Koło Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
przy Instytucie Techniki Budowlanej


zaprasza na sympozjum naukowe pod tytułem


Teleinformatyczne wsparcie przygotowania i realizacji inwestycji (z uwzględnieniem budownictwa ekologicznego)


Sympozjum odbędzie się w sali konferencyjnej ITB (parter) w Warszawie przy ul. Filtrowej 1
we środę 27 października 2010 roku. Początek o godz. 11:00.Będzie to już dwunaste z kolei sympozjum poświęcone kompleksowemu zarządzaniu jakością w budownictwie. Tym razem odbywać się będzie ono pod tytułem „Teleinformatyczne wsparcie przygotowania i realizacji inwestycji (z uwzględnieniem budownictwa ekologicznego)” i poświęcone będzie w szczególności problematyce budownictwa ekologicznego i jego informatyzacji na wszystkich etapach przedsięwzięcia budowlanego.

Przedstawione zostaną zasadnicze założenia budownictwa ekologicznego, jego uwarunkowania i możliwości rozwoju w Polsce, a także zasady, instrumentarium i możliwości wparcia tego rodzaju budownictwa ze strony innych dynamicznie rozwijających się dziedzin takich jak teleinformatyka, automatyzacja i robotyka. W poszczególnych referatach zostaną ukazane najnowsze zdobycze technologii i rozwiązania techniczne, które mogą być zastosowane przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych jak też w okresie eksploatacji obiektów. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania Internetu do przygotowania inwestycji, a także zastosowania zdalnych metod do monitoringu, kontroli stanu technicznego i diagnostyki obiektów budowlanych i dużych obiektów przemysłowych.

Na zakończenie obrad odbędzie się dyskusja, którą poprowadzi prof. Piotr Witakowski.


Prowadzący Przewodniczący Koła PZITB
dr hab. inż. Piotr Witakowski, prof. AGH mgr. inż. Bogdan Wróblewski