DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Sebastiana Olesiaka


Temat rozprawy:

Badania wybranych właściwości mioceńskich iłów w rejonie Krakowa
z wykorzystaniem sondy wkręcanej WSTPromotor: dr hab. inż. Marek CAŁA,  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Recenzenci:
 
dr hab.  Jan GASZYŃSKI, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków


Obrona odbedzie się 6 czerwca 2012 roku o godz. 12.00
w sali 15 pawilonu A-4 AGH, Kraków, Al. Mickiewicza 30