ZEBRANIE  PRACOWNIKÓW

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 13 grudnia 2012 roku godz. 9:00
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Seminarium:
1.  Badanie warunków stateczności skarp o złożonej geometrii i budowie geologicznej
– mgr inż. Michał Kowalski