DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII BUDOWLANEJ I SANITARNEJ
POLITECHNIKI LUBELSKIEJ


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Daniela Wałacha


Temat rozprawy:

Rozwarcie rys ukośnych w przypodporowej strefie belek
wykonanych z betonu wysokowartościowego (BWW)Promotor: dr hab. inż. Tadeusz CIĘŻAK, prof. Politechniki Lubelskiej
Recenzenci: dr hab. inż. Anna HALICKA, prof. Politechniki Lubelskiej
dr hab. inż. Piotr CZAJA, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie


Obrona odbedzie się 29 stycznia 2009 roku o godz. 9:30
w sali Rady Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej