Studenckie Forum Inżynierii Środowiska

W dniu 22 maja odbyła się I edycja Studenckiego Forum Inżynierii Środowiska, którego organizatorem byli członkowie Koła Naukowego Inżynierii Ochrony Powietrza. Celem wydarzenia było nawiązanie współpracy z szeroko pojętą branżą inżynierii i ochrony środowiska oraz propagacja wiedzy wśród studentów na temat problemów występujących w środowisku oraz możliwościach ich rozwiązywania.

Organizatorzy kierują podziękowania dla Prorektor ds. Studenckich Pani dr. hab. Anny Siwik oraz Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Pana prof. dr hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego za pomoc przy organizacji wydarzenia. Ponadto szczególne podziękowania kierują do prelegentów Studenckiego Forum Inżynierii Środowiska oraz gości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia oraz krótkiej relacji video, której autorami są studenci Inżynierii Środowiska naszego Wydziału.

Cezary Kulis