Pracownicy

Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak

Zastępca Kierownika Katedry
dr inż. Robert Oleniacz

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni

Adiunkci

Asystenci

Wykładowcy

Pracownicy emerytowani 

  • dr hab. inż. Tadeusz Gołda, prof. AGH
  • dr hab. inż. Ewa Panek, prof. AGH
  • dr inż. Stanisław Kowalik
  • dr inż. Bogusława Rajpolt
  • dr inż Jerzy Mikołajczak
  • mgr Krzysztof Wolski
  • Leszek Kozakiewicz
  • Marian Wiecheć

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Administracja

Doktoranci

mgr inż. Paulina Bździuch bzdziuch@agh.edu.pl
mgr inż. Karolina Kossakowska  kossakowska@agh.edu.pl
mgr inż. Agata Nowak  aganowak@agh.edu.pl
mgr inż. Anna Pudełko apudelko@agh.edu.pl
mgr inż. Emilia Stańkowska stankowska@agh.edu.pl
mgr inż. Adriana Szulecka szulecka@agh.edu.pl
mgr inż. Dominika Gajewska gajewska@agh.edu.pl
mgr inż. Tomasz Gorzelnik tomaszgo@agh.edu.pl
mgr inż. Olena Dan
mgr inż. Katarzyna Grygar