Materiałoznawstwo

Laboratorium


pdf Program ćwiczeń laboratoryjnych z MATERIAŁOZNAWSTWA dla kierunku GiG
pdf Program ćwiczeń laboratoryjnych z MATERIAŁOZNAWSTWA dla kierunku ZiIP
pdf Program ćwiczeń laboratoryjnych z MATERIAŁOZNAWSTWA dla kierunków IŚ i EŹE

pdf Podstawowe przepisy BHP
pdf Określanie niepewności pomiaru

pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 2 - Wyznaczanie nasiąkliwości i wilgotności materiałów
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 3 - Wyznaczanie gęstości, gęstości objętościowej, szczelności i porowatości materiałów porowatych
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 4 - Badanie wytrzymałości elementu betonowego metodą nieniszczącą – metodą sklerometryczną
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 4 dla kierunku ZiIP - Statyczna próba rozciągania metali
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 5 - Badanie ultradźwiękowe grubości elementów metalowych defektoskopem ultradźwiękowym
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 5 dla kierunku ZiIP - Statyczna próba ściskania materiałów kruchych
pdf Instrukcja do ćwiczenia nr 6 - Pomiar twardości metodą Rockwella

pdf Właściwości fizyczne materiałów
pdf Badania sklerometryczne
pdf Badania sklerometryczne - młotek Schmidta
pdf Badania ultradźwiękowe
pdf Pomiary twardości materiałów

Uwaga! Jeżeli materiały do danego ćwiczenia mają więcej niż jedną stronę to proszę drukować je dwustronnie.