KONTAKT
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel.:  12 617 41 13, 
       12 617 47 68,
       12 617 47 67
       604 967 320

fax.: 12 617 20 59

e-mail: budownictwo@agh.edu.plORGANIZATORZY

AGHPKFundacja

IPB

 Konferencja „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” organizowana jest w 2014 roku przez Katedrę Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Politechniki Krakowskiej.

Jest to coroczna konferencja z cyklu tzw. Zjazdów Jednostek Jednoimiennych TOB zapoczątkowanych przez Profesora Aleksandra Dyżewskiego. Celem Konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów, doświadczeń i efektów praktycznych, łączących się z powyższą tematyką.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji pracowników wyższych uczelni z kraju i zagranicy, instytutów naukowych, projektantów, wykonawców robót budowlanych, producentów wyrobów budowlanych.
Konferencja odbywać się będzie w budynkach Akademii-Górniczo Hutniczej w Krakowie
(Al. A. Mickiewicza 30), Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24) oraz w Hotelu Kazimierz (www.hk.com.pl) , w którym przewidziano noclegi dla uczestników konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące dojazdu w zakładce dojazd.

Organizatorzy Konferencji zapewniają transport w dniu otwarcia konferencji (czwartek 26.06.2014 r.) z Akademii Górniczo-Hutniczej do Hotelu Kazimierz po skończonych obradach oraz w dniu zakończenia konferencji (sobota 28.06.2014 r.) z Hotelu Kazimierz na Politechnikę Krakowską po śniadaniu. Istnieje możliwość przechowania bagaży w pierwszym i ostatnim dniu konferencji zarówno na AGH jak i PK w budynkach gdzie odbywać się będą obrady.

Pliki do pobrania


pdf program Konferencji
pdf Komunikat III
pdf Komunikat II
pdf Komunikat I
doc pdf Karta zgłoszeniowa uczestnika
doc pdf Registration cart