DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ W KRAKOWIE


zapraszają na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr inż. Kornela Frydrycha


Temat rozprawy:

BADANIA NAD KSZTAŁTOWANIEM SIĘ WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PODATNOŚCI PODŁOŻA
DLA CELÓW OBLICZEŃ STATYCZNYCH OBUDOWY TUNELIPromotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur, Akademia Górniczo–Hutnicza, Kraków
Recenzenci:
 
dr hab.  inż. Stanisław DUŻY, Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków


Obrona odbedzie się 8 listopada 2012 roku o godz. 11.00
w sali 15 pawilonu A-4 AGH, Kraków, Al. Mickiewicza 30  jpg streszczenie rozprawy