Pracownicy

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak

Zastępca Kierownika Katedry
dr inż. Robert Oleniacz

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pracownicy emerytowani 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

inż. Marta Nowak-Bator — Kierownik Laboratorium
mgr Michał Nędzka
mgr Katarzyna Sroka
mgr inż. Maciej Słoboda
inż. Maciej Kilar

Administracja

Doktoranci

mgr inż. Paulina Bździuch bzdziuch@agh.edu.pl
mgr inż. Karolina Kossakowska  kossakowska@agh.edu.pl
mgr inż. Agata Nowak  aganowak@agh.edu.pl
mgr inż. Michał Preisner preisner@agh.edu.pl
mgr inż. Anna Pudełko apudelko@agh.edu.pl
mgr inż. Mateusz Rzeszutek rzeszut@agh.edu.pl
mgr inż. Mateusz Sawczak sawczak@agh.edu.pl
mgr inż. Emilia Stańkowska stankowska@agh.edu.pl
mgr inż. Adriana Szulecka szulecka@agh.edu.pl
mgr inż. Dominika Gajewska gajewska@agh.edu.pl
mgr inż. Tomasz Gorzelnik tomaszgo@agh.edu.pl