ZEBRANIE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 29 kwietnia 2010 roku godz. 8:30
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Sprawy organizacyjne
II.  Seminaria:
1.  Badania aerodynamiczne modeli zadaszeń stadionów piłkarskich– prof dr hab. inż. Roman Kinash
2.  Analiza wyników badań próbek skalnych w sztywnej maszynie wytrzymałościowej
 dla określenia skłonności skał do tąpań w kopalniach w Peru– dr inż. Jerzy Cieślik