Zespół Technologii Paliw
 
Pracownicy

Strona główna - Pracownicy - Skład osobowy
 
mgr inż. Tadeusz Dziok
Informacje kontaktowe
pawilon B-3, gabinet 304
telefon - 12 617 2906
poczta elektroniczna - tadeusz.dziok@agh.edu.pl
strona internetowa - home.agh.edu.pl/tadziok
Plan zajęć
Rozkład zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015
Konsultacje
Poniedziałek: 12:00-15:00
Publikacje
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - stara wersja
Spis publikacji w "Bibliografi Publikacji Pracowników" - nowa wersja
Najważniejsze publikacje z ostatnich lat
2014
DZIOK T., ROZWADOWSKI A., GRZYWACZ P., BYTNAR K., ROZWADOWSKA T.:
Occurrence of mercury in coals [w:] Mercury as a coal combustion pollutant: monograph
eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała
Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, Warszawa 2014, s. 63-78
GRZYWACZ P., DZIOK T., PORADA S.:
Behavior of mercury in the processes of energo-chemical coal processing [w:] Mercury as a coal combustion pollutant: monograph
eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała
Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, Warszawa 2014, s. 79-91
GRZYWACZ P., DZIOK T., PORADA S.:
Overall characteristics of mercury and its basic compounds [w:] Mercury as a coal combustion pollutant: monograph
eds. Janusz Gołaś, Andrzej Strugała
Oficyna Drukarska – Jacek Chmielewski, Warszawa 2014, s. 9-18
2013
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P.:
Badania kinetyki reakcji węgla z parą wodną w aspekcie technologii jego podziemnego zgazowania
Przegląd Górniczy, 2013, t. 69, nr 2, s. 91-98
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P.:
Ocena reaktywności polskich węgli w procesie zgazowania parą wodną
Przegląd Górniczy, 2013, t. 69, nr 2, s. 184-193
PORADA St., CZERSKI G., DZIOK T., GRZYWACZ P.:
Technologie zgazowania węgla i ich przydatność dla potrzeb energetyki i chemii
Przegląd Górniczy, 2013, t. 69, nr 2, s. 91-98
2012
CZERSKI G., DZIOK T., STRUGAŁA A.:
Summary – recommendation of innovative trends of gasification technology for R&D and education
[w] Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of {CO_{2}}: a monograph
AKNET, Kraków s. 201-209
Gołaś J., Macherzyński M., Górecki J., BURMISTRZ P., Styszko K., DZIOK T., Okońska A., Uruski Ł.:
Environmental and analytical aspects of monitoring and reduction of mercury emission from coal combustion in Polish energy sector
9th International Symposium on Environmental Geochemistry, Aveiro – Portugal, July 15–21, 2012, book of abstracts s. 155–156
DZIOK T., Uruski Ł.:
Correlation between mercury and ash sulfur content in Polish hard coals
[w] Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012, Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Grupa Naukowa Pro Futuro; Fundacja dla AGH, s. 87-89
Obszary zainteresowań
Metody ograniczenia emisji rtęci z procesów energochemicznego przetwórstwa paliw stałych
Procesy energochemicznego przetwórstwa paliw stałych ze szczególnym uwzględnieniem procesów zgazowania
Zajęcia dydaktyczne
Energochemiczne przetwórstwo węgla - ćwiczenia laboratoryjne
Konwersja paliw - paliwa gazowe - ćwiczenia laboratoryjne
Paliwa stałe, ciekłe i gazowe - ćwiczenia laboratoryjne
Procesy spalania - ćwiczenia tablicowe, ćwiczenia projektowe
Surowce energetyczne stałe i ich przetwarzanie - ćwiczenia laboratoryjne
Zastosowanie metod matematycznych w chemii - ćwiczenia tablicowe
 
All rights reserved © Zespół Technologii Paliw Strona główna AGH  |  Biblioteka  |  SKOS  | 
Realizacja: Krzysztof Kogut