ZEBRANIE
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechnikiczwartek 5 listopada 2009 roku godz. 8.30
sala 101 A1

Program zebrania:
I.  Sprawy organizacyjne
II.  Seminaria:
1.  Symulacja numeryczna wyburzenia obiektu budowlanego metoda wybuchową
– dr inż. Jacek Jakubowski
2.  Badania własności pozniszczeniowych skał w aspekcie stateczności wyrobisk
– dr inż. Andrzej Szumiński