DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Doroty Pawluś


Temat rozprawy:

SYSTEM ZARZĄDZANIA BADANIAMI W GEOINŻYNIERII 
Z WYKORZYSTANIEM LABORATORIUM WIRTUALNEGOPromotor: dr hab. inż. Piotr WITAKOWSKI, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Recenzenci:
 
prof. dr hab. inż. Oleg KAPLIŃSKI, dr h.c., Politechnika Poznańska, Poznań
prof. dr hab. inż. Jan WALASZCZYK, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Obrona odbedzie się 22 lutego 2011 roku o godz. 11.00
w sali 203 pawilonu A-1 AGH, Kraków, Al. Mickiewicza 30