Projekty badawcze i granty

Granty realizowane przez pracowników Katedry


  • Badania procesów reologicznych zachodzących w górotworze solnym wywołanych użytkowaniem podziemnych magazynów gazu (2003 – 2005)
  • Zastosowanie betonu wysokowartościowego w obudowach wyrobisk podziemnych drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze (2005 – 2007)
  • Badania nowych rozwiązań technologicznych w celu rozrzedzenia obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych
    (2005 – 2008)
  • Matematyczny model niszczenia struktury wewnętrznej górotworu warstwowego z uwzględnieniem ciśnienia porowego metanu (2006 – 2010)
  • Analiza stateczności skarp i zboczy w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego w oparciu o metodę redukcji wytrzymałości na ścinanie (2008 – 2010)
  • Numeryczna analiza stanu zagrożenia tąpaniami w rejonie zaburzeń tektonicznych (2008 – 2010)