Baltic University Programme

BUP
Baltic University Programme (BUP) jest siecią zrzeszającą ponad 200 uczelni wyższych z basenu morza Bałtyckiego, koordynowaną przez Sekretariat funkcjonujący na Uniwersytecie Uppsalskim (Szwecja). Tematyka, które leży w centrum zainteresowań sieci to zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, a także demokracja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Zasadniczym celem BUP jest wspieranie uczelni wyższych w ich misji dla rozwoju zrównoważonego i demokracji, poprzez międzynarodową współpracę, partycypacyjne projekty realizowane we współpracy z władzami, samorządami i biznesem, a przede wszystkim opracowywanie kursów i materiałów dydaktycznych (pełna lista na stronie BUP, w sekcji Courses & Education).

SWM
Na Wydziale GGiIŚ regularnie oferowany jest kurs ‘Sustainable Water Management’ (SWM) w formie fakultetu dla studentów II stopnia Inżynierii Środowiska. W miarę zainteresowania studentów i możliwości prowadzących, uruchamiane są również inne kursy BUP. Kurs SWM, poza regularnymi zajęciami, wyróżnia się dwoma formami edukacyjnymi realizowanymi w ścisłej międzynarodowej współpracy z innymi ośrodkami z regionu bałtyckiego. Pierwszą z nich są videokonferencje, w ramach których studenci naszej Akademii, we współpracy z kolegami z innych uczelni regionu bałtyckiego, przygotowują prezentacje na trzy konferencję o tematyce wodnej. Następnie z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego oraz połączenia internetowego prowadzone są prezentacje i dyskusja w międzynarodowym gronie. Drugim międzynarodowym komponentem kursu są tzw. Small Papers, czyli wspólne międzynarodowe opracowania na aktualne tematy wodne. Studenci wybierają tematy, następnie w kilkuosobowych międzynarodowych zespołach dyskutują zawartość opracowania, jego strukturę, dzielą się obowiązkami, a następnie opracowują merytorycznie i edycyjnie wspólny dokument.


W dotychczasowej aktywności naszej uczelni w ramach kursu SWM współpracowaliśmy z dużą liczbą zagranicznych i polskich uczelni, wybrane z nich to:

  • Uniwersytet Uppsalski (Szwecja),
  • Rosyjski Uniwersytet Hydrometeorologiczny, St-Petersburg (Rosja),
  • Uniwersytet Pedagogiczny, Pietrozawock (Rosja),
  • Uniwersytet Rolniczy, Nitra (Słowacja),
  • Politechnika Gdańska,
  • Politechnika Łódzka.

SAIL
Udział w kursach BUP, poza certyfikatem o międzynarodowej renomie, otwiera możliwości udziału w różnego rodzaju wydarzeniach i tzw. letnim programie BUP. Są to międzynarodowe konferencje i seminaria studenckie, szkolenia i warsztaty, wyjazdy studyjne, wymiany, projekty naukowe i praktyczne. Udział w większości z tych wydarzeń jest bezpłatny.
Flagowym projektem w ramach letniej oferty BUP jest SAIL, który stanowi połączenie rejsu żaglowcem z konferencją studencką. Uczestnicy rejsu, poza niewątpliwą przygodą, jaką jest kilkunastodniowy rejs żaglowcem, biorą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych na statku, w odwiedzanych portach mają spotkaniach z przedstawicielami świata akademickiego, władz miejscowych. Poza tym występują w roli załogi, stawiają żagle, mają regularne wachty, a nawet sterują żaglowcem.

DODATKOWE MATERIAŁY

KONTAKT
Dr inż. Tomasz Bergier
Uczelniany koordynator BUP, prowadzący kurs SWM

tbergier@agh.edu.pl