Akcja SOS

XI Edycja Akcji SOS – Uczelnie Schroniskom

Akcja SOS – Uczelnie Schroniskom znów działa! Po raz jedenasty, w kolejnym przed bożonarodzeniowym okresie zbieramy karmę dla psów i kotów – suchą i puszkowaną, w tym weterynaryjną dla rekonwalescentów i przewlekle chorych oraz czyste posłania i zabawki.

Akcja potrwa do 17 grudnia 2017 roku. Zebrane dary zostaną przekazane Krakowskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, przytulisku w Harbutowicach oraz schronisku dla bezdomnych zwierząt PSIE POLE w Racławicach. Za zebrane do specjalnie oznakowanych puszek datki finansowe zakupimy niezbędne leki, akcesoria weterynaryjne i inne materiały potrzebne zwierzętom.

Każdy mieszkaniec Krakowa już od dziś może przynieść choćby najmniejszą paczkę karmy lub kocyk, piłeczkę albo datek do najbliższej uczelni lub instytutu PAN, które biorą udział w Akcji SOS. Szczegółowe dane oraz miejsca zbiórek będą podane na www.akcjasos.org oraz www.facebook.com/AkcjaSOS