Badania statutowe

Tematy badań realizowanych w 2008 roku:


I. Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w budownictwie specjalnym i geotechnice

Zadania badawcze realizowane w ramach tematu:
 • Trójwymiarowa analiza stanu naprężenia i wytężenia w otoczeniu skrzyżowania dwóch tuneli
 • Trójwymiarowa i dwuwymiarowa analiza stateczności skarp i zboczy
 • Geotechniczne kryteria budowy i użytkowania podziemnych magazynów gazu i paliw ciekłych
 • Badania wpływu wykonywania żelbetowych pali fundamentowych na stan otaczającego je gruntu
 • Doświadczalne badania żelbetowych elementów belkowych z betonów wysokowartościowych
 • Symulacja numeryczna wyburzenia obiektu budowlanego metodą wybuchową
 • Ocena niezawodności konstrukcji budowlanych na podstawie ograniczonej liczby badań
 • Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych na koszty cyklu życia obiektów budowlanych
 • Zastosowanie CAS do zagadnień związanych z nauką o wytrzymałości
 • Budowlane Laboratorium Wirtualne
 • Geomechaniczne problemy rewitalizacji i zabezpieczania zabytkowych kopalń oraz innych podziemi w aspekcie ich wtórnego zagospodarowania

II. Ograniczenie zagrożeń i skutków działalności górniczej w oparciu o badania geomechaniczne
Zadania badawcze realizowane w ramach tematu:
 • Matematyczne modelowanie skutków utraty stateczności górotworu w aspekcie występujących w górotworze nieciągłości
 • Metody oceny zagrożenia sejsmicznego w kopalniach rud miedzi
 • Dynamiczny model ugięcia belki stropu zasadniczego w komorowo-filarowym systemie eksploatacji złoża rud miedzi LGOM
 • Ocena stateczności obudowy wyrobisk udostępniających na dużej głębokości
 • Badania własności pozniszczeniowych skał w aspekcie stateczności wyrobisk
 • Analiza wyników badań próbek skalnych w sztywnej maszynie wytrzymałościowej dla określenia skłonności skał do tąpań