Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

dr hab. inż. Tadesz Ciężak


wieloletni Pracownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Profesor Tadeusz Ciężak był nauczycielem akademickim Politechniki Lubelskiej, specjalistą z zakresu konstrukcji betonowych. W latach 2000-2012 związany był z naszą Uczelnią, gdzie w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na kierunku Budownictwo prowadził zajęcia z Konstrukcji betonowych oraz Budownictwa ogólnego.


Prace naukowo-badawcze prowadzone przez Profesora Tadeusza Ciężaka były ukierunkowane na analizie pracy żelbetowych belek skręcanych. Zarówno stopień naukowy doktora nauk techniczny w dziedzinie budownictwa (1980 r.) jak i stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie budownictwa (1991 r.) uzyskał w Politechnice Warszawskiej.


Jednym z istotnych elementów pracy profesora był wkład w rozwój młodych naukowców, między innymi był promotorem wielu prac magisterskich absolwentów kierunku Budownictwo oraz pracy doktorskiej naszego pracownika dr inż. Daniela Wałacha.


Profesor Tadeusz Ciężak był zaangażowany w prace wielu instytucji naukowych oraz akademickich. Był cenionym i szanowanym nauczycielem akademickim. W 1996 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
WGiG Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
oraz Pracownicy Katedry