Materiałoznawstwo

Laboratorium


pdf Program ćwiczeń laboratoryjnych z MATERIAŁOZNAWSTWA dla kierunków GiG oraz IŚ (WGiG)
pdf Program ćwiczeń laboratoryjnych z MATERIAŁOZNAWSTWA dla kierunków ZiIP oraz IŚ (WGGiOŚ)

pdf Podstawowe przepisy BHP
pdf Określanie niepewności pomiaru

pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 2 - Wyznaczanie nasiąkliwości i wilgotności materiałów
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 3 - Wyznaczanie gęstości, gęstości objętościowej, szczelności i porowatości materiałów porowatych
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 4 dla kierunków GiG oraz IŚ (WGiG) - Badanie wytrzymałości elementu betonowego metodą nieniszczącą – metodą sklerometryczną
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 4 dla kierunków ZiIP i IŚ (WGGiOŚ) - Statyczna próba rozciągania metali
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 5 dla kierunków GiG oraz IŚ (WGiG) - Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 5 dla kierunków ZiIP i IŚ (WGGiOŚ) - Statyczna próba ściskania materiałów kruchych
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 6 - Pomiar twardości metodą Rockwella

pdf Właściwości fizyczne materiałów
pdf Badania ultradźwiękowe
pdf Pomiary twardości materiałów

Uwaga! Jeżeli materiały do danego ćwiczenia mają więcej niż jedną stronę to proszę drukować je dwustronnie.