja: \AAbo Akademi University, Finland

New forms for preparation of dental fillings and research on zinc release from them : [abstract] / Jolanta Pytko-Polończyk, Agata Antosik, Renata Jachowicz, Agnieszka Krywult, Jacek Rojowski, Magdalena Zając, Marek Szlósarczyk, Bogusław BAŚ, Włodzimierz Opoka // W: 18-a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10–15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18-a IMEK kaj UMEA. — Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012.  -  ISBN 978-80-86887-17-3. - S. 41- 42

New multipurpose electrochemical analyzer for biomedical applications / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Witold RECZYŃSKI, Włodzimierz Opoka // W: 18-a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10 - 15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18-a IMEK kaj UMEA. -  Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012. - ISBN 978-80-86887-17-3.  -  S. 42 - 43. -  Bibliogr. s. 43

Nowy algorytm korekty tła w woltamperometrycznym oznaczaniu cynku w dializatach mózgowych -  [New background correction algorithm in voltammetric determination of zinc in brain dialysates] / Łukasz GÓRSKI, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. - ISBN 978-83-63663-05-6. - S. 40. -  Bibliogr. s. 40. -  Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Oznaczanie ATP w obecności Th(IV) na błonkowej elektrodzie rtęciowej metodą CSV - [ATP determination in presence of Th(IV) on mercury film electrode by CSV method] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27- 28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. - ISBN 978-83-63663-05-6. - S. 42. - Bibliogr. s. 42. - Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Oznaczanie fluoksetyny katodową woltamperometrią stripingową na elektrodzie rtęciowej - [Fluoxetine determination by cathodic stripping voltammetry on mercury electrode] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Anna Pokrywa, Anna Kwiecień, Marek Szlósarczyk // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27- 28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. - ISBN 978-83-63663-05-6. - S. 43. - Bibliogr. s. 43. - Robert Piech, Beata Paczosa-Bator - afiliacja: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Papaverine determination by cathodic stripping voltammetry on mercury film electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR, W.\,W. KUBIAK, E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI // W: 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3- 7 2012 : book of abstracts. -  Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012.  -  ISBN 978-961-6104-20-3.  -  S. 217.  -  Bibliogr. s. 217

Pierścieniowa elektroda GC - perspektwy zastosowań w oznaczaniu leków - [Ring GC electrode – perspectives in determination of medicines] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Anna BUGAJNA, Władysław W. KUBIAK // W: ,,Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. - ISBN 978-83-60988-12-1. - S. 349-350. - Bibliogr. s. 350. - W publikacji podano błędnie nazwisko: Anna Bugaja. - Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Potassium-selective electrode using carbon black for clinical use / B. PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Leszek Cabaj, Bogusław BAŚ, Włodzimierz Opoka // W: 18-a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10 - 15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18-a IMEK kaj UMEA.  -  Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012.  -  ISBN 978-80-86887-17-3.  -  S. 57.  -  Bibliogr. s. 57

Sensitive determination of ATP in presence of Th(IV) by cathodic stripping voltammetry on amalgam film electrode / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: The 63rd annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation : 19–24 August, 2012, Prague, Czech Republic. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe. - [S. l. : s. n., 2012]. - 1 dysk optyczny. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD - ROM. - Bibliogr. s. [1]

Surface active substances sorption on titanium dioxide  -  the process effectiveness / E. NIEWIARA, B. PACZOSA-BATOR, W. RECZYŃSKI, M. WOLSKA, R. PIECH // W: 14th international conference on Electrochemistry : Portoroz, Slovenia, June 3 - 7 2012 : book of abstracts. -  Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012.  -  ISBN 978-961-6104-20-3.  - S. 228.  -  Bibliogr. s. 228

The correlation between electrolytes in human organism studied by potentiometric and spectrofotometric methods / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Włodzimierz Opoka // W: 18-a IMEK : 18-a Internacia Medicinista Esperanto-Kongreso = 18th International Medical Esperanto Congress : 10 - 15.07.2012, Opava, \^{C}e\^{h}io : kongresa libro / Organiza Komitato de la 18-a IMEK kaj UMEA. - Opava : Nord Service, s.\,r.\,o., 2012.  -  ISBN 978-80-86887-17-3.  -  S. 60. -  Bibliogr. s. 60

The modeling of renal artery pathways / Drewniak T.\,D., Rzepecki M., Reczyńska K., Pyryt K., Pielka K., JAKUBOWSKA M., Juszczak K. // European Urology. Supplement ; 1569- 9056. - 2012 vol. 21 iss. 4 s. [1]. - Mylnie podano nazwisko autora: Piekla K. zamiast Pielka K.. - Abstracts of EAU 12th Central European Meeting (CEM), and EAU 8 th Eastern European Meeting (SEEM)

The study of transduction mechanism in solid-contact electrodes by electrochemical impedance spectroscopy / B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH, L. Cabaj // W: ISSIS 2012 : 3rd International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the solid/liquid interface : May 27th–June 1st, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ; PAN, Foundation ”Pro–Kataliza”.  -  Kraków : Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences, 2012.  -  ISBN 978-83-60514-17-7.  -  S. 89. -  Bibliogr. s. 89

Układ pomiarowy do badania dwukierunkowych procesów transportu wybranych jonów przez membrany - [Measuring setup for bidirectional ion trans-membrane fluxes] / Bogusław BAŚ, Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012. - Warszawa : PTChem, [2012]. - ISBN 978-83-60988-12-1. -  S. 348–349.  -  Bibliogr. s. 349. -  Afiliacja autorów: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Woltamperometryczne oznaczanie mieszanin metali o bliskich i nakładających się potencjałach - [Voltammetric determination of metal mixtures of near and overlapping potentials / Anna BUGAJNA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. - ISBN 978-83-63663-05-6. - S. 54. -Bibliogr. s. 54. — Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wpływ wybranych modyfikatorów warstwy podwójnej na sygnał odnawialnych srebrnych elektrod pierścieniowych -[The impact of the double layer modifiers on the signal registered on the renovated solid state electrodes] / Filip CIEPIELA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. -Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. -ISBN 978-83-63663-05-6. -S. 29–30. -Bibliogr. s. 30. - Afiliacja autora: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wykorzystanie czujników potencjometrycznych w oznaczeniu zawartości potasu w napojach spożywczych - [Use of solid state ion-selective electrodes with carbon black for determination of potassium in drinks] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Witold RECZYŃSKI, Ewa NIEWIARA, Leszek CABAJ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. - ISBN 978-83-63663-05-6. - S. 57. - Bibliogr. s. 57. - Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wykorzystanie odnawialnej błonkowej elektrody rtęciowej w specjacyjnym oznaczaniu związków organocyny - [Application of renewable mercury film electrode in speciation of organo-tin compounds / Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Małgorzata WOLSKA, Władysław W. KUBIAK, Beata PACZOSA-BATOR // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27- 28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. - ISBN 978-83-63663-05-6. - S. 60–61. - Bibliogr. s. 61. - Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wykorzystanie planarnego wieloelektrodowego mikroogniwa potencjometrycznego do oznaczania zawartości wybranych jonów metodą stykową - [Planar multielectrode potentiometric microcell for unique contact-type measurements of selected ions] /Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012. - ISBN 978-83-63663-05-6. - S. 21. - Bibliogr. s. 21. - Afiliacja Autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wykorzystanie rezystancji szumu elektrochemicznego do badania procesów korozji - [Resistance of the electrochemical noise in the investigation of the corrosion processes] / Bogusław BAŚ, Elżbieta GODLEWSKA, Marzena MITORAJ, Mateusz JEŻ, Piotr Rafalski, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: ,,Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16-20 września 2012 : materiały zjazdowe. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. - ISBN 978-83-60988-12-1. - S. 349. - Bibliogr. s. 349. - Bogusław Baś, Elżbieta Godlewska, Marzena Mitoraj, Mateusz Jeż, Małgorzata Jakubowska - afiliacja: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Wysokoczułe oznaczanie chromu (VI) metodą NPV z zastosowaniem algorytmów przetwarzania sygnałów -  [Very sensitive NPV determination of chromium (VI) with signal processing algorithms] / Anna BUGAJNA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012.  - ISBN 978-83-63663-05-6.  - S. 63.  - Bibliogr. s. 63.  - Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wysokoczułe oznaczanie papaveryny na błonkowej elektrodzie rtęciowej metodą CSV  -  [High sensitive papaverin determination on mercury film electrode by CSV method] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27 - 28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012.  -  ISBN 978-83-63663-05-6.  - S. 62.  -  Bibliogr. s. 62.  -  Afiliacja autorów: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

XAS study of Mo doped {TiO_{2}} nanoparticle materials / K. SCHNEIDER, M. SIKORA, J. STĘPIEŃ, K. BIERNACKA, Cz. KAPUSTA, D. Zając, K. Michalow-Mauke, Th. Graule, A. Vital, K. ZAKRZEWSKA, M. RĘKAS // Synchrotron Radiation in Natural Science : Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society ; ISSN 1644-7190.  -  2012 vol. 11 no. 1 - 2 s. 140.  -  ISSRNS - 11 : programme and abstracts of the 11th International Symposium and School on Synchrotron Radiation in Natural Science : Cracow, Poland, 20–25 May, 2012

Zastosowanie algorytmu genetycznego w modelowaniu linii bazowej w woltamperometrii  -  [Application of the genetic algorithm in the baseline modelling in voltammetry] / Władysław W. KUBIAK, Łukasz GÓRSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Chemometria : metody i zastosowania : V konferencja naukowo-szkoleniowa : zrozumieć podstawy metod chemometrycznych : Zakopane, 18 - 21 października 2012 / Komisja Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN etc..  - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2012.  -  ISBN 978-83-87425-88-3.  -  S. 74 - 75.  -  Bibliogr. s. 75

Zastosowanie pomiaru szumu elektrochemicznego do oceny właściwości korozyjnych wybranych próbek metalicznych w środowisku wody morskiej  -  [Application of electrochemical noise measurements in evaluation of corrosion properties of the selected metallic samples in the sea water environment] / Mateusz JEŻ, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Marzena MITORAJ, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XI konferencja : Kraków, 27–28 września 2012 / Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2012.  -  ISBN 978-83-63663-05-6.  -  S. 31–32.  -  Bibliogr. s. 32.  - Mateusz Jeż, Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś – afiliacja: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ; Elżbieta Godlewska, Marzena Mitoraj  -  afiliacja: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Zastosowanie tlenku cyrkonu domieszkowanego itrem do konstrukcji potencjometrycznego sensora chloru  -  [Application of yttrium-doped zirconium oxide to construction of potentiometric chlorine sensor] / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: COE 2012 : Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne : XII konferencja naukowa : Karpacz 24–27 czerwca 2012.  -  [S.\,l. : s.\,n., 2012].  -  S. 50.  - Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków
 

Konferencje w  2011 roku
 

Analizator 8KCA z systemem EALab - nowoczesne narzędzie dla elektroanalityków -  [The 8KCA analyzer with EALab system - a modern tool for electroanalysts] / Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26- 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”.  - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0.  -  S. 38 - 39. -  Bibliogr. s. 39

Application of anion-conducting lanthanum oxychloride for potentiometric chlorine gas sensors / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Mieczysław RĘKAS // W: SSI - 18 : 18th international conference on Solid State Ionics : 3 - 8 July, 2011, Warsaw, Poland : poster abstracts / Warsaw University of Technology.  -  Warsaw: [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej], 2011.  - Opis częśc. wg okł.  -  S. 258.  -  Bibliogr. s. 258.  -  Afiliacja: Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology

Application of the amorphous oxides for sample purification for environmental analysis with voltamperometric sensors / Władysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA, Małgorzata WOLSKA, Witold RECZYŃSKI // W: Book of abstracts of the 9th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland / International Society of Electrochemistry. -  [Finland : s. n., 2011].  -  S. [1], P - 080. -  Bibliogr. s. [1]

Badania wpływu warstwy mediacyjnej na zmianę składu jonoselektywnych membran w czasie - [The study of conducting polymer layer influence on composition ion-selective membranes change] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. - ISBN 978-83-7464-402-0. - S. 75. -  Bibliogr. s. 75

Badanie wpływu wydzielania chlorków złota na powierzchni odnawialnej pierścieniowej elektrody złotej na wartość sygnału analitycznego -  [The study of influence of gold chloride secretion on the surface of the renovated gold ring electrode on the value of analytical signal] / Mateusz JEŻ, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. - ISBN 978-83-7464-402-0.  -  S. 84. -Bibliogr. s. 84

Biomimetic membranes based on conducting polymer films doped with ATP, ADP and AMP ligands / Justyna KUPIS, Ulriika Mattinen, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: 9th Spring meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland : book of abstracts. - Lausanne : International Society of Electrochemistry, cop. 2011. - S. 140. - Bibliogr. s. 140. - Dodatkowa afiliacja dla A. Lewenstama: Abo Akademi University, Turku, Finland

Chemistry of sediments from the Dobczyce Reservoir, Poland, and the environmental implications / Witold RECZYŃSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Janusz GOŁAŚ, Andrew Parker, Barbara Kubica // W: Shenzhen international high-technology forum : protein & peptide, food safety, biodiversity, biomedicine & engineering : February 25 & 26, 2011 : program & abstract. -  [S. l. : s. n., 2011]. - S. 26. - Małgorzata Jakubowska, Janusz Gołaś - brak afiliacji AGH

Distribution of cadmium and copper in {\em Cardaminopsis arenosa}, a plant growing on contaminated soils / Barbara Skalny, Andrzej Waloszek, Witold RECZYŃSKI, Halina Gabryś // W: Experimental plant biology in 3P: Past, Present, Perspectives : the 5th conference : September 6 - 9, 2011, Wrocław, Poland : the book of abstracts / Polish Society of Experimental Plant Biology . - [Wrocław : s. n., 2011]. - S. 86

Electrochemical characterization of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) doped with taurine / Justyna KUPIS, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 9th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland / International Society of Electrochemistry. - [Finland : s. n., 2011]. - S. [1], P - 024. - Bibliogr. s. [1]. - Andrzej Lewenstam - dodatkowa afiliacja: Process Chemistry Centre, c/o Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology (ProSens), Abo Akademi University, Turku, Finland

Electrochemical characterization of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) films doped with biologically active ligands as artificial biological membranes / Justyna KUPIS, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: Mátrafüred 2011 : international conference on Electrochemical sensors : June 19 - 24, 2011, Dobogókö, Hungary.  - [S. l. : s. n., 2011].  -  S. 76.  -  Bibliogr. s. 76. - Afiliacja: Faculty of Material Science and Ceramics, University of Mining and Metallurgy.  -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: Process Chemistry Centre, Laboratory of Analytical Chemistry, \AA bo Akademi University, Finland

Electrochemical impedance spectroscopy of {BaCeO_{3}} modified by Ag and Y / M. OSIADŁY, P. PASIERB, S. KOMORNICKI, M. RĘKAS // W: SSI - 18 : 18th international conference on Solid State Ionics : 3 - 8 July, 2011, Warsaw, Poland : poster abstracts / Warsaw University of Technology.  -  Warsaw: [Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej], 2011.  -  Opis częśc. wg okł. -  S. 183. - Bibliogr. s. 183

Elektrochemiczna charakterystyka filmów PEDOT domieszkowanych ligandami tauryny -  [Electrochemical properties of PEDOT films doped with taurine ligands] / Justyna KUPIS, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26 - 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. - ISBN 978-83-7464-402-0.  -  S. 78. -  Bibliogr. s. 78

Heparin determination by cathodic stripping voltammetry method / Władysław W. KUBIAK, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Katarzyna Goleń // W: Book of abstracts of the 9th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland / International Society of Electrochemistry. -  [Finland : s. n., 2011]. - S. [1], P - 023. -  Bibliogr. s. [1]

Membrany biomimetyczne polimerów przewodzących domieszkowanych AMP, ADP i ATP -  [Biomimetic membranes based on PEDOT films doped with ATP, ADP and AMP ligands] / Justyna KUPIS, Ulrika Mattinen, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26 - 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0. - S. 77. - Bibliogr. s. 77

Odnawialna pierścieniowa elektroda złota modyfikowana filmem utlenionej polidopaminy jako elektrochemiczny sensor dopaminy  - [The renovated gold ring electrode, modified with overoxidized polydopamine film, as an electrochemical sensor of dopamine] / Mateusz JEŻ, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26 - 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. - ISBN 978-83-7464-402-0. - S. 85 - 86. -  Bibliogr. s. 86

Oznaczanie zawartości wybranych jonów metodą stykową z zastosowaniem planarnego, wieloelektrodowego mikroogniwa -  [Application of multielectrode microcell for determination of ions by contact type measurement] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0. -  S. 80. -  Bibliogr. s. 80

Preliminary study of heavy metals concentration and {^{137}Cs} activity in the sediment samples from Smreczynski Lake in the Tatra Mountains (South Poland) / Katarzyna Szarłowicz, W. RECZYŃSKI, B. KUBICA, A. Cepiga // W: ICCE 2011 : 13th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment : ETH Zurich, Switzerland, 11- 15 September 2011 : abstracts.  -  [S. l. : s. n., 2011].  -  Opis wg okł.  -  S. 100.  -  Bibliogr. s. 100.  -  Afiliacja: W. Reczynski  -  Faculty of Material Science and Ceramics, AGH University of Sciences and Technology, B. Kubica – Faculty of Energy and Fuels, AGH University of Science and Technology

Rapidly renewable metal annular band electrodes / Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA // W: Book of abstracts of the 9th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland / International Society of Electrochemistry. -  [Finland : s. n., 2011]. -  S. [1], P - 079. - Bibliogr. s. [1]

Structural, microstructural, thermal and electrical properties Ni/YSZ cermet materials / E. DROŻDŻ-CIEŚLA, J. WYRWA, M. RĘKAS // W: 33rd international conference on Vacuum microbalance and thermoanalytical techniques and 3rd COMPOSITUM conference Hybrid nanocomposites and their applications : Zamość, Poland, June 26 - 30, 2011 : programme and abstracts book. -  [S. l. : s. n., 2011]. -  S. 88. -  Bibliogr. s. 88

System for measuring bidirectional ionic transport / Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Andrzej LEWENSTAM // W: 9th Spring meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland : book of abstracts. - Lausanne : International Society of Electrochemistry, cop. 2011. - S. 202. - Dodatkowa afiliacja dla A. Lewenstama: Abo Akademi University, Turku, Finland

Układ pomiarowy do badania dwukierunkowych procesów transportu wybranych jonów i wody - System devoted for bidirectional processes of ions and water transport investigation] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26 - 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0. -  S. 79. -  Bibliogr. s. 79

Unique contact-type measurement of ions using planar multielectrode platform / Teresa BŁAŻ, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Justyna KUPIS, Andrzej LAWENSTAM// W: 9th Spring meeting of the International Society of Electrochemistry : electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications : May 8 to 11, 2011, Turku, Finland : book of abstracts. - Lausanne : International Society of Electrochemistry, cop. 2011. - S. 81. - Bibliogr. s. 81

Woltamperometryczne oznaczanie kadmu i ołowiu w obecności tlenu oraz substancji powierzchniowo aktywnych z zastosowaniem odnawialnej elektrody srebrnej -  [Voltammetic determination of cadmium and lead in the presence of oxygen and surfactants with application of the renovated silver electrode] / Łukasz GÓRSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26 - 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0. -  S. 91- 92. -  Bibliogr. s. 92

Wykorzystanie metody spektroskopii impedancyjnej w badaniach funkcjonalności membran polimerowych czujników potencjometrycznych -  [EIS method as a tool for ion-selective membranes diagnostics] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26- 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0. -  S. 76. -  Bibliogr. s. 76

Wysokoczułe oznaczanie śladów tytanu na błonkowej elektrodzie rtęciowej -  [Sensitive determination of titanium traces mercury film electrode] / Robert PIECH, Beata PACZOSA - BATOR, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0. -  S. 83. -  Bibliogr. s. 83

Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej sprzężonej z funkcjami sklejanymi do korekty linii bazowej w woltamperometrii -  [Application of discrete wavelet transform conjugated with spline functions for baseline corection in voltammetry] / Łukasz GÓRSKI, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26- 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0. -  S. 89 - 90. -  Bibliogr. s. 90

Zastosowanie woltamperometrii stripingowej w oznaczaniu śladów heparyny - [Application of stripping voltammetry in the determination of heparin traces] / Robert PIECH, Katarzyna Goleń, Beata PACZOSA-BATOR, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011.  -  ISBN 978-83-7464-402-0.  -  S. 81 - 82.  -  Bibliogr. s. 82

Zjawisko podpotencjałowego zatężania depolaryzatora w warunkach specyficznej adsorpcji substancji powierzchniowo aktywnych i humusowych -  [Underpotential deposition of depolizer under conditions of specific adsorption of surface active and humic substances] / Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26 - 27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,Geosfera”. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. -  ISBN 978-83-7464-402-0.  -  S. 93.  -  Bibliogr. s. 93
 

Konferencje w  2010 roku
 

Anode materials for solid oxide fuel cells / K. HABERKO, M. JASIŃSKI, M. RADECKA, M. RĘKAS // W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Krakow, 21 - 25 June 2009. -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe / eds. M. M. Bućko, [et al.]. -  Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. -  1 dysk optyczny. -  ISBN 978-83-60958-54-4. - S. 246 - 249. -  Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. -  Tyt. przejętoze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). -  Bibliogr. s. 249, Abstr.

Badanie i klasyfikacja mikrowłókien azbestu – aspekt obliczeniowy - [Studies and classification of the asbests microfibres - numerical aspect] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Jerzy DYCZEK, Agnieszka RÓŻYCKA, Dorota Wallis, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4- 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. - Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. - ISBN 978-83-925269-7-1. - S. 432. - Bibliogr. s. 432

Badania zmiany składu membran polimerowych w kontakcie z elektrolitami - [The study of membrane composition change after conditioning in different electrolytes] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. - 2010 [nr] 9 Suppl. s. 229, S05_P8. - Bibliogr. s. 229. -  ,,Życie to chemia,, : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14 - 18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. -  Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. -  Opis częśc. wg okł.

Biomimetic membranes made of conducting polymers doped with adenosine diphosphate (ADP) : [abstract] / U. Mattinen, J. KUPIS, A. Kisiel, J. MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: BIOSENSORS 2010 : 20th anniversary world congress on Biosensors : Scottish exhibition and conference : 26 - 28 May 2010 Glasgow, UK. -  S. l. : s. n., [2010]. -  S. [1]. - Bibliogr. s. [1]. -  Dla Autora: A. Lewenstama dodatkowo podano afiliację: \AAbo Akademi University, Finland

Czujniki potencjometryczne jonów {Cd^{+2}} z membranami PEDOT -  [PEDOT membrane based cadmium sensitive potentiometric sensors] / Jan MIGDALSKI,Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4-9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. - Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. - ISBN 978-83-925269-7-1. - S. 258. - Bibliogr. s. 258

Electrical properties of acceptor-doped {BaCeO_{3}} proton conductors / PASIERB P., WYRWA J., RĘKAS M. // W: ECERS : 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21 - 25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. -  Kraków : [s. n.], 2009. -  ISBN 978-83-60958-45-2.  -  S. 74 - 75. -  Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21 - 25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe. -  Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. -  1 dysk optyczny. -  ISBN 978-83-60958-54-4. - S. 215 - 219. -  Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM.  -  Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). -  Bibliogr. s. 219, Abstr. -  Tyt. w dok. elektr.: Electrical properties of acceptor - dopped {BaCeO_{3}}

Impedance spectroscopy study of electrode-electrolyte system in solid oxide fuel cells / Mariusz Krauz, Marta RADECKA, Mieczysław RĘKAS // W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Krakow, 21- 25 June 2009. -  Wersja do Windows. -  Dane tekstowe / eds. M. M. Bućko, [et al.].  -  Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. -  1 dysk optyczny. -  ISBN 978-83-60958-54-4. -  S. 381 - 386. -  Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. -  Bibliogr. s. 385 - 386, Abstr.

Importance of luminal and mucosal zinc in the mechanism of experimental gastric ulcer healing / Włodzimierz Opoka, Dariusz Adamek, Małgorzata Plonka, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Danuta Drozdowicz, Paweł Jagielski, Zbigniew Sliwowski, Tomasz Brzozowski // Medical Science Monitor : international medical journal for experimental and clinical research ; ISSN 1234-1010. -  2010 vol. 16 suppl. 2 s. SP21 - SP22. - 5th symposium on Brain-viscera axis: basic and clinical aspects : September 25th : Cracow : Poland : abstracts book / guest ed. Stanisław J. Konturek

Katodowa woltamperometria stripingowa w oznaczaniu siarki elementarnej w paliwach ropopochodnych - [Cathodic stripping voltammetry for determination of elemental sulfur in petroleum fuels] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4- 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. -  ISBN 978-83-925269-7-1.  -  S. 431.  -  Bibliogr. s. 431

Modification of {BaCeO_{3}} protonic conductors by Ag and Y doping / Magdalena OSIADŁY, Paweł PASIERB, Stanisław KOMORNICKI, Mieczysław RĘKAS // W: ,,Przewodniki szybkich jonów,, : XII krajowe sympozjum : Ustroń, 1- 4 grudnia 2010 r. : książka abstraktów. -  Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Technologii Chemicznej, 2010. - Opis częśc. wg okł. - S. 81

Modification of lanthanum oxychloride proposed for potentiometric chlorine gas sensor construction / Małgorzata DZIUBANIUK, Paweł PASIERB, Mieczysław RĘKAS // W: ,,Przewodniki szybkich jonów,, : XII krajowe sympozjum : Ustroń, 1 - 4 grudnia 2010 r. : książka abstraktów. -  Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Technologii Chemicznej, 2010. -  Opis częśc. wg okł. - S. 59. -  Bibliogr. s. 59

Odnawialne elektrody błonkowe i ich zastosowanie w woltamperometrycznym oznaczaniu witamin  -  [Renewable film electrodes and their application in voltammetric determination of vitamins]/ Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Łukasz Górski, Filip CIEPIELA, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku'' : Kraków, 4 - 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak.  -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010.  -  ISBN 978-83-925269-7-1.  -  S. 145.  -  Bibliogr. s. 145

Odnawialne elektrody stałe aktywowane elektrochemicznie  -  [Electrochemically activated renewable solid state electrodes] / Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4-9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010.  -  ISBN 978-83-925269-7-1.  -  S. 97.  -  Bibliogr. s. 97

Otrzymywanie filmów polimerów przewodzących domieszkowanych anionami tauryny i ich uczulanie w stosunku do wybranych kationów -  [Conducting polymer films doped with taurine ligands and their sensitization towards selected cations] / Justyna KUPIS, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4-9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak.  -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010.  -  ISBN 978-83-925269-7-1.  -  S. 265. -  Bibliogr. s. 265

Photocatalytical and gas sensing performance of nanocrystalline {TiO_{2}-SnO_{2}} / M. RADECKA, M. RĘKAS, B. ŁYSOŃ, A. CZAPLA, M. LUBECKA, K. ZAKRZEWSKA // W: IMCS - 13 : the 13th International Meeting on Chemical Sensors : 11th - 14th July : Perth, Western Australia / eds. Wojtek Wlodarski [et al.].  -  [Australia : s. n., 2010]. -  ISBN 978-1-74052-208-3.  -  S. 265. -  Bibliogr. s. 265, Abstr.

Porównanie technik mineralizacji surowców roślinnych w analizie wybranych pierwiastków śladowych metodą woltamperometrii stripingowej : [abstrakt] - [Comparison of plant materials mineralisation techniques in the determination of selected trace elements by stripping voltammetry] / Marek Szlósarczyk, Jan Krzek, Robert PIECH, Włodzimierz Opoka, Marcin Stafin // W: Uroczystość 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Ogólnopolska konferencja naukowa Postęp w ocenie jakości substancji i produktów leczniczych : Poznań, 17-18 czerwca 2010 roku / [red. Marianna Zając, Anna Jelińska] ; Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu [etc.]. - [Poznań : Wydawnictwo Naukowe UM, cop. 2010]. - [ISBN 978-83-7597-077-7]. - S. 94

Potentiometric ammonia gas sensor / A. Blach, P. PASIERB, M. RĘKAS // W: IMCS - 13 : the 13th International Meeting on Chemical Sensors : 11th–14th July : Perth, Western Australia / eds. Wojtek Wlodarski [et al.]. -  [Australia : s. n., 2010]. - ISBN 978-1-74052-208-3. -  S. 178 - 179. - Bibliogr. s. 179, Abstr.

Sorpcja Pb^{2+} na minerałach ilastych -  [Pb^{2+} sorption on loamy minerals] / Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Magdalena Kwiecień, Dominika Bednarz // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4 -9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. -  ISBN 978-83-925269-7-1. -  S. 359

The determination of molybdenum in selected edible mushrooms by adsorptive stripping voltammetry / R. PIECH, E. NIEWIARA, B. PACZOSA-BATOR, M. Slósarczyk // W: 15th ICHMET : proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in Environment : Gdańsk, Poland, September 19 - 23, 2010 / eds. Żaneta Bargańska, [et al.].  - Gdańsk : Department of Analytical Chemistry. Chemical Faculty. Gdańsk University of Technology, [2010].  -  ISBN 978-83-928986-5-8. -  S. 198 - 200. -  Biliogr. s. 200, Abstr.

The study of metal ion binding to the heparin by use biomimetic materials / B. PACZOSA-BATOR, B. KORONA, R. PIECH, A. LEWENSTAM // W: 15th ICHMET : proceedings of 15th International Conference on Heavy Metals in Environment : Gdańsk, Poland, September 19 - 23, 2010 / eds. Żaneta Bargańska, [et al.].  -  Gdańsk : Department of Analytical Chemistry. Chemical Faculty. Gdańsk University of Technology, [2010].  -  ISBN 978-83-928986-5-8.  -  S. 195 - 197.  -  Bibliogr. s. 197, Abstr. -  A. Lewensam  -  dod. afiliacja: Process Chemistry Centre c/o Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology ,,Pro Sens,,. Abo Akademi University, Finland

{TiO_{2}}-based nanopowders for gas sensor / RADECKA M., JASIŃSKI M., KLICH-KAFEL J., RĘKAS M., ŁYSOŃ B., CZAPLA A., LUBECKA M., ZAKRZEWSKA K., SOKOŁOWSKI M., Andre Heel, Thomas J. Graule // W: ECERS : 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21 -  25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. -  Kraków : [s. n.], 2009. -  ISBN 978-83-60958-45-2. -  S. 166. -  Pełny tekst W: ECERS [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : Kraków, 21 - 25 June 2009 / eds. M. M. Bućko, [et al.]. -  Wersja do Windows. - Dane tekstowe. -  Kraków : Polish Ceramic Society, 2009. -  1 dysk optyczny. -  ISBN 978-83-60958-54-4. -  S. 697 - 701. -  Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Papers). -  Bibliogr. s. 701, Abstr

Układ pomiarowy do badania dwukierunkowych procesów transportu jonów  -  [Measuring system (set) for bidirectional ions flow investigation] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4 - 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak.  - Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. -  ISBN 978-83-925269-7-1.  -  S. 264. -  Bibliogr. s. 264

Wielofunkcyjny analizator elektrochemiczny 8KCA  -  zastosowania w przemyśle  - [Multipurpose electrochemical analyser 8KCA  -  industrial applications] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4 - 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak.  -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. -  ISBN 978-83-925269-7-1.  -  S. 430. -  Bibliogr. s. 430

Woltamperometryczne oznaczanie śladów skandu z mordant blue 9 w prostych i złożonych matrycach -  [Voltammetric determination of trace scandium with mordant blue 9 in simple and complex matrix] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. -  2010 [nr] 9 Suppl. s. 230, S05_P_10. -  Bibliogr. s. 230. -  ,,Życie to chemia,, : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14 - 18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. -  Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. -  Opis częśc. wg okł.

Wpływ chlorków na funkcjonowanie potencjometrycznych czujników {Cu^{+2}} z membranami polimerów przewodzących - [Influence of chloride ions on potentiometric response of the conducting polymer based copper sensitive membranes] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4 - 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak.  - Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. -  ISBN 978-83-925269-7-1.  -  S. 266. -  Bibliogr. s. 266

Wpływ wielkości powierzchni elektrody podłożowej na funkcjonowanie kationoczułych membran polimerów  -  [Influence of the electrode area (surface) on cationic sensitivity of the conducting polymer based membranes] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Justyna KUPIS, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4 - 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak.  -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. - ISBN 978-83-925269-7-1. -  S. 267. -  Bibliogr. s. 267

Wykorzystanie planarnego mikroogniwa potencjometrycznego do oznaczania jonów metodą stykową -  [Application of the planar potentiometric microcell in determination of ions by adhere method] / Teresa BŁAŻ, Justyna KUPIS, Bogusław BAŚ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4 - 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak.  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. -  ISBN 978-83-925269-7-1. -  S. 257. - Bibliogr. s. 257

Wykorzystanie {TiO_{2}}/{WO_{3}} do usuwania substancji powierzchniowo czynnych z roztworów wodnych  -  [The use of {TiO_{2}}/{WO_{3}} in removal of surface active substances from water solutions] / Ewa NIEWIARA, Paweł SOBAŚ // W: VIII Polska konferencja chemii analitycznej : ,,Analityka dla społeczeństwa XXI wieku,, : Kraków, 4- 9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak.  -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. -  ISBN 978-83-925269-7-1. -  S. 201

Zastosowanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej w analizie toru - [The use of adsorptive stripping voltammetry in the determination of thorium] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. - 2010 [nr] 9 Suppl. s. 230, S05_P11. - Bibliogr. s. 230. - ,,Życie to chemia,, : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14 - 18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. -  Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. - Opis częśc. wg okł.

Zastosowanie kwasu chloranilowego w woltamperometrii stripingowej -  [Application of chloranilic acid in stripping voltammetry] / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. -  2010 [nr] 9 Suppl. s. 230, S05_P9. - Bibliogr. s. 230. -  ,,Życie to chemia,, : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14 - 18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. -  Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS - SITPChem, 2010. -  Opis częśc. wg okł.
 
 

Konferencje w  2009 roku
 

Algorytm przetwarzania sygnału w woltamperometrycznym oznaczaniu chromu(VI) - Signal processing in voltammetric determination of chromium(VI) / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12 - 16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. - [Łódź : s. n., 2009]. - S. 187, PC-05-32. - Bibliogr. s. 187

Analiza specjacyjna antymonu metodą woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem zatężania adsorpcyjnego : [poster] -  [Speciation analysis of antimony of stripping voltammetry with adsorptive preconcentration] / Anna BUGAJNA, Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.].  - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN978-83-7464-238-5. -  S. 79. -  Bibliogr. s. 79

Analysis of sorptive properties of bentonite in relation to PAHs accumulation in the sediments of the Dobczyce water reservoir, Krakow, Poland / E. NIEWIARA, B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA, W. RECZYŃSKI // W: Euro Analysis 2009 : 6 - 10 Sep 2009, Innsbruck, Austria / EuCheMS, ASAC, Austrian Council.  -  [Austria : s. n., 2009]. - S. [1]

Application of copper amalgam electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected edible mushrooms : [abstract] / R. PIECH, W. Opoka, M. Szlósarczyk, B. Muszyńska, B. BAŚ, B. PACZOSA-BATOR, J. Krzek // W: Euro Analysis 2009 : 6 - 10 Sep 2009, Innsbruck, Austria / EuCheMS, ASAC, Austrian Council. - [Austria : s. n., 2009]. - S. [1] P064-A1. - Bibliogr. s. [1]

Application of multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for determination of selected ions in pharmaceutical samples : [poster presentation] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Jerzy Golimowski, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 7th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : Szczyrk, Poland, 22 - 25 March, 2009. - [S. l.] : ISE, [2009]. - S. 237. - Bibliogr. s. 237

Badania własności transportowych membran elektrod jonoselektywnych czułych na jony sodu i chloru - Transport properties of ion-selective membranes sensitive for sodium and chloride ions / Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ, Andrzej LEWENSTAM // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12 - 16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. - [Łódź : s. n., 2009]. - S. 187, PC-05-29. - Bibliogr. s. 187
 

Badanie zmienności parametrów odnawialnej elektrody srebrnej w funkcji temperatury elektrolitu : [poster] - [Investigation of the renewable silver electrode parameters variability in relation to temperature] / B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA, M. JEŻ, F. CIEPIELA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. - S. 47. -  Bibliogr. s. 47

Conducting polymer based {Zn^{+2}} potentiometric sensor : [poster presentation] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: Book of abstracts of the 7th Spring Meeting of the International Society of Electrochemistry : Szczyrk, Poland, 22 - 25 March, 2009. - [S. l.] : ISE, [2009]. - S. 236. - Bibliogr. s. 236

Czujniki jonów Cu^{+2} z membranami polimerów przewodzących -  ich właściwości oraz przykładowe zastosowanie do budowy bezobsługowego ogniwa potencjometrycznego : [poster] - [Conducting polymer based copper sensors, their properties and application in maintenance-free potentiometric cell]/ Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. -  S. 48. -  Bibliogr. s. 48

Czujniki potencjometryczne jonów Cd^{+2} z membranami polimerów przewodzących : [poster] - [Conducting polymer based potentiometric sensor for cadmium ions] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. - S. 71. -  Bibliogr. s. 71

Czujniki potencjometryczne jonów Zn^{+2} z membranami polimerów przewodzących : [poster] - [Conducting polymer based potentiometric sensor for zinc ions] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04  -  05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. -  S. 72. -  Bibliogr. s. 72

Determination of {Mo(VI)} traces by adsorptive stripping voltammetry at renewable mercury film silver based electrode / R. PIECH, B. BAŚ, B. PACZOSA-BATOR, W. W. KUBIAK // W: 2nd International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 31st - June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ICSC, Poland. -  Kraków : PAS ICSC, 2009. -  ISBN 978-83-60514-10-8. -  S. 85. -  Bibliogr. s. 85

Effect of cationic or anionic dopants on optical and photocatalytic properties of {TiO_{2}} nanopowders made by Flame Spray Synthesis (FSS) : [abstract] / K. A. MICHAŁÓW, A. Heel, T. Graule, M. RĘKAS // W: 2009 MRS Spring Meeting- [Dokument elektroniczny] : San Francisco, CA, April 13 -17. - Dane tekstowe / MRS Materials Research Society. - S. l. : s. n., [2009]. - S. [1 - 2]. - Tryb dostępu: http://www.mrs.org/s_mrs/sec_subscribe.asp?CID=18419&DID=244034&action=detail [2009-09-02]

Electrical properties of acceptor-doped {BaCeO_{3}} proton conductors / PASIERB P., WYRWA J., RĘKAS M. // W: ECERS : 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21 - 25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. - Kraków : [s. n.], 2009. - ISBN 978-83-60958-45-2. - S. 74 - 75

Hybrid signal processing in voltammetric determinations on non-modified solid electrodes : [abstract] / M. JAKUBOWSKA, B. BAŚ // W: Euro Analysis 2009 : 6 - 10 Sep 2009, Innsbruck, Austria / EuCheMS, ASAC, Austrian Council. - [Austria : s. n., 2009]. - S. [1] P118-A1. - Bibliogr. s. [1]

Inducing cationic sensitivity of conducting polymer films doped with metal complexing ligands : [abstract] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: 216th ECS meeting with EuroCVD 17 and SOFC XI - 11th International symposium on Solid Oxide Fuel Cells : Vienna, Austria, October 4 - 9, 2009 : meeting program. - S. l. : s. n., [2009]. - S. [1]. - Bibliogr. s. [1]

Influence of bulk reaction kinetics on potentiometric and impedance responses of ion-selective membrane electrodes : [abstract] / Witold KUCZA, Marek DANIELEWSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: 216th ECS meeting with EuroCVD 17 and SOFC XI – 11th International symposium on Solid Oxide Fuel Cells : Vienna, Austria, October 4 - 9, 2009 : meeting program. -  S. l. : s. n., [2009]. - S. [1]

Influence of morphology and topography on potentiometric response of biomimetic conducting polymer-based membranes / Andrzej LEWENSTAM, Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI // W: ISSIS : 2nd International symposium on Surface imaging/Spectroscopy at the solid/Liquid interface : May 31st  -  June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski. -  Kraków : Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, 2009. -  ISBN 978-83-60514-10-8. - S. 23. - Bibliogr. s. 23

Influence of PVC membrane composition on ion transport / B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH, A. LEWENSTAM // W: 2nd International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 31st -  June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ICSC, Poland. -  Kraków : PAS ICSC, 2009. -  ISBN 978-83-60514-10-8. - S. 89

Jednoczesne oznaczanie galu i germanu metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem elektrody błonkowej - Simultaneously determination of gallium and germanium by stripping voltammetry on film electrode / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Beata PACZOSA-BATOR, Jadwiga Krusiec, Władysław W. KUBIAK // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12 - 16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.].  -  [Łódź : s. n., 2009]. - S. 187, PC-05-31. - Bibliogr. s. 187

Miniaturowe, bezobsługowe ogniwa potencjometryczne oraz przykłady ich zastosowania w badaniach klinicznych i biochemicznych : [poster] -  [Miniature, self-operating potentiometric sensors and their applications in clinical and biochemical research] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Jerzy Golimowski, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo  - Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. -  S. 49. -  Bibliogr. s. 48

Nernst-Planck-Poisson modelling of properties and electrochemical response of sensing materials / J. J. Jasielec, T. Sokalski, R. FILIPEK, A. LEWENSTAM // W: ICAM2009 : 11th International Conference on Advanced Materials : Rio de Janeiro, Brazil, September 20 - 25 / International Union of Materials Research Societies. - S. l. : s. n., [2009]. - S. [1]. - Bibliogr. s. [1], Abstr.

Novel sensitive voltammetric determination of trace gallium(III) with presence of catechol on mercury film electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR // W: 2nd International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 31st -  June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ICSC, Poland. -  Kraków : PAS ICSC, 2009. -  ISBN 978-83-60514-10-8. -  S. 86. -  Bibliogr. s. 86

Odnawialna pierścieniowa elektroda złota : właściwości elektrochemiczne i perspektywy zastosowań w anodowej woltamperometrii stripingowej - Renovated gold ring electrode : voltammetric characteristics and application in anodic stripping voltammetry / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Mateusz JEŻ, Filip CIEPIELA // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12 - 16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. - [Łódź : s. n., 2009]. - S. 188, PC-05-33. - Bibliogr. s. 188

Ortogonalna korekta sygnału woltamperometrycznego : [poster] — [Orthogonal signal correction in voltammetry] / Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. -  S. 59 - 60. -  Bibliogr. s. 60

Oznaczanie molibdenu w wodach mineralnych metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej : [poster] - [Determination of molybdenum in mineral waters by means of adsorptive stripping voltammetry] / Robert PIECH, Anna BUGAJNA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. -  S. 81. -  Bibliogr. s. 81

Oznaczanie nanomolowych stężeń ołowiu i kadmu metodą anodowej woltamperometrii stripingowej za pomocą odnawialnej elektrody srebrnej - Determination of nanomolar concentrations of lead and cadmium by anodic stripping voltammetry at the renovated silver electrode / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA, Mateusz JEŻ // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12 - 16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. - [Łódź : s. n., 2009]. - S. 188, PC-05-34. - Bibliogr. s. 188

Oznaczanie śladowych ilości manganu(II) w wodach mineralnych metodą anodowej woltamperometrii stripingowej - Determination of manganese(II) traces in mineral waters using anodic stripping voltammetry / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: 52. Zjazd PTChem i SITPChem : Łódź, 12 - 16 września 2009 : streszczenia / Universitas Lodziensis [etc.]. - [Łódź : s. n., 2009]. - S. 187, PC-05-30. - Bibliogr. s. 187

Oznaczanie śladów galu metodą anodowej woltamperometrii stripingowej z zastosowaniem elektrody błonkowej o podłożu srebrnym : [poster] - [Determination of gallium traces by means of anodic stripping voltammetry with the use of the film electrode on silver base] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. -  S. 82. -  Bibliogr. s. 82

Porównanie wyników dla dwóch metod oznaczania cynku(II) i miedzi(II)  -  PP ASV i F-AAS przy okreśkaniu zawartości tych metali w soku żoładkowym oraz błonie śluzowej żoładków szczurów : [poster]  - [Comparative study of Zn(II) and Cu(II) determination in rat stomach fluid and stomach mucosal membrane, performed by means of two different analytical methods] / Włodzimierz Opoka, Paweł Jagielski, Małgorzata Płonka, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Danuta Drozdowicz, Zbigniew Śliwowski, Tomasz Brzozowski // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo  - Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. - S. 75 - 76

Potential dependent ion exchange  - application of conducting polymers for study of the ionic ,,antagonism,, on biologically active sites : [abstract] / A. LEWENSTAM, B. PACZOSA-BATOR, T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI // W: WEEM 2009 : international workshop on Electrochemistry of Electroactive Materials : July, 14 - 19. 2009. Szczyrk, Poland / ISE International Society of Electrochemistry, Uniwersytet Warszawski. - S. l. : s. n., [2009]. - S. 30. - Bibliogr. s. 30

Potentiometric response of biomimetic conducting polymer-based membranes : influence of morphology and topography : [abstract] / Andrzej LEWENSTAM, Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Johan Bobacka, Jan Migdalski // W: 216th ECS meeting with EuroCVD 17 and SOFC XI - 11th International symposium on Solid Oxide Fuel Cells : Vienna, Austria, October 4 - 9, 2009 : meeting program. - S. l. : s. n., [2009]. - S. [1]. -Bibliogr. s. [1]. - Migdalski J. - brak afiliacji AGH

Recent advances in solid-contact ion sensors and solid-contact reference electrodes : [abstract] / Johan Bobacka, Ulriika Mattinen, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska, Salzitsa Anastasova, Aleksander Radu, Dermot Diamond, Beata PACZOSA-BATOR // W: 216th ECS meeting with EuroCVD 17 and SOFC XI -  11th International symposium on Solid Oxide Fuel Cells : Vienna, Austria, October 4 - 9, 2009 : meeting program. - S. l. : s. n., [2009]. - S. [1]. - Bibliogr. s. [1]

Stanowisko pomiarowe do badań procesów korozji metodą rejestracji szumu elektrochemicznego : [poster] - [Measuring system for investigation of corrosion processes by means of electrochemical noise registration] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Dominik Kondek, Zygmunt KOWALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. -  S. 61 - 62. -  Bibliogr. s. 62

Structural and electrical properties of {Ni-YSZ} cermet sofc anode materials / DROŻDŻ-CIEŚLA E., JASIŃSKI M., HABERKO K., RADECKA M., RĘKAS M. // W: ECERS : 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21 - 25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. - Kraków : [s. n.], 2009. - ISBN 978-83-60958-45-2. - S. 105

Structural and electrical properties of the {(Mn,Y,Zr)O_{2}} solid solutions / POMYKALSKA D., BUĆKO M. M., RĘKAS M. // W: ECERS : 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21 - 25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. -Kraków : [s. n.], 2009. - ISBN 978-83-60958-45-2. - S. 105

Study the influence of ISM composition change during condtoning time on potentiometric response / B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH, A. LEWENSTAM // W: 2nd International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 31st -  June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ICSC, Poland. -  Kraków : PAS ICSC, 2009. -  ISBN 978-83-60514-10-8. -  S. 88. -  Bibliogr. s. 88

{TiO_{2}}-based nanopowders for gas sensor / RADECKA M., JASIŃSKI M., KLICH-KAFEL J., RĘKAS M., ŁYSOŃ B., CZAPLA A., LUBECKA M., ZAKRZEWSKA K. // W: ECERS : 11th international conference and exhibition of the European Ceramic Society : June 21 - 25, 2009 Kraków : conference programme and book of abstracts. - Kraków : [s. n.], 2009. - ISBN 978-83-60958-45-2. - S. 166

Ultrasensitive voltammetric detection of ultra trace vanadium(V) using mercury film electrode / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR, B. BAŚ, A. Pec, W. W. KUBIAK // W: 2nd International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 31st   -  June 3rd, 2009, Cracow, Poland : book of abstracts / ed. G. Mordarski ICSC, Poland. -  Kraków : PAS ICSC, 2009. -  ISBN 978-83-60514-10-8. -  S. 87. -  Bibliogr. s. 87

Wykorzystanie katodowej woltamperometrii stripingowej w badaniach zmiany składu membran jonoselektywnych w czasie : [poster] - [The study of PVC membranes composition change in time by cathodic stripping voltammetry] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04  - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. - S. 80. -  Bibliogr. s. 80

Zastosowanie metod DP ASV i F-AAS do oznaczenia Zn(II) i Cu(II) w soku żołądkowym i błonie śluzowej żołądków szczurów w powiązaniu z oceną histopatologiczną działania cynku : [poster] -  [Application of DP ASV and F-ASS methods for determination of Zn(II) and Cu(II) in rat stomach fluid and stomach mucosal membrane, in relation to histopatological assessment of zinc function] / Włodzimierz Opoka, Dariusz Adamek, Małgorzata Płonka, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Danuta Drozdowicz, Paweł Jagielski, Zbigniew Śliwowski, Tomasz Brzozowski // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. - S. 73 - 74. - Bibliogr. s. 74

Zintegrowana metoda kalibracyjna dla woltamperometrii -  [Integrated calibration method for voltammetry] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [et al.].  - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. -  ISBN 978-83-7464-238-5. -  S. 57 - 58. -  Bibliogr. s. 58
 

Konferencje w  2008 roku
 

1. Analysis of the influence PVC membrane composition on ion transport properties investigate with EIS / Beata PACZOSA-BATOR, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. - 1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

2. Analiza czynników warunkujących akumulację metali ciężkich w glebach na terenie słowackiej części Tatr Wysokich - [Analysis of factors influencing accumulation of heavy metals in soils of the Tatra Mountains in Slovakia / Witold RECZYŃSKI, Monika Rapalska, Barbara KUBICA, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. - [Opole : s. n., 2008]. - S. 100

 3. A new method of the environmental samples preparation for ASV analysis - application of {TiO_{2}} / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Mieczysław RĘKAS // W: ISEAC 35 : 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22 - 26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.].  - Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. -  ISBN 978-83-925754-4-3. -  S. 154. - Bibliogr. s. 154

4. Applying refreshable mercury film silver based electrode to determination of Cr(VI) in soil samples / Bogusław BAŚ, Małgorzata Grabarczyk, Mieczysław Korolczuk // W: ISEAC 35 : 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22 -26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. - Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. -  ISBN 978-83-925754-4-3. -  S. 153. -  Bibliogr. s. 153

5. Badania dynamiki sorpcji ołowiu na osadach dennych zbiornika dobczyckiego - [Research of the dynamic of lead sorption on sediments from the Dobczyce water reservoir] / Witold RECZYŃSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA, Barbara KUBICA, Janusz GOŁAŚ // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. - [Opole : s. n., 2008]. - S. 105. -Bibliogr. s. 105

6. Badanie warunków sorpcji benzo-a-pirenu na minerałach ilastych - [Research on analysis of benzo-a-pyrene sorption on clay minerals / Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. - [Opole : s. n., 2008].  -  S. 99. - Bibliogr. s. 99

7. Biomimetic membranes sensitive towards monovalent cations based on poly(N-methylpyrrole) / Beata PACZOSA-BATOR, Milena Stępień, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. - 1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. - Bibliogr. s. [1]

8. Charakterystyka własności transportowych membran PCW - [Transport properties of plasticized PVC membranes] / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Andrzej LEWENSTAM // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. - [Opole : s. n., 2008]. - S. 99

9. Chemical diffusion in {Sr(Ce_{1-x}Y_{x})O_{3-?}}/ P. PASIERB, R. FILIPEK, M. RĘKAS // W: DIFREA 2008 : the international seminar ,,Diffusion and reactions: multiscale phenomena,, : on the occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. - [Kraków : AGH, 2008]. -S. [1]

10. Conducting polymer based {Cd^{+2}} potentiometric sensors / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. -  1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. - Bibliogr. s. [1]

11. Continuous wavelet transform in parallel determination of antimony and copper / Małgorzata JAKUBOWSKA, Robert PIECH // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. - 1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. - Bibliogr. s. [1]

12. Copper-sensitive potentiometric sensors based on PEDOT-Arsenazo films / Jan MIGDALSKI, Barbara ŹRAŁKA, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. - 1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. - Bibliogr. s. [1]

13. Czujniki potencjometryczne jonów {Cd^{+2}} z membramami polimerów przewodzących - [Conducting polymer based potentiometric sensor for cadmium ions] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 - 30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - ISBN 978-83-7464-175-3. - S. 50. - Bibliogr. s. 50

14. Dedykowana falka macierzysta dla woltamperometrii impulsowej normalnej - [The dedicated mother wavelet for the normal pulse voltammetry] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Filip Ciepiela, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 -  30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - ISBN 978-83-7464-175-3. -  S. 59 - 60. -  Bibliogr. s. 60

15. Designing PVC-based reference electrodes with use of lipophilic salts – feasibility studies : poster abstracts / U. Mattinen, J. Bobacka, A. LEWENSTAM // W: Mátrafüred 08  : international conference on Electrochemical sensors : October 5 - 10, 2008, Dobogókö, Hungary. - [S. l. : s. n., 2008]. - S. 66, Mo14

16. Determination of lead traces by stripping voltammetry at titanium carbide working electrode / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Ewa NIEWIARA, Robert PIECH, Witold RECZYŃSKI, Marta ZIEMNICKA // W: ISEAC 35 : 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22 - 26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. -  Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. - ISBN 978-83-925754-4-3. - S. 155. - Bibliogr. s. 155

17. Determination of {Mn}(II) traces using anodic stripping voltammetry at renewable mercury film electrode / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. -Wersja do Windows. -  Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. - 1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. - Bibliogr. s. [1]

18. Elektrochemiczne właściwości azotku tytanu – przykład zastosowania w woltamperometrii stripingowej - [Electrochemical properties of titanium nitride – its application in stripping voltammetry] / Bogusław BAŚ, Robert PIECH, Marta ZIEMNICKA, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 - 30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.].  -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. -  ISBN 978-83-7464-175-3. -  S. 71. - Bibliogr. s. 71

19. Electrodiffusion at different length scales / Bartosz GRYSAKOWSKI, Andrzej LEWENSTAM, Marek DANIELEWSKI // W: DIFREA 2008 : the international seminar ,,Diffusion and reactions: multiscale phenomena,, : on the occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. - [Kraków : AGH, 2008]. -  S. [1]

20. Elektrody błonkowe typu Hg(Cu)Fe i Hg(Ag)Fe - przykład zastosowania w oznaczeniach siarki elementarnej {(S^{0})}  -  [Film electrodes of types Hg(Cu)Fe and Hg(Ag)Fe  -  application in elemental sulphur {(S^{0})} determination]/ Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 - 30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.].  -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. -  ISBN 978-83-7464-175-3. -  S. 65 - 66. -  Bibliogr. s. 66

21. Elektroda {Ti(N,C)}  - perspektywy zastosowania w woltamperometrii stripingowej  -  [The {Ti(N,C)} electrode  -  perspectives of it application in stripping voltammetry / Bogusław BAŚ, Marta ZIEMNICKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Robert PIECH, Ludosław STOBIERSKI, Władysław W. KUBIAK // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. - [Opole : s. n., 2008]. - S. 105. - Bibliogr. s. 105

22. Entalpia tworzenia defektów punktowych w tlenkach niestechiometrycznych, a entalpia kohezji - Enthalpy of formation of point deffects in nonstoichiometric oxides and cohesive entalpy / Andrzej Stokłosa, Mieczysław RĘKAS // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. -  Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. -  (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych -  Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 103/1). - Opis częśc. wg okł. -  S. 1 - 8. -  Bibliogr. s. 8

23. Fotoelektrochemiczne właściwości {TiO_{2-x}} oraz {Ti(O,N)_{2}} -  Photoelectrochemical properties of {TiO_{2-x}} and {Ti(O,N)_{2}} / Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta ZIEMNICKA, Mieczysław RĘKAS, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Marta RADECKA // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich.  - Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. -  (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych -  Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 103/1).  - Opis częśc. wg okł.  -  S. 113 - 120.  -  Bibliogr. s. 120

Heavy metal ions release form stainless steel implant materials - influence of surface finishes/ Monika Cieślik, Witold Reczyński, Anna Janus, Klas Engvall, Andrzej Kotarba// W: Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki: materiały III Konferencja naukowo -techniczna doktrantów i młodych naukowców: Warszawa -Politechnika Warszawska: 22-24 września 2008,- ISBN 978-83-88909-72-6.- S.11-18.- Bibliogr.17-18

24. Ion selective electrodes in speciation analysis of calcium and magnesium in milk : poster abstracts / Bozena Zdrodowska, Katarzyna Czerwinska, Agata Raczynska, Przemyslaw Bieganowski, Elzbieta Wagner-Czauderna, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Zurawska // W: Mátrafüred 08  : international conference on Electrochemical sensors : October 5 - 10, 2008, Dobogókö, Hungary. - [S. l. : s. n., 2008]. - S. 94, Th19

25. Konstrukcje miniaturowych wieloelektrodowych ogniw potencjometrycznych oraz przykłady ich zastosowania w badaniach klinicznych i biochemicznych  -  [Miniaturized, multi-electrode potentiometric cells and their application for clinical and biochemical investigations] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 - 30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. -  ISBN 978-83-7464-175-3. - S. 51. - Bibliogr. s. 51

26. Korekta linii bazowej w wolamperometrii z zastosowaniem odwrotnej ciągłej transformacji falkowej - [Baseline correction in voltammetry by means of inverse continuous wavelet transform] / Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 - 30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - ISBN 978-83-7464-175-3. - S. 61 - 62. -  Bibliogr. s. 62

27. Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia cementu oraz klinkieru - Chemometric methods in identification of cement and clinker sources / Małgorzata JAKUBOWSKA, Dariusz Kalarus, Andrzej Kot, Władysław W. KUBIAK // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14 - 17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, cop. 2008. - ISBN 978-83-60958-22-3. - S. 60

28. Migration  -  forgotten parameter in the response of ion - selective electrodes / Andrzej LEWENSTAM, Tomasz Sokalski, Witold KUCZA, Robert FILIPEK, Marek DANIELEWSKI // W: BEC-5 : 5th Batlic Conference on Electrochemistry : functional materials in electrochemistry – from fundamental problems to molecular electronics and modern power sources : 30 April  - 3 May 2008, Tartu, Estonia / Universitas Tartuensis, Tartu heade mötete linn, ISE International Society of Electrochemistry. - [Estonia : s. n., 2008]. - S. O-5. - Bibliogr. s. O-5

29. Multi-electrode, maintenance and internal solution free galvanic cells for potentiometric measurements / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Jerzy Golimowski, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. - 1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. - Bibliogr. s. [1]

30. New algorithm for end-point detection in potentiometric titration / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : IV konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : [Zakopane, 23 - 26 października 2008 r.] / Komisja Chemometrii i Metrologii Chemicznej. Komitet Chemii Analitycznej PAN, [et al.]. - [Polska : s. n., 2008]. - S. 19 - 20. -  Bibliogr. s. 20

31. New polyacrylate-based lead(II) ion-selective electrodes : poster abstracts / Grzegorz Lisak, Ewa Grygołowicz-Pawlak, Marta Mazurkiewicz, Elżbieta Malinowska, Tomasz Sokalski, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM // W: Mátrafüred 08  : international conference on Electrochemical sensors : October 5 - 10, 2008, Dobogókö, Hungary. - [S. l. : s. n., 2008]. - S. 64, Mo12

32. Ocena przydatności przewodzących tworzyw ceramicznych jako materiału elektrodowego dla wolamperometrii stripingowej UPD-SV - [Evaluation of the possibilities of use of conducting ceramic materials as an electrode material for stripping voltammetry UPD-SV] / Bogusław BAŚ, Robert PIECH, Marta ZIEMNICKA, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 - 30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - ISBN 978-83-7464-175-3. - S. 69 - 70. - Bibliogr. s. 70

33. Ocena zawartości {^{137}Cs} i {^{40}K} oraz stężenia niektórych metali ciężkich w próbkach gleby pobranej w Dolinie Wielickiej w Tatrach Wysokich - [Analysis of {^{137}Cs} and {^{40}K} as well as certain heavy content in the soil samples collected in Wielicka Valley of the High Tatra Mountains] / Barbara KUBICA, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Janusz GOŁAŚ, Witold RECZYŃSKI, Peter Fleischer // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. - [Opole : s. n., 2008]. - S. 110

34. Odnawialna elektroda srebrna  -  perspektywy zastosowań analitycznych  -  [Renovable silver electrode – perspectives of analytical applications] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Zygmunt KOWALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 - 30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - ISBN 978-83-7464-175-3. - S. 29

35. Otrzymywanie gęstych spieków węglikowych i azotowych dla współczesnej analityki - The manufacturing of dense sintered carbides and nitrides for contemporary analytics / Marta ZIEMNICKA, Bogusław BAŚ, Ludosław STOBIERSKI, Mieczysław RĘKAS // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14 - 17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, cop. 2008. - ISBN 978-83-60958-22-3. - S. 113

36. Oznaczanie arsenu, selenu i siarki elementarnej za pomocą kroplowej elektrody amalgamatowej - [Determination of arsenic, selenium and elemental sulphur by means of dropping amalgamate electrode] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VIII konferencja : Kraków, 29 -30 maja 2008 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk, [et al.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - ISBN 978-83-7464-175-3. - S. 67 - 68. - Bibliogr. s. 68

37. Polyacrylate-based lead(II) ion-selective electrodes / G. Lisak, E. Grygolowicz-Pawlak, M. Mazurkiewicz, E. Malinowska, T. Sokalski, J. Bobacka, A. LEWENSTAM // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. - 1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. - Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

38. Potentiometric titration of industrial samples – end-point detection by means of wavelets / M. JAKUBOWSKA, B. BAŚ, E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI, W. W. KUBIAK // W: ICCMSE 2008 : International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering : September 2008 : book of abstracts. - [S. l., s. n., 2008]. - S. 4

39. Problem identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru i cementu — [Problem of identification of clinker and cement sources] / Władysław W. KUBIAK, Dariusz Kalarus, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Chemometria : metody i zastosowania : IV konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : [Zakopane, 23 - 26 października 2008 r.] / Komisja Chemometrii i Metrologii Chemicznej. Komitet Chemii Analitycznej PAN, [et al.]. - [Polska : s. n., 2008]. - S. 49 - 50. - Bibliogr. s. 50

40. Procedura korekty linii bazowej w pomiarach woltamperometrycznych na elektrodzie stałej - [The baseline correction in voltammetric measurements on a solid electrode] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Marta ZIEMNICKA, Władysław W. KUBIAK // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. -  [Opole : s. n., 2008]. -  S. 105

41. Recent advances in modeling the response of ion-selective electrodes using Nernst-Planck-Poisson NPP model : oral abstracts / Tomasz Sokalski, Witold KUCZA, Jerzy Jasielec, Robert FILIPEK, Marek DANIELEWSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Mátrafüred 08  : international conference on Electrochemical sensors : October 5 - 10, 2008, Dobogókö, Hungary. -  [S. l. : s. n., 2008].  -  S. 34. -  Bibliogr. s. 34

42. Spiekanie proszków roztworów stałych {Ti(N,C)} o zmiennej zawartości {C} i {N_{2}} - The sintering of {Ti(N,C)} solide states with a changable concentration of {C} and {N_{2}} / Marta ZIEMNICKA, Bogusław BAŚ, Ludosław STOBIERSKI, Mieczysław RĘKAS // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14 - 17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, cop. 2008. - ISBN 978-83-60958-22-3. - S. 114

43. Studies on metals mobility in the sediments core - early diagenesis processes / Bogusław BAŚ, Janusz GOŁAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Barbara Kubica, Mariusz MACHERZYŃSKI, Ewa NIEWIARA, Witold RECZYŃSKI, Michał Skiba // W: ISEAC 35 : 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry : June 22 - 26, 2008, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Jacek Namieśnik, [et al.]. - Gdańsk : Department of Analytical Chemistry, Chemical Faculty, Gdańsk University of Technology, 2008. - ISBN 978-83-925754-4-3. - S. 57. -  Bibliogr. s. 57

44. Surface, electrochemical and electroanalytical properties of titanium carbide electrodes / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Robert PIECH, Monika ROBÓTKA, Władysław W. KUBIAK // W: DIFREA 2008 : the international seminar ,,Diffusion and reactions: multiscale phenomena,, : on the occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. - [Kraków : AGH, 2008]. - S. [1]. - Bibliogr. s. [1]

45. Synthesis and properties of ABO_{3} high-temperature protonic conductors / S. KOMORNICKI, P. PASIERB, M. WIERZBICKA, E. DROŻDŻ-CIEŚLA, M. RĘKAS // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80th birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. - [Kraków : AGH, 2008]. - S. [1]

46. {TiC} working electrode : voltammetric characateristics and application in anodic stripping voltammetry / B. BAŚ, R. PIECH, E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI, M. JAKUBOWSKA, M. ZIEMNICKA // W: 59th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : September 7 to 12, 2008, Seville, Spain : Cd of abstracts. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ISE International Society of Electrochemistry. - [Spain : s. n., 2008]. - 1 dysk optyczny. - Opis częśc. wg CD-ROM-u. - S. [1]. - Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. -  Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. - Bibliogr. s. [1]

47. Walidacja metody woltamperometrycznego oznaczenia ryboflawiny — [Validation of a voltammetric method for determination of riboflawin] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Aneta Kudłacz, Władysław W. KUBIAK // W: Jakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27 - 28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat.  -  Warszawa : s. n., 2008.  - S. 44.  - Bibliogr. s. 44

48. Właściwości strukturalne i elektryczne materiałów z układu {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3-?}} - Structural and electrical properties of {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3-?}} materials / Ewa DROŻDŻ-CIESLA, Paweł PASIERB, Mieczysław RĘKAS // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. -  Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. - (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 103/1). - Opis częśc. wg okł. -  S. 171 - 178. -  Bibliogr. s. 178

49. Właściwości strukturalne, mikrostrukturalne i elektryczne materiałów {Ba_{1-x}Ce_{1-y}Y_{y}O_{3-?}} - Structural, microstructural and electrical properties of {Ba_{1-x}Ce_{1-y}Y_{y}O_{3-?}} materials / Paweł PASIERB, Małgorzata WIERZBICKA, Stanisław KOMORNICKI, Mieczysław RĘKAS // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramic, glass and mineral binding materials : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. -  Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. -  (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 103/1). - Opis częśc. wg okł. - S. 179 - 186. - Bibliogr. 186

50. Woltamperometryczne oznaczanie śladów selenu w układzie {Cu(II)-Se(IV)} - [Voltammetric determination of selenium traces in {Cu(II)-Se(IV)}] / Robert PIECH, Bogusław BAŚ, Witold RECZYŃSKI, Beata PACZOSA-BATOR // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. - [Opole : s. n., 2008]. - S. 99. - Bibliogr. s. 99

51. Wpływ jonów potasu i wapnia na proces sorpcji {^{137}Cs} w próbkach osadów dennych pobranych ze zbiornika dobczyckiego - [The influence of potassium and calcium ions on {^{137}Cs} sorption in the sediment samples from the Dobczyce reservoir] / Barbara KUBICA, Mirosław Bartyzel, Witold RECZYŃSKI, Marcin Stobiński, Ryszard Misiak, Janusz GOŁAŚ, Katarzyna Wszołek // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 - 11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. - [Opole : s. n., 2008]. - S. 110

52. Wykorzystanie woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych — Application of stripping voltammetry to the determination of uranium in raw materials and ceramic products / R. PIECH, B. PACZOSA-BATOR, B. BAŚ, E. NIEWIARA, W. W. KUBIAK // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14 - 17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, cop. 2008. - ISBN 978-83-60958-22-3. - S. 77. - Bibliogr. s. 77

53. Zastosowanie odwrotnej ciągłej transformacji falkowej w woltamperometrii - [The inverse continuous wavelet transform in voltammetry] / Małgorzata JAKUBOWSKA // W: 51 Zjazd PTChem i SITPChem : 51 zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : 7 -11 września 2008, Opole : księga streszczeń / eds. Paweł Dżygiel [et al.]. -  [Opole : s. n., 2008]. - S. 105. - Bibliogr. s. 105
 
 

Konferencje w  2007 roku
 
 

1. Analiza zawartości metali w wodzie nad- osadowej, wodzie porowej i osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego -  [ Analysis of metals concentrations in water, porous water and sedimnet smaples of the Dobczyce Water Reservoir] / W. Reczyński, M. Macherzyński,  B. Kubica, J. Gołaś, A. Kosiba, E. Niewiara, B. Baś //W:  50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.253, S7.7- PS1-28

2. A new approach to theoretical modeling of membrane potential/ A. Lewenstam, W. Kucza, T. Sokalski, R. Filipek, J. Bobacka, M. Danielewski// Programme and  Book of Abstracts  SMCBS'2007 'Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing', Włodowice 4-8 november 2007

3. Badania efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych w tlenkach tytanu - [ Studiem on the effectiveness of adsorption process of surface active substances on titanium oxides/E. Niewiara, K. Michałów, M. Rękas, B. Baś, W. Reczyński, W.W. Kubiak // W: 50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s. 313, S5- PS1-24

4.Badania procesów akumulacji depolaryzatora na elektrodach stałych wykonanych z ceramiki węglikowej - [ Research on processes of depolarizer accumulation on solid state electrodes made of karbon cearamics] / B. Baś, R. Piech, E. Niewiara, M. Ziemnicka, M. Jakubowska, L. Sobierski, W. W. Kubiak // W: 50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9 - 12 września 2007. - s.258, S7.7- PS1-50

5. Badanie wpływu parametrów fizykochemicznych jonów na proces formowanie potencjału membran polimerowych – [The influence of cationic properties on potential formation mechanizm of polimer membranes] / B.Paczosa- Bator, R. Filipek, K. Szyszkiewicz, M. Danielewski, A. Lewenstam // W:  50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.207, S7.1- PS1-32

6. Bezobsługowe ogniwa potencjometryczne i przykłady ich zastosowań praktycznych -  [ Maintenance free potentiometric celss and examples of their practical application] / T. Błaż, J. Migdalski, B. Baś, B. Żrałka, A. Lewenstam  // W:  50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.255, S7.7- PS1-38

7. Chemometric tools in environmental data analysis / W.Reczyński, M. Jakubowska, B. Baś, E. Niewiara, W.W.Kubiak // W: ICCMSE 2007 : [International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering] : 25–30 September 2007, [Corfu, Greece] : short abstracts / [European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering]. -  [Greece : ESCMSE, 2007]. -  S. [1].  -  Pełny tekst W: Computation in modern science and engineering : proceedings of the International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2007 (ICCMSE 2007) : Corfu, Greece, 25–30 September 2007, Vol. 2, Pt. A / eds. Theodore E. Simos, George Maroulis. -  Melville, NY, USA : American Institute of Physics, 2007. - S. 874 - 877.  -  Bibliogr. s. 877, Abstr.  -  (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; 963). -  ISBN 978-0-7354-0478-6 (Vol. 2) ; ISBN 978-0-7354-0476-2 (for set of two volumes)

8. Dedykowana flaka macierzysta w przetwarzaniu sygnału podczas oznaczania antymonu w obecności miedzi - [ Dedicated mother wavelet in determination of antimonium in the presence of Cooper ] /M. Jakubowska, R. Piech, B. Baś // W: 50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. -
s.258, S7.7- PS1-52

9. Investigation of the influence of polymeric membrane composition on the ion transport proprtites by Electrochemical Impedance Spectroscopy / B.Paczosa - Bator, W.Kucza, A. Lewenstam//W: Programme and  Book of Abstracts  SMCBS'2007 'Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing', Włodowice 4-8 november 2007

10. Metoda ilościowego oznaczenia jonów wapnia i magnezu z wykorzystaniem wskaźników typowych dla miareczkowania kompleksonometrycznego za pomocą mikroanalizatora elektrochemicznego BO-05 - [Method of quantitative determination of calcium and magnesium ions by means of electrochemical analyzer BO - 05 with the use of indicators typical for compleximetric titration] / W. Opoka, M.  Szlósarczyk, B. Baś, A. Chojnacki, L. Korzeniak, W. Rzeszutko // W: Farmacja XXI wieku  -  wyzwania i nadzieje : XX naukowy zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Katowice, 25 - 28 września 2007 : streszczenia, T. 2 / PTF. -  [Katowice : PTF, 2007].  -  S. 733–734, S.20.P-25. -  Bibliogr. s. 734

11. Miniaturowe wieloelektrodowe ogniwa potencjometryczne z wykorzystaniem  polimerów przewodzących i przykłady ich praktycznych zastosowań – [ Conducting polymers based potentiometric micro cells and examples of their practical application] / T. Błaż, J. Migdalski, B. Baś, B. Zrałka, A. Lewenstam // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków,  24-25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007.  - s. 74, P- 25

12. Nowe nurty w potencjometrii – [ New trends in potentiometry] / A. Lewenstam, T. Błaż, B. Paczosa- Bator, J. Migdalski //  W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków,  24-25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007.  - s. 19, R - 5.

13. Numerical method and analysis of consistency for electrodiffusion problem / R. Filipek, K. Szyszkiewicz, M. Danielewski, A. Lewenstam // W: ICCMSE 2007 : [International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering] : 25 -30 September 2007, [Corfu, Greece] : short abstracts / [European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering]. - [Greece ESCMSE, 2007]. - S. [1]. -  Pełny tekst W: Computation in modern science and engineering : proceedings of the International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2007 (ICCMSE 2007) : Corfu, Greece, 25 - 30 September 2007, Vol. 2, Pt. A / eds. Theodore E. Simos, George Maroulis. -  Melville, NY, USA : American Institute of Physics, 2007. -  S. 473 - 476. -  Bibliogr. s. 476, Abstr. - (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; 963). -  ISBN 978-0-7354-0478-6 (Vol. 2) ; ISBN 978-0-7354-0476-2 (for set of two volumes)

14..Ogniwa potencjometryczne bez ciekłego złącza do oznaczania jonów miedziowych - [ Liquid junction free potentiometric cel land its application for copper ion titration ] / J. Migdalski, T. Błaż, A. Lewenstam // W: 50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.256,  S7.7- PS1-39

15. Określenie zawartości sztucznego 137CS i dla porównania naturalnego 40K w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego w latach 2004-2006 -  [ Determination of artifical 137CS and natural 40 K in the sediments of the Dobczyce Water Reservoir in years 2004-2006] / B. Kubica, M. Stoiński, R. Misiak, W. Reczyński, J. Gołaś, M. Macherzyński // W: 50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.250, S7.7- PS1-18

16. Potentiometric Ag + -sensors based on conjugated polymers / J. Bobacka,. Z.Mousavi, A. Ivaska, A. Lewenstam// Programme and  Book of Abstracts  SMCBS'2007 'Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing', Włodowice 4-8 november 2007

17. Potentiometric response of copper -sensitive sensors based on PEDOT -Arsenazo films / B. Żrałka, T. Błaż, J. Migdalski, A. Lewenstam// Programme and  Book of Abstracts  SMCBS'2007 'Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing', Włodowice 4-8 november 2007

18. Przetwarzanie sygnału w woltamperometrii impulsowej normalnej z zastosowaniem dedykowanej falki macierzystej - [ Signal processing in normal pulse voltammetry by means of dedicated mother wavelet ] / M. Jakubowska, B. Baś, W.W. Kubiak // W: 50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.259, S7.7- PS1-51

19. Przetwarzanie sygnałów woltamperometrycznych z wykorzystaniem dedykowanej falki macierzystej -  [ Voltammetric  signal processing by means of dedicated mother wavelet] / M. Jakubowska // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków,  24-25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007.  - s. 42, K- 10

20. Sekwencyjna ekstrakcja metali z próbek osadów dennych Zbiornika Dobczyckiego w profilach głębokościowych -  [ Seqental  extraction of metals form the depta profiles sediments of the Dobczyce Reservoir] / W.Reczyński, J. Gołaś, E.Niewiara, J.Pomykalska, B.Kubica// W:  50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.253, S7.7- PS1-29

21. Signal processing in DP and NP  voltammetry by menas of a dedicated mother wavelet / M. Jakubowska, B.Baś, E.Niewiara, W.Reczyński, W.W. Kubiak // W: ICCMSE 2007 : [International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering] : 25 - 30 September 2007, [Corfu, Greece] : short abstracts / [European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering]. - [Greece : ESCMSE, 2007]. - S. [1]. - Pełny tekst W: Computation in modern science and engineering : proceedings of the International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2007 (ICCMSE 2007) : Corfu, Greece, 25 - 30 September 2007, Vol. 2, Pt. A / eds. Theodore E. Simos, George Maroulis. - Melville, NY, USA : American Institute of Physics, 2007. - S. 461 - 464. - Bibliogr. s. 464, Abstr. - (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; 963). -  ISBN 978-0-7354-0478-6 (Vol. 2) ; ISBN 978-0-7354-0476-2 (for set of two volumes)

22. Węglik tytanu -  nowy materiał elektrodowy, zastosowanie w konstrukcji czujników woltamperometrycznych - [ Titatnium carbide – the New electrode material application in the construction of  voltamperometric sensors] / B. Baś, R. Piech, M. Ziemnicka, E. Niewiara, L. Sobierski, W.W. Kubiak // W:  50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.258, S7.7- PS1-49

23. Woltamperometryczne oznaczenie śladów z wykorzystaniem dedykowanej falki macierzystej -  [ Dedicated mother wavelet in the voltammetric analysis of traces] / M. Jakubowska, W.W. Kubiak // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków,  24-25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007.  - s. 65, P- 18

24. Wykorzystanie metody spektroskopii impedancyjnej w badaniach mechanizmów transportu w membranach polimerowych - [ Analysis of the influence PVC membrane composition on ion transport properties investigate with EIS] / B. Paczosa- Bator, W.Kucza, A. Tomasik, A. Lewenstam // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków,  24-25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007.  - s. 51, P- 4.

25. Wykorzystanie polimerów przewodzących jako materiałów pozwalających na śledzenie procesów jonowymiennych biologicznych membran - [ Conducting polymers as model to study ion – Exchange processes of biological membrane ] / B.Paczosa- Bator, A. Lewenstam // W:  50 Jubileuszowy  Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Toruń, 9-12 września 2007. - s.207, S7.1- PS1-31

26 .Zastosowanie elektrody błonkowej Hg(Cu)FE w oznaczaniu siarki elementarnej (S0) - [ Application of film electrode Hg(Cu)FE in determiantion of elemental sulfur (S0) ] / R. Piech, B. Baś, W.W. Kubiak // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków,  24-25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007.  - s. 70, P- 22
 

27. Zastosowanie rtęciowej elektrody błonkowej Hg(Ag)FE w oznaczaniu śladów uranu (VI) -[ Application of Merkury film electrode Hg(Ag)FE in determination of traces uranium (VI) / R. Piech, B. Baś, W.W. Kubiak // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VII konferencja : Kraków,  24-25 maja 2007 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007.  - s. 72, P- 23
 

Konferencje w  2006 roku 
 

1. Badanie czasowych zmian potencjału błon biologicznych - wykorzystanie polimerów przewodzących jako modelowych membran - [Conducting polymer films as model biological membranes and its application for investigation of the potential - time dependencies] / Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1 - 2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. - S. 51, P 10. - Bibliogr. s. 51

2. Bezobsługowe czujniki potencjometryczne wykorzystujące polimery przewodzące oraz przykłady ich zastosowań do oznaczania zawartości wapnia i magnezu w wodach mineralnych -[Maintenance-free, conducting polymer based potentiometric sensors and their application for calcium and magnesium ions determination in mineral water samples] / Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA // W: Woda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12-13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. -[S. l. : s. n., 2006]. - S. [1]. - Bibliogr. s. [1]

3. Chemometric analysis of sediments from the Dobczyce water reservoir : [abstract] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Dinabidowicz, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : III konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : Zakopane, 19 - 22 października 2006 / Komitet Chemii Analitycznej PAN. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej [etc.]. - [S. l. : s. n., 2006]. - Opis częśc. wg okł. - S. 39

4. Doświadczenia Finlandii w profilaktyce zdrowotnej z użyciem twardej wody - [Finnish experiences in health prophylactics with use of highly mineralized water] / Andrzej LEWENSTAM // W: Woda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12-13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. - [S. l. : s. n., 2006]. - S. [1]

5. Effect of nonstoichiometry on photo-electrochemical properties of {TiO_{2-x}} / M. RADECKA, A. TRENCZEK-ZAJĄC, K. ZAKRZEWSKA, M. RĘKAS // W: International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 28 -June 1, 2006, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. W. Barzyk, W. Kraus, P. Nowak ; Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Warsaw University. Deparment of Chemistry. - Kraków : PAS ICSC, 2006. -  S. 147- 148

6. Miniaturowe ogniwa potencjometryczne z membranami odniesienia z polimerów przewodzących i przykłady ich zastosowań w praktyce analitycznej - [Miniaturized electrochemical cell with conducting polymer based reference system and examples of their practical application] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1-2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. - S. 65, P 22. - Bibliogr. s. 65

7. Określenie poziomu akumulacji {^{137}Cs} i {^{40}K} w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego. Cz. 2 - [Determination of {^{137}Cs} and {^{40}K} accumulation in the Dobczyce reservoir sediments. Pt. 2] / Barbara KUBICA [et al.], Janusz GOŁAŚ, Wojciech M. Kwiatek, Witold RECZYŃSKI [et al.] // W: Woda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12-13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. - [S. l. : s. n., 2006]. - S. [1]

8. Określenie poziomu stężenia {^{137}CS} w próbkach sedymentów pobranych z terenu Zbiornika Dobczyckiego - [Determination of {^{137}CS} level in the sediment samples from the Dobczyce Reservoir] / Barbara KUBICA, Janusz GOŁAŚ, Marcin Stobiński [et al.], Witold RECZYŃSKI // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18 - 22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red. Jacek Namieśnik [et al.] ; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. - [Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, 2006]. - S. 291, S12-P14

9. Oznaczanie śladowych ilości ołowiu przy wykorzystaniu elektrod stałych modyfikowanych tlenkiem irydu - [Lead quantitative determination by means of solid state electrodes modified with iridium oxide] / E. HULL, R. PIECH, M. JAKUBOWSKA, W. W. KUBIAK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18-22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red. Jacek Namieśnik [et al.] ; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. - [Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, 2006]. - S. 204, S8-P35. - Bibliogr. s. 204

10. Pośrednia metoda oznaczenia jonów {Ag(I)} i {Au(III)} techniką anodowej woltamperometrii stripingowej — [Indirect method of {Ag(I)} and {Au(III)} determination by means of anodic stripping voltammetry method] / Włodzimierz Opoka, Bogusław BAŚ, Marek Szlósarczyk [et al.] // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18 - 22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red. Jacek Namieśnik [et al.] ; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. - [Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, 2006]. - S. 219, S8-P93. - Bibliogr. s. 219

11. Rozkład wybranych metali ciężkich w osadach dennych rezerwuaru wody pitnej dla Krakowa w Zbiorniku Dobczyckim. Cz. 1 -  [Distribution of heavy metals in sediments of the Dobczyce drinking water reservoir. Pt. 1] / Witold RECZYŃSKI, Wojciech M. Kwiatek, Barbara KUBICA, Janusz GOŁAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Ewa NIEWIARA, Erazm M. Dutkiewicz, Marcin Stobiński // W: Woda dla zdrowia : konferencja naukowa : Kraków 12-13 maja 2006 r. / Polskie Towarzystwo-Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza. Zarząd Główny Warszawa [etc.]. - [S. l. : s. n., 2006]. -  S. [1]

12. Separation of overlapped voltammetric peaks with dedicated wavelet : [abstract] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : III konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : Zakopane, 19 - 22 października 2006 / Komitet Chemii Analitycznej PAN. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej [etc.]. - [S. l. : s. n., 2006]. - Opis częśc. wg okł. - S. 49 - 50

13. Sposób regeneracji czujników amperometrycznych wytwarzanych na bazie ceramiki specjalnej - [A method for renovation of amperometric sensors manufactured from ceramic material] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18 - 22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red. Jacek Namieśnik [et al.] ; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. - [Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, 2006].  -  S. 198, S8-P10

14. Sposób regeneracji elektrod stałych w urządzeniu z podwójną celą elektrolityczną -[The method for solid electrode pretreatment in device with double electrolytic cell] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Zygmunt KOWALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1-2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. -  Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. - S. 49, P 8

15. The influence of surface morphology on the open-circuit electrochemical behaviour of conducting polymer films used as model biological membranes / Beata PACZOSA-BATOR, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: International symposium on Surface imaging / Spectroscopy at the solid / Liquid interface : May 28 -  June 1, 2006, Kraków, Poland : book of abstracts / eds. W. Barzyk, W. Kraus, P. Nowak ; Polish Academy of Sciences. Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Warsaw University. Deparment of Chemistry. -  Kraków : PAS ICSC, 2006. - S. 145

16. Tworzywa ceramiczne o wysokim przewodnictwie elektrycznym - zastosowanie w konstrukcji czujników woltamperometrycznych  -  [The application of high electric conductivity ceramic materials in preparation of voltammetric sensors] / Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18 - 22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red. Jacek Namieśnik [et al.] ; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. - [Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, 2006]. - S. 198, S8-P11

17. Usuwanie szumów z krzywych woltamperometrycznych z zastosowaniem dedykowanej falki - [Denoising of voltammetric signals using the dedicated wavelet] / Małgorzata JAKUBOWSKA // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18-22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red. Jacek Namieśnik [et al.] ; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. - [Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, 2006]. - S. 204, S8-P33. - Bibliogr. s. 204

18. Wpływ sposobu przygotowania próbek osadów dennych na specjację operacyjną wybranych metali — [The influence of sediments samples preparation of functional speciation of chosen elements] / W. RECZYŃSKI, M. JAKUBOWSKA, A. Duś, E. NIEWIARA, J. GOŁAŚ // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18 - 22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red. Jacek Namieśnik [et al.] ; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. - [Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, 2006]. - S. 204, S8-P34

19.Wykorzystanie kroplowej wiszącej elektrody amalgamatowej w analizie śladowych ilości selenu - [Application of the hanging copper amalgam drop electrode in determination of trace selenium] / R. PIECH, M. JAKUBOWSKA, W. W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1- 2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006.  - Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. -  S. 61, P 18. - Bibliogr. s. 61

20. Wykorzystanie minerałów ilastych w oznaczeniach woltamperometrycznych - [Application of clay materials in voltamperometric analysis] / Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Gdańsk, 18 - 22 września 2006 : materiały zjazdowe / zespół red. Jacek Namieśnik [et al.] ; Polskie Towarzystwo Chemiczne, Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. - [Gdańsk : Wydział Chemiczny PG, 2006]. - S. 198, S8-P12. - Bibliogr. s. 198

21. Wykorzystanie polimerów przewodzących do budowy zintegrowanej, bezobsługowej elektrody odniesienia - [Conducting polymer based reference electrode – integrated and maintenance free] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : VI konferencja : Przegorzały, 1 - 2 czerwca 2006 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [etc.]. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006.  - Konferencja połączona z obchodami 70. rocznicy urodzin profesora Jana Małyszko. -  S. 32, K 10. - Bibliogr. s. 32
 
 

Konferencje w  2005 roku
 
 

1. Analiza sygnału woltamperometrycznego z zastosowaniem ciągłej transformacji falkowej -[Voltammetric signal analysis using continuous wavelet transform] /M. JAKUBOWSKA, W. W. KUBIAK, B. BAŚ// W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18-22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. - Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. - S. S8-P4. - Bibliogr. s. S8-P4

2. Badanie związku pomiędzy pochodzeniem zanieczyszczeń a ich dystrybucją w osadach dennych zbiornika Dobczyckiego - [Research on connection between source and distribution of contaminants in sediments of the Dobczyce Reservoir] / Reczyński W., Baś B., Niewiara E., Nazaruk I. // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18-22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. - Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. - S. S8-P119. -Bibliogr. s. S8-P119

3. Calcium ion-selective electrode for measurements of low level concentration in high background / I.Bedlechowicz-Śliwakowska [et al.], A. LEWENSTAM, M. Maj-Żurawska // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3 -7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk [etc.]. - Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE'', 2005. - S. 398. - Bibliogr. s. 398

4. Chemical diffusion in {TiO_{2}} / M. RADECKA, M. RĘKAS // W: DIMAT 2004 : Diffusion in Materials : proceedings of the 6th international conference on Diffusion in Materials : Cracow, Poland, July 18-23, 2004. Pt. 1 / eds. M. Danielewski, R. Filipek, R. Kozubski, W. Kucza, P. Zięba, Z. Żurek . - Switzerland, [etc.] : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2005. - (Defect and Diffusion Forum - Pt. A of Diffusion and Defect Data - Solid State Data ; vols. 237-240) . - S. 468 - 473. - Bibliogr. s. 473, Abstr.
Impact Factor: 0.343

5. Chemometric analysis of sediments from Dobczyce water reservoir : [abstract] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Witold RECZYŃSKI, Ilona Nazaruk // W: ``Chemometric aspects of environmental analytics'' : proceedings : Gdańsk, 01-07 August 2005 : summer school / eds. Jacek Namieśnik, Wojciech Chrzanowski, Patrycja Szpinek ; Centre of Excellence in Environmental Analysis and Monitoring (CEEAM). - Gdańsk : CEEAM, 2005. - S. 100. - Bibliogr. s. 100

6. Conducting polymers films as model biological membranes : membrane potential formation of {Ca^{2+}} and {Mg^{2+}} sensitive polypyrrole films doped by amino acids / Andrzej LEWENSTAM, Beata PACZOSA // W: PITTCON 2005 : PITTsburg CONference on Analytical chemistry and applied spectroscopy : chemistry, nanotechnology ; forensics, pharmaceuticals ; life sciences, anti-terrorism ; food science, environmental : February 26 - March 4, 2005, Orlando, Florida : final program : abstracts. - [S. l. : s. n., 2005]. - Ekran 1, 1480-6.

7. Conducting polymers films as model biological membranes : transitory membrane potential of {Ca^{2+}} and {Mg^{2+}} sensitive polypyrrole films doped by amino acids / B. PACZOSA-BATOR, J. MIGDALSKI, S. Tarasiewicz, A. LEWENSTAM // W: 207th Meeting of the Electrochemical Society [ECS] and Solid Oxide Fuel Cells (SOFC-IX) [Dokument elektroniczny] : Québec City, Canada, May 15 - 20, 2005 : meeting program.  -  Dane tekstowe / ECS the society for solid-state and electrochemical science and technology.  -  [New Jersey, USA : ECS the society for solid-state and electrochemical science and technology, 2005]. -  Ekran 1, 1723.

8. Dystrybucja wybranych metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego - [Distribution of chosen heavy metals in the Dobczyce Reservoir sediments] / W. RECZYŃSKI, M. JAKUBOWSKA, E. NIEWIARA, B. BAŚ, J. GOŁAŚ // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3-7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk [etc.]. - Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE'', 2005. - S. 205. - Bibliogr. s. 205

9. Electrical and transport properties of {TiO_{2}} (Rutile) / Marta RADECKA, Mieczysław RĘKAS // W: 14th French-Polish seminar on Reactivity of solids : July 4-6, 2005 Kraków, Poland : conference : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics. - [S. l. : s. n., 2005]. - S. [1]

10. Electrode conditioning as a critical factor in potentiometric behavior of the solid-contact calcium-selective electrode in nanomolar concentration solutions / A. Konopka, T. Sokalski, A. LEWENSTAM, M. Maj-Zurawska // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3 - 7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk [etc.]. - Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE'', 2005. - S. 406. - Bibliogr. s. 406

11. Jonowo-redoksowa czułość membran polimerów przewodzących domieszkowanych MLC w miareczkowaniach potencjometrycznych - [Mix ionic and redox sensitivity of conducting polymers films moped with MLC in potentiometric titrations] / Barbara ŹRAŁKA, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, A. LEWENSTAM // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18 - 22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. - Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. - S. S8-P58. - Bibliogr. s. S8-P58

12. Miniaturowe ogniwa potencjometryczne z membranami odniesienia z polimerów przewodzących i przykłady ich zastosowań w praktyce analitycznej - [Miniaturized potentiometric cell with reference electrodes obtained by buffering pH in a conducting polymer matrix] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Bogusław BAŚ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18-22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. -Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. - S. S8-P59. - Bibliogr. s. S8-P59

13. Ogniwa potencjometryczne typu ``all plastic'' z membranami jonoselektywnymi oraz membranami odniesienia z polimerów przewodzących i ich wykorzystanie do detekcji punktu końcowego miareczkowań potencjometrycznych - [``All plastic'' type of potentiometric cell with conducting polymers ion  -  selective and reference electrodes for detection end-point in potentiometric measurement] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Barbara ŹRAŁKA, Andrzej LEWENSTAM // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18-22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. - Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. - S. S8-P60. - Bibliogr. s. S8-P60

14. Optymalizacja elektrochemicznej metody oznaczania surfaktantów - [Optimization of electrochemical method of surfactants determination] / B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA, Z. KOWALSKI // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3 - 7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk [etc.]. - Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE'', 2005. - S. 396. - Bibliogr. s. 396

15. Optymalizacja procesu wygładzania - sposób poprawy kalibracji w woltamperometrii - [Optymization of smoothing process  - the tool for calibration improvement in voltammetry] / M. JAKUBOWSKA, W. W. KUBIAK // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3 - 7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk [etc.]. - Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE'', 2005. - S. 404. - Bibliogr. s. 404

16. Próba oceny wpływu amitryptyliny na międzykomórkowe stężenie cynku w korze mózgowej szczura - [Assessment of influence of amitriptiline on zinc intercellular concentration in rats brain core] / W. Opoka, B. BAŚ, E. NIEWIARA, K. Gołembiowska [et al.] // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18-22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. - Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. - S. S8-P33

17. Wielomianowy filtr adaptacyjny ADPF i jego zastosowanie w woltamperometrii - [Adaptive – degree polynomial filter for volammetric signals] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: MWK – 2005. T. 3, Granty i projekty celowe, referaty : Metrologia Wspomagana Komputerowo : VII szkoła - konferencja : Waplewo 17 - 20 maja 2005. - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Systemów Elektronicznych. Wydział Elektroniki, 2005.  -  S. 91-96. - Bibliogr. s. 96, Streszcz., Abstr.

18. Wybrane przykłady w aplikacji elektrod stałych (Pt, Au, i GC) w analizie leków "in vitro"- [Selected examples of solid electrodes (Pt, Au, and GC) application in "in vitro" analysis of pharmaceuticals] / Opoka W., Baś B., Szlósarczyk M.,  Rzeszutko W. // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18-22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. - Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. - S. S8-P45. - Bibliogr. s. S8-P45

19. Wykorzystanie wiszącej elektrody kroplowej wypełnionej ciekłym amalgamatem miedzi do oznaczania arsenu w wybranych preparatach farmaceutycznych - [Application of copper amalgam hanging mercury electrode in determination of arsenic in pharmaceutical products] / W. Opoka, R. PIECH, B. BAŚ, E. NIEWIARA, M. Szlósarczyk, J. Krzek // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18 - 22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. - Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. - S. S8-P34. - Bibliogr. s. S8-P34

20. Zastosowanie błonkowej elektrody rtęciowej {BERpAg} w analizie specjacyjnej chromu -[Application of thin-layer mercury electrode {BERpAg} in analysis of chromium speciation] / B. BAŚ, E. NIEWIARA, M. JAKUBOWSKA, W. W. KUBIAK // W: VII Polska konferencja chemii analitycznej : analityka w rozwoju cywilizacji : Toruń, 3-7 VII 2005 / red. nauk. Bogusław Buszewski ; Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk [etc.]. - Bydgoszcz : SAR ,,POMORZE'', 2005. - S. 397. - Bibliogr. s. 397

21. Zastosowanie muelektrody rtęciowej typu CGMDE do wykrywania i oznaczania surfaktantów - [Application of CGMDE microelectrode in detection and determination of surfactants] / Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Zygmunt KOWALSKI // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18-22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. - Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — S. S8-K3

22.  Zastosowanie nowoczesnych metod wygładzania krzywych w woltamperometrii oraz ocena ich wpływu na kształt wykresu i parametry kalibracji - [Application of novel smoothing methods in voltammetry and evaluation of their influence for the curves shape and analytical parameters] / Władysław W. KUBIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: MWK - 2005. T. 3, Granty i projekty celowe, referaty : Metrologia Wspomagana Komputerowo : VII szkoła - konferencja : Waplewo 17-20 maja 2005.  - Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Systemów Elektronicznych. Wydział Elektroniki, 2005. - S. 27-34. -Bibliogr. s. 33-34, Streszcz., Abstr.
 
 

Konferencje w  2004 roku
 
 

1. Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants / W. W. KUBIAK, A. Kamiński, E. NIEWIARA, B. BAŚ // W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 105. - Bibliogr. s. 105

2. Application of fumed silica for voltammetric determinations of heavy metals in pharmaceutical preparations / E. NIEWIARA, B. BAŚ, R. PIECH, W. Opoka, W. W. KUBIAK // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6-10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. - [Galway : ESEAC, 2004]. - S. 109

3. Applications of the Nernst-Planck-Poisson model: strong interference and unbiased selectivity coefficients in ion-selective electrode membranes / Peter Lingenfelter, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6-10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. - [Galway : ESEAC, 2004]. - S. 194. - Bibliogr. s. 194

4. Badanie stopnia akumulacji cynku w wybranych tkankach szczura dla jedno- i wielokrotnych podań hydroasparaginianu cynku - [Analysis of zinc accumulation rate in choosen red tissues for single and multiple doses of zinc hydroasparginate] / Włodzimierz Opoka, Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Małgorzata Dybała [et al.] // W: Farmacja - tradycja i nowoczesność : XIX naukowy zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Wrocław 22-24 września 2004

5. Calcium ion selective electrodes under galvanostatic current control / Iwona Bedlechowicz, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Zurawska // W: The 10th international meeting on Chemical Sensors [Dokument elektroniczny] : July 11-14, 2004, Tsukuba, Japan. Vol. 2. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / The Electrochemical Society of Japan ; Japan Association of Chemical Sensors. - Tsukuba : CS, 2004.

6. Calcium ion selective electrodes under galvanostatic current control / I. Bedlechowicz, T. Sokalski, A. LEWENSTAM, M. Maj-Żurawska // W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 114. - Bibliogr. s. 114

7. Carborane as anionic additive in {Ag^{+}}-ISEs based on [2.2.2]{\em p,p,p}-cyclophane as neutral carrier / Johan Bobacka, Virpi Väänänen, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6-10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. - [Galway : ESEAC, 2004]. - S. 178

8. Competitive binding of calcium and magnesium ions to bilogically active ligands by use of conducting polymers / B. PACZOSA, T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI, J. Bobacka, A. Ivaska, A. LEWENSTAM // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6-10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. - [Galway : ESEAC, 2004]. - S. 14. - Bibliogr. s. 14

9. Conducting polymer as model biological membranes. Electrochemical characterization of ion-exchange properties of asparagine and glutamine / B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 180a. - Bibliogr. s. 180a

10. Conducting polymer based {Cu^{2+}} potentiometric sensors / J. MIGDALSKI, T. BŁAŻ, A. LEWENSTAM // W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 124. - Bibliogr. s. 124

11. Determination of arsenic with DDTK-{Na} by differential pulse cathodic stripping voltammetry / Robert PIECH, W. W. KUBIAK // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6-10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. - [Galway : ESEAC, 2004]. - S. 228. - Bibliogr. s. 228

12. Fumed silica - the universal adsorber of surfactants in voltammetry / W. W. KUBIAK, E. NIEWIARA, B. BAŚ // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6-10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. - [Galway : ESEAC, 2004]. - S. 110. - Bibliogr. s. 110

13. Implementacja algorytmu ewaluacyjnego metod usuwania szumów i korekcji tła w oprogramowaniu Analizatora Elektrochemicznego EA9 - [Evaluation of smoothing and background correction procedures implemented in Electrochemical Analyzer EA9 control program] / M. JAKUBOWSKA, B. BAŚ, W. W. KUBIAK // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 352. - Bibliogr. s. 352

14. Influence of electrodeposition and conditioning on the morphology and electrochemical properties of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) films doped with adenosinotriphosphate / B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 149. - Bibliogr. s. 149

15. Influence of the transport conditions on determination of trace arsenic by cathodic stripping voltammetry /R. PIECH, W. W. KUBIAK, J. GOŁAŚ// W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 151. - Bibliogr. s. 151

16. Konstrukcii fil'trov na osnove novyh adsorbcionnyh materialov - [Filters construction based on new sorptive materials] / ZIĘBA A., RECZYŃSKI W., Dudla N. // W: ``Bezopasnost' ziznedeatel'nosti v XXI veke'' = ``Bezpeka zitt\^{e}d\`{\i}al'nost\`{\i} u XXI stor\`{\i}\v{c}\v{c}\`{\i}'' = ``Life safety in XXI century'' : \v{c}etvertyj mezdunarodnyj simpozium : anvar' 2004 goda / red. Spirin V. F. ; Mezdunarodnaa Akademia nauk \`{E}kologii i Bezopasnosti ziznedeatel'nosti (associirovannyj \v{c}len OON) [etc.]. - Dnepropetrovsk : \^{U}zno-Ukrainskoe otdelenie MAN\`{E}B ; Vseukrainskij nau\v{c}no-tehni\v{c}eskij zurnal ``Tehnopolis'', 2004. - S. 25-27. - Bibliogr. s. 27

17. Membrane potential of ion-selective electrodes modeled by nernst-planck-poisson equations / P. Lingenfelter, T. Sokalski, A. LEWENSTAM // W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 75

18. Modelowanie efektywności procesu adsorpcji substancji powierzchniowo-aktywnych na krzemionce pylistej - [Modelling the efficiency of adsorption of surfactants on the fumed silica] / M. JAKUBOWSKA, E. NIEWIARA, W. W. KUBIAK // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12 - 17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 388. - Bibliogr. s. 388

19. Novel all-solid-state calcium-selective electrode with conducting polymer layer for low-level concentration measurements / Anna Konopka, Tomasz Sokalski, Agata Michalska, Andrzej LEWENSTAM, Magdalena Maj-Zurawska // W: The 10th international meeting on Chemical Sensors [Dokument elektroniczny] : July 11-14, 2004, Tsukuba, Japan. Vol. 2. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / The Electrochemical Society of Japan ; Japan Association of Chemical Sensors. - Tsukuba : CS, 2004

20. Novel all-solid-state calcium-selective electrode with conducting polymer layer for low-level concentration measurements / A. Konopka, T. Sokalski, A. Michalska, A. LEWENSTAM, M. Maj-Żurawska // W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 157. - Bibliogr. s. 157

21. Optimisation of analytical procedure for PAHs determination in sediment samples / E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI, B. BAŚ, J. GOŁAŚ // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 387. - Bibliogr. s. 387

22. Removing spikes from voltammetric curves in the presence of random noise/ M. JAKUBOWSKA, W. W. KUBIAK // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6-10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. - [Galway : ESEAC, 2004]. - S. 199. - Bibliogr. s. 199

23. Sensory potencjometryczne typu ``solid contact'' dla jonów {Pb^{+2}} z warstwą mediacyjną polimeru przewodzącego - [Solid conact type lead sensitive potentiometric sensor with conducting polymer as a mediating layer] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 354. - Bibliogr. s. 354

24. Solution-cast films of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) as solid contact material in ion-selective electrodes / Mercedes Vázquez, Petter Danielsson, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska // W: ESEAC 2004 : 10th international conference on Electroanalysis of the European Society for ElectroAnalytical Chemistry : Ireland, Galway, 6-10 June 2004 : book of abstracts / ESEAC ; National University of Ireland, Galway. - [Galway : ESEAC, 2004]. - S. 189. - Bibliogr. s. 189

25. Spatial distribution of elements in the sediments of the Dobczyce Reservoir / W. RECZYŃSKI, G. POSMYK, E. NIEWIARA, B. BAŚ, J. GOŁAŚ // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 386

26. Sposób pośredniego oznaczenia jonów {Hg(II)} techniką woltamperometrii stripingowej - [Undirect determination of {Hg(II)} ions in stripping voltammetry] / W. Opoka, W. Rzeszutko, B. BAŚ, E. NIEWIARA, M. Szlósarczyk // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 350. - Bibliogr. s. 350

27. The evaluation of baseline correction in voltammetry in the presence of the different electrode processes / M. JAKUBOWSKA, W. W. KUBIAK // W: ICEP : International Conference on Electrode Processes : Szczyrk, Poland 15-18 September 2004 : conference abstracts / ed. Paweł Kulesza. - [S. l. : s. n., 2004]. - S. 173. - Bibliogr. s. 173

Unbiased Selectivity Coefficients: New Insights   from the Nernst - Planck -Poisson Model / Peter Lingenfelter, Tomasz Solaski, Andrzej Lewenstam // W: Matrafured 05: International Conference on Electrochemical Sensors: November 13-18, 2005  Matrafure, Hungary - Tryb dostępu: www.matrafured_05.ethz.ch/Program.pdf - Bibliogr.

28. Usuwanie krótkotrwałych zakłóceń impulsowych z woltamperometrycznych krzywych pomiarowych - [Elimination of short-lasting pulses from voltammetric curves] / M. JAKUBOWSKA, W. W. KUBIAK, E. NIEWIARA // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 389. - Bibliogr. s. 389

29. Właściwości metrologiczne bezobsługowych czujników potencjometrycznych jonów {Cd^{+2}} z warstwą mediacyjną polimeru przewodzącego - [Maintenance free, cadmium sensitive potentiometric sensors with conducting polymer based mediating layer and their metrological properties] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 355. - Bibliogr. s. 355

30. Zasadność stosowania elektrod stałych do oznaczania metali ciężkich techniką woltamperometrii stripingowej - [Application of solid electrodes in determination of heavy metals in stripping voltammetry] / B. BAŚ, W. Opoka, J. Krzek, E. NIEWIARA, M. Szlósarczyk, W. W. KUBIAK // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 349

31. Zastosowanie nowoczesnych metod wygładzania krzywych w woltamperometrii oraz ocena ich wpływu na kształt wykresu i parametry kalibracji - [Application of novel smoothing methods in voltammetry and evaluation of their influence for the curves shape and analytical parameters] / Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Materiały seminarium kierowników projektów badawczych z zakresu informatyki i metod komputerowych w nauce : Zakopane, 1-5 grudnia 2004 r. / MNiI. - Gliwice : [s. n.], 2004. - (Biuletyn Informacyjny Sekcji Informatyki, Sekcji Metod Komputerowych w Nauce Ministerstwa Nauki i Informatyzacji ; nr 20). - S. 36-37. - Bibliogr. s. 37

32. Zastosowanie wiszącej elektrody kroplowej wypełnionej ciekłym amalgamatem miedzi w analizie specjacyjnej arsenu - [Application of hanging drop electrode with liquid copper amalgamat in the speciation of the arsenium] / R. PIECH, B. BAŚ, E. NIEWIARA, Władysław W. KUBIAK // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12-17.IX.2004 : materiały zjazdowe. T. 1 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. - [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o., 2004]. - S. 351. - Bibliogr. s. 351
 

Konferencje w  2003 roku
 

1. Algorytm oceny działania procedur filtracji cyfrowej i jego zastosowanie w woltamperometrii - [Evaluation algorithm for digital filtration procedures and its application to voltammetric data] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16-17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. - S. 51. - Bibliogr. s. 51

2. Application of linearly growing mercury drop surface in analytical chemistry of trace amounts of surface active substances / B. BAŚ, E. NIEWIARA, Z. KOWALSKI // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3rd Senspol Workshop : Kraków, Poland 3-6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. - [Kraków : JU FC, 2003]. - S. [1]. - Bibliogr. s. [1]

3. Badanie akumulacji arsenu w osadach dennych Jeziora Dobczyckiego - [Analysis of arsenic accumulation in sediments of Dobczyce Lake] / W. RECZYŃSKI, B. BAŚ, E. NIEWIARA, Z. KOWALSKI // W: XLVI [Czterdziesty szósty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. - Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. - S. 553

4. Badania akumulacji metali ciężkich w osadach dennych - [Research on heavy metals accumulation in sediments] /W. RECZYŃSKI, E. NIEWIARA, B. BAŚ, G. POSMYK // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Modern methods of sample preparation and determination of trace elements : materiały XII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego : Poznań, 8-9 maja 2003 r. ; Analityka śladów = Workshop ``New concepts in trace analysis'' : materiały Szkoły Naukowej : Poznań, 7 maja 2003 r. / Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ; Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej ; Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. - Poznań : [s. n.], 2003.

5. Badanie czynników wpływających na pobieranie arsenu przez glony - [Research on factors influencing uptake of arsenic by algae] / W. RECZYŃSKI, G. POSMYK, F. Kardasz // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Modern methods of sample preparation and determination of trace elements : materiały XII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego : Poznań, 8-9 maja 2003 r. ; Analityka śladów = Workshop ``New concepts in trace analysis'' : materiały Szkoły Naukowej : Poznań, 7 maja 2003 r. / Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ; Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej ; Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. - Poznań : [s. n.], 2003.

6. Bezobsługowe czujniki potencjometryczne jonów {Pb^{+2}} wykorzystujące polimery przewodzące - [Maintenance free, solid contact type {Pb^{+2}} sensitive potentiometric sensors] / T. BŁAŻ, J. MIGDALSKI, B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: XLVI [Czterdziesty szósty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. - Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. - S. 582. - Bibliogr. s. 582

7. Chemometric characteristics and comparison of the analytical methods for the determination of chromium traces in water samples / Andrzej BOBROWSKI, Jan Mocak, Bogusław BAŚ, Janusz Dominik, Helena Pereira // W: ``Spectroscopy in theory and practice'' : 13th international symposium : Nova Gorica, Slovenia, August 27-30, 2003 : book of abstracts / Nova Gorica Polytechnic ; Spectroscopic Section of the Slovenian Chemical Society. - [S. l : s. n, 2003]. - S. 26

8. Chromium speciation and monitoring in polluted waters using catalytic adsorptive stripping voltammetry / A. BOBROWSKI, B. BAŚ, J. Dominik, E. NIEWIARA, J. ZARĘBSKI, E. Szalińska // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3rd Senspol Workshop : Kraków, Poland 3-6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. - [Kraków : JU FC, 2003]. - S. [1]

9. Czujniki potencjometryczne jonów {Cd^{+2}} z membranami polimerów przewodzących - [Conducting polymer based {Cd^{+2}} sensitive potentiometric sensors] / J. MIGDALSKI, T. BŁAŻ, B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: XLVI [Czterdziesty szósty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. - Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. - S. 577. - Bibliogr. s. 577

10.Fate of tannery chromium contamination in a stream: temporal and spatial evolution of chromium (III) and chromium (VI) / E. Szalińska, J. Dominik, A. BOBROWSKI, B. BAŚ // W: XIIth [Twelfth] international conference on Heavy metals in the environment : Grenoble, France, May 26-30, 2003. Vol. 2 / eds. C. Boutron, C. Ferrari. - France : EDP Sciences, 2003. - (Journal de Physique IV ; vol. 107. Proceedings). - S. 1275-1278. - Bibliogr. s. 1278

11. Kinetics of arsenic accumulation in sediments of the Dobczyce reservoir / W. RECZYŃSKI, B. BAŚ, E. NIEWIARA, Z. Kowalski // W: Preliminary reports presented during XLVI [forty sixth] meeting of the Polish Chemical Society and the Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : 15-18 September 2003 Lublin, Poland / eds. Jolanta Narkiewicz-Michałek, Władysław Rudziński ; Maria Curie-Skłodowska University. Faculty of Chemistry. - Warszawa : PCS, 2003. - (Annals of the Polish Chemical Society ; vol. 2 pt. 1). - S. 381-385. -Bibliogr. s. 385

12. Kryterium ewaluacyjne algorytmów wygładzania krzywych woltamperometrycznych - [The evaluation method of smoothing algorithms in voltammetry] / Władysław W. KUBIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Chemometria : metody i zastosowania : II [druga] konferencja : Zakopane, 16-19 października 2003 / red. materiałów Dariusz Zuba ; Komitet Chemii Analitycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej ; Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Chemii Analitycznej ; Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna. - Kraków : Wydawnictwo IES, 2003. - S. 371-376. - Bibliogr. s. 375-376

13. Long-time stability of Nasicon based carbon dioxide potentiometric gas sensors - Stabilité \`{a} long terme des capteurs potentiométriques de dioxyde de carbone \`{a} base de Nasicon / Paweł PASIERB, Ryszard GAJERSKI, Stanisław KOMORNICKI, Stanisław KOZIŃSKI, Mieczysław RĘKAS // W: 13th French-Polish Seminar on Reactivity of Solids : FPSRS 13 : Cluny, France, September 3-5, 2002 / eds. G. Bertrand, M. Lambertin, K. Przybylski ; ENSAM Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers. - Paris : ELSEVIER, 2003. -  Bibliogr. s. S103
Impact Factor: 0.208

14. Łagodne metody usuwania substancji powierzchniowo aktywnych dla potrzeb śladowej analizy woltamperometrycznej - [Soft methods of removal of surface active substances for voltammetric trace analysis] / Władysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16-17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. - S. 29

15. Methods of lowering detection limit of solvent polymeric membrane ion-selective electrodes / Magdalena Maj-Zurawska [et al.], Andrzej LEWENSTAM, Agata Michalska [et al.] // W: PITTCON 2003 : PITTsburgh CONference : analytical chemistry : applied spectroscopy : March 9-14, 2003 Orlando, Florida http://www.appcluster05.com/App/homepage.cfm?appname=320 [30.01.2004]

16. Nanocermet {TiO_{2}/Au} thin film electrodes for wet photoelectrochemical cells / Agnieszka GORZKOWSKA, Marta RADECKA, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Paweł SOBAŚ // W: XVII [Seventeenth] School of Optoelectronics : photovoltaics solar cells and detectors : Kazimierz Dolny 13 - 16 October 2003 : abstracts / Faculty of Physics of Warsaw University of Technology [et al.]. - [S. l. : s. n., 2003]. - S. 49

17. Ocena przydatności metod wygładzania w oznaczaniu toksycznych metali ciężkich w próbkach laboratoryjnych i środowiskowych - [Evaluation of signal smoothing method usability in analysis of toxic heavy metals in laboratory and environmental samples] / M. JAKUBOWSKA, W. RECZYŃSKI, R. PIECH, E. Kotula, W. W. KUBIAK // W: XLVI [Czterdziesty szósty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. - Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. - S. 589. - Bibliogr. s. 589

18. Optymalizacja warunków transportu w układzie {As(III)-Cu(II)} w oznaczeniach arsenu metodą CSV - [Optimization of transport conditions in {As(III)-Cu(II)} system for arsenic determination by CSV] / Robert PIECH, Janusz GOŁAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16-17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. - S. 52. - Bibliogr. s. 52

19. Oznaczanie jonów cynku (II) w preparatach farmaceutycznych o złożonym składzie techniką anodowej woltamperometrii stripingowej - [Determination of {Zn(II)} in pharmaceutical confection by anodic stripping voltammetry] / W. Opoka, E. NIEWIARA, B. BAŚ, W. Rzeszutko // W: XLVI [Czterdziesty szósty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15 -18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. - Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. - S. 588

20. Partitioning of chromium (VI) and chromium (III) between dissolved and colloidal forms in a stream and reservoir contaminated with tannery waste water / J. Dominik, B. BAŚ, A. BOBROWSKI, T. Dworak, B. Koukal, E. NIEWIARA, M.-H. Pereira de Abreu [et al.] // W: XIIth [Twelfth] international conference on Heavy metals in the environment : Grenoble, France, May 26-30, 2003. Vol. 2 / eds. C. Boutron, C. Ferrari. - France : EDP Sciences, 2003. - (Journal de Physique IV ; vol. 107. Proceedings). - S. 385-388. - Bibliogr. s. 388

21. Porównanie metod oceny działania filtrów algorytmicznych w woltamperometrii - [The comparison of smoothing evaluation methods in voltammetry] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : II [druga] konferencja : Zakopane, 16-19 października 2003 / red. materiałów Dariusz Zuba ; Komitet Chemii Analitycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej ; Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Chemii Analitycznej ; Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna. - Kraków : Wydawnictwo IES, 2003. - S. 377-381. - Bibliogr. s. 380-381

22. Potentiometric ion sensors based on conducting polymers / Johan Bobacka, Ari Ivaska, Andrzej LEWENSTAM // W: 9th international conference on ElectroAnalysis, ESEAC 2002 : [Cracow, Poland June 9-13, 2002] / guest eds. Zbigniew Stojek, Andrzej Lewenstam. - Weinheim : Wiley-VCH, 2003. - (Electroanalysis ; vol. 15 no. 5-6). - S. 366-374. - Bibliogr. s. 371-374, Abstr.

23. Reactivity of electrode materials with solid electrolyte in solid state electrochemical gas sensors / P. PASIERB, R. GAJERSKI, S. KOMORNICKI, M. RĘKAS // W: CCTA 9 : 9th [ninth] conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) joint meeting with Symposium on Thermodynamics and structure of liquids : Polish-German sypmposium on Thermal analysis and Symposium on Highenergetic materials : 31 August-5 September 2003 Zakopane, Poland

24. Research on arsenic accumulation in lake sediments / W. RECZYŃSKI, B. BAŚ, E. NIEWIARA, Z. KOWALSKI // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3rd Senspol Workshop : Kraków, Poland 3-6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. - [Kraków : JU FC, 2003]. - S. [1]

25. Rozwój oprogramowania interpretacyjnego analizatora elektrochemicznego EA9 - [Development of interpretating software for electrochemical analyzer EA9] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16-17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. - S. 30-31. - Bibliogr. s. 30-31

26. Sposoby indukowania pożądanej czułości jonowej membran polimerów przewodzących - [The methods for inducing desired ionic sensitivity of the conducting polymer membranes] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16-17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. - S. 32. - Bibliogr. s. 32

27. Studia nad wpływem własności fizycznych osadów dennych na akumulację arsenu - [Studies on influence of physical properties of sediments on arsenic accumulation] / W. RECZYŃSKI, G. POSMYK, M. Cygan // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Modern methods of sample preparation and determination of trace elements : materiały XII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego : Poznań, 8-9 maja 2003 r. ; Analityka śladów = Workshop ``New concepts in trace analysis'' : materiały Szkoły Naukowej : Poznań, 7 maja 2003 r. / Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ; Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej ; Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. - Poznań : [s. n.], 2003

28. The intelligent system for the noise reduction in voltammetric determinations of toxic heavy metals / M. JAKUBOWSKA, R. PIECH, E. Kotula, W. W. KUBIAK // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3rd Senspol Workshop : Kraków, Poland 3-6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. - [Kraków : JU FC, 2003]. - S. 1-2. - Bibliogr. s. 2

29. The performance of {CO_{2}} and {SO_{x}} electrochemical gas sensors based on {Y-ZrO_{2}}and {Na_{3}Zr_{2}Si_{2}PO_{12}} (Nasicon) solid electrolytes / P. PASIERB, S. KOMORNICKI, S. KOZIŃSKI, R. GAJERSKI, M. RĘKAS // W: Eurosensors XVII : the 17th [seventeenth] European conference on Solid-state transducers : September 21-24, 2003 Guimaraes Portugal : book of abstracts. - Guimaraes : University of Minho. Dept. of Industrial Electronics, 2003. - S. 538-539. - Bibliogr. s. 539

30. Toxic heavy metal determination in water and wastes polluted by surface active substances / E. NIEWIARA, B. BAŚ, M. ROBÓTKA, W. W. KUBIAK // W: Monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3rd Senspol Workshop : Kraków, Poland 3-6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. - [Kraków : JU FC, 2003]. - S. [1]. - Bibliogr. s. [1]

31. Właściwości elektrochemiczne filmów polipirolowych domieszkowanych anionami heparyny - [Electrochemical properties of the polypyrrole films doped with heparin] / Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16-17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. - Kraków :    UczelnianeWydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. - S. 49. - Bibliogr. s. 49

32. Zastosowanie amorficznego dwutlenku krzemu do selektywnej adsorpcji substancji powierzchniowo czynnych z próbek naturalnych - [Application of amorfic silica dioxide for selective adsorption of surface active substances from partialy decomposed natural samples] / E. NIEWIARA, B. BAŚ, Z. KOWALSKI, B. TRYBALSKA, W. W. KUBIAK // W: XLVI [Czterdziesty szósty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 3 : Sekcje S13-S16 ; Sesja sprawozdawcza KBN ; Mikrosympozjum M2 i M4. - Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. - s. 1130

33. Zastosowanie krzemionki pylistej do roztworów o wysokiej zawartości substancji powierzchniowo-czynnych - [Application of the fumed silica to solutions containing high concentration of surfactats] / E. NIEWIARA, B. BAŚ, W. W. KUBIAK // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Modern methods of sample preparation and determination of trace elements : materiały XII Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego : Poznań, 8-9 maja 2003 r. ; Analityka śladów = Workshop ``New concepts in trace analysis'' : materiały Szkoły Naukowej : Poznań, 7 maja 2003 r. / Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ; Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej ; Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. - Poznań : [s. n.], 2003

34. Zastosowanie krzemionki pylistej w analizie specjalnej chromu - [Application of the fumed silica to chromium speciation] / Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Witold RECZYŃSKI, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : V [piąta] konferencja : Mogilany, 16-17 czerwca 2003 / red. Janusz Gołaś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy [et al.]. - Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. - S. 50. - Bibliogr. s. 50

35. Zastosowanie krzemionki pylistej w analizie specjalnej chromu - [Application of the fumed silica to chromium speciation] / E. NIEWIARA, B. BAŚ, W. RECZYŃSKI, W. W. KUBIAK // W: XLVI [Czterdziesty szósty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2 : Sekcje S6-S12. - Lublin : PRIMOOFFSET, 2003. - S. 590. - Bibliogr. s. 590

36. Zastosowanie wielomianowego filtru adaptacyjnego w przetwarzaniu krzywych woltamperometrycznych -[Adaptive-degree polynomial filter for voltammetric signals] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : II [druga] konferencja : Zakopane, 16-19 października 2003 / red. materiałów Dariusz Zuba ; Komitet Chemii Analitycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej ; Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Chemii Analitycznej ; Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra J. Sehna. - Kraków : Wydawnictwo IES, 2003. - S. 382-385. - Bibliogr. s. 385
 

Konferencje w  2002 roku
 

1. Analityczne wykorzystanie polimerów przewodzących - Conducting polymer based electrochemical sensors (Application of the conducting polymers in analysis) / Beata PACZOSA, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Ustroń Jaszowiec, 1-4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2002]. - S. 509-514. -  Bibliogr. s. 514

2. Analityczne zastosowanie kroplowej elektrody rtęciowej o liniowo narastającej powierzchni - [Analytical application of the mercury drop electrode with lineary growing surface] / Z. KOWALSKI, E. NIEWIARA, B. BAŚ // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. - [Kraków : s. n.], 2002.  - Bibliogr. s. 484

3. Application of linearly growing mercury drop surface in electroanalytical experiment / Z. KOWALSKI, B. BAŚ, E. NIEWIARA // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 197. - Bibliogr. s. 197

4. Application of Nernst-Planck and Poisson equations for interpretation of liquid-junction and membrane potentials in real-time and space / Tomasz Sokalski, Peter Lingenfelter, Andrzej LEWENSTAM // W: Electrochemistry in molecular and microscopic dimensions : 53rd annual meeting of the International Society of Electrochemistry jointly organised with GDCh-Fachgruppe Angewandte Elektrochemie : 15-20 September 2002 Düsseldorf, Germany : book of abstracts / ISE [etc.]. - Frankfurt am Main : DECHEMA e. V., 2002. - S. 51

5. Application of the fumed silica to enhance mineralization of botanic samples for voltammetric analysis / E. NIEWIARA, B. BAŚ, Z. KOWALSKI, W. W. KUBIAK // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 196. - Bibliogr. s. 196

6. Badania kinetyki akumulacji różnych form arsenu w osadach dennych - [Research on kinetics of arsenic compounds accumulation in river and lake sediments] / W. RECZYŃSKI, G. POSMYK, K. Nowak // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Contemporary methods of sample preparation and trace element determination : materiały XI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego : Poznań, 4-5 kwietnia 2002 r. ; Analityka wód, ścieków i gleb : materiały Szkoły Naukowej = Workshop ``Water, waste and soil trace analysis'' : Poznań, 3 kwietnia 2002 r. / oprac. red. Henryk Matusiewicz, Maciej Raciborski ; Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ; Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej. - Poznań : Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej, 2002. - S. 110

7. Catalytic adsorptive stripping voltammetric study of speciation of chromium in upper Dunajec catchment / A. BOBROWSKI, B. BAŚ, J. Dominik, E. NIEWIARA, E. Szalińska // W: MBCAC IV : 4th [fourth] Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry : Portoroz, Slovenija, 15-20. September 2002 : book of abstracts / ed. Marjan Veber. - Ljubljana : Slovensko kemijsko drustvo, 2002. - S. 27

8. Construction and characterization of solid contact calcium-selective microelectrodes / Mikael Södergärd, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 129. - Bibliogr. s. 129

9. Controlled growth mercury drop microelectrode (CGMDE) / Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Zygmunt KOWALSKI // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 267

10. Current controlled ion transport through a solvent polymeric membrane / Iwona Bedlechowicz, Tomasz Sokalski, Magdalena Maj-Zurawska, Andrzej LEWENSTAM // W: Mátrafüred 02 : international conference on Electrochemical sensors : October 13-18, 2002 Mátrafüred, Hungary : book of abstracts. -  [S. l. : s. n., 2002]. - S. 31. - Bibliogr. s. 31

11. Czystość krzemionki jako kryterium jej przydatności w analizie śladów -  [Purity of the fumed silica as the criteria for its application in trace analysis] / B. BAŚ, E. NIEWIARA, W. RECZYŃSKI, W. W. KUBIAK // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. - [Kraków : s. n.], 2002. -  Bibliogr. s. 449

12. Electrochemical characteristics of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) doped with sulfonated calixarenes / Fredrik Sundfors, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska // W: Mátrafüred 02 : international conference on Electrochemical sensors : October 13-18, 2002 Mátrafüred, Hungary : book of abstracts. -  [S. l. : s. n., 2002]. - S. 40. - Bibliogr. s. 4

13. Estimation of usefullness of the mercury film electrode on the silver base {[Hg(Ag)Fe]} / Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Zygmunt KOWALSKI // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 266

14. Influence of the electrode substrate on the polymer modifield voltammetric electrode analytical performance / M. ROBÓTKA, W. W. KUBIAK // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 131

15. Innovative analytical technology in POCT / LEWENSTAM A. // W: The 18th international congress of Clinical chemistry and laboratory medicine : the 50th anniversary of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ; the 42nd annual meeting of the Japan Society of Clinical Chemistry : October 20-25, 2002 Kyoto / IFCC. - Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2002. - (Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ; vol. 40 spec. suppl.). - S. S52

16. Interpretation of liquid-junction and (ion-selective) membrane potentials in real-time and space domains through solution of the Nernst-Planck and Poisson equations / Tomasz Sokalski, Peter Lingenfelter, Andrzej LEWENSTAM // W: 2002 MRS Fall Meeting : December 2-6, 2002 Boston : abstracts / Materials Research Society. - Warrendale : MRS, [2002]. - S. 578

17. Kinetics of electron transfer between {Fe(CN)_{6}^{3-/4-}} and poly(3,4-ethylenedioxythiophene) studied by electrochemical impedance spectroscopy / F. Sundfors, J. Bobacka, A. Ivaska, A. LEWENSTAM // W: Electrochemical impedance spectroscopy : a selection of papers from the 5th international symposium Marilleva, June 2001 / guest ed. Flavio Deflorian. -  [New York etc.] : Elsevier Science, 2002. -  (Electrochimica Acta : the journal of the International Society of Electrochemistry ; vol. 47 no. 13-13 spec. iss.). - S. 2245-2251. -  Bibliogr. s. 2251, Abstr.

18. Kroplowa mikroelektroda rtęciowa –wytwarzanie, właściwości i przydatność analityczna - [The mercury drop ultramicroelectrode –generation, properties and analytical usefulness] / B. BAŚ, E. NIEWIARA, Z. KOWALSKI // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Contemporary methods of sample preparation and trace element determination : materiały XI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego : Poznań, 4-5 kwietnia 2002 r. ; Analityka wód, ścieków i gleb : materiały Szkoły Naukowej = Workshop ``Water, waste and soil trace analysis'' : Poznań, 3 kwietnia 2002 r. / oprac. red. Henryk Matusiewicz, Maciej Raciborski ; Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ; Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej. - Poznań : Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej, 2002. -  S. 109

19. Long-time stability of NASICON based carbon dioxide potentiometric gas sensors / P. PASIERB, R. GAJERSKI, S. KOMORNICKI, S. KOZIŃSKI, M. RĘKAS // W: 13th French-Polish seminar on the reactivity of solids : Cluny, France 3–5 September 2002. - [S. l. : s. n., 2002]. - S. [1]

20. Mechanizm działania potencjometrycznych czujników {CO_{2}} zbudowanych na bazie Nasiconu - [The operating mechanism of Nasicon-based potentiometric {CO_{2}} sensor] / P. PASIERB, R. GAJERSKI, S. KOMORNICKI, S.KOZIŃSKI, M. RĘKAS // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9 - 13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. - [Kraków : s. n.], 2002.

21. Methodolody for chromium speciation in water samples by catalytic adsorptive stripping voltammetry / B. BAŚ, A. BOBROWSKI, J. Dominik, E. NIEWIARA, J. ZARĘBSKI, E. Szalińska // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 102. -  Bibliogr. s. 102

22. Modulation of the cationic sensitivity of the poly(pyrrole) films doped with adenosine triphosphate / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Beata PACZOSA, Andrzej LEWENSTAM // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. -  Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. -  S. 137. -  Bibliogr. s. 137

23. Polarography and voltammetry at the mercury drop growing in a step by step mode / Z. KOWALSKI // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. -  S. 35

24. Porównanie przydatności błonkowej (BERp{Ag}) i wiszącej (CGMDE) elektrody rtęciowej w oznaczaniu śladowych ilości metali ciężkich - [Evaluation and comparison of the film (BERp{Ag}) and hanging (CGMDE) mercury electrodes for determination of the heavy metals traces] / B. BAŚ, E. NIEWIARA, Z. KOWALSKI // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Contemporary methods of sample preparation and trace element determination : materiały XI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego : Poznań, 4-5 kwietnia 2002 r. ; Analityka wód, ścieków i gleb : materiały Szkoły Naukowej = Workshop ``Water, waste and soil trace analysis'' : Poznań, 3 kwietnia 2002 r. / oprac. red. Henryk Matusiewicz, Maciej Raciborski ; Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ; Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej. - Poznań : Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej, 2002. - S. 108. - Bibliogr. s. 108

25. Small-volume radial flow cell for all-solid-state ion-selective electrodes / Mercedes Vázquez, Johan Bobacka, Ari Ivaska, Andrzej LEWENSTAM // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 189. -  Bibliogr. s. 189

26. ``Solid contact'' {Ca^{+2}} potentiometric sensors with conducting polymer as a mediating layer / J. MIGDALSKI, T. BŁAŻ, B. PACZOSA, A. LEWENSTAM // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. -  [Kraków : s. n.], 2002. - Bibliogr. s. 497

27. Stabilność długoczasowa potencjometrycznych czujników {CO_{2}} zbudowanych na bazie Nasiconu -  [Long-time stability of Nasicon-based potentiometric {CO_{2}} sensor] / P. PASIERB, R. GAJERSKI, S. KOMORNICKI, S. KOZIŃSKI, M. RĘKAS // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. - [Kraków : s. n.], 2002

28. The novel voltammetric detection methods with mercury electrodes and electrochemical analyser EA9 / B. BAŚ, E. NIEWIARA, M. JAKUBOWSKA, J. MIGDALSKI, Z. KOWALSKI, W. W. KUBIAK // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 195

29. The orthogonal set of parameters for the evaluation of smoothing in voltammetry / Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: ESEAC 2002 : 9th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts / eds. Janusz Gołaś, Andrzej Lewenstam, Zbigniew Stojek, Andrzej Bobrowski ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - S. 192. - Bibliogr. s. 192

30. Wpływ struktury krzemionki pylistej na jej właściwości adsorpcyjne w roztworach elektrolitów - Influence of the structure of fumed silica on the adsorption in electrolyte solution / W. W. KUBIAK, E. NIEWIARA // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. - [Kraków : s. n.], 2002

31. Wpływ substancji powierzchniowo-aktywnych na własności metrologiczne błonkowej elektrody rtęciowej (BER{pAg}) - [Influence of the surface active substance on measurementsat mercury thin layer electrode at silver substrate (BER{pAg})] / B. BAŚ, E. NIEWIARA, W. W. KUBIAK, Z. KOWALSKI // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. - [Kraków : s. n.], 2002. - Bibliogr. s. 448

32. Wpływ warunków transportu na oznaczanie śladowe arsenu metodą katodowej woltamperometrii strippingowej - [Influence of the convective transport conditions on trace determination of arsenic by cathodic stripping voltammetry] / R. PIECH, W. W. KUBIAK // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. - [Kraków : s. n.], 2002. -  Bibliogr. s. 504

33. Wykorzystanie analizatora elektrochemicznego EA9 do nauczania i badania korozji elektrochemicznej - Application of the electrochemical analyzer EA9 for teaching and research of electrochemical corrosion / B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA, Z. KOWALSKI, W. W. KUBIAK // W: KOROZJA 2002 : ,,problemy nowego tysiąclecia'' : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17-21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. - Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]. - (Ochrona przed Korozją ; wyd. spec.). - S. 190-194. - Bibliogr. s. 194.

34. Wykorzystanie krzemionki pylistej w procesach woltamperometrycznego oznaczania metali ciężkich w ściekach - [Application of the fumed silica for voltammetric determination of heavy metals in sewages] / E. NIEWIARA, B. BAŚ, W. W. KUBIAK // W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków = Contemporary methods of sample preparation and trace element determination : materiały XI Poznańskiego Konwersatorium Analitycznego : Poznań, 4-5 kwietnia 2002 r. ; Analityka wód, ścieków i gleb : materiały Szkoły Naukowej = Workshop ``Water, waste and soil trace analysis'' : Poznań, 3 kwietnia 2002 r. / oprac. red. Henryk Matusiewicz, Maciej Raciborski ; Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej ; Komisja Analitycznej Spektrometrii Atomowej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Komisja Nieorganicznej Analizy Śladowej. - Poznań : Oficyna Wydawnicza Politechniki Poznańskiej, 2002. - S.167

35. Zastosowanie amorficznego dwutlenku krzemu do selektywnej adsorpcji substancji powierzchniowo-czynnych z niemineralizowanych i częściowo zmineralizowanych próbek naturalnych -  [Application of amorfic silica dioxide for selective adsorption of surface active substances from undecomposed and partialy decomposed natural samples] / E. NIEWIARA, B. BAŚ, B. TRYBALSKA, Z. KOWALSKI, W. W. KUBIAK // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 3: Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. - [Kraków : s. n], 2002

36. Zastosowanie analizy falkowej w interpretacji krzywych woltamperometrycznych -  [Application of the wavelets analysis for the voltammetric curves interpretation] / M. JAKUBOWSKA, W. Nawieśniak, W. W. KUBIAK // W: XLV [Czterdziesty piąty] zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna {\it (Novum Lumen Chemicum)\/} / PTChem. - [Kraków : s. n.], 2002. - Bibliogr. s.464

37. Zastosowanie woltamperometrii cyklicznej do badań elektrod modyfikowanych polimerem - Application of cyclic voltammetry to study polymer modified electrodes / Monika ROBÓTKA, Władysław W. KUBIAK // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Ustroń Jaszowiec, 1-4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2002]. - S. 503-508. - Bibliogr. s. 508
 

Konferencje w  2001 roku
 

1. Analityczne zastosowania kwasu chloranilowego - [Analytical application of chloranilic acid] / Jerzy ZARĘBSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4-5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,GEOSFERA'' ; Fundacja Kościuszkowska. - [S. l. : s. n., 2001]. - S. K11

2. Czujniki potencjometryczne z wykorzystaniem polimerów przewodzących i ich właściwości - [Conducting-polymer based potentiometric sensors and their properties] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4-5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,GEOSFERA'' ; Fundacja Kościuszkowska. - [S. l. : s. n., 2001]. - S. K3. -  Bibliogr. s. K3

3. Inducing cationic sensitivity of polypyrrole films doped with metal complexing ligands / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: XLIV [Fortieth fourth] scientific conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers & Technicians of Chemical Industry : preliminary reports presented during annual meeting of the Polish Chemical Society : Katowice, September 9-13, 2001 / Polskie Towarzystwo Chemiczne. -  Zabrze : Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. -  (Annals of the Polish Chemical Society ; year 2001). -  Opis częśc. wg okł. -  S. 35-36. - Bibliogr. s. 35, Summ

4. Kroplowa mikroelektroda rtęciowa -[Mercury microelectrode based on CGMDE arrangement]/ Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Zygmunt KOWALSKI // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. -  [Zabrze : Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001]

5. Mikroelektroda rtęciowa wytwarzana w oparciu o system generacji kropli elektrody CGMDE - [Mercury microelectrode based on the drop generation system of CGMDE] / Bogusław BAŚ, Ewa NIEWIARA, Zygmunt KOWALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4-5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,GEOSFERA'' ; Fundacja Kościuszkowska. - [S. l. : s. n., 2001]. - S. P1

6. Mineralizacja próbek do analizy metodą woltamperometrii stripingowej wspomagana przez zastosowanie krzemionki pylistej - [Fumed silica supported mineralisation of the samples for stripping voltammetry] / Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. - [Zabrze : Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001].

7. Optymalizacja metod retrospektywnych poprawy stosunku sygnału do szumu - [Optimization of the numerical methods of the signal to noise ratio improvement] / Małgorzata JAKUBOWSKA, Jacek Wcisło, Tomasz Dzierwa, Robert PIECH, Władysław W. KUBIAK // W: Chemometria : metody i zastosowania : I [pierwsza] konferencja : Zakopane, 18-21.10.2001 / red. Dariusz Zuba ; Komitet Chemii Analitycznej PAN [Polskiej Akademii Nauk]. Komisja Chemometrii i Komputeryzacji Analizy Chemicznej ; Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakład Chemii Analitycznej. - Kraków : Wyadwnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2001. - S. 163

8. Przydatność amalgamatów srebra jako materiału elektrodowego w woltamperometrii - [Evaluation of the silver amalgam as electrode material for voltammetry] / Bogusław BAŚ // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4-5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,GEOSFERA'' ; Fundacja Kościuszkowska. - [S. l. : s. n., 2001]. - S. K4

9. Wykorzystanie krzemionki pylistej do wspomagania procesów mineralizacji próbek do celów analizy woltamperometrycznej - [Application of the fumed silica to support sample digestion for voltammetric analysis] / Ewa NIEWIARA, Bogusław BAŚ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4-5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,GEOSFERA'' ; Fundacja Kościuszkowska. - [S. l. : s. n., 2001]. - S. P10

10. Sposoby indukowania czułości kationowej filmów polipirolowych domieszkowanych ligandami MCL (metal complexing ligands) - [Inducing cationic sensitivity of polypyrrole films doped with MCL (metal complexing ligands)] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. - [Zabrze : Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001]. -  Bibliogr. s. S3-P19

11. The performance and long-time stability of potentiometric {CO_{2}} gas sensors based on the {(Li-Ba)CO_{3}| NASICON| (Na-Ti-O)} electrochemical cells / P. PASIERB, S. KOMORNICKI, R. GAJERSKI, S. KOZIŃSKI, M. RĘKAS // W: Systems with fast ionic transport : 6th [sixth] international symposium : Cracow 9-12 May 2001 : extended abstracts. - [S. l. : s. n., 2001]. - S. VI-P4

12. Właściwości potencjometryczne filmów polipirolowych domieszkowanych biologicznie aktywnymi anionami ATP - [Potentiometric sensors of polypyrrole films doped with biologically active ATP anions] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: XLIV [Czterdziesty czwarty] Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice 9 - 13 września 2001 : materiały zjazdowe / Uniwersytet Śląski. - [Zabrze : Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001].  - Bibliogr. s. S3–P18

13. Zastosowanie krzemionki pylistej do oczyszczania roztworów elektrolitów z substancji powierzchniowo-aktywnych - [Application of the fumed silica for purification of the electrolyte solutions from surface active substances] / Władysław W. KUBIAK, Ewa NIEWIARA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : metody elektrochemiczne w badaniach przemian środowiska : IV konferencja : Mogilany 4-5 czerwca 2001 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy ; Towarzystwo Badania Przemian Środowiska ,,GEOSFERA'' ; Fundacja Kościuszkowska. - [S. l. : s. n., 2001]. -S. K10
 

Konferencje w  2000 roku
 

1. All-solid-state {Ag^{+}}- ISE based on {[2, 2, 2]p, p, p} - cyclophane/ Johan Bobacka, Johanna Nordman, Kari Rissanen, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska // W: Electroanalysis : abstracts of the 8th international conference : 11-15 June 2000 Bonn / eds. Hendrik Emons, Peter Ostapczuk ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry (ESEAC) ; Society for ElectroAnalytical Chemistry (SEAC) ; AGEF. - Jülich : Forschungszentrum Jülich, 2000. - (Schriften des Forschungszentrums Jülich Reihe Umwelt. Environment ; vol. 22). - S. OC 14. - Bibliogr. s. OC 14

2. Application of catalytic adsorptive stripping voltammetry in water analysis / Andrzej BOBROWSKI, Jerzy ZARĘBSKI // W: Water supply and water quality : IV [fourth] international conference Kraków - Poznań, 2000 r. : conference proceedings / ed. Marek M. Sozański. - Poznań : Moś & Łuczak, 2000. - Na obwol. dodatk. : XVI-th National Conference. - S. 45-54. -Bibliogr. s. 52-54

3. CP-based sensors with deliberately induced mixed redox - ion sensitivity as indicator electrodes in titrations / Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Zygmunt KOWALSKI, Johan Bobacka, Ari Ivaska // W: 51st Annual ISE Meeting : electrochemistry at the turn of the Millennium : 3-8 September 2000 Warsaw

4. Determination of ions in wood pulp by ISEs / Johan Bobacka, Konstantin Mikhelson, Mercedes Vazquez, Ari Ivaska, Andrzej LEWENSTAM // W: Electroanalysis : abstracts of the 8th international conference : 11-15 June 2000 Bonn / eds. Hendrik Emons, Peter Ostapczuk ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry (ESEAC) ; Society for ElectroAnalytical Chemistry (SEAC) ; AGEF.- Jülich : Forschungszentrum Jülich, 2000. - (Schriften des Forschungszentrums Jülich Reihe Umwelt. Environment ; vol. 22). - S. A 01

5. Kinetics of arsine and mercury uptake by water-thyme -{\em in vitro\/} experiment / Witold RECZYŃSKI, Grzegorz POSMYK // W: Effects on organisms and environment : III [third] conference on Trace metals : Sopot, 6-8 June 2000 : book of abstracts / Institute of Oceanology PAS ; University of Gdańsk. - [Gdańsk : s. n.], 2000. - S. 147/P1-65

6. Modeling properties of potentiometric sensors-conducting polymer based ion-selective electrodes / Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Zygmunt KOWALSKI, Johan Bobacka, Ari Ivaska // W: PITTCON 2000 : science for the 21st century : March 12-17, 2000 New Orleans, LA

7. Modeling properties of potentiometric sensors: conducting polymer-based ion-selective electrodes / Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Johan Bobacka, Ari Ivaska // W: ACS Meetings : 219th ACS National Meeting : March 26-30, 2000 San Francisco, California

8. Nowe perspektywy potencjometrii - elektrody jonoselektywne z wykorzystaniem polimerów przewodzących - [New perspectives in potentiometry  conducting polymer based jon-selective electrodes] / Jan MIGDALSKI, Teresa BŁAŻ, Andrzej LEWENSTAM // W: Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Łódź 10-15 września 2000 : program zjazdu : sesja sprawozdawcza z realizacji grantów KBN : materiały zjazdowe / PTChem ; SITPChem. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000

9. Oznaczanie śladowych zawartości molibdenu w mikropróbkach materiału roślinnego z zastosowaniem metody GF AAS - Determination of trace amounts of molybdenum in microsamples of plant material using Zeeman GF AAS / Witold RECZYŃSKI, Anna Kowalska // W: VI [Szósta] Polska Konferencja Chemii Analitycznej : chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia = VI [Sixth] Polish Conference on Analytical Chemistry : analytical chemistry at the beginning of the third millenium : Gliwice 9-14 lipca 2000 : materiały konferencyjne = proceedings of the conference. - Warszawa : Komitet Chemii Analitycznej PAN, 2000. - S. 219

10. Potentiometric performance and interfacial kinetics of neutral ionophore based ISE membranes in interfering ion solutions before and after contact with primary ions / Konstantin N. Mikhelson, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska // W: Electroanalysis : abstracts of the 8th international conference : 11-15 June 2000 Bonn / eds. Hendrik Emons, Peter Ostapczuk ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry (ESEAC) ; Society for ElectroAnalytical Chemistry (SEAC) ; AGEF. - Jülich : Forschungszentrum Jülich, 2000. - (Schriften des Forschungszentrums Jülich Reihe Umwelt. Environment ; vol. 22). - S. A 09

11. Potentiometry with conducting polymer layers - hopes and limitations / A. Michalska, U. Młodawska, S. Walkiewicz, K. Maksymiuk, A. LEWENSTAM // W: EUROANALYSIS XI : eleventh edition of the European conference on Analytical chemistry : September 3 to 9, 2000 Lisboa-Portugal. - Dostęp: http://elixir.cc.fc.ul.pt/euroanalysisxi/.

12. Potentiometry with poly(pyrrole) layers - Potencjometria z wykorzystaniem membran polipirolowych / A. Michalska, S. Walkiewicz, A. LEWENSTAM, K. Maksymiuk // W: VI [Szósta] Polska Konferencja Chemii Analitycznej : chemia analityczna u progu trzeciego tysiąclecia = VI [Sixth] Polish Conference on Analytical Chemistry : analytical chemistry at the beginning of the third millenium : Gliwice 9-14 lipca 2000 : materiały konferencyjne = proceedings of the conference. - Warszawa : Komitet Chemii Analitycznej PAN, 2000. -  S. 32

13. Structural properties and thermal behavior of {Li_{2}CO_{3}} : {BaCO_{3}} system by DTA, TG and XRD measurements / P. PASIERB, R. GAJERSKI, S. KOMORNICKI, M. RĘKAS // W: CCTA 8 : 8th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3-8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. - [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa ,,CYTAT'', 2000. -  S. 79-80

14. Structural properties of {Li_{2}CO_{3}: BaCO_{3}} system derived from IR spectroscopy / P. PASIERB, S. KOMORNICKI, M. ROKITA, M. RĘKAS // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III [third] International Conference : 23-26 September 2000 Kraków - Poland : book of abstracts. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe ,,Akapit'', 2000. -  S. 100-101