Zespół Technologii Paliw
 
Pracownicy

Logowanie
Strona główna - Pracownicy - Skład osobowy
 
dr inż. Tadeusz Dziok
Informacje kontaktowe
pawilon B-3, gabinet 304
telefon - 12 617 2906
poczta elektroniczna - tadeusz.dziok@agh.edu.pl
strona internetowa - home.agh.edu.pl/tadziok
Plan zajęć
Rozkład zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
Konsultacje
Ustalanie terminów drogą mailową - tadeusz.dziok@agh.edu.pl
Publikacje
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników"
Najważniejsze publikacje z ostatnich lat
2015
DZIOK T., STRUGAŁA A., ROZWADOWSKI A., Macherzyński M.:
Studies of the correlation between mercury content and the content of various forms of sulfur in Polish hard coals
Fuel, vol. 159, iss. 1, pp. 206–213
DOI: j.fuel.2015.06.080
Uruski Ł., Górecki J., Macherzyński M., DZIOK T., Gołaś J.:
The ability of Polish coals to release mercury in the process of thermal treatment
Fuel Processing Technology, vol. 140, iss. 12, pp. 12–20
DOI: j.fuproc.2015.08.005
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P., MAKOWSKA D.:
Kinetics of steam gasification of bituminous coals in terms of their use for underground coal gasification
Fuel Processing Technology, vol. 130, iss. 2, pp. 282–291
DOI: j.fuproc.2014.10.015
2014
DZIOK T., ROZWADOWSKI A., GRZYWACZ P., BYTNAR K., ROZWADOWSKA T.:
Occurrence of mercury in coals [w:] Mercury as a coal combustion pollutant: monograph
eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała
Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, Warszawa 2014, s. 63-78
GRZYWACZ P., DZIOK T., PORADA S.:
Behavior of mercury in the processes of energo-chemical coal processing [w:] Mercury as a coal combustion pollutant: monograph
eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała
Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, Warszawa 2014, s. 79-91
GRZYWACZ P., DZIOK T., PORADA S.:
Overall characteristics of mercury and its basic compounds [w:] Mercury as a coal combustion pollutant: monograph
eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała
Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, Warszawa 2014, s. 9-18
2013
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P.:
Badania kinetyki reakcji węgla z parą wodną w aspekcie technologii jego podziemnego zgazowania
Przegląd Górniczy, 2013, t. 69, nr 2, s. 91-98
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P.:
Ocena reaktywności polskich węgli w procesie zgazowania parą wodną
Przegląd Górniczy, 2013, t. 69, nr 2, s. 184-193
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P.:
Technologie zgazowania węgla i ich przydatność dla potrzeb energetyki i chemii
Przegląd Górniczy, 2013, t. 69, nr 2, s. 91-98
Obszary zainteresowań
Metody ograniczenia emisji rtęci z procesów energochemicznego przetwórstwa paliw stałych
Procesy energochemicznego przetwórstwa paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem procesów zgazowania
Zajęcia dydaktyczne
Energochemiczne przetwórstwo węgla - ćwiczenia laboratoryjne
Konwersja paliw - paliwa gazowe - ćwiczenia laboratoryjne
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe - ćwiczenia laboratoryjne
Procesy spalania - ćwiczenia tablicowe, ćwiczenia projektowe
Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie - ćwiczenia laboratoryjne
Zastosowanie metod matematycznych w chemii - ćwiczenia tablicowe
 
All rights reserved © Zespół Technologii Paliw Strona główna AGH  |  Biblioteka  |  SKOS  | 
Realizacja: Krzysztof Kogut