DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Karoliny Pieprzyk-Klimaszewskiej


Temat rozprawy:

Wpływ mineralizacji ewaporatowej na właściwości mechaniczne drewna
w zabytkowych kopalniach soliPromotor: dr hab. inż. Tadeusz MIKOŚ,  Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Recenzenci:
 
dr hab.  inż. Stanisław DUŻY, Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. inż. Piotr CZAJA, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków


Obrona odbedzie się 21 czerwca 2012 roku o godz. 9.00
w sali 15 pawilonu A-4 AGH, Kraków, Al. Mickiewicza 30