ZEBRANIE  PRACOWNIKÓW

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 25 października 2012 roku godz. 8:30
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Seminarium:
1.  Wpływ czynników geomechanicznych na deformacje powierzchni terenu podczas eksploatacji
 pokładów węgla z zawałem stropu – mgr inż. Katarzyna Kryzia