Pracownicy

Logowanie
Strona główna - Pracownicy
 
Publikacje pracowników Zespołu Technologii Paliw
Publikacje pracowników w czasopismach z listy filadelfijskiej
Najważniejsze publikacje pracowników Zespołu z ostatnich lat
2017
CZERSKI G., ZUBEK K., GRZYWACZ P., PORADA St.:
Effect of char preparation conditions on gasification in a carbon dioxide atmosphere
Energy & Fuels, vol. 31 iss. 1 s. 815-823
DOI: acs.energyfuels.6b02139
PORADA St., DZIOK T., CZERSKI G., GRZYWACZ P., STRUGAŁA A.:
Badania polskich węgli brunatnych i kamiennych w kontek¶cie ich zastosowania w procesie zgazowania par± wodn±
Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t. 33 z. 1 s. 15-34
DOI: gospo-2017-0007
Janusz P., Kałahurska K., KOGUT K., Smulski R., Szurlej A.:
Technologie osuszania gazu ziemnego wydobywanego w południowej Polsce
Przemysł Chemiczny, t. 96 z. 5 s. 1024-1028
DOI: 10.15199/62.2017.5.15
Cie¶lik T., Narloch P., KOGUT K., Metelska K.:
Próba zbudowania mapy drogowej klientów gazu ziemnego
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, t. 91 nr. 4 s. 123-127
DOI: 10.15199/17.2017.4.1
2016
BURMISTRZ P., Chmielniak T., Czepirski L., Gazda-Grzywacz M.:
Carbon footprint of the hydrogen production process utilizing subbituminous coal and lignite gasification
Journal of Cleaner Production, vol. 139, iss. 15, pp. 858-865
DOI: j.jclepro.2016.08.112
BURMISTRZ P., KOGUT K., MARCZAK M., ZwoĽdziak J.:
Lignites and subbituminous coals combustion in Polish power plants as a source of anthropogenic mercury emission
Fuel Processing Technology, vol. 152, iss. 11, pp. 250-258
DOI: j.fuproc.2016.06.011
BURMISTRZ P., KOGUT K.:
Mercury in Bituminous Coal Used in Polish Power Plants
Archives of Mining Sciences, vol. 61, iss. 3, pp. 473-488
DOI: amsc-2016-0034
Żmuda W.A., GRZYWACZ P., Wojciechowski A., Doliński A., Krzak M.:
Ograniczenie emisji tlenków siarki powstałych podczas spalania paliwa z karbonizatów otrzymanych w wyniku pirolizy gumy
Przemysł Chemiczny, t. 95, nr 5, s. 975-977
DOI: 62.2016.5.15
Technologia paliw: wyzwania i szanse
pod redakcj± Piotra Burmistrza
Kraków 2016
2015
Procesy i operacje w technologiach zgazowania węgla. Monografia
pod redakcj± Stanisława Porady i Andrzeja Strugały
Kraków 2015
Baza danych procesów i oparacji w technologiach zgazowania węgla. Monografia
pod redakcj± Stanisława Porady i Andrzeja Strugały
Kraków 2015
Uruski Ł., Górecki J., Macherzyński M., DZIOK T., Goła¶ J.:
The ability of Polish coals to release mercury in the process of thermal treatment
Fuel Processing Technology, vol. 140, iss. 12, pp. 12–20
DOI: j.fuproc.2015.08.005
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P., MAKOWSKA D.:
Kinetics of steam gasification of bituminous coals in terms of their use for underground coal gasification
Fuel Processing Technology, vol. 130, iss. 2, pp. 282–291
DOI: j.fuproc.2014.10.015
DZIOK T., STRUGAŁA A., ROZWADOWSKI A., Macherzyński M.:
Studies of the correlation between mercury content and the content of various forms of sulfur in Polish hard coals
Fuel, vol. 159, iss. 1, pp. 206–213
DOI: j.fuel.2015.06.080
prof. dr hab. inż. Aleksander Karcz
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr hab. Stanisław Porada - prof. AGH
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr hab. inż. Andrzej Strugała - prof. AGH
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr hab. inż. Tomasz Chmielniak
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr hab. inż. Piotr Burmistrz
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Krzysztof Bytnar
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Grzegorz Czerski
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Tadeusz Dziok
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Przemysław Grzywacz
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Krzysztof Kogut
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
dr inż. Andrzej Rozwadowski
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja (do roku 2007)
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja (od roku 2008)
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Mateusz Karczewski
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Dorota Makowska
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Marta Marczak
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Leszek Stępień
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Faustyna Wierońska
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
mgr inż. Katarzyna Zubek
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Spis najważniejszych publikacji z ostatnich lat
Publikacje pracowników Zespołu Technologii Paliw
w czasopismach z listy filadelfijskiej
 
Aby wyświetlić szczegóły publikacji proszę klikn±ć na tekst wybranej pozycji.
Dodatkowe opcje wyświetlania tabeli publikacji z listy filadelfijskiej
TytułAutorCzasopismoRokIF
Wp?yw technologii suszenia w?gla na emisj? CO2 w procesie produkcji wodoru podczas zgazowania w?gla Chmielniak Tomasz
Bigda Joanna
?ci??ko Marek
St?pie? Leszek
Przemys? Chemiczny 2019 0.399
 
All rights reserved © Zespół Technologii Paliw Strona główna AGH  |  Biblioteka  |  SKOS  | 
Realizacja: Krzysztof Kogut