Pracownicy

Logowanie
Strona główna - Pracownicy
 
Publikacje pracowników Zespołu Technologii Paliw
Publikacje pracowników w czasopismach z listy filadelfijskiej
Najważniejsze publikacje pracowników Zespołu z ostatnich lat
2017
CZERSKI G., ZUBEK K., GRZYWACZ P., PORADA St.:
Effect of char preparation conditions on gasification in a carbon dioxide atmosphere
Energy & Fuels, vol. 31 iss. 1 s. 815-823
DOI: acs.energyfuels.6b02139
PORADA St., DZIOK T., CZERSKI G., GRZYWACZ P., STRUGAŁA A.:
Badania polskich węgli brunatnych i kamiennych w kontek¶cie ich zastosowania w procesie zgazowania par± wodn±
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 33 z. 1 s. 15-34
DOI: gospo-2017-0007
Janusz P., Kałahurska K., KOGUT K., Smulski R., Szurlej A.:
Technologie osuszania gazu ziemnego wydobywanego w południowej Polsce
Przemysł Chemiczny, t. 96 z. 5 s. 1024-1028
DOI: 10.15199/62.2017.5.15
Cie¶lik T., Narloch P., KOGUT K., Metelska K.:
Próba zbudowania mapy drogowej klientów gazu ziemnego
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t. 91 nr. 4 s. 123-127
DOI: 10.15199/17.2017.4.1
2016
BURMISTRZ P., Chmielniak T., Czepirski L., Gazda-Grzywacz M.:
Carbon footprint of the hydrogen production process utilizing subbituminous coal and lignite gasification
Journal of Cleaner Production, vol. 139, iss. 15, pp. 858-865
DOI: j.jclepro.2016.08.112
BURMISTRZ P., KOGUT K., MARCZAK M., ZwoĽdziak J.:
Lignites and subbituminous coals combustion in Polish power plants as a source of anthropogenic mercury emission
Fuel Processing Technology, vol. 152, iss. 11, pp. 250-258
DOI: j.fuproc.2016.06.011
BURMISTRZ P., KOGUT K.:
Mercury in Bituminous Coal Used in Polish Power Plants
Archives of Mining Sciences, vol. 61, iss. 3, pp. 473-488
DOI: amsc-2016-0034
Żmuda W.A., GRZYWACZ P., Wojciechowski A., Doliński A., Krzak M.:
Ograniczenie emisji tlenków siarki powstałych podczas spalania paliwa z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy gumy
Przemysł Chemiczny, t. 95, nr 5, s. 975-977
DOI: 62.2016.5.15
Technologia paliw: wyzwania i szanse
pod redakcj± Piotra Burmistrza
Kraków 2016
2015
Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla. Monografia
pod redakcj± Stanisława Porady i Andrzeja Strugały
Kraków 2015
Baza danych procesów i oparacji w technologiach zgazowania węgla. Monografia
pod redakcj± Stanisława Porady i Andrzeja Strugały
Kraków 2015
Uruski Ł., Górecki J., Macherzyński M., DZIOK T., Goła¶ J.:
The ability of Polish coals to release mercury in the process of thermal treatment
Fuel Processing Technology, vol. 140, iss. 12, pp. 12–20
DOI: j.fuproc.2015.08.005
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P., MAKOWSKA D.:
Kinetics of steam gasification of bituminous coals in terms of their use for underground coal gasification
Fuel Processing Technology, vol. 130, iss. 2, pp. 282–291
DOI: j.fuproc.2014.10.015
DZIOK T., STRUGAŁA A., ROZWADOWSKI A., Macherzyński M.:
Studies of the correlation between mercury content and the content of various forms of sulfur in Polish hard coals
Fuel, vol. 159, iss. 1, pp. 206–213
DOI: j.fuel.2015.06.080
prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr hab. Stanisław Porada - prof. AGH
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr hab. inż. Andrzej Strugała - prof. AGH
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr hab. inż. Piotr Burmistrz
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Krzysztof Bytnar
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Grzegorz Czerski
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Tadeusz Dziok
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Krzysztof Kogut
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Andrzej Rozwadowski
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Przemysław Grzywacz
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Mateusz Karczewski
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Dorota Makowska
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Marta Marczak
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Leszek Stępień
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Faustyna Wierońska
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Katarzyna Zubek
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
Publikacje pracowników Zespołu Technologii Paliw
w czasopismach z listy filadelfijskiej
 
Aby wyświetlić szczegóły publikacji proszę klikn±ć na tekst wybranej pozycji.
Dodatkowe opcje wyświetlania tabeli publikacji z listy filadelfijskiej
TytułAutorCzasopismoRokIF
Effect of Char Preparation Conditions on Gasification in a Carbon Dioxide Atmosphere Czerski Grzegorz
Zubek Katarzyna
Grzywacz Przemys?aw
Porada Stanis?aw
Energy Fuels 2017 2.835
Examinations of Polish brown and hard coals in terms of their use in the steam gasification process Porada Stanis?aw
Dziok Tadeusz
Czerski Grzegorz
Grzywacz Przemys?aw
Struga?a Andrzej
Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2017 0.632
Technologie osuszania gazu ziemnego wydobywanego w po?udniowej Polsce Janusz Piotr
Ka?ahurska Katarzyna
Kogut Krzysztof
Smulski Rafa?
Szurlej Adam
Przemys? Chemiczny 2017 0.399
 
All rights reserved © Zespół Technologii Paliw Strona główna AGH  |  Biblioteka  |  SKOS  | 
Realizacja: Krzysztof Kogut