ENVIREE

Zapraszamy na stronę internetową szkoły letniej projektu ENVIREE

http://enviree.agh.edu.pl/index.html

Międzynarodowa szkoła letnia projektu ENVIREE odbyła się w dniach 26-28 kwietnia 2017.  Organizatorem szkoły letniej był Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  AGH.

Celem głównym projektu ENVIREE, finansowanego z programu ERA – MIN,  jest opracowanie kompleksowego procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE), ze źródeł wtórnych tj. przede wszystkim z odpadów wydobywczych.

Szkoła skierowana jest głównie do studentów studiów magisterskich i doktorantów, ale też do przedstawicieli przemysłu, naukowców, instytucji rządowych i samorządów, organizacji ekologicznych, wszystkich zainteresowanych zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, w szczególności odzyskiem metali ziem rzadkich ze źródeł wtórnych.

Tematyka szkoły obejmuje m.in. oddziaływanie na środowisko procesów odzysku metali ziem rzadkich,  w tym analizę cyklu życia (LCA) oraz techniki rekultywacji pozostałości po przetwarzaniu odpadowych źródeł wtórnych metali ziem rzadkich.

 

Strona projektu ENVIREE:

http://www.enviree.eu/home/