Kierownik Katedry Geomechaniki,
Budownictwa i Geotechniki
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś,

ma zaszczyt zaprosić wszystkich Pracowników Katedry
na Spotkanie Opłatkowe,
które odbędzie się w środę 19 grudnia 2012 roku
w Klubie Profesora AGH.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00.