Biuro Katedry

Pawilon A1, I piętro,  pok. 127

tel: 012-633-32-80, 012-617-21-91,012-617-49-52
fax: 012-617-20-59
e-mail: katgeom@agh.edu.pl

Adres:

Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Al. Mickiewicza 30,  30-059 Kraków


Pracownicy:

lic. Mariola Kaletka
mgr inż. Anna Pokladko
mgr Danuta Kosecka