DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W PŁOCKU


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Marty Pająk


Temat rozprawy:

ANALIZA PRACOCHŁONNOŚCI I MATERIAŁOCHŁONNOŚCI 
PALI WIERCONYCH ŚWIDREM CIĄGŁYMPromotor: dr hab. inż. Anna SOBOTKA, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Recenzenci: dr hab. inż. Roman MARCINKOWSKI, prof. nadz. Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Oleg KAPLIŃSKI, dr h.c.


Obrona odbedzie się 15 grudnia 2009 roku o godz. 12.00
w sali Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku