KONFERENCJE 2000 - 2018
 

Publikacje za rok 2018

A new electrochemical sensor with the Refreshable Silver Liquid Amalgam Film multi-Electrode for sensitive voltammetric determination of vitamin K2 (menaquinone) / Katarzyna JEDLIŃSKA, Magdalena Strus, Bogusław BAŚ // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. - 2018 vol. 265, s. 355-363. - Bibliogr. s. 363, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2018-02-01. - tekst: https://goo.gl/w4eeaH
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 40.000

Application of graphene supporting platinum nanoparticles layer in electrochemical sensors with potentiometric and voltammetric detection / Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH, Cecylia Wardak, Leszek CABAJ // Ionics ; ISSN 0947-7047. - 2018 vol. 24 iss. 8, s. 2455 -2464. - Bibliogr. s. 2463- 2464, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2017-11-24. - tekst: https://link-1springer-1com-1nyztljk3003c.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs11581-017-2356-7.pdf
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 25.000

A readout circuit dedicated for the detection of chemiluminescence using a silicon photomultiplier / M. BASZCZYK, P. DOROSZ, Ł. MIK, W. KUCEWICZ, W. RECZYŃSKI, M. SAPOR // Journal of Instrumentation [Dokument elektroniczny].  - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1748-0221. - 2018 vol. 13 art. no. P05010, s. [1], 1 -12. - Wymagania systemowe: Adobe Reader. - Bibliogr. s. 10 -12, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2018-05-08. - Ł. Mik, W. Kucewicz - dod. afiliacja: State Higher Vocational School, Tarnow. - tekst: https://goo.gl/S1SsSk
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 20.000

Calibration free solid contact electrodes with two PVC based membranes / Bartosz BARTOSZEWICZ, Sylwia DĄBROWSKA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // Sensors and Actuators ; ISSN 0925-4005. B. Chemical ; ISSN 0925-4005. - 2018 vol. 274, s. 268 -273.  - Bibliogr. s. 273, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2018-07-24. - tekst: https://www-1sciencedirect-1com-1000027py0298.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0925400518313595/pdfft?md5=370e0fd15843a35fded1a96f16cc7ac3&pid=1-s2.0-S0925400518313595-main.pdf
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 40.000

Ce3+ and Eu3+ emissions in YAG via a core-shell strategy for warm white LED lighting / Mario Borlaf, Małgorzata FRANKOWSKA, Władysław W. KUBIAK, Thomas Graule // Journal of Sol-Gel Science and Technology ; ISSN 0928-0707. - 2018 vol. 86 iss. 1, s. 1- 6. - Bibliogr. s. 5- 6, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2018-03-07. - tekst: https://goo.gl/orhfKH
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 35.000

Composite cathode material $LSCF-Ag$ for solid oxide fuel cells obtained in one step sintering procedure / Michał Mosiałek, [et al.], Małgorzata DZIUBANIUK, [et al.], Jan WYRWA, [et al.] // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. -  2018 vol. 282, s. 427 - 436.  - Bibliogr. s. 434 -436, Abstr..  - Publikacja dostępna online od: 2018-06-15.  - tekst: https://www-1sciencedirect-1com-1000027hc022a.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0013468618313513/pdfft?md5=d04aa4a320447469dd383176dc290a83&pid=1-s2.0-S0013468618313513-main.pdf
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 30.000

Comprehensive study of the mountainous lake sediments in relation to natural and anthropogenic processes and time (Mały Staw Lake, Poland) / Katarzyna SZARŁOWICZ, Witold RECZYŃSKI, Agnieszka Czajka, Barbra Spyt, Grzegorz SZACIŁOWSKI // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. - 2018 vol. 25 iss. 4, s. 3335–3347. - Bibliogr. s. 3346-3347, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2017-11-17. - tekst: https://goo.gl/1jEjiZ
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 30.000

Czujniki woltamperometryczne z odnawialną powierzchnią elektrody pracującej - [Voltammetric sensors with renewable surface of the working electrode / Bogusław BAŚ // W: Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz : praca zbiorowa / pod red. Mateusza Dracha. - Lublin : [s.?n.], 2018. - ISBN: 978-83-60988-25-1. - S. 247-263. - Bibliogr. s. 262-263. - Toż online: {https://fgf.umcs.pl/sites/default/files/nowe_trendy.pdf}. - Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

Elektrochemiczne badania tolbanu - [Electrochemical studies of tolban] / Kamila Morawska, Sylwia Smarzewska, Dariusz Guziejewski, Katarzyna JEDLIŃSKA, Witold Ciesielski // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018. - ISBN: 978-83-65955-09-8.  -  S. 155 -165.  -  Bibliogr. s. 164 - 165
punktacja MNiSW (2017): 2.500

Elektrochemiczne właściwości żelazianu bizmutu domieszkowanego magnezem — [The Mg-doped bismuth ferrite electrochemical properties] / Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS // W: Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań, Cz. 2 / red. nauk. Robert Kruzel, [et al.]. - Waleńczów : Wydawnictwo Naukowe INTELLECT, 2018. - ISBN: 978-83-947446-9-4. - S. 95-111. - Bibliogr. s. 110- 111. - Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Facile and very sensitive electrochemical method for evaluating the release kinetics of caffeine from bioactive polymeric scaffolds / Agnieszka GRZYBOWSKA, Jakub MARCHEWKA, Ewelina Maślanka, Jadwiga LASKA, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. - 2018 vol. 165 iss. 3, s. E89 -E96.  - Bibliogr. s. E96.  -  Publikacja dostępna online od: 2018-02-07.  - tekst: https://goo.gl/QmM3D8
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 40.000

Glassy carbon electrode modified with carbon black for sensitive estradiol determination by means of voltammetry and flow injection analysis with amperometric detection / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Beata PACZOSA-BATOR // Analytical Biochemistry ; ISSN 0003-2697. - 2018 vol. 544, s. 7- 12. - Bibliogr. s. 11-12, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2017-12-16. - tekst: https://goo.gl/aeQkv7
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 25.000

High temperature creep of metal oxides / Krystyna SCHNEIDER, Mieczysław RĘKAS // W: Creep / ed. Tomasz Tański. - London : IntechOpen, [2018]. - ISBN: 978-953-51-3724-5 ; e-ISBN: 978-953-51-3725-2. - S. 49-69. - Bibliogr. s. 65-69, Abstr.. - Toż online: {https://www.intechopen.com/books/creep/high-temperature-creep-of-metal-oxides} [2018-09-15]
punktacja MNiSW (2017): 2.500

High sensitive voltammetric determination of betamethasone on an amalgam film electrode / Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR, Bogusław BAŚ, Robert PIECH // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. - 2018 vol. 165 iss. 10, s. H646-H651.   Bibliogr. s. H650-H651.  – tekst: http://jes-1ecsdl-1org-1sjwd7e780050.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/165/10/H646.full.pdf+html
LF    punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 40.000

Highly sensitive voltammetric determination of dexamethasone on amalgam film electrode / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. - 2018 vol. 809, s. 147-152. — Bibliogr. s. 151–152, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2017-12-24. - tekst: https://goo.gl/9MP56x
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 35.000

Instrumentalne metody oznaczania niacyny - [Instrumental methods of niacin determination] / Radosław Porada, Bogusław BAŚ // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018. - ISBN: 978-83-65955-09-8. - S. 197-208. - Bibliogr. s. 208
punktacja MNiSW (2017): 2.500

Molecular organic materials intermediate layers modified with carbon black in potentiometric sensors for chloride determination / Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR, Joanna SMAJDOR, Robert PIECH // Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686.  - 2018 vol. 283, s. 1753 -1762.  - Bibliogr. s. 1762, Abstr..  - Publikacja dostępna online od: 2018-07-21.  - tekst: https://www-1sciencedirect-1com-1000027620019.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S001346861831627X/pdfft?md5=1e6a0d44b5e8c3e06fc2e606ffbc7ec1&pid=1-s2.0-S001346861831627X-main.pdf
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 40.000

Removing phenols from post-processing wastewater originating from underground coal gasification using coagulation-flocculation and the H2O2/UV process / Maciej Thomas, Dariusz Zdebik, Ewa NIEWIARA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. - 2018 vol. 27 no. 6, s. 2757-2763. - Bibliogr. s. 2763, Abstr.. - tekst: https://eds-1a-1ebscohost-1com-1s4pnp9620128.wbg2.bg.agh.edu.pl/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bRRtq6vTq6k63nn5Kx94um%2bUa2trUqup7Y4s7CzSri orji%2fw6SM8Nfsi9%2fZ8oHt5Od8u6OwSLCqtku0r69JpOLfhuWz7oSk2uBV36%2fmPvLX5VW%2fx KR57LOvS66tt lCvqLA%2b5OXwhd%2fqu4ji3MSN6uLSffbq&vid=3&sid=448df29f-2ae3-4410-a20b-46f33552bfd0@sessionmgr4009
LF    punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 15.000

Spironolactone voltammetric determination on renewable amalgam film electrode / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Steroids ; ISSN 0039-128X. — 2018 vol. 130, s. 1–6. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-14. — tekst: https://goo.gl/G6cngm
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 20.000

Strong photoluminescence emission at low dopant amount in YAG:Ce and YAG:Eu phosphors / Mario Borlaf, Małgorzata FRANKOWSKA, Władysław W. KUBIAK, Thomas Graule // Materials Research Bulletin ; ISSN 0025-5408. - 2018 vol. 100, s. 413–419. - Bibliogr. s. 418–419, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2018-01-05. -  tekst: https://goo.gl/ubFM4N
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 30.000

TTF-TCNQ solid contact layer in all-solid-state ion-selective electrodes for potassium or nitrate determination / Magdalena PIĘK, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. - 2018 vol. 165 iss. 2, s. B60-B65. - Bibliogr. s. B65. - tekst: http://jes-1ecsdl-1org-1sjwd7epp390a.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/165/2/B60.full.pdf+html
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 40.000

Voltammetric characteristics and determination of riboflavin at the different metallic bulk annular band electrodes / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. - 2018 vol. 165 iss. 7, s. H393 -H398.  - Bibliogr. s. H398.  - Publikacja dostępna online od: 2018-05-17 - tekst: http://jes-1ecsdl-1org-1sjwd7e4b0270.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/165/7/H393.full.pdf+html
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 40.000

Voltammetric determination of aluminum(III) as Al-Alizarin S complex in tea leaves and infusions / Justyna ZUZIAK, Witold RECZYŃSKI, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // Analytical Biochemistry ; ISSN 0003-2697.  -  2018 vol. 558, s. 69 - 79.  - Bibliogr. s. 78 -79, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2018-08-10. -  tekst: https://www-1sciencedirect-1com-1000027qc01c8.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0003269718307371/pdfft?md5=cac0a9f3251fa69aa8150974ce0eea57&pid=1-s2.0-S0003269718307371-main.pdf
LF    punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 25.000

Voltammetric determination of anethole on $La_{2}O_{3}$/CPE and BDDE / Mateusz Kowalcze, Jan WYRWA, Małgorzata DZIUBANIUK, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of Analytical Methods in Chemistry ; ISSN 2090-8865. - 2018 art. ID 2158407, s. 1 - 14.  - Bibliogr. s. 13 - 14. - Publikacja dostępna online od: 2018-02-20
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 25.000

Voltammetric determination of thujone in herbal matrices in the presence of Triton X-100 / Mateusz KOWALCZE, Małgorzata JAKUBOWSKA // Analytical Biochemistry ; ISSN 0003-2697. - 2018 vol. 543, s. 12–20. - Bibliogr. s. 19 -20, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2017-12-01.  - tekst: https://www-1sciencedirect-1com-100002778003e.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0003269717304906/pdfft?md5=cb0b482f0c6b938d0525ea63407eb9f8&pid=1-s2.0-S0003269717304906-main.pdf
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 25.000

Woltamperometryczna charakterystyka uwalniania kofeiny z trójwymiarowych modeli implantów wytwarzanych techniką druku 3D (FDM) - [Voltammetric characteristic in the release of caffeine from three-dimensional implant models produce by 3D printing technique (FDM)] / Agnieszka GRZYBOWSKA, Jakub MARCHEWKA, Łukasz MAGDA, Jadwiga LASKA, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // W: Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz : praca zbiorowa / pod red. Mateusza Dracha. - Lublin : [s.?n.], 2018. - ISBN: 978-83-60988-25-1. - S. 279-292. - Bibliogr. s. 291–292, Abstr.. - Toż online: {https://fgf.umcs.pl/sites/default/files/nowe_trendy.pdf}
punktacja MNiSW (2017): 2.500

Woltamperometryczne oznaczanie substancji zapachowych – aromatycznych pochodnych terpenów - przy użyciu elektrody BDD - [Voltammetric determination of fragrances – aromatic terpene derivatives - using a BDD electrode] / Mateusz KOWALCZE, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018. - ISBN: 978-83-65955-09-8. - S. 129-147. - Bibliogr. s. 146-147
punktacja MNiSW (2017): 2.500

Współczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa -  [Contemporary electrochemical methods and sensors] / pod red. Bogusława BASIA, Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ, Władysława W. KUBIAKA.  - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018.  - 304 s.. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN: 978-83-65955-09-8
punktacja MNiSW (2017): 5.000

Zastosowanie elektrod modyfikowanych nanoproszkiem ditlenku tytanu do oznaczania kofeiny - [The use of electrodes modified by titanium dioxide nanopowder in caffeine detection] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018.  - ISBN: 978-83-65955-09-8.  - S. 99 -110.  - Bibliogr. s. 110
punktacja MNiSW (2017): 2.500
 
 
 

Publikacje za rok 2017

A reliable and sensitive voltammetric determination of Mo(VI) at the in situ renovated bismuth bulk annular band electrode / Krystian WĘGIEL, Małgorzata Grabarczyk, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013 - 4651.  - 2017 vol. 164 iss. 6, s. H352 - H357.  - Bibliogr. s. H357. - tekst: http://jes-1ecsdl-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/164/6/H352.full.pdf+html
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40

Adaptation of the Experimental Background (ATEB) method in voltammetric determination of thujone in herbal matrices / Łukasz GÓRSKI, Mateusz Kowalcze, Małgorzata JAKUBOWSKA // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2017 vol. 29 iss. 11, s. 2454-2460. - Bibliogr. s. 2460, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2017-08-02. - tekst: https://goo.gl/amT6jg
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 30.000

All-solid-state reference electrode with heterogeneous membrane / Andrzej LEWENSTAM, Teresa BŁAŻ, Jan MIGDALSKI // Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. - 2017 vol. 89 iss. 2, s. 1068–1072. - Bibliogr. s. 1072, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2016-12-13. - Do publikacji dołączono dodatek (7 s.). - tekst: http://pubs-1acs-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1021/acs.analchem.6b02762
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 45.0

Application of a glassy carbon electrode modified with carbon black nanoparticles for highly sensitive voltammetric determination of quetiapine / M. ŁAWRYWIANIEC, J. SMAJDOR, B. PACZOSA-BATOR, R. PIECH // Analytical Methods ; ISSN 1759 -9660. - 2017 vol. 9 iss. 47, s. 6662 -6668.  - Bibliogr. s. 6668.  - tekst: https://goo.gl/tTDFAK
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 25.000

Czujnik potencjometryczny do oznaczania jonów wodorowęglanowych - [Potentiometric sensor for the determination of bicarbonate ions] / Sylwia DĄBROWSKA, Magdalena Maj-Żurawska, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. - ISBN: 978-83-63663-90-2. - S. 161 -170. - Bibliogr. s. 170
punktacja MNiSW (2016): 4.000

Direct potentiometric determination of hydrogen carbonate in mineral waters / Sylwia DĄBROWSKA, Jan MIGDALSKI, Andrzej LEWENSTAM // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397.  -  2017 vol. 29 iss. 1 spec. iss., s. 140–145.  -  Bibliogr. s. 144–145, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2016-11-02.  -  16th international conference on Electroanalysis (ESEAC) : Bath, England, 12 - 16 June 2016.  -  tekst: http://onlinelibrary-1wiley-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1002/elan.201600551/epdf
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000

Effective multivariate data presentation and modeling in distinction of the tea infusions / Justyna ZUZIAK, Gabriel Moskal, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. - 2017 vol. 806, s. 97- 106. -  Bibliogr. s. 106, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2017-10-26. - tekst: https://goo.gl/3EJZvM
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.000

Faradaic and capacitive current estimation by DPV-ATLD / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. - 2017 vol. 164 iss. 12, s. H760-H769. - Bibliogr. s. H769. - tekst: https://goo.gl/NKSuaQ
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000

Faradaic and capacitive current estimation by means of Independent Components Analysis and 1 kHz sampling / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // Talanta ; ISSN 0039-9140.  -  2017 vol. 170, s. 158 - 164.  -  Bibliogr. s. 164, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2017-03-29. -  tekst: http://goo.gl/8zDoP9
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000

Fast and sensitive metronidazole determination by means of voltammetry on renewable amalgam silver-based electrode without the preconcentration step / Robert PIECH, Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR, Martyna RUMIN // Journal of the Serbian Chemical Society ; ISSN 0352-5139. - 2017 vol. 82 iss. 7-8, s. 879-890. - Bibliogr. s. 889–890, Abstr., Rez.
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000

High selective potentiometric sensor for determination of nanomolar con-centration of Cu(II) using a polymeric electrode modified by a graphene/7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane nanoparticles / Magdalena PIĘK, Katarzyna FENDRYCH, Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Talanta ; ISSN 0039-9140.  - 2017 vol. 170, s. 41 - 48.  -  Bibliogr. s. 47- 48, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2017-03-23. — tekst: https://goo.gl/cNcszl
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000

High sensitive method for determination of the toxic Bisphenol A in food/beverage packaging and thermal paper using glassy carbon electrode modified with carbon black nanoparticles / Martyna ŁAWRYWIANIEC, Joanna SMAJDOR, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // Food Analytical Methods ; ISSN 1936-9751. - 2017 vol. 10 iss. 12, s. 3825-3835. - Bibliogr. s. 3834-3835, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2017-06-06. - tekst: https://goo.gl/mz2WXC
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2017): 30.000

Modyfikacja elektrody z węgla szklistego kompozytem polimer przewodzący - nanoproszek ceramiczny - [Modification of glassy carbon electrodes by conductive polymer-ceramic nanopowder composite] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. - ISBN: 978-83-63663-90-2. - S. 445-456. - Bibliogr. s. 456
punktacja MNiSW (2016): 4.000

Multi-electrode system for measurement of transmembrane ion-fluxes through living epithelial cells / Mirosław Zając, Andrzej LEWENSTAM, Krzysztof Dołowy // Bioelectrochemistry / Bioelectrochemical Society ; ISSN 1567-5394. - Tytuł poprz.: Bioelectrochemistry and Bioenergetics ; ISSN: 0302-4598. - 2017 vol. 117, s. 65 -73. - Bibliogr. s. 72- 73, Abstr.. - Publikacja dostępna online od:2017-06-13. - A. Lewenstam - pierwsza afiliacja: Abo Akademi University, Finland. - tekst: https://goo.gl/mj9RPN
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.000

Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa - [New strategies in electrochemical analysis] / pod red. Bogusława BASIA, Małgorzaty JAKUBOWSKIEJ, Władysława W. KUBIAKA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. - 456 s.. - Bibliogr. przy rozdz.. - ISBN: 978-83-63663-90-2
punktacja MNiSW (2016): 4.000

Novel method for standard addition signal analysis in voltammetry / Filip CIEPIELA, Krystian WĘGIEL // Analyst ; ISSN 0003-2654. - 2017 vol. 142 iss. 10, s. 1729-1734. - Bibliogr. s. 1734. - tekst: http://pubs-1rsc-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/en/content/articlepdf/2017/an/c7an00185a?page=search
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000

Ocena możliwości zastosowania systemu rejestracji i analizy szumu elektrochemicznego w badaniu korozji na przykładzie korozji żelaza o czystości spektralnej - [Evaluation of the possibility of using the recording and electrochemical noise analysis system in the corrosion test on the example of iron corrosion spectral purity] / Mateusz JEŻ, Marzena MITORAJ-KRÓLIKOWSKA, Elżbieta GODLEWSKA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. - ISBN: 978-83-63663-90-2. - S. 431-443. - Bibliogr. s. 443
punktacja MNiSW (2016): 4.000

Potencjometryczne oznaczanie potasu za pomocą elektrod jonoselektywnych typu all-solid-state - [Potentiometric potassium determination with the use of all-solid-state ion-selective electrodes] / Magdalena PIĘK, Joanna SMAJDOR, Joanna Bodziarczyk, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. -  ISBN: 978-83-63663-90-2. - S. 323-335. - Bibliogr. s. 334-335
punktacja MNiSW (2016): 4.000

Voltammetric characteristics and determination of clothianidin using a bismuth bulk annular band electrode regenerated in situ / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // Ionics ; ISSN 0947-7047. - 2017 vol. 23 iss. 11, s. 3187--3195. - Bibliogr. s. 3194-3195, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2017-04-24. -tekst: https://goo.gl/W2WBDs
 LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 25.000

Voltammetric determination of aluminum-Alizarin S complex by renewable silver amalgam electrode in river and waste waters / Justyna ZUZIAK, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657.  -  2017 vol. 794, s. 49 - 57.  - Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2017-04-06. - tekst: http://goo.gl/b9pYOq
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.000

Voltammetric determination of drospirenone on mercury film electrode / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Beata PACZOSA-BATOR // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. -  2017 vol. 164 iss. 6, s. H311–H315. -  Bibliogr. s. H315. -  Publikacja dostępna online od: 2017-03-23.  -  tekst: http://jes-1ecsdl-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/164/6/H311.full.pdf+html
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000

Voltammetric determination of iron with catalytic system at a bismuth bulk annular band electrode electrochemically activated / Krystian WĘGIEL, Justyna Robak, Bogusław BAŚ // RSC Advances ; ISSN 2046-2069. - 2017 vol. 7 iss. 36, s. 22027 -22033.  - Bibliogr. s. 22033. -  Publikacja dostępna online od: 2017-04-19. -  tekst: https://goo.gl/4C2v7K
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000

Voltammetric determination of ternary phenolic antioxidants mixtures with peaks separation by ICA / Łukasz GÓRSKI, Wanda SORDOŃ, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651.  -  2017 vol. 164 iss. 2, s. H42 - H48.  -  Bibliogr. s. H48.  -  Publikacja dostępna online od: 2016-12-16. -  tekst: http://jes-1ecsdl-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/164/2/H42.full.pdf+html
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000

Voltammetric  determination  of  thujone  by  a  renewable  silver  amalgam  film electrode in herbal matrices and thuja oil / Mateusz Kowalcze, Małgorzata JAKUBOWSKA // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. - 2017 vol. 804, s. 7 - 15.  -  Bibliogr. s. 15, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2017-09-20. -  tekst: https://goo.gl/sVRNbp
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.000

Voltammetric determination of trace elements (Cu, Pb, Zn) in peloid-based pharmaceuticals / Marek Szlósarczyk, Iwona Nowakowska, Robert PIECH, Włodzimierz Opoka, Jan Krzek // Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research ; ISSN 0001-6837. - 2017 vol. 74 no. 5, s. 1373 - 1377.  - Bibliogr. s. 1376–1377, Abstr.
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 15.000

Woltamperometryczna analiza zawartości substancji aktywnych w popularnych lekach antykoncepcyjnych - [Voltammetric determination of selected hormones in popular oral contraceptive pills] / Joanna SMAJDOR, Martyna ŁAWRYWIANIEC, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR, Robert PIECH // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. - ISBN: 978-83-63663-90-2. - S. 401- 413. - Bibliogr. s. 412- 413
punktacja MNiSW (2016): 4.000

Woltamperometryczne oznaczanie glinu w naparach z herbat - [Voltamperometric determination of aluminium in the tea infusions] / Justyna ZUZIAK, Łukasz GÓRSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. -  ISBN: 978-83-63663-90-2. - S. 415- 429. - Bibliogr. s. 428- 429
punktacja MNiSW (2016): 4.000

Woltamperometryczne oznaczanie klotianidyny i ryboflawiny przy użyciu stałej elektrody bizmutowej - [Voltammetric determination of clothianidin and riboflavin using bismuth bulk electrode] / Krystian WĘGIEL, Bogusław BAŚ // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. - ISBN: 978-83-63663-90-2. - S. 297-308. - Bibliogr. s. 307-308
punktacja MNiSW (2016): 4.000

Sensitive voltammetric determination of ethinyl estradiol on carbon black modified electrode / Joanna SMAJDOR, Robert PIECH, Magdalena PIĘK, Beata PACZOSA-BATOR // Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. -  2017 vol. 164 iss. 13, s. H885 - H889. -  Bibliogr. s. H889. -  tekst: https://goo.gl/MPrzvs
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000
 

Publikacje za rok 2016

BARTOSZEWICZ  Bartosz,  LEWENSTAM  Andrzej: Optymalizacja działania czujnika na jony tiocyjaninowe - Optimising of the thiocyanate ions sensor . Analit (Kraków) [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. - 2016 nr 2, s. 10 -31.  -  Wymagania systemowe: Adobe Reader.  - Bibliogr. s. 31, Abstr..  -  tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/2_Bartoszewicz_Bartek_Analit_2.pdf

pod red. BASIA Bogusława, JAKUBOWSKIEJ  Małgorzaty, KUBIAKA Władysława W.: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa  -  [Progress of electroanalysis] /. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. -  308 s.. -  Bibliogr. przy rozdz..  -  ISBN: 978-83-63663-78-0
Punktacja MNiSW (2015): 4.000

CIEPIELA Filip: Strategie interpretacji sygnałów w woltamperometrycznej analizie antyoksydantów  -  [Strategies for interpreting signals in voltammetric analysis of antioxidants] / W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. -  ISBN: 978-83-63663-78-0. -  S. 299 - 308.  -  Bibliogr. s. 308
punktacja MNiSW (2015): 4.000

CIEPIELA  Filip, SORDOŃ  Wanda,  JAKUBOWSKA  Małgorzata /  Principal components  -  based techniques in voltammetric determination of caffeic, syringic and vanillic acids  // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397.  -  2015 vol. 28 iss. 3, s. 546 - 554.  -  Bibliogr. s. 553 - 554, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2015 – 09 - 01.  -  tekst: http://onlinelibrary.wiley.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1002/elan.201500203/pdf
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000

DZIUBANIUK Małgorzata,  WYRWA  Jan, RĘKAS  Mieczysław, KUBIAK  Władysław:  Własności elektryczne elektrolitu stałego$Ba(Ce_{0,95}Ti_{0,05})_{0,8}Y_{0,2}O_{3}$ / Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. -  Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. -  2016 vol. 68 no. 2, s. 140 - 144.  -  Bibliogr. s. 143–144, Streszcz.
punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2016): 8.00

GÓRSKI Łukasz , KUBIAK  Władysław W., JAKUBOWSKA  Małgorzata: Independent components analysis of the overlapping voltammetric signals / Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. -  2016 vol. 28 iss. 7, s. 1470–1477.  - Bibliogr. s. 1476 - 1477, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2016-02-12. -  tekst: http://goo.gl/4L0fe7
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000

GÓRSKI  Łukasz, SORDOŃ Wanda,  CIEPIELA  Filip, KUBIAK, Władysław W.,  JAKUBOWSKA  Małgorzata/ Voltammetric classification of ciders with PLS-DA  // Talanta ; ISSN 0039-9140. - 2016 vol. 146, s. 231 - 236.  - Bibliogr. s. 236, Abstr..  -  tekst: https://www.infona.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-72331cd5-9809-3134-9678-95d9faf41264#
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

GÓRSKI Łukasz, SORDOŃ Wanda,  JAKUBOWSKA  Małgorzata : Woltamperometryczne oznaczanie kwasu syryngowego na elektrodzie diamentowej dotowanej borem (BDD)  -  [Voltammetric determination of syringic acid on diamond electrode subsidized boron (BDD)] / W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. -  ISBN: 978-83-63663-78-0. - S. 181- 188.  - Bibliogr. s. 188
punktacja MNiSW (2015): 4.000

Granholm  Kim, Tomasz Sokalski, Andrzej LEWENSTAM, Ari Ivaska:  Determination of the stability constant of the calcium binding ligand in black liquor (BL) by potentiometric titration // Holzforschung ; ISSN 0018-3830. - 2016 vol. 70 iss. 8, s. 733- 738. -  Bibliogr. s. 738, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2016-01-23.  -  A. Lewenstam - pierwsza afiliacja: Abo Akademi University, FInland.  -  tekst: https://goo.gl/Kx2O37
Impact Factor: 1.868   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.000

Guśpiel  J., Wierzbicka-Miernik A. , RECZYŃSKI W.:  Kinetics of corrosion process in H2SO4 and HNO3 aqueous solutions of lead free Sn-Ag-Cu solder alloys // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. - 2016 vol. 61 no. 2A, s. 559 - 567.  -  Bibliogr. s. 566 - 567. -  tekst: http://goo.gl/nD52dP
LF

Hamerlík Ladislav,  Dobríková Daniela, SZARŁOWICZ  Katarzyna, RECZYŃSKI  Witold, KUBICA  Barbara, Šporka  Ferdinand, Bitušík  Peter : Lake biota response to human impact and local climate during the last 200 years: a multi - proxy study of a subalpine lake (Tatra Mountains, W Carpathians). The Science of the Total Environment ; ISSN 0048-9697.  -  2016 vols. 545 - 546, s. 320 - 328.  - Bibliogr. s. 327 - 328, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2015-12-31.  -  tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/han/atoz/www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969715312055/pdfft?md5=f462cfc62b06b2734e23b636ef2ec912&pid=1-s2.0-S0048969715312055-main.pdf
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

JAKUBOWSKA Małgorzata, SORDOŃ  Wanda, CIEPIELA  Filip /Unsupervised pattern recognition methods in ciders profiling based on GCE voltammetric signals : analytical methods // Food Chemistry ; ISSN 0308-8146.  -  2016 vol. 203, s. 476 - 482.  -  Bibliogr. s. 481 - 482, Abstr.. -  tekst: http://www.sciencedirect.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0308814616302825/pdfft?md5=83d19ce2eaa5e311c90957db60e3766c&pid=1-s2.0-S0308814616302825-main.pdf
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

JASIELEC J.J., R. FILIPEK, K. SZYSZKIEWICZ, T. Sokalski, A. LEWENSTAM:  Continuous modeling of calcium transport through biological membranes  // Journal of Materials Engineering and Performance ; ISSN 1059-9495. -  2016 vol. 25 iss. 8, s. 3285 - 3290.  - Bibliogr. s. 3290.  -  Publikacja dostępna online od: 2016-06-21.  -  A. Lewenstam - dod. afiliacja: Abo Akademi University, Finland.  -  EUROMAT 2015 : European congress and exhibition on advanced materials and processes : September 20-24, 2015, Warsaw, Poland.  -  tekst: https://goo.gl/E5rFiv
Impact Factor: 1.331  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 20.000

JEDLIŃSKA Katarzyna, WĘGIEL  Krystian, BAŚ  Bogusław:  Woltamperometryczna metoda oznaczania octanu cyproteronu  -  [Voltammetric method for the determination of cyproterone acetate] /  W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. -  ISBN: 978-83-63663-78-0. -  S. 203 - 212. - Bibliogr. s. 212
punktacja MNiSW (2015): 4.000

Kowalcze  Mateusz, JAKUBOWSKA  Małgorzata:  Voltammetric profiling of absinthes /Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. -  2016 vol. 776, s. 114 - 119. -  Bibliogr. s. 119, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2016-07-07. -  tekst: http://goo.gl/mcjDjl
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 35.00

KRAKOWSKA Agata, RECZYŃSKI  Witold, Muszyńska  Bożena:  Optimization of the liquid culture medium composition to obtain the mycelium of \emph {Agaricus bisporus} rich in essential minerals / Biological Trace Element Research ; ISSN 0163-4984. -  2016 vol. 173 iss. 1, s. 231 - 240. -  Bibliogr. s. 239 - 240, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2016-02-09. -  tekst: http://goo.gl/cvSZgI
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 1

KUPIS-ROZMYSŁOWICZ  Justyna, Wagner  Michał,  Bobacka  Johan, LEWENSTAM Andrzej, MIGDALSKI Jan:  Biomimetic membranes based on molecularly imprinted conducting polymers as a sensing element for determination of taurine .  Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013 - 4686. -  2016 vol. 188, s. 537 - 544.  -  Bibliogr. s. 543- 544, Abstr.. - Publikacja dostępna online od: 2015-12-03.  -  A. Lewenstam  - dod. afiliacja: Abo Akademi University, Finland.  -  tekst: http://www.sciencedirect.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0013468615309312/pdfft?md5=12731b21408502100e84dd5a91e01a95&pid=1-s2.0-S0013468615309312-main.pdf
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

LEWENSTAM Andrzej: Czujniki jonowe w analizatorach klinicznych : badania podstawowe widziane z perspektywy przemysłu  -  [Ion sensors in clinical analyzers] / W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016.  -  ISBN: 978-83-63663-78-0. -  S. 13 - 26. -  Bibliogr. s. 26
punktacja MNiSW (2015): 4.000

LEWENSTAM  Andrzej:  Novel multisensor platforms for biomedical analysis of electrolytes and monitoring of ion-transport through biological membranes  // Acta Biochimica Polonica ; ISSN 0001-527X.  - 2016 vol. 63 Suppl. 2, s. 94.  -  Bibliogr. s. 94.  -  Pierwsza afiliacja Autora: ?bo Akademi University, Finland.  -  BIO 2016 Congress : the 2nd Congress of Polish biochemistry, cell biology, biotechnology and bioinformatics : Wrocław, Poland, September 13th - 16th 2016
Impact Factor: 1.159

Lisak Grzegorz, Arnebrant  Thomas, LEWENSTAM Andrzej,  Bobacka  Johan,  Ruzgas  Tautgirdas:   {In situ} potentiometry and ellipsometry: a promising tool to study biofouling of potentiometric sensors / Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. -  2016 vol. 88 iss. 6, s. 3009 - 3014. -  Bibliogr. s. 3013 - 3014, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2016-02-11.  -  A. Lewenstam  - dod. afiliacja: ?bo Akademi University.   -  tekst: http://pubs-1acs-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1021/acs.analchem.5b04364
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 45.000

ŁADOCHA Agnieszka,  MAGDA  Łukasz, Tomasik  Natalia, KUBIAK  Władysław W.:  Woltamperometryczne oznaczenie paracetamolu z zastosowaniem modyfikowanych elektrod pastowych -  [Voltammetric determination of paracetamol using a modified paste electrodes] / W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. -  ISBN: 978-83-63663-78-0. -  S. 89 - 101. -  Bibliogr. s. 100 - 101
punktacja MNiSW (2015): 4.000

Maj-Żurawska  Magdalena, Andrzej LEWENSTAM, Adam Hulanicki : Elektrody jonoselektywne czułe na jony magnezu w badaniach specjacji magnezu - [Application of magnesium selective electrodes in magnesium speciation investigation] // W: Magnez - pierwiastek życia / oprac. pod red. Magdaleny Maj-Żurawskiej, Krystyny Pyrzyńskiej.  -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2016.  -  ISBN: 978-83-934442-8-1.  -  S. 31 - 37.  -  A. Lewenstam - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Abo Akademi University

Maj-Żurawska Magdalena,  Andrzej LEWENSTAM:  Pomiar zjonizowanego magnezu w rutynowej analizie klinicznej -  [Ionized magnesium measurement in routine clinical analysis]  // W: Magnez - pierwiastek życia / oprac. pod red. Magdaleny Maj-Żurawskiej, Krystyny Pyrzyńskiej. -  Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2016.  -  ISBN: 978-83-934442-8-1. -  S. 38 - 52. -  Bibliogr. s. 46 - 52.  -  A. Lewenstam  -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Abo Akademi University

Majkowska  Emilia, DĄBROWSKA Sylwia, LEWENSTAM  Andrzej: Badanie właściwości metrologicznych elektrod czułych na jony węglanowe  - Investigation of the metrological properties of the electrodes sensitive to carbonate ions . Analit (Kraków) [Dokument elektroniczny].  - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489.  - 2016 nr 2, s. 32 - 37.  - Wymagania systemowe: Adobe Reader.  - Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr..  - tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/3_Dabrowska_Sylwia_Analit_2.pdf

NIEWIARA Ewa, KUBIAK  Władysław W.,  SUCHANEK  Małgorzata: Woltamperometryczne oznaczanie związków organometalicznych cyny i arsenu  -  [Voltammetric determination of tin and arsenic organometallic compounds] /  W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016.  -  ISBN: 978-83-63663-78-0. -  S. 213 - 226. -  Bibliogr. s. 226
punktacja MNiSW (2015): 4.000

PIECH  Robert, Wymazała  Jolanta, SMAJDOR  Joanna, PACZOSA-BATOR  Beata: Thiomersal determination on a renewable mercury film silver-based electrode using adsorptive striping voltammetry. Analytical Methods ; ISSN 1759 -9660.  -  2016 vol. 8 iss. 5, s. 1187 - 1193. - Bibliogr. s. 1192 - 1193. -  tekst: http://pubs.rsc.org.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/en/content/articlepdf/2016/ay/c5ay02706c?page=search
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000

PIĘK  Magdalena, PIECH  Robert, PACZOSA-BATOR  Beata:  All-solid-state nitrate selective electrode with graphene/tetrathiafulvalene nanocomposite as high redox and double layer capacitance solid contact / Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686.  -  2016 vol. 210, s. 407 - 414. -  Bibliogr. s. 414, Abstr.. -  Publikacja dostępna online od: 2016- 05-25. -  tekst: http://goo.gl/xTH7er
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

PIĘK Magdalena, PIECH Robert, PACZOSA-BATOR Beata : The complex crystal of $NaTCNQ–TCNQ$ supported on different carbon materials as ion-to-electron transducer in all-solid-state sodium-selective electrode /  Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. - 2016 vol. 163 iss. 13, s. B573–B579. -  Bibliogr. s. B579. -  Publikacja dostępna online od: 2016-09-16. -  tekst: http://jes-1ecsdl-1org-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/163/13/B573.full.pdf+html
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 40.000

RUMIN  Martyna, SMAJDOR  Joanna, PACZOSA-BATOR  Beata, PIECH  Robert: Voltammetry and flow injection analysis with amperometric detection for sensitive sodium metamizole determination on glassy carbon electrode modified with SWCNTs/Nafion . ECS Journal of Solid State Science and Technology ; ISSN 2162-8769.  -  2016 vol. 5 iss. 8, s. M3005 - M3011. -  Bibliogr. s. M3011.  -  Publikacja dostępna online od: 2016-02-11. -  tekst: http://jss.ecsdl.org/content/5/8/M3005.full.pdf+html?sid=e91a3fac-e3cf-4bbf-b4ad-4df447bfb6dd
LF   punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000

Siwek  Marcin, Sowa-Kućma  Magdalena, Styczeń  Krzysztof, Szewczyk  Bernadeta, RECZYŃSKI Witold, Misztak Paulina, Topór-Mądry  Roman, Nowak Gabriel, Dudek Dominika,  Rybakowski  Janusz K.: Decreased serum zinc concentration during depressive episode in patients with bipolar disorder. Journal of Affective Disorders ; ISSN 0165-0327. - 2016 vol. 190, s. 272 - 277.  -  Bibliogr. s. 276 - 277, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2015-12-27.  -  Witold Reczyński – afiliacja: University of Science and Technology. — tekst: http://www.sciencedirect.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0165032715307692/pdfft?md5=da2068c3dc52bf4cfa04cac079ad20d9&pid=1-s2.0-S0165032715307692-main.pdf
LF

SMAJDOR Joanna, PACZOSA-BATOR  Beata, PIECH Robert: Voltammetric electrode based on Nafion and poly(2,3 – dihydrothieno - 1,4- dioxin) - poly(styrenesulfonate) film for fast and high sensitive determination of metamizole . Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013 - 4651.  -  2016 vol. 163 iss. 5, s. B146 - B152. -  Bibliogr. s. B152.  -  Publikacja dostępna online od: 2016-01-27.  -  tekst: http://jes.ecsdl.org.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/163/5/B146.full.pdf+html
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

SMAJDOR Joanna, PIECH Robert, PACZOSA-BATOR Beata:  A novel method of high sensitive determination of prednisolone on renewable mercury film silver based electrode. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2016 vol. 28 iss. 2, s. 394 -400. -  Bibliogr. s. 399 - 400, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2015-08-05.  -  tekst: http://onlinelibrary.wiley.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1002/elan.201500262/pdf
LF    punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000

SMAJDOR Joanna, PIECH  Robert, RUMIN  Martyna, PACZOSA-BATOR  Beata: Woltamperometryczne oznaczenia wybranych hormonów na odnawialnej błonkowej elektrodzie rtęciowej  -  [Voltammetric determination of selected hormones on renewable mercury film electrode] /W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016.  -  ISBN: 978-83-63663-78-0. -  S. 133 - 145.  -  Bibliogr. s. 145
punktacja MNiSW (2015): 4.000

SMAJDOR Joanna, PIECH Robert, RUMIN Martyna, PACZOSA-BATOR Beata,  Smajdor Zbigniew:  High sensitive voltammetric levothyroxine sodium determination on renewable mercury film silver based electrode /Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. - 2016 vol. 163 iss. 7, s. H605 -H609. - Bibliogr. s. H608 - H609. -  Publikacja dostępna online od: 2016-05-07. - tekst: http://goo.gl/6PwYAy
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

SORDOŃ  Wanda, Salachna  Alicja, JAKUBOWSKA  Małgorzata / Voltammetric determination of caffeic, syringic and vanillic acids taking into account uncertainties in both axes  // Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657.  -  2016 vol. 764, s. 23 - 30. - Bibliogr. s. 30, Abstr..  -  tekst: http://www.sciencedirect.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S1572665716300108/pdfft?md5=87439c1e885d30ab7ad7f5f00144d494&pid=1-s2.0-S1572665716300108-main.pdf
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 30.000

Tabor Edyta, Połtowicz  Jan, Pamin Katarzyna,  Basąg Sylwia, KUBIAK  Władysław:  Influence of substituents in meso-aryl groups of iron $\mu-oxo$ porphyrins on their catalytic activity in the oxidation of cycloalkanes / Polyhedron ; ISSN 0277-5387. -  2016 vol. 119, s. 342 - 349.  -  Bibliogr. s. 349, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2016-09-19.  -  tekst: https://goo.gl/o85I9v
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2016): 30.000

WĘGIEL Krystian, JEDLIŃSKA  Katarzyna, BAŚ  Bogusław/ Application of bismuth bulk annular band electrode for determination of ultratrace concentrations of thallium (I) using stripping voltammetry  // Journal of Hazardous Materials ; ISSN 0304-3894. - 2016 vol. 310, s. 199 - 206. — Bibliogr. s. 205 - 206, Abstr..  -  tekst: http://www.sciencedirect.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0304389416301637/pdfft?md5=36c00fa2ca8fa3f8c44c37aa758298d9&pid=1-s2.0-S0304389416301637-main.pd
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 45.000

WĘGIEL Krystian, JEDLIŃSKA Katarzyna , BAŚ  Bogusław:  Oznaczanie śladów Pd(II) za pomocą elektrody bizmutowej o aktywowanej elektrochemicznie powierzchni -  [Determination of traces of Pd(II) using bismuth electrode with electrochemically activated surface] /  W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. -  ISBN: 978-83-63663-78-0. -  S. 169 - 180.  - Bibliogr. s. 179 - 180
punktacja MNiSW (2015): 4.000

Własiuk Patryk, Kochana  Jolanta, Knihnicki  Paweł, Wieczorek  Marcin, Świeboda  Anna, Wapiennik Karolina, CIEPIELA  Filip, JAKUBOWSKA  Małgorzata: Wykorzystanie wielowymiarowego charakteru zależności pojemność-potencjał do celów kalibracji analitycznej  -  [The use of multi-dimensional nature depending on capacity-potential for analytical calibration] / W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka.  -  Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. -  ISBN: 978-83-63663-78-0. -  S. 291 - 298.  -  Bibliogr. s. 298
punktacja MNiSW (2015): 4.000
 

Patent:

Rezystancyjny sensor amoniaku -  [Resistive ammonia sensor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Małgorzata DZIUBANIUK, Jan WYRWA, Jan Suchanicz, Mieczysław RĘKAS. -  Int.Cl.: G01N 33/00\textsuperscript{(2006.01)}.  -  Polska. -  Opis patentowy ; PL 221805 B1 ; Udziel. 2015-06-11 ; Opubl. 2016-05-31. -  Zgłosz. nr P.403264 z dn. 2013-03-22. -  tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221805B1.pdf
 

Publikacje za rok 2015
 

BAŚ Bogusław,  WĘGIEL  Krystian, JEDLIŃSKA  Katarzyna:  New voltammetric sensor based on the renewable bismuth bulk annular band electrode and its application for the determination of palladium(II). Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. -  2015 vol. 178, s. 665 - 672.  -  Bibliogr. s. 672, Abstr.. -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468615302966/pdfft?md5=7bf63e14b386845f1bce2c6b3d3cf4f6&pid=1-s2.0-S0013468615302966-main.pdf
LF,punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 40.000

Bogusław  BAŚ, Krystian WĘGIEL, Katarzyna JEDLIŃSKA: The renewable bismuth bulk annular band working electrode: fabrication and application in the adsorptive stripping voltammetric determination of nickel(II) and cobalt(II). Analytica Chimica Acta ; ISSN 0003-2670.  -  2015 vol. 881, s. 44 - 53. -  Bibliogr. s. 52 - 53, Abstr.. -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267015005930/pdfft?md5=f02a7972a502867298a9b273d7ea5ba9&pid=1-s2.0-S0003267015005930-main.pdf
LF, punktacja (lista czasopism MNiSW, 2014): 45.000

Bozza  Francesco,  Bator Karolina,  KUBIAK  Władysław W., Graule  Thomas:  Effects of Ni doping on the sintering and electrical properties of $BaZr_{0.8}Y_{0.2}O_{3-\delta}$ proton conducting electrolyte prepared by Flame Spray Synthesis. Journal of the European Ceramic Society ; ISSN 0955-2219. -  Tytuł poprz.: International Journal of High Technology Ceramics.  -  2016 vol. 36, s. 101 - 107.  -  Bibliogr. s. 107, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2015-10-09.  -  K. Bator  - dod. afiliacja: Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology.  -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955221915301291/pdfft?md5=d9e9df4f5c55214db6c7984f311f68c9&pid=1-s2.0-S0955221915301291-main.pdf
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 50.000

CABAJ Leszek, PIĘK Magdalena, PIECH Robert, W. KUBIAK  Władysław, PACZOSA-BATOR Beata: Electrochemical properties of solid contact ion selective electrodes modified with several nanomaterials. W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology.  - Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. - Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. - ISBN: 978-83-936575-1-3. -  S. 365

CABAJ Leszek, PIĘK Magdalena, PIECH Robert, PACZOSA-BATOR Beata:  Potentiomeric response of solid contact ion selective electrodes (SC-ISE's) using carbon black supporting platinum nanoparticles. W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27 -29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology.  -  Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015.  -  Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.  - ISBN: 978-83-936575-1-3.  -  S. 364

Cyran J.,  WYRWA J. , DROŻDŻ E. , DZIUBANIUK  M.,  RĘKAS  M.: Effect of the gadolinium oxide addition on the electrical properties of tetragonal zirconium dioxide  - Wpływ dodatku tlenku gadolinu na właściwości elektryczne tetragonalnego tlenku cyrkonu . Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. -  2015 vol. 60 iss. 2A, s. 993 - 998.  -  Bibliogr. s. 997 - 998. -  W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2
LF, punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 25.000

DROŻDŻ E. , Jelonek  M., WYRWA J., RĘKAS M.:  The influence of the way of alumina addition on properties improvement of 3YSZ material  -  Wpływ sposobu wprowadzenia tlenku glinu na poprawę właściwości materiału 3YSZ. Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490.  - 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 999 - 1002.  -  Bibliogr. s. 1002. -  W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2 oraz odmienna numeracja stron
LF , punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 25.000

Granholm  Kim, Sokalski Tomasz, LEWENSTAM  Andrzej, Ivaska  Ari:   Ion-selective electrodes in potentiometric titrations; a new method for processing and evaluating titration data. Analytica Chimica Acta ; ISSN 0003-2670. -  2015 vol. 888, s. 36 - 43.  -  Bibliogr. s. 43, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2015-07-09. -  A. Lewenstam  - dod. afiliacja: Abo Akademi University, Finland.  -tekst:http://www.sciencedirect.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0003267015008181/pdfft?md5=91cb606d8c8d0fe82cbc5cec6b260467&pid=1-s2.0-S0003267015008181-main.pdf
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 45.000

JASIELEC  Jerzy J., Sokalski  Tomasz, FILIPEK  Robert, LEWENSTAM  Andrzej: Neutral-carrier ion-selective electrodes assessed by the Nernst-Planck-Poisson model . Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. -  2015 vol. 87 iss. 17, s. 8665 - 8672.  - Bibliogr. s. 8671 - 8672, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2015-08-04.  -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: ?bo Akademi University, Finland.  -  tekst: http://pubs.acs.org.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/pdf/10.1021/acs.analchem.5b00065
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 45.000

ed. by LEWENSTAM  Andrzej, Gorton  Lo  - USA:  Electrochemical processes in biological systems . John Wiley & Sons, Inc., cop. 2015. -  255 s..  -  (Wiley Series on Electrocatalysis and Electrochemistry).  -  Bibliogr. przy rozdz., Indeks.  -  ISBN: 978-0-470-57845-2
punktacja MNiSW (2015): 5.000

ŁADOCHA A ., KUBIAK  W.W. Effect of the electrode roughness on the electrode reaction. W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27 -29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology.  -  Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. -  Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.  -  ISBN: 978-83-936575-1-3.  -  S. 406

Maj-Żurawska  Magdalena,  LEWENSTAM  Andrzej, Hulanicki  Adam:  Elektrody jonoselektywne czułe na jony magnezowe w badaniu specjacji magnezu w organizmie ludzkim -  Ion selective electrodes sensitive to magnesium ions in magnesium speciation research in human organism: Wiadomości Chemiczne ; ISSN 0043-5104.  -  2015 vol. 69 nr 9 - 10, s. 671 - 685.  -  Bibliogr. s. 684 - 685, Abstr..  -  A. Lewenstam  - dod. afiliacja: Abo Akademi University ; afiliacja: Wydział Materiałoznawstwa i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej

MIGDALSKI  Jan:  Materiały receptorowe i mediacyjne do budowy bezobsługowych czujników chemicznych i bioczujników oraz wybrane przykłady ich praktycznych zastosowań  -  [The receptor and mediating materials devoted for maintenance free sensors and the selected examples of practical applications].  -  Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015.  -  125, [1] s..  -  (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0636).  -  Bibliogr. s. 119–[126].  -  ISBN: 978-83-7464-826-4
punktacja MNiSW (2015): 20.000

Młyniec  Katarzyna, Gaweł  Magdalena, Librowski  Tadeusz, RECZYŃSKI  Witold,  Bystrowska  Beata, Holst  Brigitte:  Investigation of the GPR39 zinc receptor following inhibition of monoaminergic neurotransmission and potentialization of glutamatergic neurotransmission  // Brain Research Bulletin ; ISSN 0361-9230. - 2015 vol. 115, s. 23-29. - Bibliogr. s. 28 - 29, Abstr..  -  Publikacja dostępna online od: 2015-04-24.  -  tekst: http://www.sciencedirect.com.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/science/article/pii/S0361923015000660/pdfft?md5=ae56f17b98bb2ef003c819a07a48b284&pid=1-s2.0-S0361923015000660-main.pdf
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 25.000

Mousavi  Zekra, Granholm  Kim, SokalskiTomasz,  LEWENSTAM  Andrzej:  All-solid-state electrochemical platform for potentiometric measurements. Sensors and Actuators ; ISSN 0925-4005. B. Chemical ; ISSN 0925-4005. - 2015 vol. 207 pt. B spec. iss., s. 895 - 899.  -  Bibliogr. s. 898 -899, Abstr..  -  A. Lewenstam  - dod. afiliacja: Abo Akademi University.  -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400514007564/pdfft?md5=f5897d407540d2efa75decbeb800aa28&pid=1-s2.0-S0925400514007564-main.pdf
LF, punktacja (lista czasopism MNiSW, 2014): 40.000

Muszyńska  Bożena, KRAKOWSKA  Agata,  Sułkowska-Ziaja  Katarzyna,  Opoka  Włodzimierz, RECZYŃSKI Witold,  BAŚ Bogusław:  In vitro cultures and fruiting bodies of culinary-medicinal \emph{Agaricus bisporus} (white button mushroom) as a source of selected biologically-active elements  // Journal of Food Science and Technology ; ISSN 0022-1155. -  2015 vol. 52 iss. 11, s. 7337 - 7344.  -  Bibliogr. s. 7344, Abstr..  -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13197-015-1830-3.pdf
LF punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 35.000

PACZOSA-BATOR  Beata:  Ion-selective electrodes with superhydrophobic polymer/carbon nanocomposites as solid contact // Carbon ; ISSN 0008-6223. -  2015 vol. 95, s. 879 - 887.  - Bibliogr. s. 886 - 887, Abstr.. -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622315302256/pdfft?md5=49c9507348a255c90ebec6ad80909375&pid=1-s2.0-S0008622315302256-main.pdf
LF  punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

PIECH  Robert , PACZOSA-BATOR  Beata:  Application of glassy carbon electrode modified with Nafion/MWCNTs for sensitive voltammetric determination of thymol // Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research ; ISSN 0001-6837. - 2015 vol. 72 no. 6, s. 1081 - 1088.  -  Bibliogr. s. 1088, Abstr.
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 15.000

PACZOSA-BATOR  Beata, PIĘK  Magdalena, PIECH  Robert:  Application of nanostructured TCNQ to potentiometric ion-selective K+ and Na+ electrodes .  Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. -  2015 vol. 87 iss. 3, s. 1718 - 1725. -  Bibliogr. s. 1724 - 1725, Abstr..  -  tekst: http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/ac503521t
LF, punktacja (lista czasopism MNiSW, 2014): 45.000

PACZOSA-BATOR  Beata, CABAJ Leszek, PIĘK  Magdalena, PIECH Robert,  KUBIAK  Władysław W. : Carbon-supported platinum nanoparticle solid-state ion selective electrodes for the determination of potassium. Analytical Letters ; ISSN 0003 - 2719. -  2015 vol. 48 iss. 17, s. 2773 - 2785.  - Bibliogr. s. 2784 – 2785
LF, punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 20.000

Pamin K.,  Prończuk  M., Basąg  S., KUBIAK W., Sojka  Z., Połtowicz  J.:  A new hybrid porphyrin-heteropolyacid material : synthesis, characterization and investigation as catalyst in Baeyer-Villiger oxidation : synergistic effect .  Inorganic Chemistry Communications ; ISSN 1387-7003. -  2015 vol. 59, s. 13 - 16.  -  Bibliogr. s. 16, Abstr..  - tekst:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387700315002269/pdfft?md5=05d3435751fecd4e0e40d6c73b41ce9d&pid=1-s2.0-S1387700315002269-main.pdf
LF,punktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 25.000

PIECH Robert, RUMIN  Martyna, PACZOSA-BATOR Beata:  Voltammetric determination of codeine on glassy carbon electrode modified with Nafion/MWCNTs .  Journal of Analytical Methods in Chemistry ; ISSN 2090-8865. - 2015 art. ID 626458, s. 1- 7. -  Bibliogr. s. 7
LF, punktacja (lista czasopism MNiSW, 2014): 25.000

PIĘK  Magdalena, CABAJ Leszek, PIECH Robert, PACZOSA-BATOR  Beata: All-solid-state nitrate-selective potentiometric electrode with carbon black. W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-1-3. — S. 42

PIĘK  Magdalena, CABAJ Leszek, PIECH Robert, PACZOSA-BATOR  Beata:  Multi-electrode potentiometric sensor. W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology.  - Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. -  Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.  -  ISBN: 978-83-936575-1-3.  -  S. 420

PIĘK Magdalena, PIECH Robert,  PACZOSA-BATOR Beata:  Improved nitrate sensing using solid contact ion selective electrodes based on TTF and its radical salt. Journal of the Electrochemical Society ; ISSN 0013-4651. -  2015 vol. 162 iss. 10, s. B257 - B263. -  Bibliogr. s. B263.  -  tekst: http://jes.ecsdl.org/content/162/10/B257.full.pdf+html
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 40.000

RĘKAS M.:  Electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cells  - Elektrolity do średnio-temperaturowych stało-tlenkowych ogniw paliwowych . Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490.  - 2015 vol. 60 iss. 2, s. 891 -896.  - Bibliogr. s. 895 - 896
LF, punktacja (lista czasopism MNiSW, 2014): 25.000

SCHNEIDER K., ZAJĄC D., SIKORA M., KAPUSTA Cz., Michalow-Mauke K., Graule Th., RĘKAS M.: XAS study of TiO2-based nanomaterials . Radiation Physics and Chemistry ; ISSN 0969-806X. - 2015 vol. 112, s. 195- 198. -  Bibliogr. s. 198, Abstr.. -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969806X15000924/pdfft?md5=1c9223c3157085b3c764a345be6e0489&pid=1-s2.0-S0969806X15000924-main.pdf
LF, punktacja (lista czasopism MNiSW, 2014): 25.000

SMAJDOR  Joanna, PIECH  Robert, RUMIN  Martyna, PACZOSA-BATOR  Beata:  New high sensitive hydrocortisone determination by means of adsorptive stripping voltammetry on renewable mercury film silver based electrode. Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686.  -  2015 vol. 182, s. 67 - 72.  -  Bibliogr. s. 71 - 72, Abstr.. -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468615304692/pdfft?md5=dfbb8a61ddc6b2547fefe666922219ce&pid=1-s2.0-S0013468615304692-main.pdf
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2015): 40.000

WOLSKA  M., SMALEC  A., NIEWIARA  E., KUBIAK  W.W. : Application of Yttria-stabilized zirconia materials for heavy metals removal / // W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27 - 29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. - Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. -  Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. -  ISBN: 978-83-936575-1-3.  -  S. 448

Patent:

Urządzenie do monitorowania zmian stężenia jonów w roztworach rozdzielonych przegrodą porowatą lub jonowymienną  -  [Device for monitoring ion concentration changes in the solutions separated by porous or ion exchange membrane] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, BŁAŻ Teresa, LEWENSTAM Andrzej, MIGDALSKI Jan.  -  Int.Cl.: G01N 31/00\textsuperscript{(2006.01)}.  -  Polska.  - Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405149 A1 ; Opubl. 2015-03-02.  - Zgłosz. nr P.405149 z dn. 2013-08-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 5, s. 29. -  Błędnie podano nazwisko: Jan Mogdalski.  - tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405149A1.pdf
punktacja MNiSW (2015): 2.000
 
 
 

Publikacje za rok 2014

BAŚ  Bogusław, Jedlińska  Katarzyna, Węgiel  Krystian: New electrochemical sensor with the renewable silver annular band working electrode: fabrication and application for determination of selenium(IV) by cathodic stripping voltammetry . Electrochemistry Communications ; ISSN 1388-2481. -  2014 vol. 49, s. 79- 82. - Bibliogr. s. 82, Abstr.. -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388248114003130/pdfft?md5=fc19e1d5e05dfcf769af71fef23c43b1&pid=1-s2.0-S1388248114003130-main.pdf
LFpunktacja (lista A czasopism MNiSW, 2014): 40.000

BOŻEK B., LEWENSTAM A., TKACZ-ŚMIECH K., DANIELEWSKI M.: Electrochemistry of symmetrical ion channel : a three-dimensional Nernst-Planck-Poisson model. ECS Transactions / The Electrochemical Society ; ISSN 1938-5862. -  2014 vol. 61 iss. 15, s. 11–20. - Bibliogr. s. 20. - 225th ECS meeting : May 11-15 2014, Orlando, FL

Granholm Kim, Mousavi Zekra, Sokalski Tomasz, LEWENSTAM Andrzej: Analytical quality solid-state composite reference electrode manufactured by injection moulding. Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. -  2014 vol. 18 iss. 3, s. 607 - 612. -  Bibliogr. s. 612, Abstr.. -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10008-013-2294-x.pdf

GÓRSKI  Łukasz, CIEPIELA  Filip, JAKUBOWSKA  Małgorzata : Automatic baseline correction in voltammetry . Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. - 2014 vol. 136, s. 195 - 203. -  Bibliogr. s. 202 - 203, Abstr.. - tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468614010627/pdfft?md5=f273d28142cc038faa3ad5c962e0b182&pid=1-s2.0-S0013468614010627-main.pdf
LF  punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 35.000

KOMORNICKI  Stanisław, RĘKAS  Mieczysław, SCHNEIDER  Krystyna, WYRWA  Jan: Self-cleaning layers of TiO2 on the brick surfaces  - Samoczyszczące warstwy TiO2 na powierzchniach cegieł . Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470.  -  Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505 - 1269.  -  2013 t. 65 nr 2, s. 130 - 134. -  Bibliogr. s. 134, Abstr..  -  tekst: http://ptcer.pl/pobierz/850
punktacja (lista B czasopism MNiSW, 2013): 5.000

KUBICA  Barbara,  SZARŁOWICZ  Katarzyna,  STOBIŃSKI  Marcin,  Skiba  Stefan, RECZYŃSKI Witold, GOŁAŚ  Janusz : Concentrations of 137Cs and 40K radionuclides and some heavy metals in soil samples from the eastern part of the Main Ridge of the Flysch Carpathians. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731.  -  2014 vol. 299 iss. 3, s. 1313 - 1320.  -  Bibliogr. s. 1319 - 1320, Abstr..  -  tekst: http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer&journal=02365731&issue=v299i0003&article=1313_co1a4rmrotfc&form=pdf&file=file.pdf
LF punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 25.000

LEWENSTAM Andrzej:  Routines and challenges in clinical application of electrochemical ion-sensors. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397.  - 2014 vol. 26 no. 6 spec. iss.: Electroanalysis - based clinical diagnostics, s. 1171 - 1181.  -  Bibliogr. s. 1180 - 1181, Abstr..  -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology 'ProSens'.  -  tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201400061/pdf
LF  punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 30.000

Lisak Grzgorz, Ivaska Ari, LEWENSTAM Andrzej, Bobacka Johan: Multicalibrational procedure for more reliable analyses of ions at low analyte cocentrations. Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013 - 4686. - 2014 vol. 140, s. 27 - 32. -  Bibliogr. s. 32, Abstr..  -  A. Lewenstam -  dod. afiliacja: Abo Akademi University. - 64th annual meeting of the International Society of Electrochemistry. - tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468614004058/pdfft?md5=e70bccd23e21795f605485c771bc7830&pid=1-s2.0-S0013468614004058-main.pdf
LFpunktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 35.000

Łojewski  Maciej, Muszyńska  Bożena, SMALEC  Agata,  RECZYŃSKI  Witold: Opoka Włodzimierz, Sułkowska-Ziaja Katarzyna:  Development of optimal medium content for bioelements accumulation in \emph {Bacopa monnieri} (L.) in vitro culture. Applied Biochemistry and Biotechnology ; ISSN 0273-2289. -  2014 vol. 174 iss. 4, s. 1535 - 1547.  -  Bibliogr. s. 1545 - 1547, Abstr.. -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12010-014-1095-8.pdf
LF  punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 25.000

Młyniec K., OSTACHOWICZ B., KRAKOWSKA A., RECZYŃSKI W., Opoka W., Nowak G.: Chronic but not acute antidepressant treatment alters serum zinc/copper ratio under pathological/zinc-deficient conditions in mice. Journal of Physiology and Pharmacology ; ISSN 0867 - 5910. -  2014 vol. 65 no. 5, s. 673 - 678. -  Bibliogr. s. 677 - 678
LFpunktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 20.000

MIGDALSKI Jan, BŁAŻ Teresa, LEWENSTAM Andrzej: Conducting polymers – mechanisms of cationic sensitivity and the methods of inducing thereof. Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013 - 4686. - 2014 vol. 133, s. 316–324. -  Bibliogr. s. 323 - 324, Abstr.. -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468614007129/pdfft?md5=d8c99d0d760b05c063d472e9ec61e5da&pid=1-s2.0-S0013468614007129-main.pdf
LFpunktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 35.000

PACZOSA-BATOR  Beata:  Effects of type of nanosized carbon black on the performance of an all-solid-state potentiometric electrode for nitrate. Microchimica Acta ; ISSN 0026-3672. - 2014 vol. 181 iss. 9 - 10, s. 1093 - 1099.  -  Bibliogr. s. 1098 - 1099, Abstr..  -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00604-014-1216-7.pdf
LF   punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 30.000

PACZOSA-BATOR  Beata,  CABAJ Leszek,  RAŚ  Magdalena, BAŚ  Bogusław, PIECH  Robert: Potentiometric sensor platform based on a carbon black modified electrodes. International Journal of Electrochemical Science (Online) [Dokument elektroniczny].  -  Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1452-3981.  -  2014 vol. 9 iss. 6, s. 2816 - 2823.  -  Bibliogr. s. 2823.  -  tekst: http://www.electrochemsci.org/papers/vol9/90602816.pdf
LF

PIECH Robert, RUMIN Martyna,  PACZOSA-BATOR Beata:  High sensitive voltammetric determination of paroxetine on glassy carbon electrode modified with nafion/MWCNTs . International Journal of Electrochemical Science (Online) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1452- 3981. - 2014 vol. 9 iss. 12, s. 7528-7539. - Bibliogr. s. 7538 - 7539.  - tekst: http://www.electrochemsci.org/papers/vol9/91207528.pdf
LF

PIECH  Robert, Szlósarczyk  Marek, Opoka  Włodzimierz, PACZOSA-BATOR  Beata, BAŚ  Bogusław, Krzek  Jan, Muszyńska  Bożena:  Application of hanging copper amalgam drop electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected mushrooms. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ; ISSN 0306-7319.  -  2014 vol. 94 no. 3, s. 269 - 276.  -  Bibliogr. s. 275 - 276.  -  tekst: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03067319.2013.840885
LF   punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 20.000

Sokalski  T.,  LEWENSTAM  A., Granholm  K., Mousavi  Z.:  Analytical quality solid-state composite reference electrode . W: 225\textsuperscript {th} ECS meeting [Dokument elektroniczny] : May 11 - 15, 2014, Orlando : meeting abstracts. -  Dane tekstowe.  -  Orlando : [s.?n.], 2014.  -  Ekran [1].  -  Tryb dostępu: https://ecs.confex.com/ecs/225/webprogram/Paper31423.html [2014-05-21]. -  Bibliogr. ekran[1].  -  A. Lewenstam - dod. afiliacja: Laboratory of Analytical Chemistry, Abo Akademi University

SZYSZKIEWICZ K., DANIELEWSKI M., FAUSEK J., Jasielec J.?J., KUCZA W., LEWENSTAM A., Sokalski T., FILIPEK R.: Breakthrough in modeling of electrodiffusion processes : continuation and extensions of the classical work of Richard Buck. ECS Transactions / The Electrochemical Society ; ISSN 1938-5862. -  2014 vol. 61 iss. 15, s. 21 - 30.  - Bibliogr. s. 29 - 30. - A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: Abo Akademi University. -  225th ECS meeting : May 11- 15 2014, Orlando, FL

Toczyłowska-Mamińska  Renata,  LEWENSTAM  Andrzej,  Dołowy  Krzysztof:  Multielectrode bisensor system for time-resolved monitoring of ion transport across an epithelial cell layer.  Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. -  2014 vol. 86 iss. 1, s. 390 - 394. -  Bibliogr. s. 394, Abstr..  -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology (ProSens), Process Chemistry Centre, Finland.  -  tekst: http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/ac403808f
LF    punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 45.000

Tyszka-Czochara Małgorzata, Paśko Paweł, RECZYŃSKI Witold, Szlósarczyk Marek, Bystrowska Beata, Opoka Włodimierz: Zinc and propolis reduces cytotoxicity and proliferation in skin fibroblast cell culture: total polyphenol content and antioxidant capacity of propolis. Biological Trace Element Research ; ISSN 0163-4984. - 2014 vol. 160 iss. 1, s. 123 - 131. -  Bibliogr. s. 130 - 131, Abstr.. -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12011-014-0019-3.pdf
LF punktacja (lista czasopism MNiSW, 2013): 15.000

PATENT:
Czujnik woltamperometryczny z automatycznie odnawialną elektrodą -  [Voltammetric sensor with automatic renewable electrode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Zygmunt KOWALSKI.  - Int.Cl.: G01N 27/30\textsuperscript{(2006.01)}.  -  Polska.  -  Opis patentowy ; PL 217599 B1 ; Udziel. 2013-12-23 ; Opubl. 2014-07-31.  -  Zgłosz. nr P.395169 z dn. 2011-06-08. -  tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217599B1.pdf
punktacja MNiSW (2014): 25.000
 

Publikacje za rok 2013
 
 

BAŚ Bogusław, BUGAJNA Anna, JAKUBOWSKA Małgorzata, RECZYŃSKI, Witold,  SMALEC Agata : The renewable glassy carbon annular band electrode in a highly sensitive normal pulse voltammetric determination of paracetamol with continuous wavelet transformation. Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. -  2013 vol. 99 s. 190–197.  -  Bibliogr. s. 197, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 35,0
LF

BŁAŻ T., BAŚ B., KUPIS J., MIGDALSKI J., LEWENSTAM A.:  Multielectrode potentiometry in a one-drop sample.  Electrochemistry Communications ; ISSN 1388-2481. - 2013 vol. 34, s. 181 - 184.  -  Bibliogr. s. 184, Abstr..  - tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138824811300204X
punktacja MNiSW: 40.00
LF

CIEPIELA Filip,  Lisak Grzegorz, JAKUBOWSKA Małgorzata: Self-referencing background correction method for voltammetric investigation of reversible redox reaction.  Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2013 vol. 25 no. 9, s. 2054–2059. — Bibliogr. s. 2059, Abstr.. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300181/pdf
punktacja MNiSW: 30.000
LF

Drewniak Tomasz , Rzepecki  Maciej, Juszczak  Kajetan, Moczulski  Zbigniew, Reczyńska  Katarzyna, JAKUBOWSKA  Małgorzata:  Methodology and evaluation of the renal arterial system . Central European Journal of Urology ; ISSN 2080-4806. -  2013 vol. 66, s. 152 -157.  -  Bibliogr. s. 157
punktacja MNiSW: 9.000

DROŻDŻ  Ewa,  WYRWA Jan,  RĘKAS Mieczysław:  Influence of sintering temperature and aging on properties of cermet Ni/8YSZ materials obtained by citric method . Ionics ; ISSN 0947-7047. - 2013 vol. 19 no. 12, s. 1733 - 1743.  -  Bibliogr. s. 1742 - 1743, Abstr.. -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11581-013-0914-1.pdf
punktacja MNiSW: 20.000
LF

DROŻDŻ-CIEŚLA Ewa,  WYRWA Jan, RĘKAS  Mieczysław: Properties of Ni/YSZ cermet materials with addition of Al2O3. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. -  Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. -  2013 vol. 113 iss. 1, s. 425 - 430. - Bibliogr. s. 430, Abstr..  -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-013-3167-3.pdf
punktacja MNiSW: 25.000
LF

DZIUBANIUK Małgorzata ,  Bujakiewicz-Korońska  Renata, Suchanicz Jan, WYRWA  Jan, RĘKAS Mieczysław.: Application of bismuth ferrite protonic conductor for ammonia gas detection. Sensors and Actuators ; ISSN 0925-4005. B. Chemical ; ISSN 0925-4005. -  2013 vol. 188, s. 957 - 964. - Bibliogr. s. 963 - 964, Abstr..  -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400513009441/pdfft?md5=989a50378c5e2985be2afe56d12cdfb9&pid=1-s2.0-S0925400513009441-main.pdf
punktacja MNiSW: 40.000
LF

DZIUBANIUK Małgorzata, PASIERB Paweł, WYRWA Jan,  RĘKAS Mieczysław : Raport 7.:Elektrochemiczny sensor chloru — [Report 7.:Electrochemical chlorine sensor]. W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08, Cz. 2 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. -  Włocławek : EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63041-53-3. -  S. 123 - 136.  -  Bibliogr. s. 136.  - Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

DZIUBANIUK Małgorzata, WYRWA  Jan,  Suchanicz Jan, RĘKAS Mieczysław:  Raport 8.:Sensor amoniaku — [Report 8.:Ammonia sensor]. W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08, Cz. 2 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. -  Włocławek : EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, cop. 2013. -  ISBN: 978-83-63041-53-3. -  S. 137- 149. - Bibliogr. s. 149. -  Małgorzata Dziubaniuk, Jan Wyrwa, Mieczysław Rękas -  afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

FLAK Dorota, Braun Artur, Mun Simon Bongjin,  Park Jong Bae,  Parlinska-Wojtan Magdalena, Graule Thomas,  RĘKAS Mieczysław:  Spectroscopic assessment of the role of hydrogen in surface defects, in the electronic structure and transport properties of {TiO_{2}, ZnO} and {SnO_{2}} nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics ; ISSN 1463-9076. - 2013 vol. 15 iss. 5 s. 1417- 1430. -  Bibliogr. s. 1429 – 1430
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 40,0
LF

FLAK Dorota,  Braun Artur, Vollmer  Antje, RĘKAS  Mieczysław:  Effect of the titania substitution on the electronic structure and transport properties of FSS-made Fe2O3 nanoparticles for hydrogen sensing . Sensors and Actuators ; ISSN 0925-4005. B. Chemical ; ISSN 0925-4005. - 2013 vol. 187 spec. iss., s. 347–355. - Bibliogr. s. 354- 355, Abstr.. -  D. Flak - dod. afiliacja: Laboratory for High performance Ceramics, Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology. - IMCS 2012 : 14th International Meeting on Chemical Sensors : Nuremberg, Germany, [May 20–23, 2012]. -  tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400512013470/pdfft?md5=920b164006598741a4c0202a003264a3&pid=1-s2.0-S0925400512013470-main.pdf
punktacja MNiSW: 40.000
LF
 

Guziński Marcin,  Lisak Grzegorz, Sokalski Tomasz,  Bobacka  Johan, Ivaska  Ari, Bocheńska Maria, Lewenstam Andrzej: Solid-contact ion-selective electrodes with highly selective thioamide derivatives of {\em p-tert}-Butylcalix[4]arene for the determination of lead(II) in environmental samples. Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. - 2013 vol. 85 iss. 3 s. 1555–1561. - Abstr. - Andrzej Lewenstam - dod. afiliacja: {\AA}bo Akademi University
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 45,0
LF

Guziński  Marcin, Lisak  Grzegorz, KUPIS  Justyna, Jasiński  Artur, Bocheńska  Maria:  Lead(II)-selective ionophores for ion-selective electrodes: a review. Analytica Chimica Acta ; ISSN 0003-2670. - 2013 vol. 791, s. 1- 12. - Bibliogr. s. 11- 12, Abstr.. - tekst:  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267013005874/pdfft?md5=23af9ee8749176db3846a7487968ee83&pid=1-s2.0-S0003267013005874-main.pdf
punktacja MNiSW: 40.000
LF

eds. Inzelt  György, LEWENSTAM Andrzej, Scholz Fritz:  Handbook of reference electrodes.  Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. - XII, 344 s.. - ISBN 978-3-642-36187-6. - Andrzej Lewenstam - dod. afiliacja: \AAbo Akademi University

JAKUBOWSKA Małgorzata  , GÓRSKI  Łukasz,  PIECH  Robert : Deviations from bilinearity in multivariate voltammetric calibration models . Analyst ; ISSN 0003-2654. -  2013 vol. 138 iss. 22, s. 6817 - 6825. -  Bibliogr. s. 6825
punktacja MNiSW: 40.000
LF

JAKUBOWSKA  Małgorzata, PIECH Robert,  GÓRSKI Łukasz:  Application of a partial least squares regression for the determination of nanomolar concentrations of scandium in the presence of nickel by adsorptive stripping voltammetry . Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397.  - 2013 vol. 25 iss. 7, s. 1727 - 1733.  -  Bibliogr. s. 1733, Abstr..  -  tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300020/pdf
punktacja MNiSW: 30.000
LF

Jasielec Jerzy J. , Lisak Grzegorz, Wagner Michał, Sokalski Tomasz, Lewenstam Andrzej: Nernst-Planck-Poisson model for the description of behaviour of solid-contact ion-selective electrodes at low analyte concentration. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2013 vol. 25 no. 1 spec. iss. s. 133 - 140. -  Bibliogr. s. 139 - 140, Abstr. -  Pierwsza afiliacja A. Lewenstama: Abo Akademii University. -  ESEAC 2012 : 14th international conference on Electroanalysis : Portoroz, Slovenia, June 3–7, 2012
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 35,0
LF

Kupis Justyna, Migdalski Jan, Lewenstam Andrzej: Electrochemical properties of the {Poly(3,4-ethylene-dioxythiophene)} doped with Taurine ligands. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040- 0397. - 2012 vol. 25 no. 1 spec. iss. s. 195- 203. - Bibliogr. s. 202-203, Abstr. - Afiliacja autorów: University of Mining and Metallurgy ; A. Lewenstam - dod. afiliacja: Abo Akademi University. - ESEAC 2012 : 14th International conference on Electroanalysis : Portoroz, Slovenia, June 3–7, 2012
LF

Lisak Grzegorz, Ciepiela Filip, Bobacka Johan, Sokalski Tomasz, Harju Leo, Lewenstam Andrzej: Determination of lead(II) in groundwater using solid-state lead(II) selective electrodes by tuned galvanostatic polarization. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2013 vol. 25 no. 1 spec. iss. s. 123 - 131. - Bibliogr. s. 130 - 131, Abstr. -  Afiliacja autorów: F. Ciepiela -  University of Science and Technology ; A. Lewenstam – Abo Academi University, University of Science and Technology.  - ESFAC 2012 : 14th International conference on Electroanalysis : Portoroz, Slovenia, June 3–7, 2012
LF

Młyniec Katarzyna, Budziszewska Bogusława, Reczyński Witold, Sowa-Kućma Magdalena, Nowak Gabriel: The role of GPR39 receptor in zinc deficient-animal model of depression. Behavioural Brain Research ; ISSN 0166-4328. -  2013 vol. 238 s. 30–35. -  Bibliogr. s. 34 - 35, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 30,0
LF

Mousavi  Zekra,  Granholm  Kim,  Sokalski Tomasz, LEWENSTAM  Andrzej:  An analytical quality solid-state composite reference electrode . Analyst ; ISSN 0003-2654. -  2013 vol. 138 iss. 18, s. 5216–5220. - Bibliogr. s. 5220. - A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: Process Chemistry Centre, c/o Laboratory of Analytical Chemistry, Abo Akademi University. -  tekst: http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2013/an/c3an00852e
punktacja MNiSW: 40.000
LF
 

NIEWIARA Ewa:  A highly sensitive method for determination of monobutyltin in aqueous media by stripping voltammetry at a renewable silver amalgam annular band electrode . Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040 - 0397. -  2013 vol. 25 no. 8, S. 2007 - 2014. -  Bibliogr. s. 2014, Abstr.. -  tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201300218/pdf
punktacja MNiSW: 30.000
LF

Opoka  Włodzimierz, Szlósarczyk  Marek,  Maślanka  Anna, PIECH Robert, BAŚ  Bogusław, Włodarczyk Edyta, Krzek  Jan:  Optimization of method for zinc analysis in several bee products on renewable mercury film silver based electrode . Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research ; ISSN 0001 - 6837.  -  2013 vol. 70 no. 6, s. 961 - 965. -  Bibliogr. s. 965, Abstr.
punktacja MNiSW: 15.000
LF
 

PACZOSA-BATOR  Beata, CABAJ  Leszek, PIECH  Robert, Skupień Krzysztof:  Potentiometric sensors with carbon black supporting platinum nanoparticles . Analytical Chemistry ; ISSN 0003 - 2700. - 2013 vol. 85 iss. 21, s. 10255 - 10261. -  Bibliogr. s. 10260 - 10261, Abstr.. - tekst: http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/ac402885y
punktacja MNiSW: 45.000
LF

PIECH Robert: Sensitive voltammetric determination of titanium (IV) in catalytic adsorptive mandelic acid-chlorate (V) system on renewable silver amalgam film electrode. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2013 vol. 25 no. 3 spec. iss.: Bioelectrochemistry and Electroanalytical Chemistry in France s. 716–722. - Bibliogr. s. 721-722, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 35,0
LF

PIECH Robert, PACZOSA-BATOR Beata: Sensitive and fast determination of papaverine by adsorptive stripping voltammetry on renewable mercury film electrode. Central European Journal of Chemistry ; ISSN 1895-1066. - 2013 vol. 11 iss. 5 s. 736–741. - Bibliogr. s. 740 - 741, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 25,0
LF

Raoof Hanna, Mielczarek Przemysław, Michalow Katarzyna A.  Rękas  Mieczysław, Silberring Jerzy: Synthesis of metabolites of paracetamol and cocaine via photooxidation on {TiO_{2}} catalyzed by UV light . Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology ; ISSN 1011-1344.  -  2013 vol. 118 s. 49–57.  -  Bibliogr. s. 56 -57, Abstr.  -  Jerzy Silberring  -  dod. afiliacja: Laboratory of High Performance Ceramics, Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science & Technology
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 20,0
LF

RECZYŃSKI Witold, Muszyńska  Bożena, Opoka  Włodzimierz, SMALEC Agata,  Sułkowska-Ziaja Katarzyna,  Malec Mirosław:  Comparative study of metals accumulation in cultured in vitro mycelium and naturally grown fruiting bodies of {\em Boletus badius} and {\em Cantharellus cibarius}.  Biological Trace Element Research ; ISSN 0163-4984. -  2013 vol. 153 iss. 1 - 3, s. 355 - 362. -  Bibliogr. s. 361 - 362, Abstr..  -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12011-013-9670-3.pdf
punktacja MNiSW: 15.000
LF

STOBIŃSKI M., SZARŁOWICZ K., RECZYŃSKI W., KUBICA: B. The evaluation of 137Cs radioactivities in soils taken from the Babia Góra National Park .Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731. - 2014 vol. 299 iss. 1, s. 631 - 635. -  Bibliogr. s. 635, Abstr.. -  tekst: http://link.live.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10967-013-2809-z.pdf
LF
punktacja MNiSW: 25.000

SZARŁOWICZ  Katarzyna, RECZYŃSKI Witold,  Misiak  Ryszard, KUBICA Barbara :Radionuclides and heavy metal concentrations as complementary tools for studying the impact of industralization on the environment . Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Print) ; ISSN 0236-5731. -  2013 vol. 298 iss. 2, s. 1323 - 1333. -  Bibliogr. s. 1323, Abstr.. -  tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10967-013-2548-1.pdf
punktacja MNiSW: 25.000
LF
 

Patent:

Sposób polepszania żaroodporności wysokochromowych stopów żelaza — [A method for improving the oxidation resistance of high chromium iron alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Aleksander GIL, Jan WYRWA, Mieczysław RĘKAS.  - Int.Cl.: C23C 22/00\textsuperscript{(2006.01)}.  - Polska.  -  Opis patentowy ; PL 215359 B1. - Zgłosz. nr PL 391047 A1 z dn. 2010-04-23 ; Opubl. 2013-11-29. - tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215359B1.pdf
punktacja MNiSW: 25.000

Sposób wytwarzania elektrody jonoselektywnej - [Method for producing the ion-selective electrode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PACZOSA-BATOR Beata, Skupień Krzysztof. - Int.Cl.: G01N 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. - Polska. - Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398171 A1. Zgłosz. 2012-02-20 ; Opubl. 2013-09-02 // Biuletyn Urzędu Patentowego. -  ISSN: 0137-8015 ; 2013 nr 18.  -  s. 36. -  tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398171A1.pdf
punktacja MNiSW: 2.000
 
 

Publikacje za rok 2012
 
 

BAŚ Bogusław, BUGAJNA Anna, JAKUBOWSKA Małgorzata, NIEWIARA Ewa:  Normal pulse voltammetric determination of subnanomolar concentrations of chromium(VI) with continuous wavelet transformation. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2012  vol. 24 no. 11 s. 2157-2164. - Bibliogr. s. 2164, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 35,0
LF

Baś Bogusław, Jakubowska Małgorzata, Reczyński Witold , Ciepiela Filip, Kubiak Władysław W.: Rapidly renewable silver and gold annular band electrodes. Electrochimica Acta. Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013 - 4686. -  2012 vol. 73 spec. iss. s. 98 - 104.  -  Bibliogr. s. 104, Abstr.  - Zastosowano procedurę recenzyjną. -  Electrochemical sensors: from nanoscale engineering to industrial applications: 9th spring meeting of the International Society of Electrochemistry : Turku, Finland, May 8–11, 2011
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 35,0
LF

Brylewski Tomasz, Dąbek Jarosław , Przybylski Kazimierz , Morgiel Jerzy, Rękas Mieczysław:  Screen-printed {(La,Sr)CrO_{3}} coatings on ferritic stainless steel interconnects for solid oxide fuel cells using nanopowders prepared by means of ultrasonic spray pyrolysis. Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. -  2012 vol. 208 s. 86 - 95.  -  Bibliogr. s. 95, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 40,0
LF

Cieślik Monika, Kot Marcin, Reczyński Witold, Engvall Klas, Rakowski Wiesław, Kotarba Andrzej: Parylene coatings on stainless steel 316L surface for medical applications -  mechanical and protective properties .Materials Science and Engineering C : biomimetic materials, sensors and systems ; ISSN 0928-4931. -  2012 vol. 32 iss. 1 s. 31- 35. -  Bibliogr. s. 35, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
LF

Drożdż – Cieśla E. , Wyrwa J., Pyda W., Rękas M.: A new method of preparing Ni/YSZ cermet materials . Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. - 2012 vol. 47 iss. 6 s. 2807-2817. - Bibliogr. s. 2817, Abstr. - Afiliacja: Faculty of Materials Science and Ceramics, AGH University of Science and Technology
LF

DZIUBANIUK Małgorzata, Trzęsiec Małgorzata, PASIERB Paweł, RĘKAS Mieczysław: Application of anion-conducting lanthanum oxychloride for potentiometric chlorine gas sensors. Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. -  2012 vol. 225 s. 324 - 327.  -  Bibliogr. s. 327, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 35,0
LF

Flak Dorota , Braun Artur, Michalow Katarzyna A., Wyrwa Jan, Parlinska-Wojtan Magdalena, Graule Thomas, Rękas  Mieczysław: Differences in electrophysical and gas sensing properties of flame spray synthesized {Fe_{2}O_{3}}(?-{Fe_{2}O_{3}} and ?-{Fe_{2}O_{3}}). Journal of Nanoscience and Nanotechnology ; ISSN 1533 - 4880. - 2012 vol. 12 no. 8 s. 6401–6411. - Bibliogr. s. 6410-6411. - Dorota Flak - dod. afiliacja: Laboratory for High Performance Ceramics, Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 25,0
LF

FLAK D., Braun A., Mun B.S., Döbeli M., Graule T., RĘKAS M.: Electronic structure and surface properties of non-stoichiometric {Fe_{2}O_{3-?}} (? and ?) and its application in gas sensing. Procedia Engineering ; ISSN 1877-7058. - 2012 vol. 47 s. 257-260. - Bibliogr. s. 260, Abstr. - D. Flak dod. afiliacja: Laboratory for High Performance Ceramics, Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Switzerland. - Proc. Eurosensors XXVI : September 9-12, 2012, Kraków, Poland
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 0,0

GÓRSKI Łukasz, JAKUBOWSKA Małgorzata, BAŚ Bogusław, KUBIAK Władysław W.: Application of genetic algorithm for baseline optimization in standard addition voltammetry. Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572 - 6657.  -  2012 vol. 684 s. 38–46.  - Bibliogr. s. 46, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 30,0
LF

Jasielec J.J., Filipek R. ,Szyszkiewicz  K., Fausek J. , Danielewski M. , Lewenstam A.: Computer simulations of electrodiffusion problems based on Nernst-Planck and Poisson equations . Computational Materials Science ; ISSN 0927-0256. -  2012 vol. 63 s. 75- 90. - Bibliogr. s. 89 - 90, Abstr. - K. Szyszkiewicz - dod. afiliacja: The Faculty of Computer Sciences, WSB-NLU, Nowy Sącz ; A. Lewenstam -  dod. afiliacja: \AAbo Akademi University, Finland
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 30,0
LF

Kupis J., Mattinen U., Kisiel A., Błaż T., Migdalski J.,  Lewenstam A.: Biomimetic membranes made of conducting polymers doped with adenosine diphosphate (ADP) : Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013 - 4686.  -  2012 vol. 77 s. 23 - 28.  -  Bibliogr. s. 28, Abstr.  -  A. Lewenstam  -  dod. afiliacja: Process Chemistry Centre, c/o Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology (ProSens)
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 35,0
LF

KUSIOR A., RADECKA M., RĘKAS M., LUBECKA M., ZAKRZEWSKA K., Reszka A., Kowalski B.J.: Sensitization of gas sensing properties in {TiO_{2}/SnO_{2}} nanocomposites. Procedia Engineering ; ISSN 1877-7058.  -  2012 vol. 47 s. 1073 - 1076.  -  Bibliogr. s. 1076, Abstr..  -  Proc. Eurosensors XXVI : September 9 - 2, 2012, Kraków, Poland
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 0,0

Lisak Grzegorz , Bobacka Johan , Lewenstam Andrzej: Recovery of nanomolar detection limit of solid-contact lead (II)-selective electrodes by electrode conditioning .Journal of Solid State Electrochemistry. - 2012 vol. 16 iss. 9 s. 2983 -2991. - Bibliogr. s. 2991, Abstr. - Andrzej Lewenstam  -  afiliacja: Faculty of Material Science and Ceramics, University of Science and Technology ; dod. afiliacja: \AAbo Akademi University, Finland
LF

Łysoń-Sypień  B. ,  Czapla A., Lubecka M. , Gwiżdż  P. , Schneider K.  Zakrzewska K. , Michalow K. , Graule T. , Reszka A. , Rękas M.,  Łącz A. , Radecka M. : Nanopowders of chromium doped {TiO_{2}} for gas sensors . Sensors and Actuators B: Chemical ; ISSN 0925-4005. - 2012 vol. 175 s. 163- 172. - Bibliogr. s. 171-172, Abstr.. -  25th Eurosensors Conference : Athens, Greece, September 04- 07, 2011
Publikacja zarejestrowana w bazie Web of Science.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 40,0
LF

ŁYSOŃ-SYPIEŃ B. , CZAPLA A. , ZAKRZEWSKA K., ŚWIERCZEK, M. RADECKA K. , RĘKAS M. , Michalow K., Graule T. :  Influence of grain size on gas sensing properties of {TiO_{2}} nanopowders . Procedia Engineering ; ISSN 1877-7058. - 2012 vol. 47 s. 1057 - 1060. -  Bibliogr. s. 1060, Abstr.. - Proc. Eurosensors XXVI : September 9 - 12, 2012, Kraków, Poland
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 0,0

Michalow Katarzyna A., FLAK Dorota, Heel Andre, Parlinska-Wojtan Magdalena, RĘKAS Mieczysław, Graule Thomas: Effect of Nb doping on structural, optical and photocatalytic properties of flame-made {TiO_{2}} nanopowder. Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344.  -  2012 vol. 19 s. 3696 - 3708.  -  Bibliogr. s. 3706 - 3708, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 30,0
LF

Młyniec Katarzyna, Davies Linzi Claire, Budziszewska Bogusława, Opoka Włodzimierz, Reczyński Witold , Sowa-Kućma Magdalena, Doboszewska Urszula, Pilc Andrzej, Nowak Gabriel: Time course of zinc deprivation-induced alterations of mice behavior in the forced swim test. Pharmacological Reports ; ISSN 1734 - 1140.  -  2012 vol. 64 no. 3 s. 567 - 575.  -  Bibliogr. s. 574 - 575, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 27,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 25,0
LF

Obal K., Pędzich Z. , Brylewski T., Rękas M.:  Modification of Yttria-doped tetragonal zirconia polycrystal ceramics. International Journal of Electrochemical Science (Online) [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1452-3981. - 2012 vol. 7 iss. 8 s. 6831–6845. - Tryb dostępu: {http://www.electrochemsci.org/papers/vol7/7086831.pdf} [2012-09-25]. - Bibliogr. s. 6844 - 6845
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 0,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 30,0
LF

Paczosa - Bator Beata: All-solid-state selective electrodes using carbon black. Talanta ; ISSN 0039-9140. -  2012 vol. 93. 424 - 427.  -  Bibliogr. s. 427
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 40,0
LF

PACZOSA-BATOR Beata, CABAJ Leszek, PIECH  Robert, Skupień Krzysztof: Platinum nanoparticles intermediate layer in solid-state selective electrodes. Analyst (London. 1877) ; ISSN 0003-2654. -  2012 vol. 137 iss. 22 s. 5272 - 5277.  -  Bibliogr. s. 5276 - 5277
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 45,0
LF

Paczosa- Bator Beata, Piech Robert , Cabaj Leszek:  The influence of an intermediate layer on the composition stability of a polymeric ion-selective membrane. Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. -  2012 vol. 85 s. 104 - 109. - Bibliogr. s. 109, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 35,0
LF

Piech Robert , Baś Bogusław,  Kubiak Władysław W. , Paczosa - Bator Beata:  Fast cathodic stripping voltammetric determination of elemental sulfur in petroleum fuels using renewable mercury film silver based electrode : short communication. Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. -  2012 vol. 97 s. 876 - 878. -  Bibliogr. s. 878, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 40,0
LF

Piech Robert , Paczosa- Bator Beata , Goleń Katarzyna: Study on heparin determination using cathodic stripping voltammetry. International Journal of Electrochemical Science (Online) [Dokument elektroniczny]. -  Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1452 - 3981. - 2012 vol. 7 iss. 6 s. 5122 - 5132.  -  Bibliogr. s. 5131 - 5132
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 0,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 30,0
LF

Szlósarczyk Marek , Piech Robert, Paczosa - Bator Beata, Maślanka Anna,  Opoka Włodzimierz, Krzek Jan: Voltammetric determination of isoniazid using cyclic renewable mercury film silver based electrode. Pharmaceutica Analytica Acta ; ISSN 2153-2435. - 2012 vol. 3 iss. 9 s. 1000189-1–1000189-5. - Bibliogr. s. 1000189-4-1000189-5, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 0,0
 

Patent:

Czujnik woltamperometryczny z automatycznie odnawialną elektrodą - [Voltammetric sensor with automatic renewable electrode] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAŚ Bogusław, JAKUBOWSKA Małgorzata, KOWALSKI Zygmunt. -  Int.Cl.: G01N 33/00^{(2006.01)}.  - Polska. -  Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395169 A1 -  Zgłosz. 2011-06-08 ; Opubl. 2012-12-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015. -  2012 nr 26 s. 52. -  tekst: PL395169A1.pdf.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 10,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2012): 2,0
 
 

Publikacje za rok 2011
 

Baś Bogusław,  Jakubowska Małgorzata , Górski Łukasz:  Application of renewable silver amalgam annular band electrode to voltammetric determination of vitamins C, B_{1} and B_{2} . Talanta ; ISSN 0039-9140. - 2011 vol. 84 iss. 4 s. 1032 - 1037. - Bibliogr. s. 1037, Abstr.
LF

Dziubaniuk  Małgorzata, Pasierb Paweł, Wyrwa Jan, Rękas Mieczysław: Elektrochemiczny sensor chloru : raport 11 - [Electrochemical chlorine sensor] . W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08, Cz. 1 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. - [Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011]. - [ISBN 978-83-7493-620-0]. - S. 189-198. - Bibliogr. s. 198. - Afiliacja: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

Dziubaniuk Małgorzata , Pasierb Paweł, Rękas  Mieczysław: Modification of lanthanum oxychloride solid electrolyte for conventional potentiometric chlorine gas sensor .Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. -  2011 vol. 4 no. 2 s. 171- 174. - Bibliogr. s. 174
LF

Górski  Łukasz , Ciepiela Filip, Jakubowska Małgorzata , Kubiak Władysław W.: Baseline correction in standard addition voltammetry by discrete wavelet transform and splines. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2011 vol. 23 no. 11 s. 2658 - 2667. -  Bibliogr. s. 2666 - 2667, Abstr.
LF

Grysakowski B. , Jasielec J. J. , Wierzba  B. , Sokalski T. , Lewenstam A. ,  Danielewski M.: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) of ion sensors Direct modeling and inverse problem solving using the Nernst-Planck-Poisson (NPP) model and the HGS(EFP) optimization strategy . Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. - 2011 vol. 662 iss. 1 spec. iss. s. 143-149. - Bibliogr. s. 149, Abstr. - Zastosowano procedurę peer review. - Dod. afiliacja A. Lewenstam: Abo Akademi University
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
LF

Haberko K.,  Drożdż-Cieśla E.,  Jasiński M. , Radecka M. , Rękas M.: Anode materials for solid oxide fuel cells - Materiały anodowe dla paliwowych ogniw stałotlenkowych. Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. -  Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505 -1269.  -  2011 t. 63 nr 1 s. 147 - 150.  -  Bibliogr. s. 150, Abstr.

Jakubowska Małgorzata: Signal processing in electrochemistry. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. -  2011 vol. 23 no. 3 s. 553 - 572. - Bibliogr. s. 569 - 572, Abstr.
LF

Kusior Anna, Radecka Marta, Wierzbicka Małgorzata, Pasierb Paweł , Wyrwa Jan, Rękas Mieczysław:  Sensor amoniaku : raport 10 - [Ammonia sensor] . W: Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08, Cz. 1 / pod red. Waldemara E. Grzebyka. - [Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2011]. - [ISBN 978-83-7493-620-0]. - S. 179-188. - Bibliogr. s. 188. - Afiliacja: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

Krauz Mariusz, Radecka Marta, Rękas Mieczysław:  Impedance spectroscopy study of electrode-electrolyte system in solid oxide fuel cells - Badania spektroskopii impedancyjnej układu elektroda-elektrolit w stałotlenkowych ogniwach paliwowych. Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. -  Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. - 2011 t. 63 nr 1 s. 157- 163. -  Bibliogr. s. 163, Abstr.

Lewenstam Andrzej:  Non-equlibrium potentiometry - the very essence. Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. -  2011 vol. 15 iss. 1 s. 15-22. - Bibliogr. s. 21 - 22, Abstr.  -  Dodatkowa afiliacja: Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology (ProSens), Abo Akademi University, Finland
LF

Lisak Grzegorz, Sokalski Tomasz, Bobacka Johan, Harju Leo, Mikhelson Konstantin, Lewenstam Andrzej: Tuned galvanostatic polarization of solid-state lead-selective electrodes for lowering on the detection limit. Analytica Chimica Acta ; ISSN 0003-2670. - 2011 vol. 707 iss. 1-2 s. 1-6. - Bibliogr. s. 6, Abstr. - A. Lewenstam - pierwsza afiliacja: Abo Akademi University
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
LF

Maj-Żurawska, Magdalena, Lewenstam Andrzej: Selectivity coefficients of ion-selective magnesium electrodes used for simultaneous determination of magnesium and calcium ions . Talanta ; ISSN 0039-9140. - 2011 vol. 87 s. 295-301. - Bibliogr. s. 301, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
LF

Opoka W., Baś B., Reczyński W., Płonka M., Drozdowicz D., Śliwowski Z., Brzozowski T.: Applicability of the silver amalgam electrode in voltammetric determination of zinc and copper in gastric juice and gastric mucosa of rats . Acta Poloniae Pharmaceutica ; ISSN 0001-6837. - 2011 vol. 68 nr 4 s. 481 - 492. -  Bibliogr. s. 491 - 492, Abstr.
LF

Opoka Włodzimierz , Jakubowska Małgorzata,  Baś Bogusław, Sowa-Kućma Magdalena:  Development and validation of an anodic stripping voltammetric method for determination of Zn^{2+} ions in brain microdialysate samples . Biological Trace Element Research ; ISSN 0163-4984. - 2011 vol. 142 iss. 3 s. 671 - 682.  - Bibliogr. s. 681 - 682, Abstr.
LF

Osiadły Magdalena, Pasierb Paweł , Komornicki Stanisław, Rękas  Mieczysław: Modification of {BaCeO_{3}} protonic conductors by Ag and Y doping .Functional Materials Letters ; ISSN 1793 - 6047. -  2011 vol. 4 no. 2 s. 175 - 178.  -  Bibliogr. s. 178
LF

Paczosa- Bator B., Migdalski J., Lewenstam A.:  Biomimetic membranes as a tool to study competitive ion-exchange processes on biologically active sites / // W: Advances in biomimetics / ed. Anne George. - Rijeka : InTech, cop. 2011. - ISBN 978-953-307-191-6. - S. 277–296. -  Bibliogr. s. 294 - 296. -  Andrzej Lewenstam  - dodatkowa afiliacja: Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology 'ProSens', Process Chemistry Centre, \ring{A}bo Akademi University, Turku, Finland

Pasierb P., Osiadły M. , Komornicki S., Rękas Mieczysław : Structural and electrical properties of {BaCe(Ti,Y)O_{3}} protonic conductors. Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. - 2011 vol. 196 iss. 15 s. 6205-6209. - Bibliogr. s. 6209, Abstr.
LF

Piech Robert: Study on simultaneous measurements of trace gallium(III) and germanium(IV) by adsorptive stripping voltammetry using mercury film electrode .Journal of Applied Electrochemistry ; ISSN 0021-891X. - 2011 vol. 41 no. 2 s. 207 - 214. - Bibliogr. s. 214, Abstr.
LF

Piech Robert , Baś Bogusław:  Sensitive voltammetric determination of gallium in aluminium materials using renewable mercury film silver based electrode. International Journal of Environmental Analytical Chemistry ; ISSN 0306-7319. - 2011 vol. 91 no. 5 s. 410 - 420.  -  Bibliogr. s. 420
LF

Piech Robert , Niewiara Ewa , Paczosa- Bator Beata , Szlósarczyk M.:  The determination of molybdenum in selected mushrooms by stripping voltammetry . Central European Journal of Chemistry ; ISSN 1895-1066. -  2011 vol. 9 iss. 2 s. 352 - 356. -  Bibliogr. s. 356, Abstr.
LF

Sowa-Kućma M. , Kowalska M. , Szlósarczyk M. , Gołembiowska K. , Opoka  W. , Baś Bogusław , Pilc A. ,Nowak G.:  Chronic treatment with zinc and antidepressant induces enhancement of presynaptic/extracellular zinc concentration in the rat prefrontal cortex. Amino Acids ; ISSN 0939 - 4451. -  2011 vol. 40 s. 249 - 258. -  Bibliogr. s. 256 - 258, Abstr.
LF

Szarłowicz Katarzyna, Reczyński Witold, Gołaś Janusz , Kościelniak Paweł, Skiba Michał, Kubica Barbara: Sorption of {^{137}Cs} and Pb on sediment samples from a drinking water reservoir . Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230 - 1485.  -  2011 vol. 20 no. 5 s. 1305 - 1312. - Bibliogr. s. 1312, Abstr.
LF

Szlósarczyk Marek, Piech Robert, Paśko Paweł, Opoka Włodzimierz, Krzek Jan: Voltammetric determination of zinc, copper, and selenium in selected raw plant material. Analytical Letters ; ISSN 0003 - 2719.  -  2011 vol. 44 iss. 14 s. 2347 - 2356.  -  Bibliogr. s. 2355 - 2356
LF
 
 

Publikacje za rok 2010
 
 

Anastasova-Ivanova Salzitsa, Mattinen Ulriika, Radu Aleksander, Bobacka Johan, Lewenstam Andrzej, Migdalski Jan , Danielewski Marek, Diamond Dermot: Development of miniature all-solid-state potentiometric sensing system .Sensors and Actuators B: Chemical ; ISSN 0925-4005. - 2010 vol. 146 iss. 1 s. 199 - 205. -  Bibliogr. s. 204 - 205, Abstr. - Andrzej Lewenstam  -  dod. afiliacja: \AAbo Akademi University
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0

Baś Bogusław, Baś Sebastian:  Rapidly renewable silver amalgam annular band electrode for voltammetry and polarography .Electrochemistry Communications ; ISSN 1388-2481. - 2010 vol. 12 iss. 6 s. 816-819. - Bibliogr. s. 819, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0

Baś Bogusław, Jakubowska Małgorzata , Ciepiela Filip, Kubiak Władysław .: W.  New multipurpose electrochemical analyzer for scientific and routine tasks. Instrumentation Science & Technology ; ISSN 1073-9149. - 2010 vol. 38 iss. 6 s. 421 - 435.  -  Bibliogr. s. 434-435
LF

Baś Bogusław, Jakubowska Małgorzata,  Jeż Mateusz, Ciepiela Filip: Novel renovated silver ring electrode for anodic stripping analysis of Pb(II) and CD(II) traces in water samples without removal of oxygen and surfactants . Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. - 2010 vol. 638 s. 3-8. - Bibliogr. s. 8, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20,0

Berent Katarzyna, Kluczowski Ryszard, Krauz Mariusz, Krząstek Kazimierz, Pędzich Zbigniew, Rękas Mieczysław :  Formowanie submikronowych i nanometrycznych proszków cyrkoniowych dla zastosowań w ogniwach paliwowych -  Formation of submicron and nanometric zirconia powders for fuel cells. Materiały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. - 2010 t. 62 nr 2 s. 207-217. - Bibliogr. s. 216-217, Streszcz.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9,0

Błach Agata, Pasierb Paweł , Rękas Mieczysław : Elektrochemiczny sensor amoniaku - An ammonia gas sensor .Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. - 2010 R. 86 nr 10 s. 1-4. - Bibliogr. s. 4, Streszcz., Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 13,0

Dziubaniuk Małgorzata , Pasierb Paweł , Janora Sylwia, Rękas Mieczysław: Potencjometryczny sensor chloru - Potentiometric chlorine sensor / miary, Automatyka, Kontrola ; ISSN 0032-4140. - 2010 vol. 56 nr 6 s. 525-528. - Bibliogr. s. 528, Streszcz., Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 6,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 6,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 9,0

Haberko K., Jasiński M., Pasierb P., Radecka M., Rękas M.:Structural and electrical properties of {Ni-YSZ} cermet materials. Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. - 2010 vol. 195 iss. 17 s. 5527-5533. -Bibliogr. s. 5533, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0

Jakubowska Małgorzata: Hybrid signal processing in voltammetric determination of chromium(VI). Journal of Hazardous Materials ; ISSN 0304-3894. - 2010 vol. 176 s. 540-548. - Bibliogr. s. 547 - 548, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 24,0

Jakubowska Małgorzata , Baś Bogusław, Ciepiela Filip ,  Kubiak Władysław W.: A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes . Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2010 vol. 22 no. 15 s. 1757-1764. - Bibliogr. s. 1763 - 1764, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0

Jasielec Jerzy J. , Sokalski Tomasz, Filipek Robert, Lewenstam Andrzej: Comparison of different approaches to the description of the detection limit of ion-selective electrodes. Electrochimica Acta : Journal of the International Society of Electrochemistry ; ISSN 0013-4686. - 2010 vol. 55 iss. 22 s. 6836-6848. - Bibliogr. s. 6848, Abstr. - A. Lewenstam dod. afiliacja: \AAbo University, Finland
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0

Lewenstam Andrzej : Oznacznie zjonizowanego magnezu w płynach ustrojowych - geneza, stan obecny i wyzwania metody - [Measuring ionized magnesium in biological fluids -  the origin, state-of-the art and challenges of the method]. Journal of Elementology : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego = quarterly reports issued by the Polish Society for Magnesium Research ; ISSN 1644-2296. - 2010 vol. 15 nr 3 suppl. s. 57. - Bibliogr. s. 57. - Dod. afiliacja Autora: Centre for Process Analytical Chemistry and Sensor Technology `ProSens'. Process Chemistry Centre - National Centre of Excellence. Abo Akademi University, Finland

Lisak G. , Sokalski T., Bobacka J. , Harju L. , Lewenstam Andrzej.: A study on lowering the detection limit with solid - state lead-selective electrodes. Talanta ; ISSN 0039 - 9140. -  2010 vol. 83 iss. 2 s. 436–440. - Bibliogr. s. 440, Abstr. -  A. Lewenstam dod. afiliacja: \AAbo Akademi University, Finland
LF

Lisak G., Wagner M., Kvarnström C., Bobacka J.,Ivaska A., Lewenstam Andrzej:  Electrochemical behaviour of poly(benzopyrene) films doped with eriochrome black T as a {Pb^{2+}}-sensitive sensors. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2010 vol. 22 no. 23 s. 2794-2800. -  Bibliogr. s. 2799 - 2800, Abstr. -  A. Lewenstam dod. afiliacja: \AAbo Akademi University, Finland
LF

Opoka W., Adamek D., Płonka M.,  Reczyński W. ,  Baś B., Drozdowicz D. , Jagielski P., Śliwowski Z. , Adamski P., Brzozowski T.:  Importance of luminal and mucosal zinc in the mechanism of experimental gastric ulcer healing. Journal of Physiology and Pharmacology ; ISSN 0867-5910. - 2010 vol. 61 no. 5 s. 581 - 591. -  Bibliogr. s. 590 - 591
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20,0

Opoka W , Adamek, D.  Płonka M., Reczyński Witold, Baś Bogusław , Drozdowicz D. , Jagielski P.,. Śliwowski Z,  Adamski P. , Brzozowski T.:  Importance of luminal and mucosal zinc in the mechanism of experimental gastric ulcer healing. Journal of Physiology and Pharmacology ; ISSN 0867 - 5910.  -  2010 vol. 61 no. 5 s. 581 - 591. -  Bibliogr. s. 590 - 591
LF

Opoka W. , Sowa-Kućma M. , Stachowicz K. , Ostachowicz Beata , Szlósarczyk M., Stypuła A., Młyniec K., Maślanka A. , Baś Bogusław,  Lankosz Marek , Nowak G. :  Early lifetime zinc supplementation protects zinc-deficient diet-induced alterations . Pharmacological Reports ; ISSN 1734 - 1140. -  2010 vol. 62 s. 1211- 1217. -  Bibliogr. s. 1216 - 1217, Abstr.
LF

Paczosa - Bator B., Piech R., Lewenstam A.: Determination of the leaching of polymeric ion-selective membrane components by stripping voltammetry .Talanta ; ISSN 0039-9140. - 2010 vol. 81 s. 1003-1009. - Bibliogr. s. 1008-1009, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 24,0

Pasierb P., Wyrwa Jan , Rękas Mieczysław:  Electrical properties of acceptor-doped {BaCeO_{3}} -  Właściwości elektryczne {BaCeO_{3}} domieszkowanego akceptorowo.  Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470.  -  2010 t. 62 nr 3 s. 311 - 315. -  Bibliogr. s. 315, Abstr.

Piech Robert: Adsorptive stripping determination of scandium (III) with mordant blue 9 on silver amalgam film electrode. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. -  2010 vol. 22 no. 16 s. 1851 - 1856. -  Bibliogr. s. 1856, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0

Piech R., Bugajna A., Baś S., Kubiak W.W. : Ultrasensitive determination of tungsten(VI) on pikomolar level in voltammetric catalytic adsorptive catechol-chlorate(V) system . Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 1572-6657. - 2010 vol. 644 iss. 1 s. 74-79. - Bibliogr. s. 78-79, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20,0

Pomykalska Daria, Bućko Mirosław M., Rękas Mieczysław:  Electrical conductivity of {MnO_{x}-Y_{2}O_{3}-ZrO_{2}} solid solutions .Solid State Ionics ; ISSN 0167-2738. - 2010 vol. 181 s. 48-52. - Bibliogr. s. 52, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0

Radecka M., Jasiński M., Klich  - Kafel J., Rękas Mieczysław , Łysoń B., Czapla A.,  Lubecka M., Sokołowski M., Zakrzewska K., Heel A. , Graule T. J.: {TiO_{2}} based nanopowders for gas sensor -  Oparte na {TiO_{2}} nanoproszki dla czujnika gazu. Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. -  2010 t. 62 nr 4 s. 545 - 549. - Bibliogr. s. 549, Abstr.

Radecka M., Rękas M., Kusior E., Zakrzewska K., Heel A, Michałów K. A., Graule T. :{TiO_{2}}-based nanopowders and thin films for photocatalytical applications. Journal of Nanoscience and Nanotechnology ; ISSN 1533-4880. - 2010 vol. 10 s. 1032-1042. - Bibliogr. s. 1042
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0

Radu Aleksandar, Anastasova-Ivanova Salzitsa, Paczosa- Bator  Beata, Danielewski  Marek , Bobacka, Johan, Lewenstam Andrzej, Diamond Dermot : Diagnostic of functionality of polymer membrane - based ion selctive electrodes by impedance spectroscopy . Analytical Methods ; ISSN 1759 - 9660. -  2010 vol. 2 s. 1490 - 1498.  -  Bibliogr. s. 1497 - 1498
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 2,0

Reczyński Witold, Jakubowska Małgorzata, Gołaś Janusz, Parker Andrew, Kubica Barbara: Chemistry of sediments from the Dobczyce Reservoir, Poland, and the environmental implications. International Journal of Sediment Research; ISSN 1013-7866. - 2010 vol. 25 no. 1 s. 28-38. - Bibliogr. s. 38, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2,0

Schneider K., Przewoźnik  J. , Żukrowski J., Sikora M., Kapusta C., Zając D. , Rękas Mieczysław,  Świerczyna A., Urbanik A. : Nowe nanomateriały magnetyczne do zastosowań w MRI - [New magnetic nanomaterials for NMR applications] .Polish Journal of Radiology ; ISSN 1733-134X. -  2010 vol. 75 s. 1 - 4. -  Bibliogr. s. 4, Summ.

Szalińska Ewa, Dominik Janusz, Vignati Davide A. L., Bobrowski Andrzej, Baś Bogusław: Seasonal transport pattern of chromium (III and VI) in a stream receiving wastewater from tanneries.Applied Geochemistry ; ISSN 0883-2927. - 2010 vol. 25 s. 116- 122. - Bibliogr. s. 122, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 32,0
 

Patenty:

Lewenstam Andrzej , Błaż Teresa, Migdalski Jan, Ludomir Duda: Elektroda odniesienia do pomiarów elektroanalitycznych, zwłaszcza potencjometrycznych - [Reference electrode for the electro - gravimetric measurements, particularly for potentiometric measurements] /. - Int.Cl.: G01N 27/30^{(2006.01)}. - Polska. - Opis patentowy ; PL 206043 B1. - Zgłosz. nr 373271 z dn. 2005-03-01 ; Opubl. 2010-06-30. - tekst: PL206043B1.pdf.

Zięba Antoni, Reczyński Witold, Osikowicz Michał (wynalazca) : Studnia szybowa - [Shaft well] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Int.Cl.: E03B 3/08 ^{(2006.01)}. - Polska. - Opis patentowy ; PL 204592 B1. - Zgłosz. nr 362633 z dn. 2003-10-06 ; Opubl. 2010-01-29. -  tekst: PL204592B1.pdf.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 25,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 25,0
 

Publikacje za rok 2009
 
 

Baś Bogusław, Jakubowska Małgorzata, Kubiak  Władysław W. : New multipurpose electrochemical analyzer for scientific and routine tasks . Chemické Listy ; ISSN 0009-2770.  -  2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s262. - Bibliogr. s. s262.  -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák. -  [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Baś Bogusław, Jakubowska Małgorzata ,  Reczyński Witold ,  Jeż Mateusz, Ciepiela Filip, Kubiak Władysław W.:   The renovated gold ring electrode . Chemické Listy ; ISSN 0009-2770.  -  2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s259.  -  Bibliogr. s. s259. -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák.  -  [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Baś Bogusław, Piech Robert , Jakubowska Małgorzata : Voltammetric determination of B_{1}, B_{2} and C vitamins in pharmaceutical products . Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. - 2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s258. -  Bibliogr. s. s258.  -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák.  -  [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Baś B., Piech R., Ziemnicka M., Reczyński W., Robótka M: Renewable ceramic {(TiN)} ring electrode in stripping voltammetry : determination of {Pb(II)} without removal of oxygen. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397.  -  2009 vol. 21 no. 16 s. 1773 - 1780. - Bibliogr. s. 1779 - 1780, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Baś B., Ziemnicka M., Sobaś P., Stobierski L., Rękas M.:  Właściwości elektryczne azotku tytanu {TiN_{x}} (x=1 i 0,9) - Electrical properties of titanium nitride {TiN_{x}} (x=1 & x=0.9). Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505-1269. -  2009 t. 61 nr 3 s. 179 - 181.  -  Bibliogr. s. 181, Streszcz.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4,0

Baś B., Ziemnicka M., Sobaś P., Stobierski, Rękas M.: Wpływ utleniania na właściwości elektryczne {TiN_{x}} (x=0,9 i x=1,0) -  Effect of oxidation on electrical properties of {TiN_{x}} (x=0.9 & x=1.0). Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505-1269. - 2009 t. 61 nr 3 s. 182 - 185. - Bibliogr. s. 184 - 185, Streszcz.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4,0

Bugajna Anna , Piech Robert, Kubiak Władysław W. , Paczosa- Bator Beata:  Determination of trace antimony by adsorptive stripping voltammetry using cylindrical mercury film electrode. Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. -  2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s260.  -  Bibliogr. s. s260.  -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák.  -  [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Cieślik M., Reczyński W., Janus A.M., Engvall K., Socha R.P., Kotarba A.: Metal release and formation of surface precipitate at atainless steel grade 316 and Hanks solution interface  - Inflammatory response and surface finishing effects. Corrosion Science ; ISSN 0010-938X.  -  2009 vol. 51 s. 1157 - 1162.  -  Bibliogr. s. 1162, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Grabarczyk M., Baś B., Korolczuk M.: Application of a renewable silver based mercury film electrode to the determination of Cr(VI) in soil smaples. Microchim Acta; 2009 vol. 164, s. 465  -  470. - Bibliogr. s. 469, Abstr.

Jacobs Ellis,  Naskalski Jerzy W., Fogh-Andersen Niels, Ritter Christoph,   Lewenstam A., Maas Anton, Mager Gerard,  Okorodudu Antony O: Blood glucose point-of-care testing quality assessment and harmonization with centra, laboratory assays. Point of Care ; ISSN 1533-029X. - 2009 vol. 8 no. 2 s. 82 - 86.  - Bibliogr. s. 85 - 86, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 2,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 2,0

Jakubowska M., Baś B., Kubiak W.W.: End-point detection in potentiometric titration by continuous wavelet transform . Talanta ; ISSN 0039-9140. - 2009 vol. 79 s. 1398 - 1405. - Bibliogr. s. 1405, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Jakubowska Małgorzata , Baś Bogusław ,  Kubiak Władysław W.  : Nowy algorytm wyznaczania punktu końcowego w miareczkowaniu potencjometrycznym - [New algorithm for end-point detection in potentiometric titration . W: Chemometria w nauce i praktyce / pod red. Dariusza Zuby, Andrzeja Parczewskiego. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2009. - ISBN 978-83-87425-38-8. -  S. 335 - 342.  -  Bibliogr. s. 342
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3,0

Jakubowska Małgorzata, Ciepiela Filip, Baś Bogusław, Jeż Mateusz , Kubiak Władysław W.:  Renewable solid electrodes - applications in the presence of double layer modificators . Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. - 2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s262 - s263. -  Bibliogr. s263.
LF

Jakubowska Małgorzata , Kalarus Dariusz, Kot Andrzej, Kubiak Władysław W.: Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru oraz cementu - Chemometric methods in identification of cement and clinker sources, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505-1269. - 2009 t. 61 nr 1 s. 12 - 15. - Bibliogr. s. 15, Streszcz.
punktacja MNiSW: 4,0

Jakubowska Małgorzata: Ortogonalna korekta sygnału woltamperometrycznego : [poster] - [Orthogonal signal correction in voltammetry].W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04 - 05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja elektroanalizy, [etc.]. -  Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. - ISBN 978-83-7464-238-5. - S. 59 - 60. - Bibliogr. s. 60

Lewenstam Andrzej , Sokalski Tomasz, Jasielec Jerzy, Kucza Witold , Filipek Robert, Wierzba Bartłomiej , Danielewski Marek:  Modeling non equilibrium potentiometry to understand and control selectivity and detection limit. W: 35 years of chemical sensors  - an honorary symposium for Professor Jiri Janata's 70th birthday celebration / eds. J. Li, [et al.]. -  Pennington : The Electrochemical Society, 2009.  -  (ECS Transactions ; ISSN 1938-5862 ; vol. 19 no. 6).  - ISBN 978-1-56677-714-8.  - S. 219 - 224. -  Bibliogr. s. 224, Abstr.

Lisak G., Grygolowicz - Pawlak E., Mazurkiewicz M., Malinowska E., Sokalski T., Bobacka J., Lewenstam A.: New polyacrylate -based lead(II) ion- selective electrodes. Microchim Acta; 2009 vol. 164, s. 293 - 297. - Bibliogr. s. 297, Abstr.

Mattinen U., Bobacka J., Lewenstam A.:  Solid-contact reference electrodes based on lipophilic salts. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2009 vol. 21 no. 17 - 18 s. 1955 - 1960. - Bibliogr. s. 1960, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Mattinen U., Kupis J. , Migdalski J. , Lewenstam A.: Competitive magnesium-calcium ion-exchange on adenosine diphosphate (ADP) sites dispersed in biomimetic membranes. Magnesium Research ; ISSN 0953 - 1424.  -  2009 vol. 22 no. 3 s. 203S.  -  XIIth international magnesium symposium : Iasi, Romania, 22 - 25 September 2009
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 10,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 10,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 15,0
LF

Michałów Katarzyna A., Heel Andre, Vital Andri, Amberg Martin, Fortunato Giuseppino, Kowalski Kazimierz, Graule Tomas J., Rękas Mieczysław: Effect of thermal treatment on the photocatalytic activity in visible light of {TiO_{2}-W} flame spray synthesised nanopowders , Topics in Catalysis ; ISSN 1022 - 5528. - 2009 vol. 52 s. 1051 - 1059. - Bibliogr. s. 1058  - 1059, Abstr.
punktacja MNiSW: 24,0
LF

Michałów K.A., Logvinovich D., Weidenkaff A., Amberg M., Fortunato G.,Hell A., Graule T., Rękas M.:  Synthesis, characterization and electronic structure of nitrogen-doped {TiO_{2}} nanopowder . Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. - 2009 vol. 144 s. 7 - 12.  - Bibliogr. s. 12, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Migdalski J., Baś B., Błaż T.,Golimowski J., Lewenstam A.: A miniaturized and integrated galvanic cell for the potentiometric measurement of ions in biological liquids . Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. - 2009 vol. 13 s. 149 - 155. -  Bibliogr. s. 155, Abstr.
punktacja MNiSW: 15,0
LF

Niewiara Ewa, Reczyński Witold , Kubiak Władysław W. : Kaolin rocks as adsorbent of the non-ionic surfactant. Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. -  2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s268. -  Bibliogr. s. s268.  -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák.  - [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Niewiara Ewa , Sobaś Paweł:   Application of the amorphic {TiO_{2}} in voltammetric analysis . Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. -  2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s267.  -  Bibliogr. s. s267.  -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák.  -  [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Paczosa -  Bator Beata, Danielak  Beata, Piech Robert : The correlation of sodium, potassium, calcium and magnesium ions in human organism studied by potentiometric and spectrofotometric methods. Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. -  2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s271.  -  Bibliogr. s. s271. -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák.  -  [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Paczosa -  Bator Beata  Piech Robert, Lewenstam Andrzej:  Potential-time response of biomimetic membranes in presence of zinc and magnesium ions . Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. -  2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s271 - s272. - Bibliogr. s. s272. -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák.  - [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Paczosa -  Bator Beata , Stepien Milena, Maj-Żurawska Magdalena, Lewenstam Andrzej: Biomimetic study of the {Ca^{2+}-Mg^{2+}} and {K^{+}-Li^{+}} antagonism on biologically active sites: new methodology to study potential dependent ion exchange , Magnesium Research ; ISSN 0953-1424. - 2009 vol. 22 s. 10 - 20. - Bibliogr. s. 19 - 20, Abstr.
punktacja MNiSW: 10,0
LF

Pasierb P., Drożdż  -  Cieśla E., Gajerski R., Łabuś S., Komornicki S., Rękas M.: Chemical stability of {Ba(Ce_{1-x}Ti_{x})_{1-y}Y_{y}O_{3}} proton-conducting solid electrolytes . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. -  2009 vol. 96 [nr] 2 s. 475 - 480.  -  Bibliogr. s. 480
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20,0
LF

Pasierb P., Filipek R., Rękas M.: Chemical diffusion in {Sr(Ce_{1-x}Y_{x})O_{3-?}} .Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. - Tyt. poprz.: Roczniki Chemii. - 2009 vol. 83 s. 1443 - 1454.  -  Bibliogr. s. 1454
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 15,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 15,0
LF

Pasierb P., Rękas M.: Elektrochemiczne pompy i separatory wodoru -  Electrochemical hydrogen pumps and membranes . Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505-1269. - 2009 t. 61 nr 3 s. 159 - 172.  -  Bibliogr. s. 171 - 172, Streszcz.

Pasierb Paweł , Rękas Mieczysław:  Protonowe ogniwa paliwowe (PCFC) -  Proton-conducting fuel cells (PCFC). W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 3  / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. -  Kraków : PAU, cop. 2009. - ISBN 978-83-7676-019-3. -  S. 135 - 144. -  Bibliogr. s. 142 - 144, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3,0

Pasierb P., Rękas M.: Solid-state potentiometric gas sensors - current status and future trends, Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. - 2009 vol. 13 no. 1 s. 3 - 25. - Bibliogr. s. 23  -  25, Abstr.
punktacja MNiSW: 15,0
LF

Pasierb P., Wierzbicka M., Komornicki S., Rękas M.: Electrochemical impedance spectroscopy of {BaCeO_{3}} modified by {Ti} and {Y}. Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753.  -  2009 vol. 194 s. 31 - 37.  -  Bibliogr. s. 36 - 37, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Piech Robert , Baś Bogusław , Paczosa- Bator Beata: Application of the electrode type Hg(Ag)FE in the determination of molybdenum, manganese and selenium. Chemické Listy; ISSN 0009-2770. -  2009 vol. 103 spec. iss. 15 s. s273.  -  Bibliogr. s. s273.  -  Proceedings of the Modern electroanalytical methods 2009 : Prague, Czech Republic : 9 - 13 December 2009 / eds. J. Barek, K. Nesmérák.  -  [Prague : Department of Chemistry, Faculty of Science, Charles University, 2009]
LF

Piech R., Baś B., Paczosa- Bator B., Kubiak W.W.: Adsorptive stripping voltammetric determination of vanadium(V) witch chloranilic acid using cyclic renewable mercury film silver based electrode. Journal of Electroanalytical Chemistry ; ISSN 0022-0728. -  S. 333 - 338.  -  Bibliogr. s. 338, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Piech R.: Novel sensitive voltammetric detection of trace gallium(III) with presence of catechol using mercury film silver based electrode. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397.  -  2009 vol. 21 no. 16 s. 1842 - 1847.  -  Bibliogr. s. 1847, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Piech Robert , Paczosa- Bator Beata, Niewiara Ewa , Baś Bogusław,  Kubiak Władysław W.: Wykorzystanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej w ocenie zawartości uranu w surowcach i materiałach ceramicznych - Application of adsorptive stripping voltammetry to determination of uranium content in the raw materials and ceramic products, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505-1269. - 2009 t. 61 nr 1 s. 59 - 61.  - Bibliogr. s. 61, Streszcz.
punktacja MNiSW: 4,0

Rękas M.: Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) - Solid oxide fuel cells (SOFC).Prace Komisji Nauk Technicznych (Polska Akademia Umiejętności) ; ISSN  1895-4596. - 2009 t. 3 s. 123 - 131. - Bibliogr. s. 131, Abstr.

Rękas Mieczysław: Stałotlenkowe ogniwa paliwowe (SOFC) - Solid oxide fuel cells (SOFC). W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 3 / pod red. Zbigniewa Mosera ; Polska Akademia Umiejętności. - Kraków : PAU, cop. 2009. - ISBN 978-83-7676-019-3.  -  S. 125 - 133.  -  Bibliogr. s. 133, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 3,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 3,0

Seremak-Peczkis P, Schneider K., Zajączkowski W., Kapusta Cz. Zając, D. A., Pasierb P.,  Bućko M., Drożdż  - Cieśla E, Rękas M.:  XAFS study of {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3}} and {Ba_{1-y}Ce_{1-x}Y_{x}O_{3}} protonic solid electrolytes. Radiation Physics and Chemistry ; ISSN 0969-806X. -  2009 vol. 78 s. S86 - S88.  -  Bibliogr. s. S88, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 20,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 20,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 20,0

Seremak-Peczkis P., Zajączkowski W., Przewoźnik J., Kapusta Cz. , Sikora M. , Zając D. A., Pasierb P.,  Bućko M. , Rękas M.:   XAFS study and crystallographic structure of Ti and Y doped {BaCeO_{3-?}} protonic conductors. Synchrotron Radiation in Natural Science : Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society ; ISSN 1644-7190. - 2009 vol. 8 nr 1 - 2 s. 63.  -  Bibliogr. s. 63.  - 8th National meeting of Synchrotron radiation users (KSUPS-8) : Podlesice, Poland, 24 - 26 September, 2009 : Cracow : Polish Synchrotron Radiation Society, 2009

Sobas P.A., Grossner Ul., Svensson B.G.: Characterization of the SiO2/SiC interface with  impedance spectroscopy, Material Science Forum Vols. 615 - 617, 2009, s. 501-504,Bibliogr. s. 504, Abstr

Sokalski T., Kucza W., Danielewski M., Lewenstam A.:   Time-dependent phenomena in the potential response of ion-selective electrodes treated by the Nernst-Planck-Poisson model. Pt. 2, Transmembrane processes and detection limit. Analytical Chemistry ; ISSN 0003-2700. -  2009 vol. 81 no. 12 s. 5016 - 5022
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Stępień J., Śliwińska J., Przewoźnik J., Schneider K., Kapusta Cz. ,. Zając D,  Michałów K., Pomykalska D.,  BućkoM.,  Rękas M.: XAFS study of {ZrO_{2}}-based SOFC materials. Synchrotron Radiation in Natural Science : Bulletin of the Polish Synchrotron Radiation Society ; ISSN 1644-7190. - 2009 vol. 8 no. 1 - 2 s. 64. - 8th National meeting of Synchrotron radiation users (KSUPS - 8) : Podlesice, Poland, 24-26 September, 2009 : abstracts. - Cracow : Polish Synchrotron Radiation Society, 2009

Trenczek-Zając A.,  Radecka M., Jasiński M., Michałów K.A., Rękas M., Kusior E., Zakrzewska K., Hell A., Graule T., Kowalski K.: Influence of {Cr} on structural and optical properties of {TiO_{2}:Cr} nanopowders prepared by flame spray synthesis . Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. -  2009 vol. 194 s. 104 - 111.  -  Bibliogr. s. 111, Abstr.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 24,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 24,0
LF

Zieminicka M., Baś B., Stobierski L., Rękas M.: Otrzymywanie gęstych spieków węglikowych i azotowych dla współczesnej analityki - Manufacturing of dense carbides and nitrides sintersn for the comtemporary analytics, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505 - 1269. - 2009 t. 61 nr 2 s. 125 - 129. - Bibliogr. s. 129
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2008): 4,0
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2009): 4,0
 

Publikacje za rok 2008
 

1. Baś B.: The renovated silver ring electrode: Electrochemistry commmunications; ISSN 1388 2841. - 2008 vol. 10 s. 156-160. - Bibliogr. 159 - 160, Abstr.
punktacja MNiSW: 24
LF

2. Baś B., Jakubowska M.: The renovated silver ring electrode in determination of lead traces by differential pulse stripping voltammetry: Analytica Chimica Acta ; ISSN 0003-2670. - 2008 vol. 615 s. 39 - 46. - Bibliogr. s. 45 - 46, Abstr.
punktacja MNiSW: 24
LF

3. Baś. B, Piech R., Niewiara E., Ziemnicka M., Stobierski L., Kubiak. W.W.: TiC working electrode , voltammetric characteristics and application for determination of lead traces by stripping voltammetry: Electroanalysis 20, 2008, No. 15, s. 1655-1664.- Bibliogr. s. 1664, Abstr.

4. Błaż T., Migdalski J., Baś B., Źrałka B., Lewenstam A.: Miniature, maintenance and internal solution free multi-electrode galvanic cells for potentiometric measurements; Chemické Listy; ISSN 0009-2770. - 2008 Roč. 102S s. s 69. - Bibliogr. s. s69. - 12th International conference on Electroanalysis : Prague, 16 - 19 June 2008 : abstract book
punktacja MNiSW: 10
LF

5. Bobacka J., Ivaska A., Lewenstam A.: Potentiometric ion sensors: Chemical Reviews ; ISSN 0009-2665. - 2008 vol. 108 s. 329 - 351. - Bibliogr. s. 348 - 351
punktacja MNiSW: 30
LF

6. Brzezińska-Miecznik Jadwiga, Kasprzyk Elżbieta, HaberkoKrzysztof, Pyda Anna , Bućko Mirosław, Mozgawa Włodzimierz , Zych Łukasz , Trybalska Barbara ,Reczyński Witold :  Badania nad spiekaniem naturalnego hydroksyapatytu w atmosferze powietrza i {CO_{2}} - Sintering of natural orygin hydroxyapatite in air and carbon dioxide atmospheres, Materiały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. - 2008 T. 60 nr 4 s. 274 - 277. - Bibliogr. s. 277, Streszcz. - W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu
punktacja MNiSW: 4,0

7. Cieślik Monika, Reczyński Witold , Janus Anna, Engvall Klas , Kotarba Andrzej:  Heavy metal ions release form stainless steel implant materials  - influence of surface finishes ,W: Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesne techniki : III konferencja naukowo - techniczna doktorantów i młodych naukowców : 22 - 24 września 2008 / Politechnika Warszawska. -  S. l. : Politechnika Warszawska, [2008].  -  ISBN 978-83-88909-72-6. -  S. 11 - 18.  -  Bibliogr. s. 17 - 18, Abstr.  -  Błędnie podano imię autora Wiktor Reczyński

8. Hull E., Piech R., Kubiak W.W. : Iridium oxide film electrodes for anodic stripping voltammetry; Electroanalysis 20; no. 19, s. 2070  - 2075, Bibliogr. s. 2075, Abstr.

9. Jakubowska M.: Inverse continuous wavelet transform in voltammetry. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems ; ISSN 0169-7439. - 2008 vol. 94 s. 131-139. - Bibliogr. s. 139, Abstr.
punktacja MNiSW: 24,0
LF

10. Jakubowska M., Hull E., Piech R., Kubiak W.W: Selection of optimal smoothing algorithm for voltammetric curves; Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009 - 2223. - 2008 vol. 53 no. 2 s. 215 -226. - Bibliogr. s. 226
punktacja MNiSW: 10
LF

11. Jakubowska M., Kubiak W.W.: Signal processing in normal pulse voltammetry by means of dedicated mother wavelet. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. -  2008 vol. 20 no. 2 s. 185 -193. -  Bibliogr. s. 192 - 193, Abstr.
punktacja MNiSW: 24
LF

 12. Jakubowska M. Piech R.:Dedicated mother wavelet in the determination of antimony in the presence of copper. Talanta ; ISSN 0039-9140. - 2008 vol. 77 s. 118 - 125. - Bibliogr. s. 124 -125, Abstr.
punktacja MNiSW: 24
LF

13. Michałów Katarzyna A., Radecka Marta, Heel Andre, Vital Andri, Graule, Thomas J. Rękas Mieczysław: Flame-made tungsten-doped {TiO_{2}} nanopowders used as photoelectrodes and photocatalysts, Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. - 2008 vol. 33 Suppl. 1 s. 207 - 214. - Bibliogr. s. 213  -  214, Abstr., Rés. - Zastosowano procedurę peer review.  -  15th French-Polish seminar on Reactivity of solids : June 30  - July 2, 2008, Dijon, France / eds. Florence Baras [et al.].  -  Cachan : Lavoisier, 2008
punktacja MNiSW: 10,0
LF

14. Miecznik - Brzezińska J., Kasprzyk E., Haberko K., Pyda A., Bućko M., Mozgawa W., Zych L., Trybalska B., Reczyński W.: Badania nad spiekaniem naturalnego hydroksyaoatytu w atmosferze powietrza i CO2; Materiały Ceramiczne, 60, 40 , 2008 , s. 274 - 277

15. Opoka W., Sowa- Kućma M., Kowalska M., Baś B., Gołembiowska K., Nowak G.: Intrapertioneal zinc administration increases extracellular zinc in the rat prefrontal cortex; Journal of Physiology and Pharmacology 2008, vol. 59, 3, s. 477-487 .- Bibliogr. 485-487
IF: 4,466

 16. Paczosa- Bator B., Lewenstam A.:  Application of electrochemical impedance spectroscopy coupled with potentiometric method as tool in optimization parameters of ion-selective electrodes; Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. -  2008 Roč. 102S s. s128. - 12th International conference on Electroanalysis : Prague, 16 - 19 June 2008 : abstract book
punktacja MNiSW: 10
LF

 17. Paczosa- Bator B.,Stępień M., Maj- Żurawska M. , Lewenstam A.: Bio mimetic study of a competitive ion-exchange at biologically active membranes sites. Magnesium Research, ISSN: 0953-1424.- 2008 vol.21 nr 2, s.135-136

18. Paczosa- Bator B., Filipek R., Jasielec J., Danielewski M., Lewenstam A.:  The time-dependent potentiometric response of {Na^{+}} sensitive polymeric membranes treated by the DLM and NPP models / Chemické Listy ; ISSN 0009-2770. - 2008 Roč. 102S s. s127. - Bibliogr. s. s127. - 12th International conference on Electroanalysis : Prague, 16 - 19 June 2008 : abstract book
punktacja MNiSW: 10
LF

19. Pasierb P., Drożdż-Cieśla E., Rękas M.;Properties of {BaCe_{1-x}Ti_{x}O_{3}} materials for hydrogen electrochemical separators; Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. - 2008 vol. 181 s. 17 - 23. - Bibliogr. s. 23, Abstr.
punktacja MNiSW: 24
LF

20. Pasierb P., Rękas M.: Solid-state potentiometric gas sensors - current status and future trends; Journal  Solid State Electrochem; DOI 10.1007/s10008-0556-9

 21. Piech R.: Determination of selenium traces on cyclic renewable mercury film silver electrode in presence of copper ions using cathodic stripping voltammetry. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. - 2008 vol. 20 no. 22 s. 2475 - 2481. - Bibliogr. s. 2481, Abstr.
punktacja MNiSW: 24,0
LF

 22. Piech R., Baś B., Niewiara E., Kubiak W.W.: Renewable copper and silver amalgam film electrodes of prolonged application for the determination of elemental sulfur using stripping voltammetry. Electroanalysis: an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397.- 2008 vol. 20 no. 7 s. 809 - 815. - Bibliogr. s. 814  - 815, Abstr.
punktacja MNiSW: 24
LF

23. Piech R., Baś B., Kubiak W.W.: The cyclic renewable mercury film silver based electrode for determination of magnese(II) traces using anodic stripping voltammetry. Journal of Electroanalytical Chemistry; 2008 vol. 621 s.43-48.- Bibliogr. s. 48, Abstr.

 24. Piech R., Baś B., Kubiak W.W.: The cyclic renewable mercury film silver based electrode for determination of molybdenum(VI) traces using adsorptive stripping voltammetry.; Talanta;  ISSN 0039-9140. - 2008 vol. 76 s. 295 - 300. - Bibliogr. s. 300, Abstr.
punktacja MNiSW: 24
LF

25. Prażuch Janusz , Przybylski Kazimierz , Rękas Mieczysław:  Electrical conductivity of molybdenum disulfide at high temperatures,  Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. - 2008 vol. 33 Suppl. 1 s. 141 - 148. - Bibliogr. s. 148, Abstr., Rés.  -  Zastosowano procedurę peer review. - 15th French-Polish seminar on Reactivity of solids : June 30 - July 2, 2008, Dijon, France / eds. Florence Baras [et al.]. - Paris : Editions Scientifiques Medicales Elsevier, 2008
punktacja MNiSW: 10,0
LF

26. Przybylski Kazimierz , Rękas Mieczysław, Potoczek  Marek : Defect structure and transport properties of molybdenum sulphide, Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. - 2008 vol. 33 Suppl. 1 s. 133 - 140. - Bibliogr. s. 140, Abstr., Rés. - Zastosowano procedurę peer review. - 15th French-Polish seminar on Reactivity of solids : June 30 -  July 2, 2008, Dijon, France / eds. Florence Baras [et al.]. -  Paris : Editions Scientifiques Medicales Elsevier, 2008
punktacja MNiSW: 10,0
LF

27. Radecka M., Rękas M., Trenczek-Zając A., Zakrzewska K.: Importance of the band gap energy and flat band potential for application of modified {TiO_{2}} photoanodes in water photolysis; Journal of Power Sources (Print) ; ISSN 0378-7753. - 2008 vol. 181 s. 46  - 55. - Bibliogr. s. 54 - 55, Abstr.
punktacja MNiSW: 24
LF

28. Radecka Marta , Rękas Mieczysław , Wyrwa Jan, CzaplaAdam , Lubecka Maria, Zakrzewska Katarzyna: Preparation charakterization and applications of {TiO_{2}-SnO_{2}} systems, Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. - 2008 vol. 33 Suppl. 1 s. 181 - 188. - Bibliogr. s. 188, Abstr., Rés. - Zastosowano procedurę peer review. - 15th French-Polish seminar on Reactivity of solids : June 30 -   July 2, 2008 Dijon, France / eds. Florencd Baras [et al.]. - Cachan : Lavoisier, 2008
punktacja MNiSW: 10,0

29. Stobiński M., Kubica B., Misiak R., Kwiatek W. M., Gołaś J. , Reczyński W., Hajduk R, Dutkiewicz E., Bartyzel M., Fleischer P,. Krzan Z:  Przestrzenny rozkład zawartości Zn oraz CR w próbkach gleby pobranej w Tatrach Wysokich : raport nr 2012/C -[Spatial distribution of Zn and Cr in soil samples from High Tatra Mountains] /. - Kraków : nakł. Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, 2008. -  S. [1 -12]. - Bibliogr. s. [12], Streszcz., Abstr.

30. Ziemnicka Marta, Baś Bogusław , Stobierski Ludosław , Rękas Mieczysław:   Spiekanie proszków roztworów stałych Ti(N,C) o zmiennej zawartości węgla i azotu - The sintering of Ti(N, C) solid solutions with the changable concentration of C and {N_{2}}, Materiały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. - 2008 T. 60 nr 4 s. 281 - 285. - Bibliogr. s. 285, Streszcz. - W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu
punktacja MNiSW: 4,0
 
 

Publikacje za rok 2007
 

1. Baś B., Jakubowska M.: Estimation of non-ionic, surface-active substances in aqueous solutions by means of the Controlled Growth Mercury Electrode. Analytica Chimica Acta.-2007 vol. 592 s.218-225.  - Bibliogr. S.225, Abstr.

2. Blomqvist-Kutvonen N.,  Öst J., Lewenstam A.: Measurement of ionized {Mg^{2+}} in human blood by ion-selective electrode in automatic blood electrolyte analyzer // W: Electrochemical sensor analysis / eds. S. Alegret, A. Merkoçi. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2007 + CD-ROM. - (Comprehensive Analytical Chemistry ; ISSN 0166-526X ; vol. 49). - ISBN: 978-0-444-53053-0 ; ISBN CD-ROM: 978-0-444-53133-9. - S. e5 - e12

3. Bobacka J., Vázquez M. ,Sundfors F., Michelson K.  Lewenstam A., Ivaska A.: Determination of {Ca}(II) in wood pulp using a calcium-selective electrode with poly (3,4-ethylenedioxythiophene)as ion-to-electron transducer // W: Electrochemical sensor analysis / eds. S. Alegret, A. Merkoçi. - Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2007 + CD-ROM. - (Comprehensive Analytical Chemistry ; ISSN 0166-526X ; vol. 49). -  ISBN: 978-0-444-53053-0 ; ISBN CD-ROM: 978-0-444-53133-9. -  S. e25 - e28

4. Jakubowska M.:Dedicated wavelet for voltammetric signals analysis.Journal of Electroanalytical Chemistry. - 2007 vol. 603 s. 113 -123. - Bibliogr. s. 122-123, Abstr.
LF, Impact Factor: 2.339 (za rok 2006)

5. Lewenstam A: Clinical analysis of blood gases and electrolytes by ion-selective sensors // W: Electrochemical sensor analysis / eds. S. Alegret, A. Merkoçi. - Amsterdam [etc.] : Elsevier B. V., [2007]. - (Comprehensive Analytical Chemistry, ISSN 0166-526X ; vol. 49). - S. 5-22. -Bibliogr. s. 22

6. Migdalski J., Błaż T., Źrałka B., Lewenstam A.: Galvanic cell without liquid junction for potentiometric determination of copper. Analytica Chimica Acta. - 2007 vol. 594 s. 204-210. Bibliogr. s. 209-210, Abstr.

7. Niewiara E., Baś B., Kubiak W.W. : Elimination of SAS interferences in catalytic adsorptive stripping voltammetric determination of Cr(VI) by means of fumed silica. Electroanalysis 19. - 2007  no. 21, s. 2185-2193. - Bibliogr. s. 2192-2193, Abstr.
LF

8. Paczosa- Bator B., Błaż T., Migdalski J., Lewnstam A. : Conducting polymers in modelling transient potential of biological membranes. Bioelectrochemistry. - 2007  vol. 71 s. 66-74
LF, Impact Factor: 1.880 (za rok 2006)

9. Piech R., Kubiak W.W.: Determination of trace arsenic with DDTC-{Na} by cathodic stripping voltammetry in presence of copper ions . Journal of Electroanalytical Chemistry. - 2007 vol. 599 s. 59 - 64. - Bibliogr. s. 64, Abstr.
LF,Impact Factor: 2.339 (za rok 2006)

10. Piech R., Kubiak W.W.: Determination of trace selenium on hanging copper amalgam drop electrode. Electrochimica Acta. - 2007 vol. 53 s. 584-589.- Bibliogr. s. 589, Abstr.
LF, Impact Factor: 2.955 (za rok 2006)

11. Piech R., Baś B., Niewiara E., Kubiak W.W. :Determination of trace arsenic on hanging copper amalgam drop electrode. Talanta. - 2007 vol. 72 s. 762 -767. - Bibliogr. s. 767, Abstr.
LF, Impact Factor: 2. 810 (za rok 2006)

12. Piech R., Baś B., Kubiak W.W.: The cyclic renewable mercury film silver based electrode for determination of uranium (VI) traces using adsorptive stripping voltammetry.  Electroanalysis 19. - 2007. no 22, s. 2342 -2350.- Bibliogr. s.2349-2350, Abstr.
LF

13. Schneider K., Sikora M., Padoł A. M. , Kapusta Cz. , Michałów K., Graule Th., Vital A., Radecka M., Rękas M., Zajac D.A. : XAFS study of {TiO_{2}}-based photoelectrode materials  // W: Jahresbericht 2007 [Dokument elektroniczny] : annual report, Pt. 1. - Dane tekstowe / Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen    Elektronen-Synchrotron DESY in der Helmholtz - Gemeinschaft HGF. - Hamburg : Hamburger Synchrotronstrahlungslabor HASYLAB am Deutschen Elektronen-Synchrotron DESY, 2007. - Ekran [1 - 2]. -  Tryb dostępu: http://hasyweb.desy.de/science/annual_reports/2007_report/ [2008-03-31]. - Bibliogr. ekran [2]

14. Trenczek-Zając A.,Radecka M.,  Rękas M.: Photoelectrochemical properties of Nb-doped titanium dioxide. Physica B - 2007 vo. 399 s. 55-59. - Bibliogr. s 59, Abstr.
LF
 

Publikacje za rok 2006
 

1. Baś B., Jakubowska M., Kowalski Z. : Rapid pretreatment of a solid silver electrode for routine analytical practice. Electroanalysis : An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. - 2006 vol. 18 no. 17 s. 1710-1717. - Bibliogr. s. 1717, Abstr.
Impact Factor: 2.189

2. Baś Bogusław: Refreshable mercury film silver based electrode for determination of chromium(VI) using catalytic adsorptive stripping voltammetry. Analytica Chimica Acta. 2006 vol. 570 s. 195 - 201. - Bibliogr. s. 201, Abstr.
Impact Factor: 2.588

3. Jakubowska M., Kubiak W.W.: Separation of overlapped voltammetric peaks with dedicated wavelet.W: Chemometrics : methods and applications / eds. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. - Kraków : Institute of Forensic Research Publishers, 2006. - S. 401-406. - Bibliogr. s. 406

4. Jakubowska M., Reczyński W., Donabidowicz A., Gołaś A., Kubiak W.W.: Chemometric analysis of sediments from Dobczyce water reservoir. W: Chemometrics : methods and applications / eds. Dariusz Zuba, Andrzej Parczewski. - Kraków : Institute of Forensic Research Publishers, 2006. - S. 131-139. - Bibliogr. s. 139

5. Kubica B., Wojciech M. Kwiatek, Reczyński W., Gołaś J., Dutkiewicz E. M. [et al.]: Oznaczanie śladowych zawartości {Zn} i {Pb} oraz {K} w próbkach bielic tatrzańskich różnymi technikami: PIXE, AAS i spektroskopią promieniowania gamma - [Determination of trace concentrations of {Zn, Pb} and {K} in the Tatran mountains soils by means of several analytical technics: PIXE, AAS and gamma spectrometry] /-Kraków : [IFJ PAN], 2006. - S. 1-9. - (Raport / Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ; nr 1987/AP). - Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

6.Kucza W., Danielewski M., Lewenstam A.: EIS simulations for ion-selective site-based membranes by a numerical solution of the coupled Nernst-Planck-Poisson equations. Electrochemistry Communications. 2006 vol. 8 s. 416 - 420, Bibliogr. s. 420, Abstr.
Impact Factor: 2.926

7.Lewenstam A.: Measuring ionized magnesium in undiluted blood .Magnesium Research. - 2006 vol. 19 no. 4 s. 286. — Selected abstracts of European magnesium meeting 2005 and X jubilee Polish magnesium symposium : 23-24 September 2005, Krakow, Poland. - [Montrouge : John Libbey, 2006]
Impact Factor: 0.632

8. Lingenfelter P. [et al], Lewenstam A.: Time-dependent phenomena in the potential response of ion-selective electrodes treated by the Nernst-Planck-Poisson model. 1, Intramembrane processes and selectivity. Analytical Chemistry. 2006 vol. 78 no. 19 s. 6783-6791
Impact Factor: 5.635

9. Nowak G., Sowa M., Gołembiowska K., Opoka W., Baś B., Niewiara E., Pilc A.: Anti depresant – induced increase in extracellular zinc concentration in the rat cortex.Acta Pharmacologica Sinica ; ISSN 1671-4083. — 2006 vol. 27 suppl. 1 s. 73. — XVth World Congress of Pharmacology : meeting abstracts
Impact Factor: 1.297

10. Paczosa- Bator B., Migdalski J., Lewenstam A.: Conducting polymer films as model biological membranes electrochemical and ion-exchange properties of poly(pyrrole) films doped with asparagine and glutamine. Electrochimica Acta: Journal of the International Society of Electrochemistry. 2006 vol..51 s. 2173-2181, Bibliogr. s. 2181, Abstr.
Impact Factor: 2.341

11. Paczosa-Bator B., Peltonen J. ,. Bobacka J, Lewenstam A. : Influence of morphology and topography on potentiometric response of magnesium and calcium sensitive PEDOT films doped with adenosine triphosphate (ATP).  Analytica Chimica Acta. 2006 vol. 555 s. 118-127. - Bibliogr. s. 127, Abstr.
Impact Factor: 2.588

12. Radecka M., Rękas M., Zakrzewska K.: Titanium dioxide in photoelectrolysis of water ; Trends in Inorganic Chemistry ; ISSN 0972-4338. - 2006 vol. 9 s. 81 - 126. - Bibliogr. s. 122-126, Abstr.

13.Reczyński W., Kwiatek W.M., Kubica B., Gołaś J., Jakubowska M., Niewiara E., Dutkiewicz E.M., Stobiński M.: Rozkład wybranych metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Dobczyckiego - Distribution of heavy metals in sediments of Dobczyce Reservoir . Journal of Elementology : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego = quarterly reports issued by the Polish Society for Magnesium Research. - 2006 t. 11 nr 3 s. 347-354. - [Streszcz.], Abstr.

14. Trenczek-Zając A., Rękas M.: Electrical properties of {Nb}-doped titanium dioxide {TiO_{2}} at room temperature. Materials Science (Poland). - 2006 vol. 24 no. 1 s. 53-60. -Bibliogr. s. 59 - 60
Impact Factor: 0.571
 

Publikacje za rok 2005
 

1. Bedlechowicz I., Sokalski T., Lewenstam A., Maj-Żurawska M.: Calcium ion-selective electrodes under galvanostatic current control. Sensors and Actuators B. 2005 vol. 108 s. 836-839. - Bibliogr. s.838-839
Impact Factor: 2.083

2. Ben Rayana M.C [et al.], Lewenstam A., Maas A. H. J. [et al.]: Guidelines for sampling, measuring and reporting ionized magnesium in undiluted serum, plasma or blood. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2005 vol. 43 s. 564-569  Bibliogr. s. 568-569
Impact Factor: 1.685

3. Błaż T., Migdalski J., Lewenstam A.: Junction-less reference electrode for potentiometric measurements obtained by buffering pH in a conducting polymer matrix. Analyst 2005 vol. 130 s. 637 -643. - Bibliogr. s. 643
Impact Factor: 2.251

4.D'Orazio P.[et al.], Lewenstam A., Maas A.H. J. [et al.] Approved IFCC recommendation on reporting results for blood glucose (abbreviated): Clinical Chemistry 2005 vol. 51 no. 9 s. 1573 -1576. - Bibliogr. s. 1575-1576.
Impact Factor: 6.501

5. Gołaś J., Kubica B., Reczyński W., Kwiatek W. M. , Jakubowska. M. [et al.],  Posmyk G., Jones K. W., Olko M., Górecki J.: Preliminary studies of sediments from the Dobczyce drinking water reservoir. Polish Journal of Environmental Studies.2005 vol. 14 no. 5 s. 577- 584 -Bibliogr. s. 583-584, Abstr.
Impact Factor: 0.366

6. Jakubowska M., Kubiak  W.W.: Removing spikes from voltammetric curves in the presence of random noise. Electroanalysis : An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis. 2005 vol.17no.18s.1687-1694.Bibliogr.s.1694
Impact Factor: 2.038

7. red. Kubiak W.W., Gołaś J.: Instrumentalne metody analizy chemicznej - Skrypt dla  studentów Wydziałów Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Kraków 2005, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Bibliogr. 363-365

8. Lewenstam A :Measuring ionized magnesium in indiluted blood. Journal of Elementology : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego = quarterly reports issued by the Polish Society for Magnesium Research. - 2005 vol. 10 no. 4 suppl. 1 s. 55

9. Opoka W., Piech R., Szlósarczyk M.[et al.], Kubiak W.W., Krzek J. [et al.]: Zawartość selenu w wybranych wodach do picia dostępnych w handlu oznaczona metodą katodowej woltamperometrii strippingowej - Selenium content in select drinking waters accessible on market determined by cathodic stripping voltammetry method. Żywienie Człowieka i Metabolizm. 2005 vol. 32 supl. nr 1 cz. 2 s. 830–835. - Bibliogr. s. 834-835

10. Paczosa-Bator B., Błaż T., Migdalski J., Lewenstam A : Conducting polymer films modified by active ligands as model to study propagation of biological membrane potential with time  // W: Development in production and use of new agrochemicals / eds. Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzański, Paweł Kafarski. - Prague-Brussels : CZECH-POL TRADE, 2005. - (Chemistry for Agriculture / ed. Adam Pawełczyk ; vol. 6).S. 830-838.-Bibliogr. s. 838

11. Radecka M., Sobaś P., Wierzbicka M., Rękas M.:  Photoelectrochemical properties of undoped and {Ti}-doped {WO_{3}}. Physica B : Condensed Matter  2005 vol. 364 s. 85-92 -Bibliogr. s. 92
Impact Factor: 0.679

12. Vázquez M.[et al.], Lewenstam A., Ivaska A.: Potentiometric sensors based on poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) doped with sulfonated calix[4]resorcarenes. Journal of Solid State Electrochemistry 2005 vol. 9 s. 312 - 319 - Bibliogr. s. 319
Impact Factor: 0.984

13. Świergosz-Kowalewska R.,Gramatyka M., Reczyński W.: Metals distribution and interactions in tissues of shrews ({\em Sorex} spp.) from copper -and zinc-contaminated areas in Poland. Journal of Environmental Quality. - 2005 vol. 34 s. 1519-1529. - Bibliogr. s. 1528-1529, Abstr.
Impact Factor: 2.121
 

Publikacje za rok 2004
 

1. Bąk T., Nowotny J., Rękas M., Sorrell C. C. : Thermoelectric power of  mixed electronic-ionic conductors. [Pt.]. 1, Basic equations. Ionics. 2004 vol. 10 s. 159-165

2. Bąk T., Nowotny J., Rękas M., Sorrell C. C: Thermoelectric power of mixed electronic-ionic conductors. [Pt.]. 2, Case of titanium dioxide. Ionics 2004 vol. 10 s. 166 - 176

3. Bąk T., Nowotny J., Rękas M., Sorrell C. C: Thermoelectric power of mixed electronic-ionic conductors. [Pt.]. 3, Case of calcium titanate. Ionics  2004 vol. 10 s. 177-187

4. Bobacka J., Lindfors T., Lewenstam A., Ivaska A : All-solid-state ion sensors using conducting polymers as ion-to-electron transducers. American Laboratory (Fairfield) 2004 [no. 2] s. 13-20. - Bibliogr. s. 18, 20
Impact Factor: 0.355

5. Bobacka J., Väänänen V., Lewenstam A. , Ivaska A. : Influence of anionic additive on {Hg^{2+}} interference on {Ag^{+}}-ISEs based on [2.2.2]{\em p,p,p}-cyclophane as neutral carrier. Talanta 2004 vol. 63 s. 135-138. - Bibliogr. s. 138, Abstr.
Impact Factor: 2.091

6. Bobrowski A., Baś B., Dominik J., Niewiara E., Szalińska E., Vignati D., Zarębski J. : Chromium speciation study in polluted waters using catalytic adsorptive stripping voltammetry and tangential flow filtration. Talanta 2004 vol. 63 s. 1003-1012. - Bibliogr. s. 1011-1012, Abstr.
Impact Factor: 2.091

7. Bobrowski A., Mocak J., Dominik J., Pereira H., Baś B., Knap W. : Metrological characteristics and comparison of analytical methods for determination of chromium traces in water samples. Acta Chimica Slovenica 2004 vol. 51 s. 77-93. - Bibliogr. s. 92, Abstr.
Impact Factor: 0.538

8. Gajerski R., Radecka M., Wierzbicka M., Rękas M. : Determination of radiation power of the solar-simulated light source. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2004 vol. 76 s. 949-954. - Bibliogr. s. 954, Abstr.
Impact Factor: 0.598

9.Gołaś J., Kubica B., Reczyński W,  Kwiatek W.M. [et al], Posmyk G., Jones K.W., Olko M., Górecki J., Glebowa L.: Preliminary study of elemental and radionuclides composition in sediment samples from Dobczyce water reservoir : report no 1938/C [Dokument elektroniczny] Tryb dostępu: www.ifj.edu.pl/reports/2004.html [2005-03-11]. - 12 s.

10. Haberko K., Bućko M. M., Brzezińska - Miecznik J., Haberko M., Mozgawa W., Panz T.,Pyda A, Zarębski J. : Naturalny hydroksyapatyt : właściwości, zmiany podczas ogrzewania — Bone origin hydroxyapatite : its thermal properties. Materiały Ceramiczne [Poprz. tyt.: Ceramika Materiały Ogniotrwałe]  2004 R. 56 nr 3 s. 93-97. - Bibliogr. s. 97

11. Jakubowska M., Kubiak W.W. : Adaptive-degree polynomial filter for voltammetric signals. Analytica Chimica Acta 2004 vol. 512 s. 241-250. - Bibliogr. s. 249-250, Abstr.
Impact Factor: 2.210

12.  Jakubowska M., Kubiak W.W. : Optimization of smoothing process - the method to improve calibration in voltammetry. Pt. 1 : simulated voltammograms. Talanta 2004 vol. 62 s. 583-594. - Bibliogr. s. 594, Abstr.
Impact Factor: 2.054

13. Komornicki S., Radecka M., Sobaś P. : Structural, electrical and optical properties of {TiO_{2}-WO_{3}} polycrystalline ceramics. Materials Research Bulletin 2004 vol. 39 s. 2007-2017. - Bibliogr. s. 2016-2017, Abstr.
Impact Factor: 1.144

14.  Konopka A., Sokalski T., Michalska A., Lewenstam A., Maj-Żurawska M. : Factors affecting the potentiometric resonse of all-solid-state solvent polymeric membrane calcium-selective electrode for low-level measurements. Analytical Chemistry 2004 vol. 76 no. 21 s. 6410-6418
Impact Factor: 5.250

15. Kubiak W.W., Kamiński A., Niewiara E., Baś B. : Anodic stripping voltammetry in the presence of fumed silica and nonionic surfactants. Polish Journal of Chemistry 2004 vol. 78 s. 1703-1717. - Bibliogr. s. 1716-1717, Abstr.
Impact Factor: 0.515

16. Paczosa B., Błaż T., Migdalski J., Lewenstam A. : Conducting polymer films as model biological membranes : electrochemical and ion-exchange properties of {PPy} and PEDOT films doped with heparin. Polish Journal of Chemistry 2004 vol. 78 s. 1543-1552. - Bibliogr. s. 1552, Abstr.
Impact Factor: 0.515

17. Pasierb P., Gajerski R., Komornicki S., Rękas M. : Reactivity of lithium and barium carbonates with {ZrO_{2}:Y_{2}O_{3}} and Nasicon in solid state electrochemical gas sensors. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2004 vol. 77 s. 105-113. - Bibliogr. s. 112-113, Abstr.
Impact Factor: 0.598

18. Pasierb P., Komornicki S., Kozinski S., Gajerski R., Rękas M. : Long-term stability of potentiometric {CO_{2}} sensors based on Nasicon as a solid electrolyte. Sensors and Actuators B. 2004 vol. 101 s. 47-56. - Bibliogr. s. 56, Abstr.
Impact Factor: 1.893

19. R.Piech, W.W Kubiak, J.Gołaś: Influence of the transport conditions on determination of trace arsenic by cathodic stripping voltammetry. Polish Journal of Chemistry  2004 vol. 78 no. 9 s. 1667-1678. - Bibliogr. s. 1677-1678
Impact Factor: 0.640

20. Radecka M., Gorzkowska -Sobaś A., Zkrzewska K., Sobaś P. : Nanocermet {TiO_{2}:Au} thin film electrodes for wet electrochemical solar cells. Opto-Electronics Review 2004 vol. 12 no. 1 s. 53-56. - Bibliogr. s. 56, Abstr.
Impact Factor: 0.466

21. Radecka M., Sobaś P., Trenczek A., Rękas M. : Photoresponse of undoped and {W}-doped {TiO_{2}}. Polish Journal of Chemistry 2004 vol. 78 s. 1925-1934. - Bibliogr. s. 1934
Impact Factor: 0.515

22. Radecka M., Wierzbicka M., Komornicki S., Rękas M. : Influence of {Cr} on photoelectrochemical properties of {TiO_{2}} thin films. Physica B : Condensed Matter 2004 vol. 348 s. 160-168. - Bibliogr. s. 168, Abstr.
Impact Factor: 0.609

23. Radecka M., M. Wierzbicka M., Rękas M. : Photoelectrochemical cell studied by impedance spectroscopy. Physica B : Condensed Matter 2004 vol. 351 s. 121-128. - Bibliogr. s. 128, Abstr.
Impact Factor: 0.908

24. Reczyński W., Posmyk G., Nowak K. : Dynamics of arsenic - containing compounds' sorption sediments. Journal of solis and sediments 2004 vol. 4 s. 95 -100

25. Sjöberg-Eerola P., Lewenstam A. : All-solid-state chloride sensors with poly(3-octylthiopene) matrix and trihexadecylmethylammonium chlorides as an ion exchanger salt. Electroanalysis : An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis 2004 vol. 16 no. 5 s. 379-385. - Bibliogr. s. 385, Abstr.
Impact Factor: 1.811

26. Vázquez M., Bobacka J., Ivaska A, Lewenstam A. : Small-volume radial flow cell for all-solid-state ion-selective electrodes. Talanta 2004 vol. 62 s. 57-63. - Bibliogr. s. 63, Abstr.
Impact Factor: 2.054

27. Vázquez M., Danielsson P., Bobacka J., Lewenstam A., Ivaska A. : Solution-cast films of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) as ion-to-electron transducers in all-solid-state ion-selective electrodes.
Sensors and Actuators B. 2004 vol. 97 s. 182-189. - Bibliogr. s. 188, Abstr.
Impact Factor: 1.893

28. Wyska E., Szymura - Oleksiak J., Opoka W., Baś B., Niewiara E., Pomierny L., Dybała M., Nowak G. : Pharmacokinetic interacion after joint administration of zinc and imipramine in forced swim test in mice. Polish Journal of Pharmacology 2004 vol. 56 s. 479 - 484

29. Zięba A., Reczyński W., Dudla M. : Ocena sytuacji i drogi rozwiązywania problemów jakości wody pitnej w warunkach intensywnego antropogenicznego oddziaływania na hydrosferę w Polsce i na Ukrainie. Cz. 2, Wybrane rozwiązania techniczne do pozyskiwania i uzdatniania wody podziemnej - Assessment of current situation and possible solutions connected with water quality problems under intensive antropogenic pressure on hydrosphere in Poland and Ukraine. Pt. 2, Chosen new techniques and technologies of water treatment obtained from dug wells. Wiertnictwo, Nafta, Gaz. 2004 R. 21/1 s. 477-483. - Bibliogr. s. 483, Streszcz., Summ.
 
 

Publikacje za rok 2003
 

1. Bak T., Burg T., Kang S.-J. L., Nowotny J., Rękas M., Sheppard L.: Charge transport in polycrystalline tytanium dioxide. Journal of Physics and Chemistry of Solids 2003 vol. 64 s. 1089-1095. - Bibliogr. s. 1095, Abstr.
Impact Factor: 1.140

2. Bak T., Nowotny J., Rękas M., Sorrell C. C. : Defect chemistry and semiconducting properties of titanium dioxide. [Pt.] 2 : Defect diagrams. Journal of Physics and Chemistry of Solids 2003 vol. 64 s. 1057-1067. - Bibliogr. s. 1066-1067, Abstr.
Impact Factor: 1.140

3. Bobacka J., Maj-Zurawska M., Lewenstam A. : Carbonate ion-selective electrode with reduced interference from salicylate. Biosensors and Bioelectronics 2003 vol. 18 iss. 2-3 s. 245-253. - Bibliogr. s. 253, Abstr.

4. Haberko K., Bućko M., Haberko M., Mozgawa W., Pyda A., Zarębski J. : Hydroksyapatyt naturalny - preparatyka, właściwości - Natural hydroxyapatite - preparation, properties. Inżynieria Biomateriałów 2003 R. 6 nr 30, 31, 32, 33 s. 32-37. - Bibliogr. s. 37, Streszcz., Abstr. - Tekst pol.-ang.

5. Jakubowska M., Piech R., Dzierwa T., Wcisło J., Kubiak W.W. : The evaluation method of smoothing algorithms in voltammetry. Electroanalysis : An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis 2003 vol. 15 no. 22 s. 1729-1736. - Bibliogr. s. 1736, Abstr.
Impact Factor: 1.783

6. Maj-Żurawska M., Lewnestam A. , Hulanicki A., Sokalski T. : Improved selectivity and detection limit of the carbonate-selective electrode. Analytical and Bioanalytical Chemistry 2003 vol. 376 s. 524-526. - Bibliogr. s. 526, Abstr.

7. Migdalski J., Błaż T., Paczosa B., Lewenstam A. : Magnesium and calcium-dependent membrane potential of poly(pyrrole) films doped with adenosine triphosphate. Microchimica Acta. Micro and Trace Analysis 2003 vol. 143 s. 177-185. - Bibliogr. s. 184-185, Abstr.
Impact Factor: 0.867

8. Mikhelson K. N., Bobacka J., Lewenstam A., Ivaska A. : Towards reversibility of ion transfer across the interface between valinomycin membranes and aqueous electrolyte solutions. Russian Journal of Electrochemistry 2003 vol. 39 no. 7 s. 771-776. - Bibliogr. s. 776, Abstr.

9. Pasierb P., Komornicki S., Gajesrski R., Koziński S., Rękas M. : The performance and long-time stability of potentiometric {CO_{2}} gas sensors based on the {(Li-Ba)CO_{3}| NASICON| (Na-Ti-O)} electrochemical cells. Solid State Ionics. 2003 vol. 157 s. 357-363. - Bibliogr. s. 362-363, Abstr.

10. Sokalski T., Lingenfelter P., Lewenstam A.: Numerical solution of the coupled Nernst-Planck and Poisson equations for liquid junction and ion selective membrane potentials. Journal of Physical Chemistry B : Materials, Surfaces, Interfaces, & Biophysical 2003 vol. 107 s. 2443-2452. - Bibliogr. s. 2451-2452, Abstr.

11. Zięba A., Reczyński W., Dudla M. : Ocena sytuacji i drogi rozwiązywania problemów jakości wody pitnej w warunkach intensywnego antropogenicznego oddziaływania na hydrosferę w Polsce i na Ukrainie. Cz. 1 : ekonomiczna efektywność przedsięwzięć ochrony wód - Evaluation of situation and ways of solving problems related with the quality of drinking water in the conditions of strong anthropogenic influence on the hydrosphere in Poland and Ukraine. Pt. 1 : economic efficiency of environmental protection. Wiertnictwo, Nafta, Gaz 2003 R. 20/1 s. 273-281. - Bibliogr. s. 281, Streszcz., Summ.
 
 

Publikacje za rok 2002
 
 

1. Bak T., Nowotny J., Rękas M., Sorrell C.C. : Dynamics of solid-state cell for {CO_{2}} monitoring : short communication. Solid State Ionics 2002 vols. 152-153 s. 823-826. - Bibliogr. s. 826, Abstr.

2. Bak T., Nowotny J.,Rękas M., Sorrell C.C. : Photo-electrochemical properties of the {TiO_{2}-Pt} system in aqueous solutions. International Journal of Hydrogen Energy 2002 vol. 27 iss. 1 s. 19-26. - Bibliogr. s. 26, Abstr.
Impact Factor: 1.509

3. Baś B., Kowalski Z. : Preparation of silver surface for mercury film electrode of prolonged analytical application. Electroanalysis : An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis 2002 vol. 14 no. 15-16 s. 1067-1071. - Bibliogr. s. 1071, Abstr.

4. Bobacka J., Lahtinen T., Koskinen H., Rissanen K., Lewenstam A. and Ivaska A.: Silver ion-selective electrodes based on pi-coordinating ionophores without heteroatoms. Electroanalysis : An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis 2002 vol. 14 no. 19-20 s. 1353-1357. - Bibliogr. s. 1356-1357, Abstr.

5. Bobacka J., Lewenstam A.: Solid-contact ion-selective electrodes for aromatic cations based on \pi-coordinating soft carriers. Talanta 2002 vol. 58 s. 341-349. Bibliogr.s.349, Abstr.

6. Gołaś J.(red.), Lewenstam A., Stojek Z., Bobrowski A. : ESEAC 2002 : 9-th international conference on Electroanalysis : 9-13 June 2002, Cracow, Poland : book of abstracts ; European Society for ElectroAnalytical Chemistry ; Society for ElectroAnalytical Chemistry. - Kraków : University of Mining and Metallurgy, 2002. - 279 s. - Bibliogr. przy rozdz.

7. Grekovich A., Lewenstam A.: Conventional and solid-contact lithium-selective electrodes based on tris[({N,N}-dicyclohexylamide) neutral ionophore. Electroanalysis : An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis 2002 vol. 14 no. 7-8 s. 551-555. - Bibliogr. s. 555, Abstr.

8. Kubiak W.W., Niewiara E. : Influence of the electrolyte on triton X-100 adsorption on fumed silica. Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis 2002 vol. 14 no. 17 s. 1169-1175. - Bibliogr. s. 1175, Abstr.

9. Kuratomi T., Rękas M. , Sorrell C. C : Semiconducting properties of polycrystalline titanium dioxide. Solid State Ionics 2002 vols. 154-155 s. 223-228. - Bibliogr. s. 228, Abstr.

10. Mikhelson K. N., Bobacka J., Ivaska A.,Lewenstam A.: Selectivity of lithium electrodes: correlation with ionophore complex stability constants and with interfacial exchange current densitites. Analytical Chemistry 2002 vol. 74 no. 3 s. 518-527

11. Migdalski J. : Modification of potentiometric selectivity of polypyrrole films doped with metal complexing ligands (PPy-MCL films). Chemia Analityczna 2002 vol. 47 s. 595-611. - Bibliogr s. 610-611

12. Migdalski J. : Nowoczesne czujniki elektrochemiczne : rozprawa habilitacyjna -[Modern electrochemical sensors]. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. - Kraków : [AGH WIMiC], 2002. - 69 s. - Bibliogr. s. 61-69

13. Migdalski J., Błaż T., Lewenstam A.: Inducing cationic sensitivity of polypyrrole films doped with metal complexing agents by chemical and electrochemical methods. Chemia Analityczna 2002 vol. 47 s. 371-384. - Bibliogr. s. 383-384

14. Nowotny J., Rękas M. : Defect disorder of undoped and {Sr}-doped {LaCoO_{3-\delta}}. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry 2002 vol. 50 no. 1 s. 93-108 . - Bibliogr. s. 107-108, Summ.

15. Pasierb P., Komornicki S., Gajerski R., Koziński S., Tomczyk P., Rękas M. : Electrochemical gas sensor materials studied by impedance spectroscopy . Pt. 1 : Nasicon as a solid electrolyte. Journal of Electroceramics 2002 vol. 8 s. 49-55. - Bibliogr. s. 55, Abstr.

16. Pasierb P., Komornicki S., Gajerski R., Koziński S., Tomczyk P., Rękas M. : Electrochemical gas sensor materials studied by impedance spectroscopy . Pt. 2 : Reference electrode and solid electrolyte/electrode system. Journal of Electroceramics 2002 vol. 8 s. 57-64. - Bibliogr. s. 64, Abstr.

17. Radecka M., Rękas M. : Charge and mass transport in ceramic {TiO_{2}}. Journal of the European Ceramic Society 2002 vol. 22 s. 2001-2012. - Bibliogr. s. 2011-2012, Abstr.

18. Radecka M., Rękas M. : Effect of high-temperature treatment on n-p transition in titania . Journal of American Ceramic Society 2002 vol. 85 no. 2 s. 346-354. - Bibliogr. s. 353-354

19. Vázquez M., Bobacka J., Ivaska A., Lewenstam A. : Influence of oxygen and carbon dioxide on the electrochemical stability of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) used as ion-to-electron transducer in all-solid-state ion-selective electrodes. Sensors and Actuators B. 2002 vol. 82 s. 7-13. - Bibliogr. s. 12-13, Abstr.
 
 

Publikacje za rok 2001
 
 

1. Białas S. and Jakubowska M.: Necessary and sufficient conditions for the stability of interval matrices, Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 49(2001), 467 - 477.

2. Bobacka J., Lahtinen T., Nordman J., Haggestrom S., Rissanen K., Lewenstam A. and Ivaska A.: All-solid-state Ag+-ISE based on [2,2,29p,p,p-cyclophane, Electroanalysis, 13 (2001), 723-726.

3. Bobacka J., Lewenstam A. and Ivaska A.: Equilibrium potential of potentiometric ion sensors under steady-state current by using current-reversal chronopotentiometry, Journal of Electroanalytical Chemistry,509 (2001), 27-30.

4. Bobrowski A. and Zarębski J.: Application of catalytic adsorptive stripping voltammetryin water analysis,Water Science and Technology; Water Supply,1 (2001), 1-8.

5. Burnett R. W., Covington A. K., Fogh - Andersen N., Külpmann W.R., Lewenstam A., Maas A. H. J., Van Kessel A. L., Zijlstra W. G.: IFCC reference measurement procedure for substance concentration determination of total carbon dioxide in blood, plasme or serum, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine,39 (2001), 283-289, publisher: Walter de Gruyter, Germany-USA.

6. Burnett R. W., D'Orazio P., Fogh - Andersen N., Kuwa K., Larsson L., Lewenstam A., Maas A. H. J., Marger G. and Spichiger U.: IFCC recommendation on reporting results for blood glucose, Clinica Chimica Acta,307 (2001), 205-209.

7. Ivaska A., Lindfors T., Bobacka J. and Lewenstam A.: Solid-contact ion sensors, Kemia-Kemi, 2(2001), 90-93, publisher: Finnish Chemical Society, Finland (in Finnish).

8. Kubiak W. W., Latonen R. - M., Ivaska A.: The sequential injection system with adsorptive stripping voltammetric detection, Talanta,53(2001), 1211-1219.

9. Migdalski J., Blaż T., Kowalski Z., Lewenstam A.: Inducing cationic sensitivity of polypyrrole films doped with metal complexing ligands, Annals of the Polish Chemical Society, 2001,S3-A5, ISBN 83-90-1844-5-1.

10. Mikhelson K. N., Bobacka J., Lewenstam A. and Ivaska A.: Potentiometric performance and interfacial kinetics of neutral ionophore based ISE membranes in interfering ion solutions before and after contact with primary ions, Electroanalysis,13 (2001), 876-881.

11. Sokalski T. and Lewenstam A.: Application of Nernst - Planck and Poisson equations for interpretation of liquid-junction and membrane potentials in real-time and space domains, Electrochem. Comm.,3 (2001), 107-112.

12. Vazquez M., Mikhelson K., Bobacka J., Ivaska A., Lewenstam A., Piepponen S., Rämö J. and Sillanpää M.: Determination of Na+, K+, Ca2+ and Cl- ions in wood pulp suspension using ion-selective electrodes, Electroanalysis,13 (2001), 1119-1124.
 
 

Publikacje za rok 2000
 
 

1. Błaż T., Migdalski J., Lewenstam A.: Polypyrrole- calcion film as a membrane and solid - contakt in an indicator elektrode for potentiometric titrations, Talanta, 52 (2000), 319-328.

2. Bobacka J., Lewenstam A., Ivaska A. : Electrochemical impendance spectroscopy of oxidized poly(3,4-ethylenedioxythiophene) film electrodes in aqueous solutions, Journal of Electroanalytical Chemistry, 489 (2000), 17-27.

3. Bobrowski A.,Zarębski J.:Catalytic Systems in Adsorptive Stripping Voltammetry, Electroanalysis, 12 (2000).

4. Burnett R. W., Covington A. K., FoghAndersen N., Kulpmann W. R., Lewenstam A., Maas A. H. J., Muller - Plathe O., VanKessel A. L. and Zijlstra W. G.: Use of Ion-Selective Electrodes for Blood - Electrolyte Analysis. Recommendations for Nomenclature, Definitions and Conventions, Clin. Chem. Lab. Med.,38 (2000), 363-370.

5. Jakubowska M.: Algorytmy badania stabilności macierzy przedziałowej i ich realizacja numeryczna, Automatyka, 3 (1999), 413-430.

6. Kubiak W. W., Dudek M.: Źródła kontaminacji próbki i ich eliminacja w oznaczeniach śladowych metali ciężkich metoda woltamperometrii inwersyjnej, Biuletyn Instytutu Leków, 44(2000), 550-562.

7. Lahdesmaki I., Kubiak W. W., Lewenstam A., Ivaska A.: Interferences in a polypyrrole- based amperometric ammonia sensor, Talanta 52 (2000), 269-275.

8. Maksymiuk K., Bobacka J., Ivaska A., Lewenstam A.: Coupled Redox and pH Potentiometric Responses of Electrodes coated with Polypyrole, Analytical Letters ,33 (2000), 1399-1360.

9. Michalska A., Lewenstam A.: Potentiometric selectivity of p-doped polymer films, Elsevier Analytica Chimica Acta,406 (2000), 159-169.

10. Mikhelson K. N. and Lewenstam A.: Modeling of Divalent/Monovalent IonSelectivity of Ion - Exchanger - Based Solvent Polymeric Membranes Doped with Coexchanger, Anal.Chem.,72(2000) , 4965-4972.

11. Reczyński W., Kowalska A.: Changes in molybdenum concentration in the central vacuole and endosperm of clivia miniata regel, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica,42 (2000), 73-77.

12. Saris N. E. L., Mervaala E., Karppanen H., Khawaja J. A., Lewenstam A.: Magnesium An upade on physiological, clinical and analytical aspects, Elsevier Clinica Chimica Acta,294(2000), 1-26.