Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
przy Instytucie Techniki Budowlanej


zaprasza na sympozjum naukowe pod tytułem


Konpleksowa informatyzacja procesu budowlanego


Sympozjum odbędzie się w sali konferencyjnej ITB (parter) w Warszawie przy ul. Filtrowej 1
we wtorek 28 kwietnia 2010 roku. Początek o godz. 11:00.Będzie to już jedenaste z kolei sympozjum poświęcone kompleksowemu zarządzaniu jakością w budownictwie. Tym razem odbywać się będzie ono pod tytułem „Kompleksowa informatyzacja procesu budowlanego” i poświęcone będzie problematyce informatyzacji wszystkich etapów przedsięwzięcia budowlanego.
Przedstawione będą zasady, instrumentarium, technologia i przykłady zarządzania całym procesem budowlanym jak też wybranymi dziedzinami tego procesu takimi jak harmonogramowanie, monitorowanie, czy też zdalne zarządzanie badaniami lub maszynami.
W poszczególnych referatach zostaną ukazane najnowsze zdobycze technologii i rozwiązania techniczne, które mogą być zastosowane przy zarządzaniu jakością podczas procesu budowlanego jak też w okresie eksploatacji obiektów. Dotyczy to zwłaszcza zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych wysokiego ryzyka. W szczególności ukazane zostaną najnowsze rozwiązania informatyczne stosowane w przygotowaniu inwestycji, jej planowaniu, harmonogramowaniu, realizacji i rozliczaniu, a także najnowsze narzędzia do monitoringu i diagnostyki obiektów budowlanych.

Na zakończenie obrad odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi prof. Piotr Witakowski.


Prowadzący Przewodniczący Koła PZITB
dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH mgr. inż. Bogdan Wróblewski