ZEBRANIE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 14 stycznia 2010 roku godz. 8.30
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Sprawy organizacyjne
II.  Seminarium:
1.  System zarządzania badaniami geoinżynieryjnymi z wykorzystaniem laboratorium wirtualnego
– mgr Dorota Pawluś