ZEBRANIE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 2 kwietnia 2009 roku godz. 8:30
sala 101 A1

Program zebrania:
1.  Sprawy organizacyjne
2.  Seminarium dr inż Daniela Wałacha
Temat: Rysy ukośne w strefach przypodporowych belek wykonanych
            z betonu wysokowartościowego.