ZEBRANIE  PRACOWNIKÓW

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 18 kwietnia 2013 roku godz. 8:30
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Sprawz organizacyjne
II.  Seminarium na temat:
Problemy analizy stateczności wałów przeciwpowodziowych.
referuje: dr inż. Sebastian Olesiak