DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ 
POLITECHNIKI KRAWOWSKIEJ


zapraszają na

PUBLICZNĄ DYSKUSJĘ NAD ROZPRAWĄ DOKTORSKĄ

mgr inż. Edyty Pięciorak


Temat rozprawy:

ANALIZA WSPÓŁPRACY BLACHY FAŁDOWEJ 
Z PŁATWIAMI ZIMNOGIĘTYMIPromotor: dr hab. inż. Marek PIEKARCZYK, prof. PK - Politechnika Krakowska
Recenzenci: dr hab. inż. Eugeniusz HOTAŁA, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
dr hab. inż. Witold CECOT - Politechnika Krakowska


Dzskusja odbedzie się 23 marca 2011 roku o godz. 14.15 w sali 310
Wydziału Inżnierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Budynek Główny III piętro, ul.Warszawska 24