ZEBRANIE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 15 października 2009 roku godz. 8.15
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Sprawy organizacyjne
II.  Seminaria:
1.  Analiza wpływu rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych na koszty cyklu życia obiektów
 budowlanych – prof. dr hab. inż. Anna Sobotka
2.  Badania własności pozniszczeniowych skał w aspekcie stateczności wyrobisk
– dr inż. Andrzej Szumiński