ZEBRANIE
PRACOWNIKÓW

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 20 stycznia 2011 roku godz. 8:30
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Seminarium:
Badania wybranych właściwości górnomioceńskich iłów zapadliska przedkarpackiego w rejonie Krakowa z wykorzystaniem sondy wkręcanej WST
Prelegent:  mgr inż. Sebastian Olesiak
II.  Sprawy organizacyjne