ZEBRANIE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 11 marca 2010 roku godz. 8.30
sala 101 A1

Temat zebrania: Sprawy organizacyjne
- obecność wszystkich pracowników Katedry obowiązkowa